Rok 2003

1

uchwała

Uchwała nr 3/2003 Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" z dnia 5 stycznia 2003 roku dotycząca trybu powoływania Kół Terenowych Stowarzyszenia. Do uchwały dołączono 2 załączniki.

2

wycinek prasowy

MS: "Opłatek ZG ZPAP" - informacja o spotkaniu opłatkowym ZG ZPPA w Chicago 05.01.2003 r. oraz spotkaniu opłatkowym Koła nr 61 ZP im. ks. Józefa Tischnera.

Tygodnik Podhalański nr 3/2003

3

list

List napisany 24.01.2003 r. przez Kazimierza Tischnera do Stanisława Kowalczyka - Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego informujący o powołaniu do życia Stowarzyszenia "Drogami Tischnera".

list

List napisany 24.01.2003 r. przez Kazimierza Tischnera do Jana Hamerskiego - Starosty Powiatu Nowotarskiego informujący o powołaniu do życia Stowarzyszenia "Drogami Tischnera".

4

strona tytułowa

III zebranie Zarządu Stowarzyszenia Drogami Tischnera w Tarnowie 25.01.2003 r. - krótka informacja, zdjęcie 10 x 15 cm i cytat z Tischnera.

3 zdjęcia 10 x 15 cm

5

list

List napisany 10.02.2003 r. przez Stanisława Smolenia do Kazimierza Tischnera będący odpowiedzią na informację o powstaniu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera".

6

relacja

Fragment relacji Marii Świątek, która przeżyła atak na WTC 11.09.2001 r. Tekst powstał w wyniku rozmowy z Kazimierzem Tischnerem podczas spotkania rekolekcyjnego w Rzymie, w lutym 2003 r.

dalszy ciąg umieszczono umieszczono w kwartalniku "Drogami Tischnera".
7

list

List napisany 05.03.2003 r. przez Elżbietę Lęcznarowicz - Małopolskiego Kuratora Oświaty do Redakcji Kwartalnika "Drogami Tischnera" wyrażający zgodę na objęcie patronatem honorowym pisma.

koperta

Koperta w której wysłano list s2003.414

8

zaproszenie

Społeczność SP nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie zaprasza Janinę i Kazimierza Tischnerów na uroczystość 20-lecia i drugą rocznicę nadania szkole Patrona w dniu 10.03.2003 r. W zaproszeniu znajduje się program uroczystości.

9

informacja

Odręcznie napisana informacja o odsłonięciu obrazu Józefa Tischnera w kościele w Łopusznej 12.03. 2003 r.

10

zdjęcie

Zdjęcie 15 x 21 cm z uroczystości odsłonięcia obrazu Józefa Tischnera w kościele w Łopusznej 12.03. 2003 r.

zdjęcie

Zdjęcie 15 x 21 cm z uroczystości odsłonięcia obrazu Józefa Tischnera w kościele w Łopusznej 12.03. 2003 r.

11

zdjęcie

Zdjęcie 15 x 21 cm z uroczystości odsłonięcia obrazu Józefa Tischnera w kościele w Łopusznej 12.03. 2003 r.

zdjęcie

Zdjęcie 15 x 21 cm z uroczystości odsłonięcia obrazu Józefa Tischnera w kościele w Łopusznej 12.03. 2003 r.

12

zdjęcie

4 zdjęcia 10 x 15 cm z uroczystości odsłonięcia obrazu Józefa Tischnera w kościele w Łopusznej 12.03. 2003 r. (s2003.011-014 w mniejszym formacie)

13

zaświadczenie

Zaświadczenie o nadaniu Stowarzyszeniu "Drogami Tischnera" numeru identyfikacyjnego REGON 492895286. Zaświadczenie wydał 14.03.2003 r. Urząd Statystyczny w Krakowie, Oddział w Limanowej.

14

zaproszenie

Stowarzyszenie Drogami Tischnera i MOK w Nowym Targu zapraszają na poetyckie spotkanie imieninowe w przededniu świętego Józefa, które odbędzie się w sali widowiskowej MOK w Nowym Targu 17.03.2003 r.

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Przysyła listy stamtąd" - zdjęcie i informacja o spotkaniu imieninowym 17.03.2003 r.

Dziennik Polski 20.03.3003 r. s. I

wycinek prasowy

Józef Figura: "Józkowi, który pozostał" - relacja ze spotkania imieninowego 17.03.2003 r.

Tygodnik Podhalański nr 12/688 20.03.3003 r.

15

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Przysyła listy "stamtąd" - 3 zdjęcia i relacja ze spotkania imieninowego 17.03.2003 r. (cd s2003.016)

Dziennik Polski 20.03.3003 r. s.III

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Przysyła listy "stamtąd" - zdjęcie i relacja ze spotkania imieninowego 17.03.2003 r. (zakończenie s2003.018)

Dziennik Polski 21.03.3003 r.

