Rok 2008

1

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Coś ich tu ciągnie. Konferencja dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich" - relacja z III konferencji dla nauczycieli ze Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 11-13.01.2008 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 17.01.2008 r.

wycinek prasowy

Maria Słomak-Sojka: "III Konferencja Nauczycieli Szkół Tischnerowskich" - relacja z III konferencji dla nauczycieli ze Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 11-13.01.2008 r.

Wiadomości Parafjalne . Pismo parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie 10.02.2008 r. s 6

w tytule pomyłkowo napisano "II konferencja"
2

zdjęcia

3 zdjęcia 10 x 15 cm wykonane podczas III konferencji dla nauczycieli ze Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 11-13.01.2008 r.

3

regulamin

Regulamin I Przeglądu Form Artystycznych Młodzieży Szkół Tischnerowskich "Miłość nas rozumie" organizowanego przez II LO im. ks. prof. J. Tischnera w Wałczu 21.12.2007 - 12.03.2008 r.

regulamin

Regulamin konkursu fotograficznego dla młodzieży Szkół Tischnerowskich "Miłość nas rozumie" organizowanego przez II LO im. ks. prof. J. Tischnera w Wałczu 21.12.2007 - 22.02.2008 r.

regulamin

Regulamin konkursu poetyckiego dla młodzieży Szkół Tischnerowskich "Miłość nas rozumie" organizowanego przez II LO im. ks. prof. J. Tischnera w Wałczu 21.12.2007 - 22.02.2008 r.

regulamin

Regulamin konkursu plastycznego dla młodzieży Szkół Tischnerowskich "Miłość nas rozumie" organizowanego przez II LO im. ks. prof. J. Tischnera w Wałczu 21.12.2007 - 22.02.2008 r.

4

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na uroczystość Święta Szkoły Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej 12.04.2008 r.

5

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość rozdania nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym Mikroprocesor 2008 w Oświęcimiu 18.04.2008 r.

program

Program uroczystości rozdania nagród w V Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym Mikroprocesor 2008 w Oświęcimiu 18.04.2008 r. + informacja o konkursie

6

list

List napisany przez dyrektora Zespołu Szkół w Rabce Zdroju Irenę Jaworską do Kazimierza Tischnera. List zawiera prośbę o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

nieznana data napisania listu
7

relacja

Relacja Krzysztofa Pamuły ze spotkania w Łopusznej osób związanych z Krakowskim Hospicjum dla dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.05.2008 r.

relacja

Relacja ze spotkania w Łopusznej osób związanych z Krakowskim Hospicjum dla dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera 16-17.05.2008 r

w relacji pomyłkowo wpisano rok 2007
8

zdjęcia

5 zdjęć 10 x 15 cm ze spotkania osób związanych z Krakowskim Hospicjum dla dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 16-17.05.2008 r.

9

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnerów na uroczystość Święta Szkoły Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy 30.05.2008 r.

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na uroczystość Jubileuszu 30 lecia Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach 13.06.2008 r.

10

strona tytułowa

Krótka informacja o wycieczce śladami księdza Tischnera zespołu Veritas z Woli w czerwcu 2008 r. + 2 zdjęcia 10 x 15 cm

strona tytułowa

2 zdjęcia 10 x 15 cm z wycieczki śladami księdza Tischnera zespołu Veritas z Woli w czerwcu 2008 r.

11

podziękowanie

Podziękowanie w formie wiersza napisane na papierowej tacce przez członków zespołu Veritas z Woli po wycieczce śladami księdza Tischnera, napisane 26.06.2008 r., na rewersie rysunek bacówki.

12

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystości poświęcone pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w VIII rocznicę śmierci w Łopusznej 28-29.06.2008 r. + program uroczystości.

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Łopuszna i przyjaciele - pamiętają o swoim Jegomościu" - relacja z uroczystości poświęconych pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w VIII rocznicę śmierci w Łopusznej 28-29.06.2008 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 01.07.2008 r.

