Rok 2004

1

uchwała

Uchwała nr 1/2004 Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" z dnia 28 stycznia 2004 r. (dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów 14.03.2004 r. oraz zatwierdzenia rocznego planu pracy Zarządu na rok 2004).

2

kwartalnik

"Drogami Tischnera" kwartalnik nr 5 styczeń 2004 r.

3

list

List napisany 10.02.2004 r. przez siostrę Elżbietę Wielbińską OSC z Klasztoru Sióstr Klarysek w Stary Sączu do redakcji kwartalnika "Drogami Tischnera", z podziękowaniem za przesłanie czasopisma.

4

program

Program VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

ulotka

Ulotka informacyjna dotycząca VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

5

zaproszenie

Zaproszenie na VII Światowe Rekolekcje Podhalańskie w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

karta wstępu

Karta wstępu na Audiencję Generalną 18.02.2004 r. w ramach VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie.

audiencja fatycznie odbyła się 20.II

pozdrowienia

Słowa wygłoszone przez Jana Pawła II podczas audiencji ogólnej 26.02.2003 r w ramach VI Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie.

rok wcześniej

identyfikator

Identyfikator Kazimierza Tischnera na VII Światowe Rekolekcje Podhalańskie w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

6

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm na papierze A4 z VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm na papierze A4 z VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

7

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm na papierze A4 z VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm na papierze A4 z VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

8

zdjęcia

8 zdjęć z VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

9

zdjęcia

8 zdjęć z VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

10

zdjęcia

8 zdjęć z VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

11

zdjęcia

3 zdjęcia z VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

12

wycinek prasowy

ks. Andrzej Godlewski: "VII Światowe Rekolekcje Podhalańskie"- relacja z VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

nieznany tytuł gazety i data publikacji

wycinek prasowy

(TEZ):"Z modlitwą ku dobru"- relacja z VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

Dziennik Polski 28.02.2004 r. s. VIII

nieznany autor
13

wydruk

Przedruk fragmentu artykułu (TEZ): "Z modlitwą ku dobru"- relacja z VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

nieznany autor
14

relacja

"Patron zaprowadził nas daleko" - relacja Barbary Bandoły z Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli z VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

relacja

"Refleksja z udanych rekolekcji w Rzymie, czyli o tym jak dostałam gwiazdkę z nieba…" - relacja Marii Tuchowskiej z Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli z VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

15

relacja

"Refleksje z rekolekcji w Rzymie" - relacja Aleksandry Zimończyk z ZS Nr 2 w Żorach z VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

notatka

Notatka Marii Tuchowskiej z wykładu prof. Stanisława Grygiela: "Modlitwy idą i wracają, nie ma niewysłuchanej", wygłoszonego 17.02.2004 r podczas VII Światowych Rekolekcji Podhalańskich w Rzymie 16 - 21.02.2004 r.

16

list

Pismo, w którym zawarto zaproszenie Janiny i Kazimierza Tischnerów na uroczystość nadania Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu imienia ks. prof. Józefa Tischnera w dniu 12.03.2004 r.

zaproszenie

Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu zaprasza Kazimierza Tischnera na uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera w dniu 12.03.2004 r.

17

zaproszenie

Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu zaprasza Państwa J. i A. Chowańców oraz B. i K. Przybyłów na uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera w dniu 12.03.2004 r.

18

zaproszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu Stanisław Kropielnicki zaprasza Kazimierza Tischnera na dyskusję dotyczącą "Uniwersalnych wartości nauczania ks. prof. Józefa Tischnera" w dniu 12.03.2004 r.

program

Program uroczystości nadania Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu imienia ks. prof. Józefa Tischnera w dniu 12.03.2004 r.

19

broszura

Broszura informacyjna dotycząca Zespolu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu.

20

wycinek prasowy

Aleksandra Przybylska:" Uparci jak górale" - relacja z uroczystości nadania Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu imienia ks. prof. Józefa Tischnera w dniu 12.03.2004 r.

Gazeta Wyborcza 13.03.2004 r.

druk

Przedruk artykułu Aleksandry Przybylskiej:" Uparci jak górale" - z Gazety Wyborczej

21

zdjęcia

5 zdjęć 10 x 15 cm wykonanych podczas dyskusji dotyczącej "Uniwersalnych wartości nauczania ks. prof. Józefa Tischnera", jaka odbyła się w ramach uroczystości nadania Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu imienia ks. prof. Józefa Tischnera w dniu 12.03.2004 r.

