Rok 2009

1

informacja

Informacja o IV konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 16-18.01.2009 r.

podziękowanie

Ręcznie napisane podziękowanie Kazimierza Tischnera za emisję filmu "Tischner w opowieściach"

2

program

Program IV konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 16-18.01.2009 r.

3

wycinek prasowy

Anna Szopińska:"Tischnerowscy" nauczyciele - o szczęsnym darze wolności." - relacja z IV konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 16-18.01.2009 r.

Dziennik Polski 19.01.2009 r.

wycinek prasowy

Anna Szopińska:"Dramatyczny głos o wolności." - relacja z IV konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 16-18.01.2009 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 21.01.2009 r.

4

wycinek prasowy

Beata Zalot: "Tischner zobowiązuje." - relacja z IV konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 16-18.01.2009 r. oraz streszczenie wykładów dr Adama Workowskiego i dr Zbigniewa Stawrowskiego.

Tygodnik Podhalański 22.01.2009 r. nr 3/991

wycinek prasowy

Stanisław Zachwieja: "W Łopusznej nauczyciele ładują akumulatory." - rozmowa o spotkaniu pedagogów w Łopusznej ze Stanisławą Trebunią-Staszel

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej 23.01.2009 r.

5

wycinek prasowy

"Dług wdzięczności" - wywiad Beaty Zalot z dr. Zbigniewem Stawrowskim.

Tygodnik Podhalański 19.02.2009 r. nr 7/995

6

list

List napisany 02.02.2009 r przez Alka Łoszewskiego i Monikę Warzywodę ze Świata Książki do Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" dotyczący raprotu sprzedaży tytułu "Tischner - życie w opowieściach" za 2 półrocze 2008 r.

raport

Raprot sprzedaży tytułu "Tischner - życie w opowieściach" za 2 półrocze 2008 r. - dołączony do listu s2009.203

potwierdzenie

Potwierdzenie wpłaty darowizny dokonanej 16.02.2009 r. przez Świat Książki na rzecz Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" zgodnie z umową z dnia 08.07.2008 r. (ze sprzedaży tytułu "Tischner - życie w opowieściach" za 2 półrocze 2008 r.)

list

List napisany 15.02.2009 r. przez Kazimierza Tischnera - Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" do Świata Książki zawierający podziękowanie za otrzymaną darowiznę i zapewnienie, że kwota darowizny będzie wykorzystana zgodnie ze statutem SDT.

potwierdzenie

Potwierdzenie nadania listu s2009.206

7

zaproszenie

Zaproszenie w formie listu wysłane przez Jolantę Satławę, dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na finał IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 11.03.2009 r.

8

teczka okolicznościowa

Teczka z logo ZS nr 3 w Wadowicach i logo IV Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady", którego finał odbył się w Wadowicach 11.03.2009 r.

pytania konkursowe

Pytania za 1 punkt do ustnego etapu finału IV Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 11.03.2009 r.

pytania konkursowe

Pytania za 2 punkty do ustnego etapu finału IV Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 11.03.2009 r.

wykaz

Przydział stolików w etapie pisemnym dla uczestników IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 11.03.2009 r.

9

podziękowanie

Podziękowanie dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischner w Wadowicach dla Kazimierza Tischnera za patronat i udział w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 11.03.2009 r.

wycinek prasowy

Mirosław Gawęda (GM):"Czwarta edycja "Tischnerowskich Śladów." - relacja z IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 11.03.2009 r.

Dziennik Polski 12.03.2009 r.

10

przedruk artykułu

" 70-lecie Ekonomika" - relacja z obchodów jubileuszu Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni 12.03.2009 r.

www.mojabochnia.pl 13.03.2009 r.

nieznany autor

przedruk artykułu

eb: "Urodziny pod patronatem Tischnera" - relacja z obchodów jubileuszu Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni 12.03.2009 r.

www.czasbocheński.pl 13.03.2009 r.

nieznany autor

przedruk artykułu

tp: " Jubileusz siedemdziesięciolecia 'Ekonomika' " - relacja z obchodów jubileuszu Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni 12.03.2009 r.

www.ziemiabochenska.pl 17.03.2009 r.

nieznany autor

przedruk artykułu

(tim): " 'Tischnerowskie ślady': III miejsce dla uczennicy ZS3" - informacja o laureatce IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 11.03.2009 r.

www.bochnianin.pl 18.03.2009 r.

nieznany autor

przedruk artykułu

Tomasz Stodolny: " 70 lat bocheńskiego 'Ekonomika' Jubileusz Zespołu Szkół nr 3" - artykuł o jubileuszu szkoły 12.03.2009 r. + kopia zdjęcia z uroczystości 12.03.2009 r.

www.bochnianin.pl 20.03.2009 r.