16

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Nie cały umrę" - 2 zdjęcia i relacja ze spotkania imieninowego 17.03.2003 r.

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej 19.03.3003 r.

17

zaproszenie

Zaproszenie do udziału w zawodach narciarskich - I Memoriale im. ks. prof. Józefa Tischnera 18.03.2003 r. w Kluszkowcach.

18

wycinek prasowy

(TEZ):"150 zawodników na stoku" - relacja z I Memoriału im. ks. prof. Józefa Tischnera w narciarstwie alpejskim w Kluszkowcach 18.03.2003 r.

Dziennik Polski 20.03.3003 r.

zdjęcia

Zdjęcie 10 x 15 cm z I Memoriału im. ks. prof. Józefa Tischnera w narciarstwie alpejskim w Kluszkowcach 18.03.2003 r.

19

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm z I Memoriału im. ks. prof. Józefa Tischnera w narciarstwie alpejskim w Kluszkowcach 18.03.2003 r.

20

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm z I Memoriału im. ks. prof. Józefa Tischnera w narciarstwie alpejskim w Kluszkowcach 18.03.2003 r.

21

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm z I Memoriału im. ks. prof. Józefa Tischnera w narciarstwie alpejskim w Kluszkowcach 18.03.2003 r.

22

podziękowanie

Podziękowanie dla Kazimierza Tischnera za patronat i sponsorowanie I Memoriału im. ks. prof. Józefa Tischnera w narciarstwie alpejskim w Kluszkowcach 18.03.2003 r.

23

informacja

Zdjęcie 10 x 15 cm i odręcznie napisana informacja o poświęceniu krzyża na grobie księdza Józefa Tischnera w Łopusznej 19.03.2003 r.

kartka okolicznościowa

Kartka z życzeniami dla Rodziny Szkół Tischnerowskich z okazji imienin Patrona wysłana przez Społeczność SSP nr 1 w Tarnowie.

24

gazetka szkolna

Echo Szkoły numer 25 marzec 2003 r. - 4 strony gazetki, a na nich relacja z obchodów Dnia Patrona w Szkole Podstawowej w Rogoźniku 19.03.2003 r.

25

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na spotkanie poświęcone pamięci Weroniki, Józefa i Księdza Profesora Józefa Tischnera w Łopusznej 25.03.2003 r.

26

zdjęcia

11 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania poświęconego pamięci Weroniki, Józefa i Księdza Profesora Józefa Tischnera w Łopusznej 25.03.2003 r.

3 zdjęcia ukryte
27

strona tytułowa

Dwa zdjęcia i krótka informacja o spotkaniu "Drogami Tischnera Tarnów" 2003 29.03.2003 r.

3 zdjęcia 10 x 15 cm ze spotkania "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r.

28

zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r.

29

program

Program spektaklu "Ka skarb, tam serce twoje…" przedstawionego podczas spotkania "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r.

30

tekst

"Nie zmarnujmy skarbów" - tekst Ewy Matejskiej, dyrektora SSP nr 1 w Tarnowie o spotkaniu "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r.

31

wycinek prasowy kopia

P.F.:"Spotkanie uczniów i przyjaciół" - zapowiedź spotkania "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r.

TEMI 26.03.2003 r.

nieznany autor
32

wycinek prasowy kopia

(BAJA):"Drogami Tischnera" - zapowiedź spotkania "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r.

Dziennik Polski. Tarnowski 28.03.2003 r.

nieznany autor

wycinek prasowy kopia

(BAJA):"Spotkanie szkół i przyjaciół księdza" - zapowiedź spotkania "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r.

Dziennik Polski. Tarnowski 29.03.2003 r.

nieznany autor
33

wycinek prasowy kopia

DJ:"Kapłan, filozof, góral..." - relacja ze spotkania "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r. + zdjęcie.

TEMI 02.04.2003 r.

nieznany autor

wycinek prasowy kopia

Ryszard Zaprzałka:"Drogami Tischnera" - relacja ze spotkania "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r. + zdjęcie.

Echo Tarnowa 09.04.2003 r.

34

wycinek prasowy kopia

(BAJA):"Poznawali swojego patrona" - relacja ze spotkania "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r. + zdjęcie.

Dziennik Polski. Tarnowski 01.04.2003 r.

nieznany autor

wycinek prasowy kopia

Janusz Szegda (JAS):"Tischnerowskie spotkanie" - relacja ze spotkania "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r. + 2 zdjęcia.

Gazeta Tarnowska 31.03.2003 r.

35

zdjęcia

6 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r.

36

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r.

37

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r. (w tym 4 zdjęcia biało-czarne)

38

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania "Drogami Tischnera Tarnów 2003" 29.03.2003 r. (zdjęcia biało-czarne)

39

podziękowanie

Podziękowanie dla Janiny i Kazimierza Tischnera od dyrektor SSP nr 1 w Tarnowie .

