Rok 2006

1

informacja

Informacja na temat I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich poświęconej etyce pracy nauczyciela, która odbędzie się w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

2

program

Program I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich poświęconej etyce pracy nauczyciela w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

3

wykład

Tekst wykładu Michała Bardela: "Jak mówić o filozofii w szkole ? Trzy tezy nieoczywiste o uczeniu filozofii", wygłoszonego 14.01.2006 r. podczas I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej.

4

wykład

Zmodyfikowany tekst wykładu Dobrosława Kota: "Wychowanie a prawda. Próba rekonstrukcji poglądów Józefa Tischnera", wygłoszonego 14.01.2006 r. podczas I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej.

5

wykład

Tekst wykładu Krystyny Ablewicz: "Tischnera myślenie nad wychowaniem człowieka (horyzont etyki solidarności)" wygłoszony 14.01.2006 r. podczas I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej.

6

zaświadczenie

Zaświadczenie o uczestnictwie w I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

arkusz ewaluacyjny

Arkusz ewaluacyjny dotyczący I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

7

druk

Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej wykładów i wykładowców I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

8

druk

Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej organizacji I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

9

druk

Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej wyboru miejsca I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

10

druk

Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej prezentacji "Tischnerówki" w czasie I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

11

druk

Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej uwag do I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

12

list

Podziękowanie Marii Tuchowskiej i Kazimierza Tischnera dla Pani Krystyny Kaczmarek, gospodyni pensjonatu Natanael w Łopusznej, za ciepłe przyjęcie uczestników I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich 13-15.01.2006 r. Napisane 16.01.2006 r.

13

sprawozdanie

Sprawozdanie Marii Tuchowskiej z I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

14

płyta CD materiały konferencyjne

Zaproszenie w formie listu napisane 12.12.2005 r przez Marię Tuchowską do Kuratorium Oświaty w Nowym Targu na I konferencję dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich poświęcone etyce pracy nauczyciela, które odbędzie się w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

skan zdublowany

Zaproszenie w formie listu napisane 12.12.2005 r przez Marię Tuchowską do Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ na I konferencję dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich poświęcone etyce pracy nauczyciela, które odbędzie się w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

skan zdublowany

Informacja na temat I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich poświęconej etyce pracy nauczyciela, które odbędzie się w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

skan zdublowany

Program I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich poświęconej etyce pracy nauczyciela w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

skan zdublowany

Lista uczestników I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich poświęconej etyce pracy nauczyciela w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

skan zdublowany

Tekst wykładu Michała Bardela : "Jak mówić o filozofii w szkole ? Trzy tezy nieoczywiste o uczeniu filozofii" wygłoszony 14.01.2006 r. podczas I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich W Łopusznej poświęconej etyce pracy nauczyciela

skan zdublowany

Arkusz ewaluacyjny dotyczący I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

skan zdublowany

Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

skan zdublowany

Podziękowanie Marii Tuchowskiej i Kazimierza Tischnera dla Pani Krystyny Kaczmarek, gospodyni pensjonatu Natanael w Łopusznej za ciepłe przyjęcie uczestników I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich 13-15.01.2006 r. Napisane 16.01.2006 r.

skan zdublowany

Sprawozdanie Marii Tuchowskiej z I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

skan zdublowany

List Krystyny Ablewicz do Marii Tuchowskiej napisany 17.01.2006 r.

Wybrane zdjęcia z I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

15

podziękowanie

Podziękowanie Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i uczniów Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy dla Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" za przekazanie publikacji ks. prof. Józefa Tischnera, przeznaczonych na nagrody dla wyróżniających się uczniów. Napisane 06.02.2006 r.

16

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Nadzieja jest z prawdy" - relacja z III Rekolekcji Tischnerowskich w Ludźmierzu 17-19.03.2006 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 20.03.2006 r. s. I i III.