22

relacja

Wierszowana relacja z uroczystości nadania Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu imienia ks. prof. Józefa Tischnera w dniu 12.03.2004 r. autorstwa Stanisławy Szewczyk.

23

strona tytułowa

Krótka informacja o Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Drogami Tischnera w GOK im. ks. prof. Józefa Tischnera w Nowym Targu 14.03.2004 r. + zdjęcie 10 x 15 cm i cytat z ks. Tischnera.

strona tytułowa

2 zdjęcia 10 x 15 cm, jedno z Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Drogami Tischnera w GOK im. ks. prof. Józefa Tischnera w Nowym Targu 14.03.2004 r., drugie to zdjęcie gór.

24

protokół

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" 14.03.204 r. w Nowym Targu.

protokół

Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" 14.03.204 r. w Nowym Targu. (rękopis)

sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" za rok 2003.

uchwała

Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" nr 2 z dnia 14 marca 2004 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

lista

Lista gości I Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Nowym Targu 14 marca 2004 r.

25

zaproszenie

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie ZS nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Bochni zapraszają Kazimierza Tischnera na uroczystość poświęconą Patronowi Szkoły w dniu 15.03.2004 r.

wycinek prasowy

RR: "Arcymistrz radości. Wyższa Szkołą Europejska. Spotkanie przyjaciół ksiądz Tischnera" - relacja ze spotkania w WSE w Krakowie 17.03.2004 r. z okazji urodzin i imienin ks. Tischnera.

Gazeta Wyborcza 17.03.2004 r.

nieznany autor
26

zaproszenie

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza zaprasza w dniu 16.03.2004 r. do kościoła klasztornego ss.Klarysek na mszę świętą w intencji śp. ks. prof. Józefa Tischnera, celebrowaną przez ks. prałata Alfreda Kurka i ks. prof. Władysława Zuziaka - dziekana Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Po mszy zostanie odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca urodziny Józefa Tischnera - w budynku przy ulicy Piłsudskiego 9 oraz otwarta zostanie stała ekspozycja o życiu i twórczości księdza Tischnera - w Muzeum Regionalnym.

27

przedruk

Przedruk artykułu Beaty Polakiewicz: "Starosądeckie korzenie" - z Gazety Nowosądeckiej s2004.081a-b

28

wycinek prasowy kopia

Iga Michalec:"Hołd dla księdza profesora" - relacja z uroczystości upamiętniającej urodziny księdza Józefa Tischnera w Starym Sączu 16.03.2004 r.

Dziennik Polski s. IV 17.03.2004 r.

wycinek prasowy kopia

Beata Polakiewicz:"Pamięci ks. Tischnera" - relacja z uroczystości upamiętniającej urodziny księdza Józefa Tischnera w Starym Sączu 16.03.2004 r.

Gazeta Nowosądecka dodatek Gazety Krakowskiej 17.03.2004 r.

29

wycinek prasowy

Beata Polakiewicz:"Starosądeckie korzenie" - relacja z uroczystości upamiętniającej urodziny księdza Józefa Tischnera w Starym Sączu 16.03.2004 r.

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej 18.03.2004 r. s. I i III

30

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z uroczystości upamiętniającej urodziny księdza Józefa Tischnera w Starym Sączu 16.03.2004 r.

31

zdjęcia

5 zdjęć 10 x 15 cm z uroczystości upamiętniającej urodziny księdza Józefa Tischnera w Starym Sączu 16.03.2004 r.

32

list

List napisany przez dziekana Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie ks. prof. Władysława Zuziaka do Kazimierza Tischnera, dołączony do tekstu homilii wygłoszonej 16.03.2004 r. w Starym Sączu w czasie uroczystości upamiętniającej urodziny księdza Józefa Tischnera.

homilia

Tekst homilii wygłoszonej przez ks. prof. Władysława Zuziaka 16.03.2004 r. w Starym Sączu w czasie uroczystości upamiętniającej urodziny księdza Józefa Tischnera.

33

notatka

Ręcznie napisana przez Kazimierza Tischnera notatka dotycząca II Memoriału im. ks. prof. Józefa Tischnera w narciarstwie alpejskim, który odbył się w Kluszkowcach 19.03.2004 r.

zdjęcia

2 zdjęcia 10 x 15 cm wykonane podczas II Memoriału im. ks. prof. Józefa Tischnera w narciarstwie alpejskim, który odbył się w Kluszkowcach 19.03.2004 r. oraz 3 zdjęcia wykonane tego samego dnia na cmentarzu w Łopusznej.