40

kwartalnik

"Drogami Tischnera" kwartalnik nr 3 III 2003 r.

41

zaproszenie

Zaproszenie na promocję książki ks. prof. Józefa Tischnera "Słowo o ślebodzie. Kazania spod Turbacza 1981 - 1997." w sali widowiskowej MOK w Nowym Targu 30.03.2003 r.

wycinek prasowy kopia

RFK :"Słowa o Ślebodzie" - zapowiedź prasowa promocji książki ks. prof. Józefa Tischnera "Słowo o ślebodzie. Kazania spod Turbacza 1981 - 1997." w Nowym Targu 30.03.2003 r.

Gazeta Wyborcza 26.03.2003 r.

42

ulotka

Okładka książki ks. prof. Józefa Tischnera "Słowo o ślebodzie. Kazania spod Turbacza 1981 - 1997."

wycinek prasowy

Marek Mikos: "Testament" - recenzja książki ks. prof. Józefa Tischnera "Słowo o ślebodzie. Kazania spod Turbacza 1981 - 1997."

Gazeta Wyborcza 27.03.2003 r.

43

wycinek prasowy

Anna Szopińska:"Ks. Tischnera Słowo o ślebodzie" - zdjęcie i krótka informacja o promocji książki ks. prof. Józefa Tischnera "Słowo o ślebodzie. Kazania spod Turbacza 1981 - 1997." w Nowym Targu 30.03.2003 r.

Dziennik Polski 01.04.2003 r.

wycinek prasowy

Anna Szopińska:"Śleboda płynie z Turbacza" - 3 zdjęcia i relacja z promocji książki ks. prof. Józefa Tischnera "Słowo o ślebodzie. Kazania spod Turbacza 1981 - 1997" w Nowym Targu 30.03.2003 r.

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej 01.04.2003 r.

44

wycinek prasowy

Anna Szopińska:"Wracali z posyrzonym sercem" - 2 zdjęcia i relacja z promocji książki ks. prof. Józefa Tischnera "Słowo o ślebodzie. Kazania spod Turbacza 1981 - 1997" w Nowym Targu 30.03.2003 r.

Dziennik Polski 01.04.2003 r.

45

zdjęcia

7 zdjęć 10 x 15 cm z promocji książki ks. prof. Józefa Tischnera "Słowo o ślebodzie. Kazania spod Turbacza 1981 - 1997." w Nowym Targu 30.03.2003 r.

46

list

List napisany 04.04.2003 r. przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej-Skrodne Stanisława Jurkowskiego do Kazimierza Tischnera. List zawiera prośbę o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

47

wycinek prasowy

(TEZ): "Wybrali ks. prof. Józefa Tischnera" - informacja o wyborze ks. prof. Józefa Tischnera na patrona SP w Ochotnicy Dolnej-Skrodnem

Dziennik Polski 17.04.2003 r.

nieznany autor

wycinek prasowy

(TEZ): "Szlakiem ks. prof. Tischnera" - informacja o wyborze ks. prof. Józefa Tischnera na patrona SP w Ochotnicy Dolnej-Skrodnem

Dziennik Polski. Dziennik Podhalański 20.09.2003 r.

nieznany autor
48

zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie z udziałem ks. bp. Tadeusza Pieronka oraz prof. Jerzego Żołądzia w auli I LO im Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu 23.04.2003 r.

wycinek prasowy

Anna Szopińska:"Skąd te lęki?" - 3 zdjęcia i relacja ze spotkania z udziałem ks. bp. Tadeusza Pieronka oraz prof. Jerzego Żołądzia w Nowym Targu 23.04.2003 r.

Dziennik Polski. Dziennik Podhalański 25.04.2003 r.

49

wycinek prasowy

Piotr Rayski-Pawlik: "Trzeba zadawać pytania" - 4 zdjęcia i relacja ze spotkania z udziałem ks. bp. Tadeusza Pieronka oraz prof. Jerzego Żołądzia w Nowym Targu 23.04.2003 r.

Gazeta Krakowska 24.04.2003 r.

50

zdjęcia

10 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania z udziałem ks. bp. Tadeusza Pieronka oraz prof. Jerzego Żołądzia w Nowym Targu 23.04.2003 r.

51

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm ze spotkania z udziałem ks. bp. Tadeusza Pieronka oraz prof. Jerzego Żołądzia w Nowym Targu 23.04.2003 r.

52

list

List napisany 24.04.2003 r. przez nauczycieli Gimnazjum nr 67 w Poznaniu do Kazimierza Tischnera. List zawiera prośbę o wyrażenie zgody na zamieszczenie myśli ks. prof. Józefa Tischnera w okolicznościowym zeszycie przygotowywanym na uroczystość nadania szkole imienia.