13

strona tytułowa

Krótka informacja o II wycieczce Stowarzyszenia Drogami Tischnera na Śląsk Cieszyński 23-25.08.2008 r. + 2 zdjęcia 10 x 15 cm.

strona tytułowa

3 zdjęcia 10 x 15 cm z II wycieczki Stowarzyszenia Drogami Tischnera na Śląsk Cieszyński 23-25.08.2008 r.

14

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z II wycieczki Stowarzyszenia Drogami Tischnera na Śląsk Cieszyński 23-25.08.2008 r.

15

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z II wycieczki Stowarzyszenia Drogami Tischnera na Śląsk Cieszyński 23-25.08.2008 r.

16

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z II wycieczki Stowarzyszenia Drogami Tischnera na Śląsk Cieszyński 23-25.08.2008 r.

17

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z II wycieczki Stowarzyszenia Drogami Tischnera na Śląsk Cieszyński 23-25.08.2008 r.

18

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z II wycieczki Stowarzyszenia Drogami Tischnera na Śląsk Cieszyński 23-25.08.2008 r.

19

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z II wycieczki Stowarzyszenia Drogami Tischnera na Śląsk Cieszyński 23-25.08.2008 r.

20

zdjęcia

6 zdjęć 10 x 15 cm z II wycieczki Stowarzyszenia Drogami Tischnera na Śląsk Cieszyński 23-25.08.2008 r. + zdjęcie truby i informacja o Uszach Sztramberskich.

21

zaproszenie

Zaproszenie na II Gminne Zawody Jeździeckie im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz Dożynki Wiejskie w Rogoźniku 24.08.2008 r.

zdjęcie

Zdjęcie 10 x 15 cm z II Gminnych Zawodów Jeździeckich im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku 24.08.2008 r.

22

strona tytułowa

Krótka informacja o VIII Rajdzie Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 18-19.09.2008 r. - trasa rajdu + karta okolicznościowa.

strona tytułowa

Karta okolicznościowa VIII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 18-19.09.2008 r. + cytat z Tischnera.

23

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na VIII Rajd Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 18-19.09.2008 r.

24

karta okolicznościowa

Karta okolicznościowa VIII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 18-19.09.2008 r.

cegiełka

Cegiełka (pocztówka) na budowę Domu Pielgrzyma w Diecezjalnym Centrum pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu.

pocztówka

Pocztówka - dar dla Starego Sącza od włoskiego Stowarzyszenia Miłosierdzia Bożego w Corato

25

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VIII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 18-19.09.2008 r.

26

zdjęcia

6 zdjęć 10 x 15 cm z VIII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 18-19.09.2008 r.

27

strona tytułowa

Krótka informacja o VIII Rajdzie Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 26-27.09.2008 r. - trasa rajdu + karta okolicznościowa

strona tytułowa

Karta okolicznościowa VIII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 26-27.09.2008 r. + 2 zdjęcia.

28

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na VIII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 26-27.09.2008 r.

program

Program VIII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 26-27.09.2008 r.

29

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VIII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 26-27.09.2008 r.

30

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z VIII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 26-27.09.2008 r.

31

zdjęcia

6 zdjęć 10 x 15 cm z VIII Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 26-27.09.2008 r.

32

zaproszenie

Zaproszenie na Jubileusz 200-lecia erygowania parafii greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie w cerkwi św. Norberta i 50-lecia odnowienia działalności duszpasterstwa grekokatolików 26-27.09.2008 r.

Proboszcz parafii ks. Piotr Pawliszcze w marcu uczestniczył w V rekolekcjach z Tischnerem w Łopusznej
33

program

Program wychowawczy według Księdza Józefa Tischnera Przedszkola Nr 99, Szkoły Podstawowej Nr 109, Gimnazjum Nr 109 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu.

34

program

Propozycja Programu Szkoły opartego na myśli i filozofii ks. Józefa Tischnera - Patrona Szkoły - opracowany przez Urszulę Blicharz z Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

35

program

"Tischner potrzebny szkole" - propozycja wprowadzenia do kanonu lektur dział ks. Józefa Tischnera - rękopis Grażyny Drożdż, nauczycielki z Trzemeśni.

