Rok 2002

1

wycinek prasowy

MS: "List z Rogoźnika" - list napisany przez dyrektora szkoły podstawowej w Rogoźniku - Stanisława Chowańca do Teresy Chramiec pracującej w chicagowskiej redakcji Tygodnika Podhalańskiego, z prośbą o wsparcie przez Polonię szkoły, w związku z nadaniem jej imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

Tygodnik Podhalański 03.01.2002 r.

2

zaproszenie

Oddział Związku Podhalan i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej zapraszają na Opłatek 27.01.2002 r.

wycinek prasowy (kopia)

Stanisław Zachwieja: "Cobyście honoru nie zmarnili !" - relacja z Opłatka w Łopusznej 27.01.2002 r.

Gazeta Krakowska 3.01.2002 r. s II

3

gazetka szkolna

"Śladami Księdza Tischnera" - prace dzieci z Trzemeśni ilustrowane przez Weronikę Skórę styczeń 2002 r.

4

list

List napisany 15.02.2002 r. przez dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Żorach Danutę Raziuk do Kazimierza Tischnera. List zawiera prośbę o wyrażenie zgody na nadanie szkoły imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

list

List napisany przez Kazimierza Tischnera do rodziców, pedagogów i uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Żorach, wyrażający zgodę na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

5

regulamin

Regulamin konkursu "Czego uczy nas ks.prof. J. Tischner?" zorganizowanego przez szkołę podstawową w Rogoźniku w terminie od 20.02 do 19.03.2002 r.

6

gazetka szkolna

Echo Szkoły - gazetka Szkoły Podstawowej w Rogoźniku, numer specjalny 1 2001/2002 marzec 2002 r. W gazetce opisano przygotowania szkoły do przyjęcia ks. prof. Józefa Tischnera za patrona.

7

zaproszenie

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie zaprasza na rocznicę nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 12.03.2002 r.

8

zaproszenie

Dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni zapraszają Janinę i Kazimierza Tischnerów na uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera w dniu 14.03.2002 r. Do zaproszenia zawierającego program uroczystości dołączona jest koperta.

9

wycinek prasowy

JBO "Którzy maja nadzieję" - relacja z nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Publicznemu Gimnazjum w Trzemeśni 14.03.2002 r.

Dziennik Myślenicki 16.03.2002 r.

nieznany autor

wycinek prasowy

(DŁ): "Sieci ks. Tischnera" - relacja z nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Publicznemu Gimnazjum w Trzemeśni 14.03.2002 r.

Dziennik Polski 15.03.2002 r.

nieznany autor

zdjęcie

Zdjęcie 10 x 15 cm wykonane w Trzemeśni podczas występu młodzieży w dniu uroczystości nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 14.03.2002 r.

10

informacja

Informacja o Publicznym Gimnazjum w Trzemeśni + 2 zdjęcia nowego sztandaru szkoły oraz dane adresowe.

11

zaproszenie

Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Tarnowie zapraszają Janinę i Kazimierza Tischnerów na Święto Patrona Szkoły 22.03.2002 r.

wycinek prasowy

M:"Rocznica z Tischnerem" - relacja ze Święta Patrona Szkoły w Tarnowie 22.03.2002 r.

TEMI nr 13 (1138) 27.03.2002 r.

nieznany autor

wycinek prasowy (kopia)

Agnieszka Borzęcka: "Filozof i łopatka" - zdjęcie i relacja ze Święta Patrona Szkoły w Tarnowie 22.03.2002 r.

Gazeta Krakowska 23.03.2002 r.

zdjęcie

zdjęcie 9 x 13 cm wykonane podczas Święta Patrona Szkoły w Tarnowie 22.03.2002 r.

12

zdjęcie

4 zdjęcia 13 x 18 cm z życia szkoły - wykonane w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie

13

zdjęcie

4 zdjęcia 13 x 18 cm wykonane podczas Święta Patrona Szkoły w Tarnowie 22.03.2002 r.

14

zdjęcie

4 zdjęcia 13 x 18 cm wykonane podczas Święta Patrona Szkoły w Tarnowie 22.03.2002 r.

15

zdjęcie

3 zdjęcia 13 x 18 cm wykonane podczas Święta Patrona Szkoły w Tarnowie 22.03.2002 r.

16

zdjęcie

4 zdjęcia 13 x 18 cm wykonane podczas Święta Patrona Szkoły w Tarnowie 22.03.2002 r.

17

zdjęcie

4 zdjęcia 13 x 18 cm wykonane podczas Święta Patrona Szkoły w Tarnowie 22.03.2002 r.

18

zdjęcie

4 zdjęcia 13 x 18 cm wykonane podczas Święta Patrona Szkoły w Tarnowie 22.03.2002 r.