17

zaproszenie

Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera zapraszają Janinę i Kazimierza Tischnerów na III Dni Rodziny Szkół Tischnerowskich w Wadowicach 24-25.03.2006 r.

18

zaproszenie

Zaproszenie w formie listu dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na III Dni Rodziny Szkół Tischnerowskich w Wadowicach 24-25.03.2006 r. napisane przez dyrektoa szkoły Jolantę Satławę 20.03.2006 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

19

list

List abp. Stanisława Dziwisza do Kazimierza Tischnera dotyczący nieobecności na III Dniach Rodziny Szkół Tischnerowskich w Wadowicach 24-25.03.2006 r. Napisany 20.03.2006 r, przesłany na adres ZS nr 3 w Wadowicach

koperta

Koperta w której przesłany był list s2006.021.

20

plakat

Plakat okolicznościowy dotyczący I Ogólnopolskiego Konkursu poświęconego życiu i twórczości ks. prof. Józefa Tischnera "Tischnerowskie Ślady", zorganizowanego w Wadowicach 24.03.2006 r. w ramach III Dni Rodziny Szkół Tischnerowskich.

21

podziękowanie

Podziękowanie Dyrekcji, Grona pedagogicznego i Uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera dla Kazimierza Tischnera za wsparcie duchowe i pomoc w organizacji I edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady".

22

broszura

Broszura turystyczna o Wadowicach, w formacie A2 (skan fragmentu).

23

informator turystyczny

Informator turystyczny o Wadowicach (skan okładki).

24

scenariusz

"W blasku tajemnic światła, w hołdzie temu, który przyszedł z dalekiego kraju by być Piotrem czyli skałą" - scenariusz rozważań modlitewnych tajemnic światła Różańca napisany przez Annę Miłkowską na spotkanie modlitewne Rodziny Szkół Tischnerowskich z okazji III Dni Rodziny Szkół Tischnerowskich organizowanych 24-25.03.2006 r w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w pierwszą rocznicę przejścia z życia do Życia. - format A5 - skan pierwszej strony

scenariusz

"W blasku tajemnic światła, w hołdzie temu, który przyszedł z dalekiego kraju by być Piotrem czyli skałą" - scenariusz rozważań modlitewnych tajemnic światła Różańca napisany przez Annę Miłkowską na spotkanie modlitewne Rodziny Szkół Tischnerowskich z okazji III Dni Rodziny Szkół Tischnerowskich organizowanych 24-25.03.2006 r w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w pierwszą rocznicę przejścia z życia do Życia. - format A4

25

informacja

Materiały pomocnicze na Marsz Jedności z Janem Pawłem II zorganizowany 25.03.2006 r. w Wadowicach przez ZS nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera

26

zdjęcia

Kopia 2 zdjęć z Marszu Jedności z Janem Pawłem II zorganizowanym 25.03.2006 r. w Wadowicach przez ZS nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera

27

list

List Krzysztofa Michalskiego do Barbary i Mariana oraz Janiny i Kazimierza Tischnerów zapraszający na Debatę Tischnerowską organizowaną przez Instytut Nauk o Człowieku i Uniwersytet Warszawski 27.03.2006 r. w Warszawie, której tematem będzie "Dziedzictwo Tischnera".

plakat

Plakat informujący o IV Debacie Tischnerowskiej zorganizowanej przez Instytut Nauk o Człowieku i Uniwersytet Warszawski 27.03.2006 r. w Warszawie, której tematem będzie "Dziedzictwo Tischnera".

28

wycinek prasowy

Katarzyna Wiśniewska: "Co nam zostało z ks. Tischnera?" - relacja z IV Debaty Tischnerowskiej zorganizowanej przez Instytut Nauk o Człowieku i Uniwersytet Warszawski 27.03.2006 r. w Warszawie.

Gazeta Wyborcza 28.03.2006 r. s. 6

29

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnerów wraz z małżonką na Święto Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu 16.05.2006 r. W zaproszeniu znajduje się program uroczystości.

