Rok 2005

1

protokół

Protokół z zebrania corocznego Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Rogoźniku 21.01.2005 r. (rękopis)

2

list

List napisany 28.01.2005 r. przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu Zdzisława Wojnarowskiego do Kazimierza Tischnera. List zawiera prośbę o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

3

list

List napisany 18.02.2005 r. przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim Annę Białek do Kazimierza Tischnera. List zawiera prośbę o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

list

List napisany 02.03.2005 r. przez Kazimierza Tischnera do rodziców, pedagogów i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim wyrażający zgodę na nadanie imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

4

protokół

Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 26.02.2005 r. (rękopis)

uchwała

Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004.

lista

Lista delegatów II Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 26.02.2005 r.

zdjęcia

2 zdjęcia 9 x 13 cm z II Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 26.02.2005 r.

5

negatyw

Negatyw kolorowy 12 zdjęć z II rekolekcji Tischerowskich w Ludźmierzu 18-20.02.2005 r.

zdjęcia

10 zdjęć 9 x 13 cm z II rekolekcji Tischerowskich w Ludźmierzu 18-20.02.2005 r.

2 zdjęcia ukryte
6

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na uroczystość nadania Zespołowi Szkół Specjalnych nr 10 w Jastrzębiu Zdroju imienia ks. prof. Józefa Tischnera 11.03.2005 r.

wycinek prasowy

Adrian Karpeta (ADR) :"Górale przyjechali" - relacja z uroczystości nadania Zespołowi Szkół Specjalnych nr 10 w Jastrzębiu Zdroju imienia ks. prof. Józefa Tischnera 11.03.2005 r.

Dziennik Zachodni 14.03.2005 r.s.2

7

monografia

Monografia Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Jastrzębiu Zdroju imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

8

broszura

Broszura informacyjna o Zespole Szkół Specjalnych nr 10 w Jastrzębiu Zdroju imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

9

gazetka szkolna

Iskierka - Miesięcznik Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Jastrzębiu Zdroju, wydanie specjalne z okazji nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera 11.03.2005 r.

10

list

List napisany przez dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie Marię Dobrzyńską do Kazimierza Tischnera. List zawiera prośbę o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na uroczystość nadania Publicznemu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie imienia ks. prof. Józefa Tischnera 19.03.2005 r.

11

wycinek prasowy

Łukasz Dulowski:"Patronat Józka Szkolnego" - relacja z uroczystości nadania Publicznemu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie imienia ks. prof. Józefa Tischnera 11.03.2005 r.

Przełom Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej 23.03.2005 r.

12

gazetka szkolna

Gimzetka - gazetka szkolna Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie nr 4 marzec/kwiecień 2005 r. - wydanie specjalne poświęcone patronowi szkoły.

13

wycinek prasowy

Marta Dvorak:"Majówka śladami Tischnera" - tekst o Łopusznej i jej związkach z Józefem Tischnerem.

Gazeta Wyborcza Kraków 29.04.2005 r.

14

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu imienia ks. prof. Józefa Tischnera 14.05.2005 r. + koperta.

15

wycinek prasowy

Jerzy Wideł: "Dzieci od Tischnera" - relacja z uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu imienia ks. prof. Józefa Tischnera 14.05.2005 r.

Gazeta Nowosądecka dodatek Gazety Krakowskiej 16.05.2005 r.

wycinek prasowykopia

Iga Michalec (MIGA):"Tischnerowska szkoła" - relacja z uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu imienia ks. prof. Józefa Tischnera 14.05.2005 r.

Dziennik Polski 16.05.2005 r.

wycinek prasowy kopia

Iga Michalec (MIGA):"Ksiądz profesor patronem" - relacja z uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu imienia ks. prof. Józefa Tischnera 14.05.2005 r.

Dziennik Polski 16.05.2005 r.

wycinek prasowykopia

(włd):"Nowy Patron" - relacja z uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu imienia ks. prof. Józefa Tischnera 14.05.2005 r.

Znad Popradu lipiec 2005 r.

nieznany autor
16

gazeta

Ryszard Kumor:" Autor filozofii po góralsku patronem jedynki" - relacja z uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu imienia ks. prof. Józefa Tischnera 14.05.2005 r. + okładka + informacja o spotkaniu z Wojciechem Bonowiczem 15.03.2005 r.