19

zdjęcie

4 zdjęcia 13 x 18 cm wykonane podczas Święta Patrona Szkoły w Tarnowie 22.03.2002 r.

20

zdjęcie

4 zdjęcia 13 x 18 cm wykonane podczas Święta Patrona Szkoły w Tarnowie 22.03.2002 r.

21

gazetka szkolna

"To Lubię" - dwumiesięcznik Społecznej SP nr 1 w Tarnowie im. ks. prof. Józefa Tischnera. marzec 2002 r. numer 2 - wydanie specjalne.

22

gazetka szkolna

"Tarnowska Zachęta" - gazetka szkolna Społecznego L.O i Gimnazjum w Tarnowie marzec 2002 r.

23

broszura

Broszura informacyjna wydana z okazji 10 lecia Szkół Społecznych prowadzonych przez Tarnowskie Towarzystwo Oświatowe. Skan okładki.

24

list

List napisany 25.03.2002 r. przez Martę Kowalewską z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia w Użgorodzie do Kazimierza Tischnera.

list

List napisany 22.04.2002 r. przez Martę Kowalewską z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia w Użgorodzie do Kazimierza Tischnera.

koperta

Koperta listu wysłanego 23.04.2002 r. w Sanoku

25

gazetka szkolna

2 strony Szkolnego Magazynu Rozmaitości "Między Nami" - dwumiesięcznika uczniów II LO w Żorach, nr 4/44 marzec 2002 r. - w gazetce list Mariana Tischnera do dyrektora szkoły, biografia i myśli księdza Tischnera.

26

zaproszenie

Społeczność Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli zaprasza Janinę i Kazimierza Tischnerów na uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 13.04.2002 r.

27

gazeta

Renata Botor: "W tischnerowskiej rodzinie" - zdjęcie i artykuł o nadaniu imienia ks. prof. Józefa Tischnera Gimnazjum nr 2 w Woli 13.04.2002 r.

Echo nr 16 z 17.04.2002 r. s. 7

28

gazeta

Jolanta Pierończyk: "Pytania o prawdę" - zdjęcie i artykuł o nadaniu imienia ks. prof. Józefa Tischnera Gimnazjum nr 2 w Woli 13.04.2002 r.

Dziennik Zachodni w Pszczynie nr 16 (55) z 19.04.2002 r. s. 1

wycinek prasowy (kopia)

(jol): "Wygrał z poetami" - zdjęcie i informacja o nadaniu imienia ks. prof. Józefa Tischnera Gimnazjum nr 2 w Woli 13.04.2002 r.

Panorama

nieznany autor
29

gazeta

"Znakomity patron" - zdjęcia prasowe i relacja z nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Gimnazjum nr 2 w Woli 13.04.2002 r.

Gminne Sprawy nr 4 (119) kwiecień 2002 r., s. 1, 3, 8-9

30

podziękowanie

Podziękowanie dyrekcji Gimnazjum nr 2 w Woli dla Janiny i Kazimierza Tischnerów za udział w uroczystości nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 13.04.2002 r.

podziękowanie

Podziękowanie dyrekcji Gimnazjum nr 2 w Woli dla Marii Tischner za udział w uroczystości nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 13.04.2002 r.

31

podziękowanie

Podziękowanie dyrekcji Gimnazjum nr 2 w Woli dla Janiny i Kazimierza Tischnerów za "tworzenie rodziny". Złożone 15.06.2002 r.

teczka

Teczka okolicznościowa z logo szkoły

32

plakat

Plakat zapraszający na VII Konkurs Twórczości Plastycznej w Łopusznej "Życie i działalność ks. prof. Józefa Tischnera" w dniu 18.04.2002 r. Na plakacie program konkursu (1 plakat w formacie A4 i 1 plakat w formacie A3)

33

zaproszenie

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej zaprasza na VII Konkurs Twórczości Plastycznej "Życie i działalność ks. prof. Józefa Tischnera" w dniu 18.04.2002 r. W zaproszeniu umieszczono program konkursu.

wycinek prasowy

Anna Szopińska (ASz): "Namalowali Jego słowa" - artykuł o VII Konkursie Twórczości Plastycznej w Łopusznej "Życie i działalność ks. prof. Józefa Tischnera" w dniu 18.04.2002 r.

Gazeta Podhalańska

34

wycinek prasowy

Anna Szopińska (ASZ): "Tak, jakby żył" - zdjęcie i artykuł o VII Konkursie Twórczości Plastycznej w Łopusznej "Życie i działalność ks. prof. Józefa Tischnera" w dniu 18.04.2002 r.

