Informacja o Archiwum Stowarzyszenia "Drogami Tischnera"

Archiwum  obejmuje lata 2000 - 2019 i funkcjonuje w dwóch formach: papierowej i elektronicznej. W obydwu formach dostępne jest do obejrzenia w Domu Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej.
W wersji papierowej w archiwum znajdują się materiały dotyczące działalności SDT (zaproszenia, listy, broszury, relacje prasowe, itp.), umieszczone w koszulkach foliowych. Koszulki te ponumerowane są w lewym dolnym rogu.    

Strony