34

zaproszenie

Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, Józefa Guzek zaprasza Kazimierza Tischnera na obchody Święta Patrona w dniu 19.03.2004 r.

35

zaproszenie

Stowarzyszenie 'Drogami Tischnera", MOK w Nowym Targu i Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu zapraszają na Imieniny ks. prof. Józefa Tischnera, które będą obchodzone 19.03.2004 r. w Miejskim Ośrodku Kultury.

Informacja

Krótka informacja o Imieninach ks. prof. Józefa Tischnera, które będą obchodzone 19.03.2004 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.

wycinek prasowy kopia

Agnieszka Szymosze:"Ku Scytom umiał wejść" - relacja z Imienin ks. prof. Józefa Tischnera, które odbyły się 19.03.2004 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu.

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej 22.03.2004 r. s. I - II

36

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm z obchodów Imienin ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 25.03.2004 r.

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na spotkanie przyjaciół ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 25.03.2004 r.

37

dedykacja

Dedykacja uczestników I Rekolekcji z księdzem Tischnerem dla rekolekcjonisty ks. Adama Bonieckiego (26-28.03.2004 r.)

kazanie

Fragment kazania wygłoszonego przez ks. Józefa Tischnera w Ludźmierzu.

nieznana data i okoliczności
38

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z I Rekolekcji z Tischnerem jakie odbyły się w Ludźmierzu 26-28.03.2004 r.

39

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z I Rekolekcji z Tischnerem jakie odbyły się w Ludźmierzu 26-28.03.2004 r.

40

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z I Rekolekcji z Tischnerem jakie odbyły się w Ludźmierzu 26-28.03.2004 r.

41

zdjęcia

6 zdjęć 10 x 15 cm z I Rekolekcji z Tischnerem jakie odbyły się w Ludźmierzu 26-28.03.2004 r.

42

wycinek prasowy kopia

M:"O Tischnerze z uśmiechem" - relacja ze spotkania uczniów SSP nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Tarnowie z ks. Andrzejem Augustyńskim, dyrektorem Centrum Młodzieży "U Siemachy" w Tarnowie.

TEMI 31.03.2004 r.

nieznany autor

zaproszenie

Zaproszenie na "Spotkanie z Tischnerem" z udziałem Anny Karoń-Ostrowskiej i Wojciecha Bronowicza 27.04.2004 r. w restauracji Braterska w Tarnowie.

43

wycinek prasowy kopia

DJ:"Spotkanie Tischnerowskie" - zapowiedź spotkania z udziałem Anny Karoń-Ostrowskiej i Wojciecha Bonowicza 27.04.2004 r. w restauracji Braterska i w SSP nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Tarnowie 27.04.2004 r.

TEMI 21.04.2004 r.

nieznany autor

wycinek prasowy kopia

DJ:"Ks.. Tischner - postać niezwykła" - relacja ze spotkania z udziałem Anny Karoń-Ostrowskiej i Wojciecha Bonowicza w restauracji Braterska i w SSP nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Tarnowie 27.04.2004 r.

TEMI 05.05.2004 r.

nieznany autor
44

wycinek prasowy kopia

TOPOL:"Spotkanie z autorami" - krótka informacja o spotkaniu z udziałem Anny Karoń-Ostrowskiej i Wojciecha Bonowicza w SSP nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Tarnowie 27.04.2004 r.

Dziennik Polski 28.04.2004 r.

nieznany autor

wycinek prasowy kopia

pach:"Opowiadali o patronie" - relacja ze spotkania z udziałem Anny Karoń-Ostrowskiej i Wojciecha Bonowicza w SSP nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Tarnowie 27.04.2004 r.

Gazeta Krakowska 28.04.2004 r.

nieznany autor
45

broszura okolicznościowa

Broszura z życzeniami dla Rodziny Szkół Tischnerowskich wydrukowana z okazji imienin Józefa przez SSP nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Tarnowie.

46

list

List napisany 10.05.2004 r. przez Beatę Wąsowicz - dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. Tischnera w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie do Kazimierza Tischnera Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" z prośbą o wyrażenie zgody na objęcie honorowego patronatu nad konkursem literackim adresowanym do uczniów Rodziny Szkół Tischnerowskich oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu krakowskiego.