Dziennik Polski 22.04.2002 r. s. III

wycinek prasowy

Anna Szopińska (ASZ): "Jego uśmiech niegasnący" - zdjęcie i artykuł o VII Konkursie Twórczości Plastycznej w Łopusznej "Życie i działalność ks. prof. Józefa Tischnera" w dniu 18.04.2002 r.

nieznana gazeta
35

wycinek prasowy

Beata Zalot: "Bóg jest jak muzyka" - zdjęcie i artykuł o VII Konkursie Twórczości Plastycznej w Łopusznej "Życie i działalność ks. prof. Józefa Tischnera" w dniu 18.04.2002 r.

Tygodnik Podhalański

36

zdjęcie

7 zdjęć 10 x 15 cm z VII Konkursu Twórczości Plastycznej w Łopusznej "Życie i działalność ks. prof. Józefa Tischnera" w dniu 18.04.2002 r.

37

zdjęcie

Zdjęcie 15 x 21 cm - 4 małe zdjęcia z konkursu z VII Konkursu Twórczości Plastycznej w Łopusznej "Życie i działalność ks. prof. Józefa Tischnera" w dniu 18.04.2002 r.

zdjęcie

Zdjęcie 15 x 21 cm - 4 małe zdjęcia z konkursu z VII Konkursu Twórczości Plastycznej w Łopusznej "Życie i działalność ks. prof. Józefa Tischnera" w dniu 18.04.2002 r.

38

list

List napisany 30.04.2002 r. przez dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Radziszowie Beatę Wąsowicz do Kazimierza Tischnera. W liście nawiązano do bliskiej uroczystości nadania placówce imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

39

strona tytułowa

2 zdjęcia (9 x 13 cm i 10 x 15) z "Majówki" w Łopusznej 18.05.2002 r. + krótka informacja o spotkaniu.

strona tytułowa

3 zdjęcia 9 x 13 cm z "Majówki" w Łopusznej 18.05.2002 r. + cytat z Tischnera.

40

wycinek prasowy

Anna Szopińska (ASZ): "Pobił Chrobrego, wygrał z Sokratesem" - artykuł o "Majówce" w Łopusznej 18.05.2002 r.

Dziennik Polski 21.05.2002 r. s III

kartka okolicznościowa

"Majówkowy Wierszyk" - dla Janiny i Kazimierza Tischnerów ułożony przez Grażynę Drożdż, nauczycielkę z Trzemeśni.

41

zdjęcie

8 zdjęć z "Majówki" w Łopusznej 18.05.2002 r.

1 zdjęcie zdublowane
42

zdjęcie

8 zdjęć z "Majówki" w Łopusznej 18.05.2002 r.

42a

zdjęcie

9 zdjęć z "Majówki" w Łopusznej 18.05.2002 r.

43

zdjęcie

8 zdjęć z "Majówki" w Łopusznej 18.05.2002 r.

44

zdjęcie

8 zdjęć z "Majówki" w Łopusznej 18.05.2002 r.

45

zdjęcie

9 zdjęć z "Majówki" w Łopusznej 18.05.2002 r.

1 zdjęcie ukrtyte
46

zdjęcie

8 zdjęć z "Majówki" w Łopusznej 18.05.2002 r.

47

list

List napisany 21.05.2002 r. przez dyrektora Gimnazjum nr 67 w Poznaniu Halinę Seifert do Janiny i Kazimierza Tischnerów. List zawiera prośbę o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

list

List napisany 07.06.2002 r. przez Kazimierza Tischnera do rodziców, pedagogów i uczniów Gimnazjum nr 67 w Poznaniu wyrażający zgodę na nadanie imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

48

wycinek prasowy

Okładka pisma przedstawiająca zdjęcie z obchodów Dni Siedlec 20-26.05.2002 r.

Kurier Siedlecki Nr 22/528 29..05.2002 r. s.1

wycinek prasowy

Zdjęcia z Parady Szkół w ramach obchodów Dni Siedlec 20-26.05.2002 r.

Kurier Siedlecki Nr 22/528 29..05.2002 r. s. 14-15

wycinek prasowy

Dariusz Dybciak: "Dni Siedlec dopiero za rok" - relacja z obchodów Dni Siedlec 20-26.05.2002 r.

Kurier Siedlecki Nr 22/528 29.05.2002 r. s. 3

49

zdjęcie

3 zdjęcia wykonane 23.05.2002 r. i 7 zdjęć wykonanych 24.05.2002 r. w ramach obchodów Dni Siedlec

2 zdjęcia ukrtyte
50

wycinek prasowy

Mariola Zaczyńska (MZ): "Parada" - relacja z Parady Szkół w ramach obchodów Dni Siedlec 24.05.2002 r.