36

list

List napisany 03.10.2008 r. przez Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" do Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zawierający propozycję ujęcia w podstawie programowej z języka polskiego książek autorstwa Józefa Tischnera.

list

List napisany 15.12.2008 r. przez Kazimierza Tischnera - Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" do Anny Dankowicz-Nawrockiej - Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w MEN, upominający się o odpowiedź na pismo z dnia 03.11.2008 r.

list

List napisany 12.02.2009 r. przez Małgorzatę Szybalską - kierującą pracami Departamentu Programów Nauczania i Podręczników do Kazimierza Tischnera - Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera". List nawiązuje do pism s2008.175a-c i s2008.176

37

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 26 w Toruniu 24.10.2008 r. + program uroczystości.

38

relacja

Relacja z uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 26 w Toruniu 24.10.2008 r.

39

broszura

Broszura informacyjna o Zespole Szkół nr 26 w Toruniu

ulotka

Ulotka zawierająca informacje na temat Patrona Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu + jego wizerunek w oczach uczniów.

40

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na premierę filmu i książki "Tischner - życie w opowieściach" i debatę "Jan Paweł II - ks. Józef Tischner: historia pewnej przyjaźni" 24.10.2008 r. w kinie Kijów w Krakowie.

41

list

List napisany przez rektora Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie Jarosława Gowina do Janiny i Kazimierza Tischnerów zapraszający na uroczysty Bal wieńczący obchody pięciolecia WSE 25.10.2008 r na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na uroczysty Bal wieńczący obchody pięciolecia WSE 25.10.2008 r na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

42

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na uroczystość piątej rocznicy nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Szkole Podstawowej w Ochotnicy Dolnej -Skrodne 30.10.2008 r.

43

pocztówki

4 pocztówki przedstawiające Jawiszowice i kościół św. Marcina pozostawione przez grupę ok. 50 osób, która odwiedziła Łopuszną 30.10.2008 r.

44

zaproszenie

Zaproszenie na V Wypominki Tischnerowskie w Łopusznej 8-9.11.2008 r. + program spotkania.

45

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na II Ogólnopolski Konkurs "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" do Łodzi 14.11.2008 r.

zdjęcie

Zdjęcie 10 x 15 z ulicy Piotrkowskiej w Łodzi wykonane przy okazji II Ogólnopolskiego Konkursu "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" 14.11.2008 r.

tarcza szkolna

Tarcza szkolna XXIII LO w Łodzi.

46

zaproszenie

Zaproszenie dla Państwa Tischnerów na III Spotkanie Tischnerowskie "Ku pamięci Mendroli od Tischnera, którzy odeszli" w Jaworkach 22.11.2008 r.

program

Program III Spotkania Tischnerowskiego "Ku pamięci Mendroli od Tischnera, którzy odeszli" w Jaworkach 22.11.2008 r.

47

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na V Dni Tischnerowskie w Białymstoku 1-4.12.2008 r.

wiersz

Wiersz Pauli Trzeszkowskiej z Białegostoku dla Kazimierza Tischnera.

48

program

Program V Dni Tischnerowskich w Białymstoku 1-4.12.2008 r.

49

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera z Małżonką na uroczystość nadania imienia imienia ks. prof. Józefa Tischnera Gimnazjum nr 2 w Zakopanem 18.12.2008 r.

50

wycinek prasowy

Michał Kowalski (KOV)"Podążając ścieżkami księdza profesora Józefa Tischnera. Zakopane. Gimnazjum nr 2 ma patrona, salę, sztandar i hymn." - relacja z uroczystości nadania imienia imienia ks. prof. Józefa Tischnera Gimnazjum nr 2 w Zakopanem 18.12.2008 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 19.12.2008 r.

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na spotkanie przedświąteczne w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie 19.12.2008 r.

sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" za rok 2008.

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

prasa

Dodatek do Gazety Wyborczej z 6.05.2008 r , na VIII Dni Tischnerowskie w Krakowie 7 -10 maja 2008 r.

wycinek prasowy

Jarosław Makowski: "W oczy kłuje bezmyślność świata" - tekst nawiązujący do wydanej książki ks. J. Tischnera "Wędrówki w krainę filozofów".

Gazeta Wyborcza 5.09.2008 r. s.25-26