53

list gratulacyjny

List gratulacyjny dla polskiej szkoły w Użgorodzie z okazji nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera napisany 12.04.2003 r. przez Zbigniewa Maczewskiego - prezesa Koła nr 61 Łopuszna imienia ks. prof. Józefa Tischnera przy Związku Podhalan w Ameryce.

54

polisa ubezp

Polisa ubezpieczeniowa związana z wyjazdem grupy osób do Użgorodu na uroczystość nadania Polskiej Szkole Sobotnio-niedzielnej imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

strony s2003.147b-d usunięte RODO
55

program

Program uroczystości nadania Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej w Użgorodzie imienia ks. prof. Józefa Tischnera, w dniach 26-27.04.2003 r.

56

wiersz

Wanda Szado-Kudasikowa: "Polskim dzieciom z Użgorodu" - wiersz napisany z okazji nadania Polskiej Szkole w Użgorodzie imienia ks. prof. Józefa Tischnera w dniach 26-27.04.2003 r.

tekst

Słowa piosenki "Iwanku, Iwanku"

57

wycinek prasowy

Anna Szopińska:"Tu bije polskie serce" - zdjęcie i relacja z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Polskiej Szkole w Użgorodzie w dniach 26-27.04.2003 r.

Dziennik Polski. Dziennik Podhalański 29.04.2003 r.

58

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Ktoś musiał przyjść" - zdjęcia i relacja z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Polskiej Szkole w Użgorodzie w dniach 26-27.04.2003 r.

Dziennik Polski. Dziennik Podhalański 29.04.2003 r.

59

druk

Tekst artykułu Anny Szopińskiej:"Ktoś musiał przyjść" jaki ukazał się w Dzienniku Polskim 30.04.2003 r.

60

wycinek prasowy

Robert Miśkowiec:"Przyszedł do nich z nieba" - zdjęcie i relacja z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Polskiej Szkole w Użgorodzie w dniach 26-27.04.2003 r.

Gazeta Krakowska 29.04.2003 r.

61

wycinek prasowy

Robert Miśkowiec:"Przyszedł do nas prosto z nieba" - zdjęcia i relacja z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Polskiej Szkole w Użgorodzie w dniach 26-27.04.2003 r.

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej 29.04.2003 r.

62

broszura

Broszura o Użgorodzie z dedykacją dla Kazimierza Tischnera od Tatiany Pułyk - dyrektora Polskiej Szkoły imienia ks. prof. Józefa Tischnera w Użgorodzie. Datowane 30.10.2003 r.

63

info

Informacja o Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej imienia ks. prof. Józefa Tischnera w Użgorodzie i o akademii poświęconej 85 rocznicy odzyskania niepodległości, napisana przez Danutę Pęcherek, nauczycielkę języka polskiego.

64

plakat

Galeria Politechniki Krakowskiej "Stara Polana" w Zakopanem zaprasza na 03.05.2003 r. na I-sze Spotkanie Tischnerowskie, podczas którego odbędzie się promocja książki ks. prof. Józefa Tischnera "Słowo o ślebodzie. Kazania spod Turbacza 1981 - 1997."

65

wycinek prasowy

(KOV):"Słowo o ślebodzie" - zapowiedź I-szego Spotkania Tischnerowskiego w Zakopanem 03.05.2003 r.

Dziennik Polski. Dziennik Podhalański 30.04.2003 r.

nieznany autor

wycinek prasowy

Paweł Pełka (PP):"Kazania Tischnera" - krótka informacja o I-szym Spotkaniu Tischnerowskim w Zakopanem 03.05.2003 r.

Dziennik Polski. Dziennik Podhalański 05.05.2003 r.

66

zaproszenie

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 67 w Poznaniu zapraszają Janinę i Kazimierza Tischnerów na uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera w dniu 24.05.2003 r. Do zaproszenia dołączono program uroczystości.

67

relacja

Relacja z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Gimnazjum nr 67 w Poznaniu 24.05.2003 r.

list

List do dyrekcji Gimnazjum nr 67 w Poznaniu napisany 10.07.2003 r w Watykanie przez Mons. Tommaso Caputo w imieniu Jana Pawła II.

68

broszura

Broszura informacyjna dotycząca Gimnazjum nr 67 w Poznaniu.

69

gazetka szkolna

Echo Szkoły numer 26 maj 2003 - 5 strony gazetki Szkoły Podstawowej w Rogoźniku , a na nich informacja o uczestnictwie szkoły w II Rajdzie Szlakami Tischnera, obchodach Dnia Patrona oraz relacja z imprezy Drogami Tischnera w Tarnowie 29.03.2003 r.

70

wycinek prasowy kopia

Jolanta Czech: "Spotkania nie tylko rocznicowe" - tekst o Stowarzyszeniu "Drogami Tischnera".