Tygodnik Siedlecki 02.06.2002 r.

51

zaproszenie

Społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie zaprasza Kazimierza Tischnera z rodziną na uroczystość jubileuszu 50-lecia placówki i nadania jej imienia ks. prof. Józefa Tischnera w dniu 29.05.2002 r. W zaproszeniu znajduje się program uroczystości.

wycinek prasowy

Barbara Ciryt (cir): "Ks. Tischner patronem" - 2 zdjęcia i relacja z uroczystości jubileuszu 50-lecia placówki w Radziszowie i nadania jej imienia ks. prof. Józefa Tischnera w dniu 29.05.2002 r.

Gazeta Krakowska s III

52

wycinek prasowy

ETYZ: "Siewca myśli" - zdjęcie i relacja z uroczystości jubileuszu 50-lecia placówki w Radziszowie i nadania jej imienia ks. prof. Józefa Tischnera w dniu 29.05.2002 r.

Dziennik Polski

nieznany autor

wycinek prasowy

(kag): "W Tischnerowskiej Rodzinie" - zdjęcie i relacja z uroczystości jubileuszu 50-lecia placówki w Radziszowie i nadania jej imienia ks. prof. Józefa Tischnera w dniu 29.05.2002 r.

Gazeta Skawińska Nr 36 czerwiec 2002

nieznany autor
53

list

List napisany odręcznie 10.07.2002 r. przez dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Radziszowie Beatę Wąsowicz do Kazimierza Tischnera. List został dołączony do materiałów dotyczących uroczystości nadania szkole imienia.

informacja

Informacja o Zespole Placówek Oświatowych w Radziszowie.

54

zdjęcie

3 zdjęcia 9 x 13 cm - z życia Zespołu Placówek Oświatowych w Radziszowie.

zdjęcie

3 zdjęcia 9 x 13 cm - z życia Zespołu Placówek Oświatowych w Radziszowie.

55

zdjęcie

3 zdjęcia 9 x 13 cm - z życia Zespołu Placówek Oświatowych w Radziszowie.

zdjęcie

3 zdjęcia 9 x 13 cm - z życia Zespołu Placówek Oświatowych w Radziszowie.

56

zdjęcie

2 zdjęcia 9 x 13 cm - z życia Zespołu Placówek Oświatowych w Radziszowie.

wycinek prasowy

"Pół wieku sanatorium w Radziszowie" - informacja o konkursie "Barwny świat, w którym razem bawią się i uczą wszystkie dzieci" organizowanym przez radziszowski szpital.

nieznany autor

mapa

"Plan Radziszowa" - skan okładki mapy wydanej przez UMiG w Skawinie.

57

broszura

Broszura informacyjno-reklamowa o ZPO imienia ks. prof. Józefa Tischnera w Radziszowie.

58

wycinek prasowy

Wanda Czubernatowa: "Grule ze solom. W szkole na posiadach"- krótki tekst o spotkaniu w SSP nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Tarnowie.

Dziennik Polski. Dziennik Podhalański 07.06.2002 r.

59

zaproszenie

Społeczność Zespołu Szkół Nr 2 w Żorach zaprasza Janinę i Kazimierza Tischnerów na uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera w dniu 15.06.2002 r. W zaproszeniu znajduje się program uroczystości.

60

wycinek prasowy (kopia)

Adrian Karpeta: "Uczniowie ks. Tischnera" - 2 zdjęcia i relacja z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 2 w Żorach 15.06.2002 r.

Dziennik Zachodni 19.06.2002 r.

wycinek prasowy (kopia)

Adrian Karpeta (adr): "Szkoła księdza Tischnera" - zdjęcie i krótka informacja o nadaniu imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 2 w Żorach 15.06.2002 r.

Dziennik Zachodni 17.06.2002 r.

wycinek prasowy (kopia)

SB: "Góralski profesor" - 3 zdjęcia i relacja z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 2 w Żorach 15.06.2002 r.

Gazeta Żorska nr 12 (371) 28.06. - 12.07. 2002 r.

nieznany autor
61

wykład

Wykład ks. Adama Niwińskiego na temat księdza Tischnera wygłoszony podczas uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 2 w Żorach 15.06.2002 r.

62

relacja

Małgorzata Majewska, Janina Satława: "Uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 2 w Żorach" - relacja z przygotowań szkoły i samej uroczystości nadania szkole imienia 15.06.2002 r. W tekście znajdują się 4 zdjęcia prasowe.

63

informacja

Informacja o Zespole Szkół nr 2 w Żorach wraz ze zdjęciem 13 x 18 cm.