Kurier Starosądecki nr 153 maj 2005 r. s. 1,3 i 18

17

wycinek prasowy

"Starosądecka podstawówka przyjęła imię ks. prof. Józefa Tischnera " - relacja z uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu imienia ks. prof. Józefa Tischnera 14.05.2005 r. + okładka

Z Grodu Kingi nr 6 (97) czerwiec 2005 r. s. 1 i 14

brak końcówki artykułu, nieznany autor
18

informator

Informator o Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu imienia ks. prof. Józefa Tischnera

19

strona tytułowa

Krótka informacja o II Dniach Tischnerowskich dla dzieci i młodzieży szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera zorganizowanych przez Gimnazjum nr 67 w Poznaniu 2-5.06.2005 r. + 3 zdjęcia.

strona tytułowa

4 zdjęcia 9 x 13 cm z II Dni Tischnerowskich dla dzieci i młodzieży szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera zorganizowanych przez Gimnazjum nr 67 w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

20

zaproszenie

Zaproszenie w formie listu na Dni Tischnerowskie dla dzieci i młodzieży szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera zorganizowane przez Gimnazjum nr 67 w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

podana jest data 19-22.05.2005 r.- taki był pierwotny plan

zaproszenie

Zaproszenie w formie listu na Dni Tischnerowskie dla dzieci i młodzieży szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera zorganizowane przez Gimnazjum nr 67 w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

21

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na Dni Tischnerowskie dla dzieci i młodzieży szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera zorganizowane przez Gimnazjum nr 67 w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

22

program

Program Dni Tischnerowskie dla dzieci i młodzieży szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera zorganizowanych przez Gimnazjum nr 67 w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

23

program

Program warsztatów "W drodze ku błogosławieństwom" - jakie odbyły się w czasie Dni Tischnerowskie dla dzieci i młodzieży szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera zorganizowanych przez Gimnazjum nr 67 w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

24

listy

Listy uczestników Dni Tischnerowskich dla dzieci i młodzieży szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera zorganizowanych przez Gimnazjum nr 67 w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

25

zdjęcia

8 zdjęć 9 x 13 cm z II Dni Tischnerowskich w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

26

zdjęcia

8 zdjęć 9 x 13 cm z II Dni Tischnerowskich w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

27

zdjęcia

8 zdjęć 9 x 13 cm z II Dni Tischnerowskich w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

28

zdjęcia

8 zdjęć 9 x 13 cm z II Dni Tischnerowskich w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

29

zdjęcia

8 zdjęć 9 x 13 cm z II Dni Tischnerowskich w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

30

zdjęcia

8 zdjęć 9 x 13 cm z II Dni Tischnerowskich w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

31

zdjęcia

8 zdjęć 9 x 13 cm z II Dni Tischnerowskich w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

32

zdjęcia

8 zdjęć 9 x 13 cm z II Dni Tischnerowskich w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

33

zdjęcia

8 zdjęć 9 x 13 cm z II Dni Tischnerowskich w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

34

podziękowanie

Podziękowanie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów za współorganizowanie Dni Tischnerowskich dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu 2-5.06.2005 r. wystosowane przez dyrektora Gimnazjum nr 67 w Poznaniu Halinę Seifert.

podziękowanie

Podziękowanie dla Rodziny Tischnerowskiej napisane przez Krysię Winiawską uczennicę Polskiej Szkoły w Użgorodzie.

35

wycinek prasowy

Anna Szopińska:"Dni, chrzciny, goście " - relacja z II Dni Tischnerowskich dla dzieci i młodzieży szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera zorganizowanych przez Gimnazjum nr 76 w Poznaniu 2-5.06.2005 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego s. I i III 13.06.2005 r.

36

informator

Informacja turystyczna o Poznaniu, Kiekrzu i Gminie Rokietnica - skan pierwszej strony.

37

zaproszenie

Domowe Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie zaprasza na konferencję naukową "Śmierć dziecka a idea domowego hospicjum dla dzieci" w Willi Decjusza w Krakowie 07.06.2005 r. Do zaproszenia dołączony jest program konferencji.

38

gazetka szkolna

Gazetka Gimnazjum Publicznego w Cięcinie "Dla Was o Nas" - Wydanie Specjalne z dnia 15.06.2005 r. - w całości poświęcone Patronowi szkoły, zawiera głównie wiersze nagrodzone w zorganizowanym przez szkołę konkursie literackim o tematyce związanej z Patronem.