Z Grodu Kingi, Pismo Parafii św. Elżbiety w Starym Sączu nr 5 (72) maj 2003 r. s. 13

wycinek prasowy kopia

Zofia Gierczych, Jolanta Czech: "Słowo o slebodzie" - recenzja książki "Słowo o ślebodzie" ks. J. Tischnera.

Z Grodu Kingi, Pismo Parafii św. Elżbiety w Starym Sączu nr 5 (72) maj 2003 r. s. 13-14

71

pismo

Pismo napisane 30.05.2003 r. przez Kazimierza Tischnera do dyrektorów Szkół Tischnerowskich z prośbą o podanie zapotrzebowania na kolejne numery kwartalnika "Drogami Tischnera"

zamówienie

Zamówienia kolejnych numerów kwartalnika "Drogami Tischnera" złożone przez Szkoły Tischnerowskie od 15.02.2003 r. do 16.02.2004 r.

72

zaproszenie

Społeczność ZPO w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie zaprasza Janinę i Kazimierza Tischnerów na obchody pierwszej rocznicy nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 02.06.2003 r.

73

zdjęcia

4 zdjęcia 9 x 13 cm z obchodów pierwszej rocznicy nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 02.06.2003 r.

74

zaproszenie

Uczniowie i nauczyciele SP imienia ks. prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku zapraszają Janinę i Kazimierza Tischnerów na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2002 / 2003 w dniu 20.06.2003 r.

podziękowanie

Podziękowanie Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej SP imienia ks. prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku dla Janiny i Kazimierza Tischnerów za wsparcie udzielone szkole w oku szkolnym 2002 / 2003 i nadanie tytułu Przyjaciela Szkoły.

75

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z obchodów III rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 29.06.2003 r.

76

zdjęcia

5 zdjęć 10 x 15 cm z obchodów III rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 29.06.2003 r.

zdjęcia

2 zdjęcia 10 x 15 cm z obchodów III rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera w Chicago 06.2003 r.

77

list

List napisany 30.06.2003 r. przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu Stanisława Kropielnickiego do Kazimierza Tischnera. W liście dyrektor informuje, że Rada Miasta Poznania w dniu 8 lipca podejmie uchwałę w sprawie nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Uroczystości w szkole zaplanowano na 17.10.2003 r.

78

strona tytułowa

Krótka informacja o IV zebraniu zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Rogoźniku 03.07.2003 r. + zdjęcie 10 x 15 cm i cytat z ks. Tischnera.

strona tytułowa

2 zdjęcia 10 x 15 cm z IV zebrania zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Rogoźniku 03.07.2003 r.

79

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm z IV zebrania zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Rogoźniku 03.07.2003 r. + cytat z ks. Tischnera.

80

gazetka szkolna

Gazetka Szkolna Zespołu Szkół nr 3 w Bochni "Ekonomaniak" nr 7 czerwiec 2003. Cały numer poświęcony jest księdzu Józefowi Tischnerowi, którego imię szkoła ma przyjąć 1 września 2003 r. (listy Kazimierza i Mariana Tischnera do dyrekcji szkoły, wybór cytatów, harmonogram przygotowań szkoły do przyjęcia Patrona)

81

zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie z Anną Łabęcką z Uniwersytetu w Rennese w Nowym Targu 04.07.2003 r.

82

wycinek prasowy

Anna Szopińska (ASz):"Dialog o ślebodzie" - zdjęcie i relacja ze spotkania z Anną Łabęcką w Nowym Targu 04.07.2003 r.

Gazety Krakowska 07.07.2003 r.

83

wycinek prasowy

Anna Szopińska:"Dzięki za Polskę na Ukrainie" - 4 zdjęcia i relacja z pobytu delegacji Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Użgorodzie na Podhalu 6-12.07.2003 r.

Dziennik Polski. Dziennik Podhalański 12.07.2003 r.

84

wycinek prasowy

Robert Miśkowiec (rom):"Odwiedzili nas przyjaciele" - zdjęcie i krótka informacja o pobycie delegacji Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Użgorodzie na Podhalu 6-12.07.2003 r.

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej 12-13.07.2003 r. s. I

wycinek prasowy

Robert Miśkowiec (rom):"Odwiedzili nas przyjaciele" - zdjęcie i relacja z pobytu delegacji Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Użgorodzie na Podhalu 6-12.07.2003 r.

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej 12-13.07.2003 r. s IV

85

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z pobytu delegacji Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Użgorodzie na Podhalu 6-12.07.2003 r.

86

wycinek prasowy

Anna Szopińska:"Wieźli polskość z Ukrainy" - zdjęcie i informacja i relacja z pobytu czterech uczniów Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Użgorodzie w Nowym Targu w sierpniu 2003 r.

Dziennik Polski. Dziennik Podhalański 12.07.2003 r.