64

gazetka szkolna

Szkolny Magazyn Rozmaitości "Między Nami" - dwumiesięcznik uczniów II LO w Żorach, nr 5/45 czerwiec 2002 r. - numer w całości poświęcony księdzu Józefowi Tischnerowi (między innymi wspomnienia abp. Damiana Zimonia).

65

plakat

Plakat z programem uroczystości w Łopusznej poświęconych pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w II rocznicę śmierci 29.06.2002 r.

66

zaproszenie

Parafia Rzymsko Katolicka pw. Przenajświętszej Trójcy w Łopusznej, Zarząd Gminy w Nowym Targu, Gminny Ośrodek Kultury, Oddział Związku Podhalan w Łopusznej oraz rodzina Tischnerów zapraszają do udziału w uroczystościach poświęconych pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w II rocznicę śmierci, w Łopusznej 29.06.2002 r.

wycinek prasowy

Anna Szopińska (Asz): "Pamięci ks. Tischnera" - zapowiedź uroczystości w Łopusznej w II rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Tischnera 29.06.2002 r.

wycinek prasowy

Fragmenty kazania ks. Władysława Zarębczana wygłoszonego podczas mszy w II rocznicę śmierci księdza Józefa Tischnera 29.06.2002 r.

Nasze Strony 07.07.2002 r. s 17

67

wycinek prasowy

Anna Szopińska (Asz): "Chronił nas przed rozpaczą" - 4 zdjęcia i relacja z uroczystości w Łopusznej 29.06.2002 r. w II rocznicę śmierci księdza Tischnera.

Dziennik Polski. Dziennik Podhalański 01.07.2002 r.

wycinek prasowy

Anna Szopińska (Asz):"Był cząstką nieba" - 3 zdjęcia i relacja z uroczystości w Łopusznej 29.06.2002 r. w II rocznicę śmierci księdza Tischnera.

Gazeta Podhalańska 01.07.2002 r.

68

wycinek prasowy

MK: "Liny księdza profesora" - zdjęcie i relacja z uroczystości w Łopusznej 29.06.2002 r. w II rocznicę śmierci księdza Tischnera.

Nasze Strony 07.07.2002 r. s 1,7

69

zdjęcie

5 zdjęć 9 x 13 cm z uroczystości w Łopusznej 29.06.2002 r. w II rocznicę śmierci księdza Tischnera.

70

zdjęcie

6 zdjęć 9 x 13 cm z uroczystości w Łopusznej 29.06.2002 r. w II rocznicę śmierci księdza Tischnera.

71

zaproszenie

Uczniowie, nauczyciele i rodzice zapraszają Janinę, Marię i Kazimierza Tischnerów na uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Rogoźniku imienia ks. prof. Józefa Tischnera 30.06.2002 r.

zdjęcie

Zdjęcie 9 x 13 cm sztandaru Szkoły Podstawowej w Rogoźniku.

72

projekt

Projekt tablicy pamiątkowej i sztandaru Szkoły Podstawowej w Rogoźniku.

73

przemowa

Tekst przemowy Kazimierza Tischnera wygłoszonej w czasie uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Rogoźniku imienia ks. prof. Józefa Tischnera 30.06.2002 r.

74

hymn

Słowa hymnu "Śladami ks. prof. Józefa Tischner" autorstwa Wandy Szado-Kudasik.

śpiewnik

Zapraszamy do wspólnego śpiewania - słowa trzech przyśpiewek śpiewanych podczas uroczystości nadania imienia ks. prof. J. Tischnera Szkole Podstawowej w Rogoźniku 30.06.2002 r.

75

scenariusz

"Kożdy mo swojom droge - pore figli i rzecy na urocystość nadanio imienia księdza Józefa Tischnera szkole podstawowej w Rogoźniku" - scenariusz przedstawienia przygotowanego przez dzieci - 30.06.2002 r.

76

wycinek prasowy

Anna Szopińska (Asz): "Tischnerowskie bytowanie" - 5 zdjęć i relacja z uroczystości nadania imienia księdza Józefa Tischnera Szkole Podstawowej w Rogoźniku 30.06.2002 r.

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej 02.07.2002 r. s. I

wycinek prasowy

Agnieszka Świst: "W rodzinie raźniej" - 2 zdjęcia i relacja z uroczystości nadania imienia księdza Józefa Tischnera Szkole Podstawowej w Rogoźniku 30.06.2002 r.

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej 02.07.2002 r. s. II

wycinek prasowy

Agnieszka Świst: "Zadanie na przyszłość" - zdjęcie i relacja z uroczystości nadania imienia księdza Józefa Tischnera Szkole Podstawowej w Rogoźniku 30.06.2002 r.