11

zaproszenie

Zaproszenie na 78 urodziny księdza Tischnera w Starym Sączu 12-14.03.2009 r. + program uroczystości.

12

zdjęcie

Zdjęcie 210 x 297 z zakończenia rajdu "Śladami Tischnera po Krakowie" zorganizowanego w Dni Tischnerowskich przez Szkołę Podstawową nr 153 ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie 24.04.2009 r.

13

plan

Plan spotkania pracowników oraz podopiecznych wraz z rodzinami Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 29-31.05.2009 r.

14

zapis debaty

Zapis debaty "Józef Tischner człowiek wierny sobie. Miłość nas rozumie - droga do wierności" z udziałem: Kazimierza Tischnera, prof. Jerzego Stuhra, dr Andrzeja Kowala, prowadzonej przez Adama M. Cieślę w ramach spotkania pracowników oraz podopiecznych wraz z rodzinami Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 30.05.2009 r.

15

wycinek prasowy

Józef Figura: " A śmierć powinna być kolorowa" - relacja ze spotkania pracowników oraz podopiecznych wraz z rodzinami Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 29-31.05.2009 r.

Tygodnik Podhalański 06.2009 r.

16

wycinek prasowy

Jan Głąbiński: " Kiedy dziecko choruje, trzeba...Otoczyć opieką rodzinę" - relacja ze spotkania pracowników oraz podopiecznych wraz z rodzinami Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 29-31.05.2009 r. oraz komentarz dr Jolanty Goździk, pracującej w hospicjum.

Gość Niedzielny nr 24, 14.06.2009 r.

17

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość Święta Szkoły Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy 01.06.2009 r + program uroczystości.

18

wycinek prasowy

Stanisław Zachwieja: "Dla mojego brata najważniejsze były dom i rodzina." - rozmowa z prezesem "Dróg Tischnera" Kazimierzem Tischnerem.

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej

prawdopodobnie VI.2009
19

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystości poświęcone pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w IX rocznicę Jego śmierci 27-28.06.2009 r. w Łopusznej + program uroczystości.

wycinek prasowy

Jan Głąbiński: "Pamiętają o nim" - informacja o uroczystości poświęconej pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w IX rocznicę Jego śmierci 27-28.06.2009 r. w Łopusznej.

Gość Krakowski dodatek Gościa Niedzielnego 12.07.2009 r.

wycinek prasowy

Józef Figura: "Tischner w Ciszy" - relacja z uroczystości poświęconej pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w IX rocznicę Jego śmierci 27-28.06.2009 r. w Łopusznej.

Tygodnik Podhalański nr 26/1013 02.07.2009 r.

20

list

List napisany 29.06.2009 r. przez Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" do Ewy Kurtyś - Rektora PWST w Krakowie z prośbą o pomoc w zorganizowaniu obchodów 10 rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera.

list

List napisany 07.07.2009 r. przez Ewę Kurtyś - Rektora PWST w Krakowie do Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" informujący, że PWST oferuje swą pomoc w zorganizowaniu obchodów 10 rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera.

21

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na prapremierę opery góralskiej "Naski Świat" autorstwa Franciszka Łojasa Kośli w wykonaniu Zespołu Regionalnego "Regle" im. Jana Jędrola, działającego przy Związku Podhalan Oddział Poronin, w auli hali sportowej przy Zespole Szkół w Poroninie w dniu 21.07.2009 r.

cegiełka

Cegiełka na wsparcie działalności społeczno-kulturalnej Zespołu Regionalnego "Regle" im. Jana Jędrola w Poroninie.

broszura

Broszura okolicznościowa wydana z okazji wystawienia opery góralskiej "Naski Świat" w Poroninie w dniu 21.07.2009 r. Zawiera m.in. program opery.