30

umowa

Umowa o dzieło autorskie zawarta w Krakowie 13.05.2006 r. pomiędzy Stowarzyszeniem "Drogami Tischnera", a Panem Jerzym Jamińskim (dotycząca skomponowania Hymnu Szkół Tischnerowskich).

31

partytura

Hymn Szkół Tischnerowskich "Muzyka myśli" w opracowaniu Jerzego Jamińskiego - I wersja ( Kraków 2006).

32

partytura

Hymn Szkół Tischnerowskich "Muzyka myśli" w opracowaniu Jerzego Jamińskiego - II wersja ( Kraków 2006).

33

partytura

Hymn Szkół Tischnerowskich "Muzyka myśli" w opracowaniu Jerzego Jamińskiego - III wersja ( Kraków 2006).

34

strona tytułowa

Krótka informacja o premierze "Hymnu Szkół Tischnerowskich" przedstawionej w ramach VI Dni Tischnerowskich w Krakowie 13.05.2006 r. + tekst hymnu.

pomyłkowo umieszczono tekst hymnu autorstwa M. Tuchowskiej; właściwe słowa znajdują się w partyturze s2006.260a-l

strona tytułowa

3 zdjęcia 10 x 15 cm z premiery "Hymnu Szkół Tischnerowskich" przedstawionej w ramach VI Dni Tischnerowskich w Krakowie 13.05.2006 r.

35

wycinek prasowy

Józef Figura: "Duszy Tischnerem karmienie" - relacja z VI Dni Tischnerowskich w Krakowie 13.05.2006 r.

Tygodnik Podhalański 18.05.2006 r.

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Żywioł, śleboda, serdeczność" - relacja z VI Dni Tischnerowskich w Krakowie 13.05.2006 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 23.05.2006 r. s. I i III

36

list

List do Mamy i Taty napisany przez Marię Tuchowską po pobycie grupy gimnazjalistów z Woli w Łopusznej 23.05.2006 r.

rysunek

Rysunek dołączony do listu s2006.044a-b.

37

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Żeby inni mogli poznać" - relacja ze spotkania z ukraińską grupą uniwersytecką w Łopusznej 05.2006 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 26.05.2006 r. s. I i III.

38

podziękowanie

Podziękowanie w formie laurki od uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie dla Kazimierza Tischnera za poświęcony czas w czasie wycieczki szkolnej 30.05.2006 r.

39

zaproszenie

Dyrekcja, rada rodziców, grono pedagogiczne i uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szczawnicy zapraszają Janinę i Kazimierza Tischnerów na uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 31.05.2006 r.

wycinek prasowy

Teresa Zielińska (TEZ): "Publiczne gimnazjum w Szczawnicy dołączyło do Rodziny Tischnerowskiej" - relacja z uroczystości nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 31.05.2006 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 02.06.2006 r. s. I i IV

40

pocztówki

Zestaw 4 pocztówek ze Szczawnicy.

mapa

Mapa Szczawnicy.

41

zdjęcia

10 zdjęć 10 x 15 cm z wycieczki uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu do Jastrzębia Zdroju, Pszczyny i Woli 01-02.06.2006 r.

2 zdjęcia ukryte
42

podziękowanie

Podziękowanie od dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku dla Stowarzyszenia Drogami Tischnera za pomoc udzieloną szkole w roku szkolnym 2005 / 2006.

43

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "W pamiętaniu - ból i nadzieja" - relacja z obchodów szóstej rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 23-25.06.2006 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 27.06.2006 r. s. I i III

44

list

List napisany 11.09.2006 r. przez dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu Elżbietę Jasińską-Łukaszewicz do Janiny i Kazimierza Tischnerów. List zawiera zaproszenie na uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 29.09.2006 r.

45

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na uroczystość obchodów Jubileuszu XV-lecia szkoły i I Zjazd Absolwentów II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu 29.09.2006 r.

