Rok 2007

1

zdjęcia

6 zdjęć 10 x 15 cm z wyjazdu przedstawicieli SDT do Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu 10-12.02.2007 r.

2

zdjęcia

6 zdjęć 10 x 15 cm z wyjazdu przedstawicieli SDT do Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu 10-12.02.2007 r.

3

zdjęcia

6 zdjęć 10 x 15 cm z wyjazdu przedstawicieli SDT do Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu 10-12.02.2007 r.

4

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm z wyjazdu przedstawicieli SDT do Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu 10-12.02.2007 r.

5

laurka

Napisane na papierowej tacce podziękowanie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów od zespołu Veritas z gimnazjum w Woli za udostepnie bacówki w maju 2007 r.

6

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Góry - Bóg - Dekalog. 7. rocznica śmierci Jegomościa z Łopusznej" - relacja z obchodów siódmej rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 24.06.2007 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 28.06.2007 r.

7

zaproszenie

Zaproszenie w formie listu na II Szczawnickie Spotkanie "Mendroli" od Tischnera 06.07.2007 r. List napisany przez Jerzego Pala, dyrektora MOKiSu w Szczawnicy 12.06.2007 r. Do listu dołączony jest program spotkania.

scenariusz

Scenariusz spotkania modlitewno-wspomnieniowego w ramach II Szczawnickiego Spotkania "Mendroli" od Tischnera 06.07.2007 r.

scenariusz

Modlitwa wiernych w ramach spotkania modlitewno-wspomnieniowego podczas II Szczawnickie Spotkanie "Mendroli" od Tischnera 06.07.2007 r.

8

wycinek prasowy

Alina Lelito: "Bo najważniejszy zawsze jest człowiek. II Szczawnickie Spotkanie "mędroli" od Tischnera " - rozmowa z Kazimierzem Tischnerem

Z doliny Grajcarka nr 178 lipiec 2007 r.

notatka

Ręcznie pisana notatka kard. Franciszka Macharskiego

nieznane okoliczności powstania notatki
9

strona tytułowa

Krótka informacja o I wycieczce wakacyjnej Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" pod hasłem "U źródeł dwóch rzek: Soły i Wisły" 17-19.08.2007 r. + dwustronna informacja o Leśnym Grodzie w Milówce.

strona tytułowa

Bilet wstępu do Leśnego Grodu w Milówce oraz 2 zdjęcia 10 x 15 cm z I wycieczki wakacyjnej Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" pod hasłem "U źródeł dwóch rzek: Soły i Wisły" 17-19.08.2007 r.

10

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z I wycieczki wakacyjnej Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" pod hasłem "U źródeł dwóch rzek: Soły i Wisły" 17-19.08.2007 r.

11

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z I wycieczki wakacyjnej Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" pod hasłem "U źródeł dwóch rzek: Soły i Wisły" 17-19.08.2007 r.

12

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z I wycieczki wakacyjnej Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" pod hasłem "U źródeł dwóch rzek: Soły i Wisły" 17-19.08.2007 r.

13

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z I wycieczki wakacyjnej Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" pod hasłem "U źródeł dwóch rzek: Soły i Wisły" 17-19.08.2007 r.

14

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z I wycieczki wakacyjnej Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" pod hasłem "U źródeł dwóch rzek: Soły i Wisły" 17-19.08.2007 r.

15

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z I wycieczki wakacyjnej Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" pod hasłem "U źródeł dwóch rzek: Soły i Wisły" 17-19.08.2007 r.

16

negatyw

Negatyw kolorowy Konica Minolta VX200-S z I wycieczki wakacyjnej Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" pod hasłem "U źródeł dwóch rzek: Soły i Wisły" 17-19.08.2007 r.

skany zdublowane
17

karta okolicznościowa

Karta okolicznościowa wydana z okazji VII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 21-22.09.2007 r.

18

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 21-22.09.2007 r.

19

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 21-22.09.2007 r.

20

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 21-22.09.2007 r.

21

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 21-22.09.2007 r.

22

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 21-22.09.2007 r.