22

projekt

Projekt działań Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" na rok 2010 związanych z upamiętnieniem 10. rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera. Projekt zawiera ręczne dopiski. (napisany 01.08.2009 r)

23

list

List napisany 03.08.2009 r. przez Kazimierza Tischnera - Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" do Dyrektorów Szkół Tischnerowskich informujący o projekcie przedsięwzięć w roku szkolnym 2009/2010.

program

Zarys programu wspólnych przedsięwzięć na rok szkolny 2009/2010 Rodziny Szkół Tischnerowskich. (dołączony do listu s2009.211)

program

Zarys programu wspólnych przedsięwzięć na rok szkolny 2009/2010 Rodziny Szkół Tischnerowskich. Wersja poprawiona - ręczne dopiski.

24

list

List Marka Sabary z ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowym w Zatwarnicy do Barbary Bandoły w sprawie wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Bieszczady 21-24.08.2009 r.

informacja

Rozkład pokoi gościnnych w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Zatwarnicy, gdzie byli zakwaterowani uczestnicy wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Bieszczady 21-24.08.2009 r.

25

program

Program wstępny wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Bieszczady 21-24.08.2009 r.

program

Program szczegółowy wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Bieszczady 21-24.08.2009 r.

mapa

Schematyczna mapa Bieszczad z zaznaczeniem odwiedzanych w czasie wycieczki miejsc

26

broszura

Tekst Ślubów Jasnogórskich napisany przez ks. Prymasa S. Wyszyńskiego w Komańczy 16.05.1956 r.

pamiątka

Pamiątka nawiedzenia miejsca internowania Prymasa Tysiąclecia w Komańczy 29.10.1955 - 28.10.1956 r.

karta pocztowa

Karta pocztowa przedstawiająca klasztor sióstr Nazaretanek w Komańczy.

karta pocztowa

Karta pocztowa przedstawiająca wnętrze klasztoru sióstr Nazaretanek w Komańczy.

bilet wstępu

Bilet wstępu do Muzeum historycznego w Dukli.

27

relacja

Relacja Marysi Słomak-Sojki z wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Bieszczady 21-24.08.2009 r.

28

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na IV Spotkania Mendroli od Tischnera "Ks. Profesor - w oczach dzieci" w Szczawnicy 19.09.2009 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

29

strona tytułowa

Krótka informacja o IX Rajdzie Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r. - trasa rajdu + karta okolicznościowa.

strona tytułowa

3 zdjęcia 10 x 15 cm z IX Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r.

30

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na IX Rajd Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r.

karta okolicznościowa

Karta okolicznościowa IX Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r.

zaproszenie

Zaproszenie w formie ogłoszenia na IX Rajd Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r.

31

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z IX Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r.

na CD s2009.107-112, 114-115
32

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z IX Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r.

na CD s2009.117-123, 125
33

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z IX Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r.

na CD s2009.126-30,132-134
34

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z IX Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r.

na CD s2009.135-142
35

zdjęcia

8 zdjęć 10 x 15 cm z IX Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r.

na CD s2009.143-150
36

zdjęcia

5 zdjęć 10 x 15 cm z IX Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r.

na CD s2009.151-153,155-156

zdjęcia

3 zdjęcia plakatów zgłoszonych do konkursu "10 lat z patronem" - na płycie CD 9 zdjęć jest zdublowanych

37

zdjęcia

8 zdjęć plakatów zgłoszonych do konkursu "10 lat z patronem" - na płycie CD 9 zdjęć jest zdublowanych

38

śpiewnik

Śpiewnik rajdowy "Śpiewaj razem z nami" wydany przez Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ligocie z okazji IX Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r. - skan okładki i strony z hymnem

płytka CD

50 zdjęć z IX Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r.

11 zdjęć plakatów zgłoszonych do konkursu "10 lat z patronem" - na płycie CD 9 zdjęć jest zdublowanych

39

wycinek prasowy

Józef Figura: "Śladami Tischnera" - zapowiedź IX Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r.

Tygodnik Podhalański nr 39/1026 01.10.2009 r.

wycinek prasowy

Stanisław Zachwieja: "Dzieci szły śladami Józefa Tischnera" - krótka relacja z IX Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r.

Gazeta na Podhalu dodatek Gazety Krakowskiej 05.10.2009 r.

wycinek prasowy

Józef Figura: "Tischner i spotkanie drugiego" - relacja IX Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych 01-02.10.2009 r.

Tygodnik Podhalański nr 40/1027 08.10.2009 r.

data przypuszczalna, nagłówek gazety
40

informacja

Informacja o IX Rajdzie Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół ponadpodstawowych 09-10.10.2009 r.

program

Program IX Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół ponadpodstawowych 09-10.10.2009 r.