47

kwartalnik

"Drogami Tischnera" kwartalnik nr 6, maj 2004 r. Ostatni numer pisma.

48

list

List napisany 22.05.2004 r. przez abp Stanisława Dziwisza do Kazimierza Tischnera z podziękowaniem za przesłanie 6-tego numeru kwartalnika "Drogami Tischnera"

49

strona tytułowa

Krótka informacja o obchodach Dnia Dziecka w Jastrzębiu Zdroju 01.06.2004 r. + zdjęcie 10 x 15cm + cytat z Tischnera.

strona tytułowa

2 zdjęcia 10 x 15 cm z o obchodów Dnia Dziecka w Jastrzębiu Zdroju 01.06.2004 r.

50

zdjęcia

7 zdjęć 10 x 15 cm z o obchodów Dnia Dziecka w Jastrzębiu Zdroju 01.06.2004 r. + 1 zdjęcie z Woli z X Gminnych Igrzysk Sportowych.

51

strona tytułowa

Krótka informacja o X Gminnych Igrzyskach Sportowych w Woli 01.06.2004 r. + zdjęcie 10 x 15cm + cytat z Tischnera.

strona tytułowa

4 zdjęcia 10 x 15 cm z X Gminnych Igrzysk Sportowych w Woli 01.06.2004 r.

52

strona tytułowa

Krótka informacja o obchodach Święta Szkoły w Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Radziszowie 03.06.2004 r. + zdjęcie 10 x 15cm + cytat z Tischnera.

strona tytułowa

2 zdjęcia 10 x 15 cm z obchodów Święta Szkoły w Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Radziszowie 03.06.2004 r. + cytat z Tischnera.

53

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z obchodów Święta Szkoły w Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Radziszowie 03.06.2004 r.

54

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z obchodów Święta Szkoły w Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Radziszowie 03.06.2004 r.

55

zdjęcia

7 zdjęść 10 x 15 cm z obchodów Święta Szkoły w Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Radziszowie 03.06.2004 r.

56

materiały do kwartalnika

Materiały przeznaczone do kwartalnika Drogami Tischnera przesłane przez ZPO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Radziszowie. W materiałach relacja z I Rekolekcji z Tischnerem w Ludźmierzu oraz z obchodów Dnia Patrona 03.06.2004 r.

57

strona tytułowa

Krótka informacja o spotkaniu dla uczczenia czwartej rocznicy śmierci Józefa Tischnera 26.06.2004 r. w Łopusznej + 2 zdjęcia.

strona tytułowa

2 zdjęcia 10 x 15 cm ze spotkania dla uczczenia czwartej rocznicy śmierci Józefa Tischnera 26.06.2004 r. w Łopusznej + cytat z ks. Tischnera.

58

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania dla uczczenia czwartej rocznicy śmierci Józefa Tischnera 26.06.2004 r. w Łopusznej.

59

zdjęcia

9 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania dla uczczenia czwartej rocznicy śmierci Józefa Tischnera 26.06.2004 r. w Łopusznej.

1 zdjęcie ukryte
60

zdjęcia

10 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania dla uczczenia czwartej rocznicy śmierci Józefa Tischnera 26.06.2004 r. w Łopusznej.

2 zdjęcia ukryte
61

zdjęcia

9 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania dla uczczenia czwartej rocznicy śmierci Józefa Tischnera 26.06.2004 r. w Łopusznej.

1 zdjęcie ukryte
62

zaproszenie

Urząd Gminy w Nowym Targu i Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Trójcy w Łopusznej zaprasza na otwarcie Domu Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 27.06.2004 r. W zaproszeniu znajduje się program uroczystości.

wycinek prasowy

Anna Szopińska:"Chodziło o dom" - relacja z otwarcia Domu Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 27.06.2004 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego s. I i III

63

list

List napisany 07.08.2004 r. przez siostrę Elżbietę Wielbińską OSC z Klasztoru Sióstr Klarysek w Stary Sączu do redakcji kwartalnika "Drogami Tischnera", z życzeniami dla Stowarzyszenia "Drogami Tischnera"

64

zaproszenie

Zarząd Koła nr 61 Łopuszna im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Związku Podhalan w Ameryce zaprasza na Jubileusz 10-lecia Koła w Domu Podhalan w Chicago 9.10.2004 r.