23

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 21-22.09.2007 r.

24

zdjęcia

4 zdjęcia 10 x 15 cm z VII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 21-22.09.2007 r.

25

strona tytułowa

Krótka informacja o VII Rajdzie Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 12-13.10.2007 r. - trasa rajdu + karta okolicznościowa + zdjęcie 10 x 15 cm

strona tytułowa

Karta okolicznościowa wydana z okazji VII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 12-13.10.2007 r. + cytat z Tischnera

26

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 12-13.10.2007 r.

27

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 12-13.10.2007 r.

28

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 12-13.10.2007 r.

29

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 12-13.10.2007 r.

30

zdjęcia

7 zdjęć 10 x 15 cm z VII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 12-13.10.2007 r.

31

karta okolicznościowa

Karta okolicznościowa wydana z okazji z VII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 12-13.10.2007 r. ( 2 szt.)

informator

Informator turystyczny o Powiecie Bocheńskim (skan okładki).

32

katalog

Katalog szkolny Uzdrowiska Kopalni Soli Bochnia na rok szkolny 2007 / 2008.

33

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość poświęcenia sztandaru Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie i ślubowania uczniów klas pierwszych 20.10.2007 r.

gazetka szkolna

"Wszyscy rodzimy się z talentami" - trzeci zbiór prac literackich uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie poświęcony patronowi szkoły. Kraków rok szkolny 2006/2007

34

zaproszenie

Zaproszenie na Główną Uroczystość Rocznicową Obchodów 125-lecia Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie 26.10.2007 r.

szkoła nie należała do Rodziny Szkół T.
35

plakat

Plakat zapowiadający IV Wypominki Tischnerowskie w Łopusznej , 10-11.11.2007 r.

36

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Dylematy współczesności. Czwarte Wypominki Tischnerowskie w Łopusznej" - relacja z IV Wypominków Tischnerowskich w Łopusznej ,10-11.11.2007 r.

Dziennik Polski 14.11.2007 r

37

wycinek prasowy

Jacek Bielenin: "Ksiądz, filozof, dobry człowiek" - relacja z uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Józefowi Tischnerowi w Brzeszczach 12.11.2007 r.

Odłosy Brzeszcz grudzień 2007 r. s.15

38

CD

Płyta CD "Drogami Tischnera" z nagraniem "Hymnu Rodziny Szkół Tischnerowskich" i "Hymnu Rajdu Tischnerowskiego" oraz skany okładki płyty.

nagranie zrealizowane w krakowskim Dworku Białoprądnickim w listopadzie 2007 r.
39

informacja

Informacja o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej "Aktualność Tischnera" w Szczecinie 30.11 - 01.12.2007 r.

plan

Plan Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej "Aktualność Tischnera" w Szczecinie 30.11 - 01.12.2007 r.

40

program

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej "Aktualność Tischnera" w Szczecinie 30.11 - 01.12.2007 r.

abstrakt

Streszczenie wystąpień uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej "Aktualność Tischnera" w Szczecinie 30.11 - 01.12.2007 r.w Szczecinie30.11 - 01.12.2007 r.

41

broszura

Broszura informująca o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej "Aktualność Tischnera" w Szczecinie 30.11 - 01.12.2007 r.

42

plakat

Plakt informujący o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej "Aktualność Tischnera" w Szczecinie 30.11 - 01.12.2007 r.

43

sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" za rok 2007.

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

informacja

Informacja o premierze sztuki "Kabaret filozoficzny czyli wariacje Tischnerowskie" w reż. Artura Więcka "Barona" 10.05.2007 r na scenie im. St. Wyspiańskiego PWST w Krakowie.

zdjęcia

5 zdjęć z uroczystości nadania Zespołowi Szkół i Przedszkolu w Domosławicach imienia ks. prof. Józefa Tischnera 09.07.2007 r.

zdjęcia

7 zdjęć z uroczystości nadania Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie mienia ks. prof. Józefa Tischnera 18.05.2007 r.