39

strona tytułowa

Krótka informacja o spotkaniu dzieci Szkół Tischnerowskich z Ochotnicy Dolnej-Skrodne i Tarnowa 16.06.2005 r. w Ochotnicy + 4 zdjęcia 9 x 13 cm.

strona tytułowa

4 zdjęcia 9 x 13 cm ze spotkania dzieci Szkół Tischnerowskich z Ochotnicy Dolnej-Skrodne i Tarnowa 16.06.2005 r. w Ochotnicy.

40

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość nadania II Liceum Ogólnokształcącemu w Wodzisławiu Śląskim imienia ks. prof. Józefa Tischnera 23.06.2005 r. + program uroczystości.

41

wycinek prasowy

Anna Szopińska:"Zobaczyć, dotknąć usłyszeć" - artykuł o "Tischnerówce" - Izbie Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego s. I i VIII 07.07.2005 r.

42

wycinek prasowy

Marcin Kwieciński: "Pamięci Tischnera" - relacja z obchodów 5 rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 9.07.2005 r.

Ożarów Samorządowe pismo społecznokulturalne nr 7-8 / 75-76 lipiec-sierpień 2005 r.

43

list

List napisany 26.08.2005 r. przez Annę Wielgosz nauczycielkę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie do Kazimierza Tischnera. W liście zawarta jest informacja o uzyskaniu zgody na nadanie placówce imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

koperta

Koperta w której przesłany był list s2005.223.

zdjecia

2 zdjęcia 13 x 18 cm z III Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera ( X.2003 r.) dołączone do listu s2005.223.

44

list

List napisany 16.09.2005 r. przez organizatorów Zjazdu Rodziny Szkół Tischnerowskich - "Szkoły Tischnerowskie w hołdzie Janowi Pawłowi II" 24-25.03.2006 r do abp Stanisława Dziwisza z prośbą o objęcie zjazdu honorowym patronatem.

45

strona tytułowa

Krótka informacja o V Jubileuszowym Rajdzie Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 23-24.09.2005 r. - trasa rajdu + karta okolicznościowa.

strona tytułowa

2 zdjęcia 10 x 15 cm z V Jubileuszowego Rajdu Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 23-24.09.2005 r.

46

karta okolicznościowa

Karta okolicznościowa wydana z okazji V Jubileuszowego Rajdu Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 23-24.09.2005 r.

broszura

Broszura Informacyjna o ośrodku Pod Durbaszką.

47

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z V Jubileuszowego Rajdu Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 23-24.09.2005 r.

48

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z V Jubileuszowego Rajdu Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 23-24.09.2005 r.

49

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm z V Jubileuszowego Rajdu Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 23-24.09.2005 r.

50

wycinek prasowy

(MAB): "Rajd szlakami ks. Tischnera" - krótka informacja o V Jubileuszowym Rajdzie Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 23-24.09.2005 r.

Dziennik Tarnowski dodatek Dziennika Polskiego 28.05.2005 r.

nieznany autor

wycinek prasowy

Jan Głąbiński: "Wędrowali śladami księdza Tischnera" - informacja o V Jubileuszowym Rajdzie Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 23-24.09.2005 r.

Tygodnik Podhalański

51

strona tytułowa

Krótka informacja o V Jubileuszowym Rajdzie Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r. - trasa rajdu + karta okolicznościowa.

dla szkół ponadpodstawowych

strona tytułowa

3 zdjęcia 9 x 13 cm z V Jubileuszowego Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r.

52

informacja

Informacje organizacyjne dotyczące V Jubileuszowego Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r.

śpiewnik

Śpiewnik rajdowy wydany z okazji V Jubileuszowego Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r. - skan okładki.

53

program

Program V Jubileuszowego Rajdu Szkół Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r.

karta okolicznościowa

Karta okolicznościowa wydana z okazji V Jubileuszowego Rajdu Szkół Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r.

54

plakat

Plakat reklamowy V Jubileuszowego Rajdu Szkół Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r.

55

lista

Lista uczestników V Jubileuszowego Rajdu Szkół Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r.