65

zaproszenie

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Rajczy zaprasza Kazimierza Tischnera na uroczyste poświęcenie sztandaru w I rocznicę nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 14.10.2004 r. W zaproszeniu znajduje się program uroczystości.

relacja

Relacja z uroczystości poświęcenia sztandaru w I rocznicę nadania SP nr 1 w Rajczy imienia ks. prof. Józefa Tischnera 14.10.2004 r.

nieznany autor
66

pocztówki

Pocztówka okolicznościowa przedstawiająca sanktuarium MB Miłosierdzia Kazimierzowskiej w Rajczy wydana w związku z odsłonięciem pomnika Jana Pawła II 01.07.2007 r. i pocztówka przedstawiająca wizerunek MB Kazimierzowskiej.

broszura

Broszura informacyjna sanktuarium MB Miłosierdzia Kazimierzowskiej w Rajczy.

67

broszura

Broszura informacyjna o Regionalnym Zespole Pieśni i Tańca Rajcusie.

przewodnik

Pierwsza strona przewodnika po Gminie Rajcza.

68

książka

Okładka książki Jolanty i Andrzeja Ryłko: Dzieje szkoły w Rajczy i dedykacja. Na str. 67-69 opisano historię nadania szkole imienia.

69

strona tytułowa

Krótka informacja o IV Rajdzie Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.10.2004 r. + pocztówka okolicznościowa.

strona tytułowa

3 zdjęcia z IV Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.10.2004 r.

70

zdjęcia

8 zdjęć z IV Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.10.2004 r.

71

zdjęcia

8 zdjęć z IV Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.10.2004 r.

72

zdjęcia

8 zdjęć z IV Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.10.2004 r.

73

zdjęcia

8 zdjęć z IV Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.10.2004 r.

74

zdjęcia

8 zdjęć z IV Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.10.2004 r.

75

zdjęcia

8 zdjęć z IV Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.10.2004 r.

76

zdjęcia

8 zdjęć z IV Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.10.2004 r.

77

zdjęcia

8 zdjęć z IV Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.10.2004 r.

78

zdjęcia

8 zdjęć z IV Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.10.2004 r.

79

zdjęcia

8 zdjęć z IV Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.10.2004 r.

80

zdjęcia

8 zdjęć z IV Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.10.2004 r.

81

zdjęcia

8 zdjęć z IV Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.10.2004 r.

82

strona tytułowa

Krótka informacja o wycieczce nauczycieli ZPO w Radziszowie do miejsc związanych z księdzem Tischnerem jesienią 2004 r. + zdjęcie 9 x 13 cm + cytat z ks. Tischnera.

strona tytułowa

3 zdjęcia 9 x 13 cm z wycieczki nauczycieli ZPO w Radziszowie do miejsc związanych z księdzem Tischnerem jesienią 2004 r.

83

zdjęcia

8 zdjęć 9 x 13 cm z wycieczki nauczycieli ZPO w Radziszowie do miejsc związanych z księdzem Tischnerem jesienią 2004 r.

84

zdjęcia

6 zdjęć 9 x 13 cm z wycieczki nauczycieli ZPO w Radziszowie do miejsc związanych z księdzem Tischnerem jesienią 2004 r.

85

gazetka szkolna

Echo Szkoły - gazetka Szkoły Podstawowej w Rogoźniku, nr 31 listopad 2004 t. r. W gazetce relacja z IV Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.10.2004 r.

86

list

List napisany 09.11.2005 r. przez Kazimierza Tischnera do rodziców, pedagogów i uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi wyrażający zgodę na nadanie imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

87

pismo

Pismo napisane 10.12.2004 r. przez Kazimierza Tischnera - Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu z prośbą o potwierdzenie zgodności kserokopii Statutu Stowarzyszenia z oryginałem.

88

rejestr

Odpis aktualany z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej stan na dzień 14.12.2004 r. - potwierdzanie zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym 16.10.2002 r. Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" (Numer KRS 0000134301)

pierwsza strona
89

zaproszenie

Zaproszenie na Wieczór Betlejemski w MOK w Nowym Targu 29.12.2004 r.

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

list

Kopia listu napisanego14.10.2004 r przez Mariana i Kazimierza Tischnerów do Adama M. Cieśli - Przewodniczącego Rady Fundacji Hospicjum dla Dzieci" z Krakowa w odpowiedzi na informację o planach przyjęcia na patrona placówki ks. Prof.. J. Tischnera.

wycinek prasowy

Edyta Mętel:"Otwarty testament" - artykuł o szkołach tischnerowskich.

Tygodnik Powszechny 23.05.2004 r. s. 21