87

strona tytułowa

Krótka informacja o spotkaniu członków redakcji kwartalnika "Drogami Tischnera" 26-27.07.2003 r. w bacówce Kazimierza Tischnera + zdjęcie 10 x 15 cm + cytat z ks. Tischnera.

strona tytułowa

Zdjęcia 10 x 15 cm ze spotkania członków redakcji kwartalnika "Drogami Tischnera" 26-27.07.2003 r. w bacówce Kazimierza Tischnera + cytat z ks. Tischnera.

88

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania członków redakcji kwartalnika "Drogami Tischnera" 26-27.07.2003 r. w bacówce Kazimierza Tischnera + cytat z ks. Tischnera.

89

zaproszenie

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Młodzież Zespołu Szkół nr 3 w Bochni zaprasza Kazimierza Tischnera na uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 01.09.2003 r. W zaproszeniu znajduje się program uroczystości.

90

list

Brudnopis listu Kazimierza Tischnera do społeczności ZS nr 3 w Bochni napisanego 06.01.2003 r. w odpowiedzi na prośbę o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

91

negatyw

Negatyw kolorowy Fuji 200 - 14 zdjęć z pobytu na Podhalu w sierpniu 2003 r. czwórki uczniów Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Użgorodzie.

Negatyw kolorowy Fuji 200 - 12 zdjęć z uroczystego oddania w Zespole Szkół nr 3 w Bochni nowoczesnej sali sportowej i nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

92

wycinek prasowy kopia

Przemysław Konieczny (PK):"Sala, patron i … tłumy" - zapowiedź uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 3 w Bochni 01.09.2003 r.

Dziennik Polski 01.09.2003 r.

wycinek prasowy kopia

Przemysław Konieczny (PK):"Dlaczego Tischner" - zdjęcie i relacja z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 3 w Bochni 01.09.2003 r.

Dziennik Polski 02.09.2003 r.

wycinek prasowy kopia

(maw):"Podwójne świętowanie" - 2 zdjęcia i relacja z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 3 w Bochni 01.09.2003 r.

Gazeta Krakowska 02.09.2003 r.

nieznany autor

wycinek prasowy kopia

Aldona Wełna: "Kazanie spod Turbacza" - zdjęcie i relacja z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 3 w Bochni 01.09.2003 r.

Zwiastun Maryi nr 9 (103) 02.09.2003 r.

wycinek prasowy kopia

"Ślebodny cłek honoru" - zdjęcie i krótka informacja o uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 3 w Bochni 01.09.2003 r.

wycinek prasowy kopia

"Tischner i sala" - zdjęcie i krótka informacja o uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 3 w Bochni 01.09.2003 r.

Kronika Bocheńska s. 6

93

list

List napisany 01.09.2003 r. przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie Mariusza Wagiela do Kazimierza Tischnera. W liście dyrektor prosi o wyrażenie zgody na wszczęcie procedur umozliwiających staranie się o nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Pod treścią listu Kazmierz Tischner ręcznie napisał odpowiedź

list

2 wersje listu napisanego przez Kazimierza Tischnera do rodziców, pedagogów i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie wyrażający zgodę na nadanie imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

94

list

List napisany 04.09.2003 r. przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu Stanisława Kropielnickiego do Kazimierza Tischnera. W liście dyrektor informuje, że Rada Miasta Poznania nie podjęła dotychczas uchwały w sprawie nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

95

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "W Stowarzyszeniu Drogami Tischnera. O głębokie rzeczy chodzi" - informacja o działalności SDT + logo.

Dziennik Polski 02.09.2003 r.

96

zdjęcia

3 zdjęcia 10 x 15 cm z zakończenia roku szkolnego 2002 / 2003 w Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Użgorodzie.

zdjęcia

2 zdjęcia 10 x 15 cm ze "Spotkania na Szczycie" - Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Użgorodzie z Wojewodą Podkarpackim 7.09.2003 r.

97

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Zwyki według Byrcyna"- zdjęcie i zapowiedź spotkania z Wojciechem Gąsienicą-Byrcynem w MOK w Nowym Targu 09.2003 r.

Dziennik Polski

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Modlitwa, która starczy za inne" - zdjęcia i relacja ze spotkania z Wojciechem Gąsienicą-Byrcynem w MOK w Nowym Targu 09.2003 r.

Dziennik Polski 02.09.2003 r.

98

zaproszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej-Skrodne Stanisław Jurkowski zaprasza Kazimierza Tischnera na zebranie dotyczące organizacji uroczystości 75-lecia szkoły oraz nadania jej imienia ks. prof. Józefa Tischnera 19.09.2003 r. Zaproszenie w formie listu napisano 12.09.2003 r.

99

zaproszenie

Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie Jarosław Gowin zaprasza na uroczystą inaugurację pierwszego roku akademickiego 30.09.2003 r.

ulotka

Ulotka reklamowa Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie.

wycinek prasowy

MK: "Gaudeamus igitur" - informacja o inauguracji pierwszego roku akademickiego przez WSE w Krakowie.