41

zaproszenie

Zaproszenie na IX Rajd Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół ponadpodstawowych 09-10.10.2009 r.

mapa

Schematyczna mapa i opis szlaku papieskiego w Gminie Węgierska Górka.

42

wycinek prasowy

Anna Szopińska:"Utopki i górale." - relacja ze "Śląsko-podhalańskiego rymami ugwarzania" w Nowym Targu w 17.10.2009 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 24-25.10.2009 r.

43

protokół

Protokół nr 2/2009 z zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 24.10.2009 r.

załącznik

Załącznik nr 1 dotyczący punktu 1 Protokołu nr 2/2009 z zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 24.10.2009 r. (działalność SDT w roku 2009)

uchwała

Uchwała nr 2/2009 Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" z dnia 24.10.2009 r. (dotycząca zatwierdzenia harmonogramu uroczystych obchodów X rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera i wystąpienia o przyznanie środków finansowych w ramach projektu Fundacji Kronenberga oraz MEN)

lista

Lista obecności na zebraniu członków Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 24.10.2009 r.

sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" za rok 2009. (rękopis)

44

wycinek prasowy

??: "Trebunie-Tutki z Tischnerem" - krótka zapowiedź V Wieczoru z ks. prof. Józefem Tischnerem w Łopusznej 24.10.2009 r.

Tygodnik Podhalański nr 42/1029 22.10.2009 r.

wycinek prasowy

Paweł Dominik: "Wciąż aktualny głos" - relacja z V Wieczoru z ks. prof. Józefem Tischnerem w Łopusznej 24.10.2009 r.

Tygodnik Podhalański nr 44/1031 05.11.2009 r.

45

zaproszenie

Zaproszenie na XX Święto Gwary Góralskiej w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej 27.10.2009 r.

zaproszenie

Zaproszenie na promocję najnowszego tomiku poezji Romana Dziobonia "Wszystkie pory życia" w sali widowiskowej MOK w Nowym Targu 30.10.2009 r.

46

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na uroczystość pięciolecia powstania Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera, która odbędzie się 7.11.2009 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. W zaproszeniu zawarty jest program uroczystości.

47

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na III Ogólnopolski Konkurs "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" 20.11.2009 r. w Łodzi.

biuletyn

Relacja z przebiegu trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkurs "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" 20.11.2009 r. w Łodzi. Biuletyn wydany w roku 2010 przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zawiera między innymi antologię wystąpień uczniów.

48

relacja

Relacja Ewy Kowalskiej z przebiegu trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkurs "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" 20.11.2009 r. w Łodzi.

przewodnik

Przewodnik po Łodzi - kopia okładki.

49

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na "Zaduski Muzykonckie" Związku Podhalan w Łącku 22.11.2009 r.

50

zaproszenie

Zaproszenie na Uroczystość Jubileuszową z okazji 15-lecia Koła nr 61 Łopuszna im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Związku Podhalan w Ameryce Północnej 28.11.2009 r. w sali bankietowej "Grota" w Chicago.

list

List gratulacyjny (drukowany) napisany 12.11.2009 r. przez Kazimierza Tischnera do Zbigniewa Maczewskiego, Prezesa Zarządu Koła nr 61 Łopuszna im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Związku Podhalan w Ameryce Północnej w związku z 15-leciem istnienia koła.

51

list

Krótki list napisany 31.08.2009 r. przez Piotra Klepackiego do Kazimierza Tischnera dołączony do programu ramowego VI Dni Tischnerowskich pod hasłem "Ambasadorowie kultury życia i nauki" w Białymstoku w dniach 30.11-3.12.2009 r.

program

Program ramowy VI Dni Tischnerowskie pod hasłem "Ambasadorowie kultury życia i nauki" w Białymstoku w dniach 30.11-3.12.2009 r.

52

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na VI Dni Tischnerowskie pod hasłem "Ambasadorowie kultury życia i nauki" w Białymstoku w dniach 30.11-3.12.2009 r.

program

Program szczegółowy VI Dni Tischnerowskie pod hasłem "Ambasadorowie kultury życia i nauki" w Białymstoku w dniach 30.11-3.12.2009 r.

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

zdjęcie

Zdjęcie z IX Rajdu Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół ponadpodstawowych 09-10.10.2009 r. - ze strony www.ciecina.eu (relacja Anny Musioł)