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej 02.07.2002 r. s. II

77

wycinek prasowy

Beata Szkaradzińska (BES):"Dziewiąta w Polsce"- zdjęcie i relacja z uroczystości nadania imienia księdza Józefa Tischnera Szkole Podstawowej w Rogoźniku 30.06.2002 r.

Dziennik Polski 02.07.2002 r. s. 5

wycinek prasowy

Beata Szkaradzińska (BES):"Pierwsza tischnerowska na Podhalu" - zdjęcie i relacja z uroczystości nadania imienia księdza Józefa Tischnera Szkole Podstawowej w Rogoźniku 30.06.2002 r.

Dziennik Polski. Dziennik Podhalański 02.07.2002 r. s. I i III

78

wycinek prasowy

(ryb):"Dzieci bawiły go, a on bawił dzieci" - zdjęcie i relacja z uroczystości nadania imienia księdza Józefa Tischnera Szkole Podstawowej w Rogoźniku 30.06.2002 r.

Nasze Strony 07.07.2002 r. s.7

79

zdjęcie

8 zdjęć 10 x 15 cm wykonanych pod sanktuarium w Ludźmierzu 01.07.2002 r, dzień po uroczystościach nadania szkole podstawowej w Rogoźniku imienia księdza Józefa Tischnera .

80

zdjęcie

2 zdjęcia 9 x 13 delegacji z Użgorodu wykonane w Łopusznej 01.07.2002 r., dzień po uroczystościach nadania szkole podstawowej w Rogoźniku imienia księdza Józefa Tischnera

81

druk

Historia szkoły w Rogoźniku.

82

arkusz spisowy

Arkusz spisowy. Spis uzupełniający roczników 1945 - 1926 - w spisie widnieją: Marian i Józef Tischner.

83

relacja

Wspomnienia z wycieczki młodzieży Rogoźnika do bacówki ks. Tischnera 18.04.1979 r. Na arkuszu A3 lista uczestników (m.in.. Renata Chowaniec), rysunek i komentarz księdza Tischnera.

84

tekst

Wyjątki z nauk rekolekcyjnych wygłoszonych w Rogoźniku przez ks. prof. Józefa Tischnera w Wielki Post 1997. Ze zbiorów Lucyny Mikulińskiej.

zdjęcie

Zdjęcie 10 x 15 cm i krótka informacja o szkole w Rogoźniku.

85

koperta

Koperta i firmówka Szkoły Podstawowej w Rogoźniku.

86

dyplom

Dyplom uznania dla Kazimierza i Janiny Tischnerów za pomoc w zorganizowaniu uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Rogoźniku imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

87

gazetka szkolna

Echo Szkoły - gazetka Szkoły Podstawowej w Rogoźniku, numer specjalny z 30 czerwca 2002 r. Gazetka poświęcona osobie nowego patrona szkoły. Interesująca rozmowa z księdzem Mieczysławem Zoniem.

88

protokół

Protokół z Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Starym Sączu 20.07.2002 r

do dołożenia
89

strona tytułowa

I zebranie zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Trzemeśni 28.09.2002 r - zdjęcie 10 x 15 cm, krótka informacja i cytat z ks. Tischnera

strona tytułowa

2 zdjęcia 9 x 13 cm: górne wykonane w czasie Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Starym Sączu 20.07.2002 r., dolne w czasie I zebranie zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Trzemeśni 28.09.2002 r

pierwsze ze zdjęć umieszczone pomyłkowo
90

zdjęcia

1 zdjęcie (pierwsze) wykonane w czasie Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Starym Sączu 20.07.2002 r.+7 zdjęć z I zebrania zarządu Stowarzyszenia Drogami Tischnera w Trzemeśni 28.09.2002 r.

pierwsze ze zdjęć umieszczone pomyłkowo
91

statut

Statut Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" uchwalony na zebraniu założycieli Stowarzyszenia w dniu 04.10.2002 r. w Nowym Targu wraz z późniejszymi zmianami.

92

zaproszenie

Dyrekcja, Grono Nauczycielskie, Rada Szkoły, Rada Rodziców i młodzież Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach zaprasza Janinę i Kazimierza Tischnerów na uroczystość nadania szkole patrona ks. prof. Józefa Tischnera w dniu 11.10.2002 r. W zaproszeniu znajduje się program uroczystości.

koperta

Koperta z nową pieczątką Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach.

zaproszenie

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach Jolanta Satława zaprasza pisemnie Janinę i Kazimierza Tischnerów na nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera. List napisany 27.09.2002 r.

93

wycinek prasowy

"Ks. prof. Józef Tischner Patronem Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach" - informacja o nadaniu imienia i kazanie ks. prałata Zdzisława Kałwy, wygłoszone podczas mszy św. 11.10.2002 r.