46

informator

Informator wydany z okazji jubileuszu XV-lecia II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu wrzesień 2006 r.

47

strona tytułowa

Krótka informacja o spotkaniu uczniów gimnazjum w Trzemeśni z uczniami Zespołu Szkół w Ligocie na wspólnej mszy świętej we wrześniu 2006 r. + zdjęcie 10 x 15 cm

nieznana dokładna data

strona tytułowa

2 zdjęcia 10 x 15 cm Gorców

48

zdjęcia

6 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania uczniów gimnazjum w Trzemeśni z uczniami Zespołu Szkół w Ligocie na wspólnej mszy świętej we wrześniu 2006 r.

49

list

List napisany 18.09.2006 r. przez dyrektora Zespołu Szkół w Ligocie Bożenę Dyrdę do Kazimierza Tischnera informujący o nadaniu szkole przez Radę Miejską w Czechowicach-Dziedzicach imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Uroczystość nadania szkole imienia i poświęcenia tablicy pamiątkowej zaplanowano na 25.11.2006 r.

uchwała

Uchwała Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15.05.2006 r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Ligocie.

50

strona tytułowa

Krótka informacja o VI Rajdzie Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 29-30.09.2006 r. - trasa rajdu + karta okolicznościowa + zdjęcie.

Rajd szkół podstawowych

strona tytułowa

Karta okolicznościowa + zdjęcie 10 x 15 cm z VI Rajdu Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 29-30.09.2006 r. + cytat z J. Tischnera.

51

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VI Rajdu Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 29-30.09.2006 r.

52

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VI Rajdu Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 29-30.09.2006 r.

53

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VI Rajdu Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 29-30.09.2006 r.

54

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VI Rajdu Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 29-30.09.2006 r.

55

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VI Rajdu Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 29-30.09.2006 r.

56

zdjęcia

7 zdjęć 10 x 15 cm z VI Rajdu Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera 29-30.09.2006 r.

57

obrazki

Pocztówka z Kościołem Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej + dwa obrazki.

58

strona tytułowa

Krótka informacja o VI Rajdzie Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 06-07.10.2006 r. - trasa rajdu + karta okolicznościowa.

Rajd szkół ponadpodstawowych

strona tytułowa

2 zdjęcia 10 x 15 cm z VI Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 06-07.10.2006 r. + cytat z J. Tischnera.

59

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VI Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 06-07.10.2006 r.

60

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VI Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 06-07.10.2006 r.

61

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VI Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 06-07.10.2006 r.

62

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VI Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 06-07.10.2006 r.

63

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm z VI Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera 06-07.10.2006 r.

64

gazetka szkolna

2 strony Echa Gimnazjalisty - gazetki szkolnej Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni - wspomnienia pierwszoklasistów z wycieczki do Łopusznej 12.10.2006 r.

65

zaproszenie

Dyrekcja, Rada Szkoły Zespołu Szkół w Ligocie zapraszają Janinę i Kazimierza Tischnerów na uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera 25.11.2006 r. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

broszura

Broszura iInformacyjna o Zespole Szkół w Ligocie.

66

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na otwarcie sali poświęconej Patronowi w trzecią rocznicę nadania Zespołowi Szkół nr 3 w Krakowie imienia ks. prof. Józefowi Tischnera 15.12.2006 r.

67

sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" za rok 2006.

68

biuletyn

"Drogami Tischnera" Zdarzyło się w 2006 roku. - rocznik wydany w roku 2007, opisuje wydarzenia zaistniałe w roku 2006, ale zawiera także wykaz Szkół Tischnerowskich aktualny na 22.06.2007 r. To ostatni numer pisma pod tytułem "Drogami Tischnera"

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

lista

Lista uczestników I konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich poświęconej etyce pracy nauczyciela w Łopusznej 13-15.01.2006 r.

zdjęcia

16 zdjęć z III Dni Rodziny Szkół Tischnerowskich w Wadowicach 24-25.03.2006 r.