Gazeta Wyborcza 01.10.2003r.

100

petycja

Petycja uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu do Rady Miasta Poznania w sprawie patrona szkoły napisana 8.10.2003 r.

101

zaproszenie

Społeczność szkolna Gimnazjum Publicznego w Cięcinie zaprasza Kazimierza Tischnera na uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 14.10.2003 r. W zaproszeniu znajduje się program uroczystości.

102

informacje

Zbiór tekstów: Informacja o Cięcinie, Publicznym Gimnazjum, relacja z uroczystości nadania imienia, scenariusz programu artystycznego.

cegiełka

Cegiełka na sztandar Gimnazjum Publicznego w Cięcinie.

103

gazetka szkolna

Gazetka Gimnazjum Publicznego w Cięcinie "Dla Was o Nas" nr 1 z 14.10.2003 r., a w niej m. in. informacje o Patronie szkoły.

104

gazetka parafialna

Pismo Parafii św. Katarzyny w Cięcinie "Nasza Wspólnota" nr 41 (454) z 12.10.2003 r. - w nim zapowiedź nadania Gimnazjum Publicznemu w Cięcinie imienia ks. prof. Józefa Tischnera

105

gazetka parafialna

Pismo Parafii św. Katarzyny w Cięcinie "Nasza Wspólnota" nr 42 (455) z 19.10.2003 r. - w nim relacja Anny Musioł z uroczystości nadania Gimnazjum Publicznemu w Cięcinie imienia ks. prof. Józefa Tischnera

106

strona tytułowa

Krótka informacja o III Rajdzie Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r. + okolicznościowa pocztówka.

strona tytułowa

3 zdjęcia 9 x 13 cm z III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

107

zaproszenie

Zaproszenie do udziału w III Rajdzie Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r. Do zaproszenia dołączono program rajdu.

108

program

Program III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

109

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Rajd, nieszpory, inauguracja"- zapowiedź III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

Dziennik Polski 10.10.2003 r. s. III

plakat

Plakat A4 reklamujący III Rajd Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

110

hymn

Słowa hymnu "Śladami ks. prof. Józefa Tischnera" autorstwa Wandy Szado-Kudasikowej.

pocztówka

Pocztówka okolicznościowa wydana z okazji III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

111

pytania

Zestaw pytań konkursowych

112

wspomnienia

Wspomnienia rajdowe dzieci z Bochni.

113

wspomnienia

Wspomnienia rajdowe Marii Tuchowskiej z Woli.

114

wspomnienia

Wspomnienia rajdowe dzieci z Tarnowa

115

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "III Rajd im. ks. prof. Józefa Tischnera. Mądrym szlakiem"- zdjęcia i relacja z III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

Dziennik Polski 15.10.2003 r.

druk

Przedruk artykułu Anny Szopińskiej: "III Rajd im. ks. prof. Józefa Tischnera. Mądrym szlakiem"

116

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

117

zdjęcia

9 zdjęć 10 x 15 cm z III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

1 zdjęcie ukryte
118

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

119

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

120

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

121

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

122

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

123

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

124

zdjęcia

11 zdjęć 10 x 15 cm z III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

3 zdjęcia ukryte
125

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

126

zaproszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej-Skrodne, Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Ksiądz Proboszcz miejscowej parafii oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie zapraszają Janinę i Kazimierza Tischnerów z rodziną na uroczystość 75 lecia Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej-Skrodne oraz nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 30.10.2003 r. Do zaproszenia dołączono program uroczystości.

127

kronika

Historia Szkoły Skrodne.

128

kronika

Historia Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej-Skrodne wydana z okazji 75-lecia szkoły.

129

broszura

Broszura informacyjna dotycząca Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej-Skrodne, wydana z okazji 75-lecia szkoły.

130

kwartalnik

"Drogami Tischnera" kwartalnik nr 4 X.2003 r.

131

informacja

Informacja o wieczornicy poświęconej pamięci Patrona Szkoły, która odbyła się 04.11.2003 r. w Zespole Szkół nr 3 w Bochni.

scenariusz

Scenariusz wieczornicy poświęconej pamięci Patrona Szkoły, która odbyła się 04.11.2003 r. w Zespole Szkół nr 3 w Bochni.

132

wycinek prasowy

Aleksandra Przybylska (OLA): "Tischnera nie odpuścimy"- zdjęcie i tekst o problemach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznania z nadaniem szkole imienia ks. prof. J. Tischnera.

Gazeta Wyborcza 27.10.2003 r.

wycinek prasowy

Aleksandra Przybylska (OLA): "18 listopada - decydujące starcie"- tekst o problemach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznania z nadaniem szkole imienia ks. prof. J. Tischnera.

Gazeta Wyborcza 28.10.2003 r.