56

konkurs

Treść zadań konkursowych jakie otrzymali do wykonania uczestnicy V Jubileuszowego Rajdu Szkół Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r. + odpowiedzi konkursowe

odpowiedzi nie były skanowane
57

konkurs

Pytania w konkursie o Patronie na podstawie biografii "Tischner" autorstwa W. Bonowicza przeprowadzonego w czasie V Jubileuszowego Rajdu Szkół Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r. + odpowiedzi konkursowe

odpowiedzi nie były skanowane
58

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z V Jubileuszowego Rajdu Szkół Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r.

59

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z V Jubileuszowego Rajdu Szkół Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r.

60

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm z V Jubileuszowego Rajdu Szkół Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r.

61

zdjęcia

Kserokopie 5 zdjęć z komentarzami Marii Tuchowskiej na odwrocie z V Jubileuszowego Rajdu Szkół Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r.

62

podziękowanie

Podziękowanie dla Janiny Tischner od uczniów i nauczycieli szkół tischnerowskich + koniczynka od Mirka.

podziękowanie

Podziękowanie dla Kazimierza Tischnera od uczniów i nauczycieli szkół tischnerowskich.

63

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "To już wspólnota" - informacja o V Jubileuszowym Rajdzie Szkół Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 14.10.2005 r.

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Zmądrzeć po drodze" - relacja z V Jubileuszowego Rajdu Szkół Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 19.10.2005 r.

64

wycinek prasowy

Agnieszka Wojtala: "Śląskie chusty na Turbaczu" - relacja z V Jubileuszowego Rajdu Szkół Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r.

Gazeta Pszczyńska 17.11.2005 r.

wycinek prasowy

(ASZ): "Krąg serc, krąg rąk" - relacja z V Jubileuszowego Rajdu Szkół Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 15-16.10.2005 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 20.10.2005 r.

65

list

List napisany 20.10.2005 r. przez dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy Jana Czaję do Janiny i Kazimierza Tischnerów. List zawiera prośbę o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

list

List napisany 07.11.2005 r. przez Kazimierza Tischnera do rodziców, pedagogów i uczniów Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy wyrażający zgodę na nadanie imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

66

wycinek prasowy

(TEZ): "Wybrali ks. Józefa Tischnera" - informacja o wyborze księdza Józefa Tischnera przez Publiczne Gimnazjum w Szczawnicy na swego Patrona.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 25.11.2005 r. s. III

67

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Mieć jasność w rozumie" - relacja z III Wypominków Tischnerowskich w Łopusznej 05-06.11.2005 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 07.11.2005 r. s. I i III

68

wycinek prasowy

Aneta Cyrnek: "Józkowi by się podobało" - relacja z III Wypominków Tischnerowskich w Łopusznej 11.2005 r. + zdjęcia Grażyny Makary.

Gazeta Wyborcza Kraków 07.11.2005 r. s. 16

69

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na uroczysty koncert zespołu Veritas z Gimnazjum nr 2 w Woli pt.: "Historia najnowsza według Jacka Kaczmarskiego" 25.11.2005 r.

70

zaproszenie

Zaproszenie w formie listu napisane 12.12.2005 r przez Marię Tuchowską do Kuratorium Oświaty w Nowym Targu na I konferencję dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich poświęcone etyce pracy nauczyciela, które odbędzie się w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

zaproszenie

Zaproszenie w formie listu napisane 12.12.2005 r przez Marię Tuchowską do Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ na I konferencję dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich poświęcone etyce pracy nauczyciela, które odbędzie się w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

71

protokół

Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 28.12.2005 r.

lista

Lista obecności uczestników zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 28.12.2005 r.

72

sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" za rok 2005. ("brudnopis" z dopisaną długopisem datą 22.03.2006 r.)

sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" za rok 2005. (złożone w Urzędzie Sarbowym w Nowym Targu 28.03.2006 r.)

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

zdjęcia

Zdjęcie z uroczystości nadania Publicznemu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie imienia ks. prof. Józefa Tischnera 19.03.2005 r

prasa

Dodatek do Gazety Wyborczej z 4.05.2005 r , na Dni Tischnerowskie w Krakowie 4 -7 maja 2005 r.

wycinek prasowy

Ewelina Puczek: "Ciężka pokusa patriarchy" - fragment książki "Wokół Biblii. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Ewelina Puczek".

Gazeta Wyborcza 2-3.07.2005 r. s. 25

zdjęcia

Zdjęcie z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera XXIII LO w Łodzi 14.10.2005 r.