Carolus 3.11.2002 r. s 7-9

94

wywiad

Wywiad z Marianem Tischnerem przeprowadzony przez uczennice ZS nr 3 w Wadowicach Martę Hornik i Kingę Gajewską oraz Janinę Pachel.

95

druk

Historia Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach.

druk

Informacja o Zespole Szkół nr 3 w Wadowicach - opracowana przez Janinę Pachel.

96

info

Janina Szymańska: "Nasza Nowa Szkoła" - relacja z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 3 w Wadowicach 11.10.2002 r.

zdjęcie

Zdjęcie 10 x 15 cm z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 3 w Wadowicach 11.10.2002 r.

97

info

Tekst o Młodzieżowym Wolontariacie w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach - napisany przez jego opiekunki Janinę Pachel i Annę Kotowiecką. Wersja skrócona.

info

Tekst o Młodzieżowym Wolontariacie w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach - napisany przez jego opiekunki Janinę Pachel i Annę Kotowiecką. Wersja pełna.

98

druk

"Dlaczego Wolontariat?" - tekst uczennicy klasy Vd w ZS nr 3 w Wadowicach Agaty Opyrchał na temat wolontariatu.

druk

Uzasadnienie przystąpienia do Konkursu 8 Wspaniałych - tekst uczennicy III klasy Technikum Gastronomicznego w ZS nr 3 w Wadowicach Angeliki Wadowskiej.

99

zdjęcia

3 zdjęcia wolontariuszek z Zespołu Szkół nr 3 w Wadowicach - wykonane w roku 2003.

100

strona tytułowa

II Rajd Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 12-13.10.2002 r. - krótki opis trasy - zdjęcie 10 x 15 cm pod schroniskiem na Turbaczu - cytat ks. prof. Józefa Tischnera.

pocztówka

Okolicznościowa karta pocztowa.

101

zdjęcia

8 zdjęć z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera 12-13.10.2002 r.

102

zdjęcia

8 zdjęć z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera 12-13.10.2002 r.

103

zdjęcia

9 zdjęć z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera 12-13.10.2002 r.

1 zdjęcie ukryte
104

zdjęcia

8 zdjęć z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera 12-13.10.2002 r.

105

zdjęcia

9 zdjęć z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera 12-13.10.2002 r.

1 zdjęcie ukryte
106

zdjęcia

8 zdjęć z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera 12-13.10.2002 r.

107

zdjęcia

8 zdjęć z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera 12-13.10.2002 r.

108

zdjęcia

8 zdjęć z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera 12-13.10.2002 r.

109

zdjęcia

8 zdjęć z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera 12-13.10.2002 r.

110

zdjęcia

8 zdjęć z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera 12-13.10.2002 r.

111

zdjęcia

8 zdjęć z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera 12-13.10.2002 r.

112

zdjęcia

8 zdjęć z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera 12-13.10.2002 r.

113

zdjęcia

8 zdjęć z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera 12-13.10.2002 r.

114

zdjęcia

8 zdjęć z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera 12-13.10.2002 r.

115

zdjęcia

9 zdjęć z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera 12-13.10.2002 r.

1 zdjęcie ukryte
116

list

List napisany 21.10.2002 r. przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu Stanisława Kropielnickiego do Kazimierza Tischnera. List zawiera prośbę o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Do listu dołączona jest koperta.

list

List napisany 30.10.2002 r. przez Kazimierza Tischnera do rodziców, pedagogów i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu wyrażający zgodę na nadanie imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

117

relacja

"Śladami Tischnera" - relacja uczennicy M. Kościelniak z wycieczki uczniów i nauczycieli ZS nr 3 w Wadowicach do Łopusznej 26.10.2002 r.

118

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm z wycieczki uczniów i nauczycieli ZS nr 3 w Wadowicachdo Łopusznej 26.10.2002 r.

119

list

List odręczny napisany w Użgorodzie 06.11.2002 r. przez panią Górzyńską - nauczycielkę języka polskiego z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia w Użgorodzie do Kazimierza Tischnera. Opisuje historię nauczycielki i działalność szkoły.

120

strona tytułowa

II zebranie Zarządu Stowarzyszenia Drogami Tischnera w Woli 9.11.2002 r. - krótka informacja i zdjęcie 10 x 15 cm

strona tytułowa

Zdjęcie 10 x 15 cm z Gorców + cytat z ks. Tischnera.

121

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z II zebrania Zarządu Stowarzyszenia Drogami Tischnera w Woli 9.11.2002 r.

122

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania w Radziszowie 21.11.2002 r.

123

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania w Radziszowie 21.11.2002 r.

124

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania w Radziszowie 21.11.2002 r.