133

wycinek prasowy

Aleksandra Przybylska (OLA): "Niech będzie Tischner"- tekst o problemach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznania z nadaniem szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

Gazeta Wyborcza 31.10.2003 r.

wycinek prasowy

Marcin Idczak: "Uczniowie chcą Tischnera"- tekst o problemach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznania z nadaniem szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

Gazeta Poznańska 8.11.2003 r.

134

wydruk

Zestawienie tekstów dotyczące problemów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznania z nadaniem szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

135

wycinek prasowy

Magłorzata Balicka: "Szlakami Tischnera"- zdjęcia i relacja uczennicy klasy I TEc w Zespole Szkół nr 3 w Bochni z III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 11-12.10.2003 r.

Kronika Bocheńska grudzień.2003 r.

136

zaproszenie

Dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Krakowie zapraszają na uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 06.12.2003 r. Do zaproszenia dołączono program uroczystości.

137

scenariusz

A. Śmietana i Z. Krypiak: "Pytając o człowieka" - scenariusz części artystycznej przedstawionej podczas uroczystości nadania Zespołowi Szkół Zawodowych nr 3 w Krakowie imienia ks. prof. Józefa Tischnera 06.12.2003 r.

138

broszura

Broszura informacyjna o Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie.

139

wycinek prasowy

(AM): "Wygrał z Harrym Potterem"- zdjęcie i relacja z uroczystości nadania Zespołowi Szkół Zawodowych nr 3 w Krakowie imienia ks. prof. Józefa Tischnera 06.12.2003 r.

Dziennik Polski 8.12.2003 r.

140

gazetka szkolna

2 strony gazetki szkolnej ZSZ nr 3 w Krakowie "Brulion '51" Wydanie specjalne.

141

gazetka szkolna

2 strony gazetki szkolnej ZSZ nr 3 w Krakowie "Brulion '51" Wydanie specjalne.

142

gazetka szkolna

2 strony gazetki szkolnej ZSZ nr 3 w Krakowie "Brulion '51" Wydanie specjalne.

143

gazetka szkolna

2 strony gazetki szkolnej ZSZ nr 3 w Krakowie "Brulion '51" Wydanie specjalne.

144

podziękowanie

Podziękowanie dyrektora ZSZ nr 3 w Krakowie dla Kazimierza Tischnera za obecność na uroczystości nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 06.12.2003 r.

145

zaproszenie

Baron & Co zapraszają na Wypominki Tischnerowskie w Łopusznej 06.12.2003 r.

wycinek prasowy

Bartłomiej Kuraś, Olga Szpunar: "Ślebodny On cłek był"- relacja z Wypominków Tischnerowskich w Łopusznej 06.12.2003 r.

Gazeta Wyborcza 12.2003 r.

146

wycinek prasowy

Anna Szopińska (Asz): "Niebo nam przybliżył"- relacja z Wypominków Tischnerowskich w Łopusznej 06.12.2003 r.

Gazeta Krakowska 09.12.2003 r.

wycinek prasowy

Anna Szopińska (Asz): "Że byłeś i jesteś"- relacja z Wypominków Tischnerowskich w Łopusznej 06.12.2003 r.

Dziennik Polski

147

wycinek prasowy

Anna Szopińska (Asz): "My się go ciągle uczymy"- relacja z Wypominków Tischnerowskich w Łopusznej 06.12.2003 r.

Gazeta Krakowska 10.12.2003 r.

wycinek prasowy

Beata Zalot: "Zostało po Wielebnym"- relacja z Wypominków Tischnerowskich w Łopusznej 06.12.2003 r.

Tygodnik Podhalański 11.12.2003 r.

148

list

List napisany 10.12.2003 r. przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu Stanisława Kropielnickiego do Kazimierza Tischnera. W liście dyrektor informuje, że Rada Miasta Poznania w dniu 18.11.2003 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

149

wykaz

Zestawienie Szkół Tischnerowskich, stan na 31.12.2003 r. Na odwrotnych stronach znajduje się zestawienie wydarzeń i uroczystości jakie odbyły się w roku 2004 i planowane na rok 2005.

150

laurka

Laurka w kształcie serca dla "Ojca Rodzin Tischnerowskich" wykonana przez przedstawicieli Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Użgorodzie

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

zdjęcia

Zdjęcie z obchodów Święta Patrona w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach w dniu 12.03.2003 r.

gazetka szkolna

3 strony pisma uczniów Zespołu Szkół nr 3 im ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach "Sami o Sobie", a na nich informacja o uroczystości nadania szkole imienia 11.10.2002 r oraz relacja z konkursu Nasz Patron przeprowadzonego 12 i 21 marca 2003 r.

zdjęcia

5 zdjęć z obchodów pierwszej rocznicy nadania Zespołowi Placówek Oświatowych w Radziszowie imienia ks. prof. Józefa Tischnera 02.06.2003 r.