125

zdjęcia

6 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania w Radziszowie 21.11.2002 r.

126

gazetka szkolna

Echo Szkoły numer 23 listopad 2002 r. - 4 strony z gazetki SP w Rogoźniku, a na nich relacja z nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera oraz wspomnienia z II Rajdu Szlakami ks. Tischnera

127

kwartalnik

"Drogami Tischnera" kwartalnik nr 1/2 XII 2002 r., pierwszy, podwójny pisma wydanego przez Stowarzyszenie "Drogami Tischnera"

tekst

Wydruk tekstów wykorzystanych w kwartalniku "Drogami Tischnera", nr 1/2 XII 2002 r.

tekst

"Kronika Szkół Tischnerowskich" - tekst wykorzystany w kwartalniku "Drogami Tischnera", nr 1/2 XII 2002 r.

128

opis

"Zarys historyczny" - rękopis autorstwa Kazimierza Tischnera, napisany prawdopodobnie w 2005 r., opisujący działalność "rodziny tischnerowskiej" od czasu powstania SDT

129

opis

Józef Staszel: "Moje uwagi po zebraniu założycielskim stowarzyszenia pn. DROGAMI TISCHNERA Oddział w Nowym Targu".07.12.2002 r.

130

referat

Łukasz Groszek: "Jak żyć" - referat wygłoszony 13.12.2002 r. w Siedlcach przez ucznia IV klasy I PLO w ramach konferencji naukowej "Tischner dla nas".

131

list

List napisany 13.12.2002 r. przez Kazimierza Tischnera do Doroty Zańko, informujący o powołaniu do życia Stowarzyszenia "Drogami Tischnera".

list

List napisany 13.12.2002 r. przez Kazimierza Tischnera do Adama Michnika, informujący o powołaniu do życia Stowarzyszenia "Drogami Tischnera".

132

list

List napisany 13.12.2002 r. przez Kazimierza Tischnera do abp Józefa Życińskiego, informujący o powołaniu do życia Stowarzyszenia "Drogami Tischnera".

list

Odpowiedź abp Józefa Życińskiego, napisana 30.12.2002 r.

133

list

List napisany 13.12.2002 r. przez Kazimierza Tischnera do kardynała Franciszka Macharskiego, informujący o powołaniu do życia Stowarzyszenia "Drogami Tischnera".

list

Odpowiedź kardynała Franciszka Macharskiego, napisana 14.01.2003 r.

koperta

Koperta w której wysłano odpowiedź s2002.456.

134

list

List napisany 19.12.2002 r. przez Aleksandra Bobko do Kazimierza Tischnera, będący odpowiedzią na informację o powstaniu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera".

list

List napisany 20.12.2002 r. przez ks. Adama Bonieckiego do Kazimierza Tischnera, będący odpowiedzią na informację o powstaniu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera".

135

list

List napisany 16.12.2002 r. przez dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Bochni Helenę Kurtykę do Kazimierza Tischnera. List zawiera prośbę o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

136

zaproszenie

Dyrektor ZPO w Radziszowie Beata Wąsowicz w imieniu społeczności szkolnej zaprasza na przedświąteczne spotkanie w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie 17.12.2002 r.

wycinek prasowy (kopia)

(kag):"Boży pokój przyniosła kolęda" - relacja ze spotkania wigilijnego w Zespole Placówek Oświatowych w Radziszowie w styczniu 2002 r.

Gazeta Skawińska styczeń 2002

nieznany autor
137

zaproszenie

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej oraz Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku zapraszają Janinę i Kazimierza Tischnerów na uroczyste podsumowanie VI Gminnego Konkursu Szopek w Rogoźniku 18.12.2002 r. W zaproszeniu znajduje się program spotkania.

138

list

List napisany przez Tatianę Pułyk - dyrektora Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia w Użgorodzie 26.12.2002 r do Kazimierza Tischnera. List zawiera informacje o działalności i potrzebach szkoły. Do listu dołączona jest koperta.

139

gazetka szkolna

Echo Szkoły numer 24 grudzień-styczeń 2002/2003 - 5 stron gazetki SP w Rogoźniku, a na nich relacja z występu zespołu "Skałka" w Radziszowie oraz relacja z podsumowania.VI Gminnego Konkursu Szopek w Rogoźniku

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

zdjęcia

4 zdjęcia z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 3 w Wadowicach 11.10.2002 r.

zdjęcia

8 zdjęć z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Placówek Oświatowych w Radziszowie 29.05.2002 r.

zdjęcia

3 zdjęcia wykonane w Trzemeśni, w dniu uroczystości nadania Publicznemu Gimnazjum imienia ks. prof. Józefa Tischnera 14.03.2002 r.