Rok 2010

1

program

Program V Konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 15-17.01.2010 r.

wycinek prasowy (kopia)

Anna Szopińska:"Autorytet w pracy nauczyciela." - relacja z V konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 15-17.01.2010 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 18.01.2010 r.

wycinek prasowy (kopia)

"Trzy pytania do … Marii Tuchowskiej - wiceprezes Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" - krótki wywiad przeprowadzony przez Annę Szopińską.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 18.01.2010 r.s B2

2

regulamin

Regulamin konkursu "Przez życie z Tischnerem" przeprowadzonego od 17.01.do 31.04.2010 r. przez Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 47 w Szczecinie oraz z V Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.

3

broszura

Broszura dotycząca wystawy "Edyta Stein kobieta dialogu i pojednania" w Galerii U Panien w Piotrkowie Trybunalskim. Kopia okładki

ręczny dopisek: "z wizyty w dniach 17.02.2010 r. wspólnie z p. dyrektor Iwoną Kosakowską"
4

list

List napisany 19.02.2010 r. przez Urszulę Bednarz - Brzozowską z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Kazimierza Tischnera z informacją o objęciu przez premiera Donalda Tuska patronatem honorowym ogólnopolskich uroczystości związanych z 10. rocznicą śmierci ks. prof. Józefa Tischnera. Jest to odpowiedź na pismo Kazimierza Tischnera z dnia 02.01.2010 r.

5

zaproszenie

Wysłane 03.03.2010 r. przez Kazimierza Tischnera premierowi Donaldowi Tuskowi zaproszenie do uczestnictwa ogólnopolskich uroczystościach związanych z 10. rocznicą śmierci ks. prof. Józefa Tischnera. Zaproszenie zawiera podziękowanie za objęcie przez premiera patronatem honorowym uroczystości, program uroczystości oraz zdjęcie ze spotkania ks. Józefa Tischnera z Donaldem Tuskiem i Pawłem Huelle w Hucie Łączyńskiej u prof. Józefa Borzyszkowskiego.

6

zakładka

Zakładka do książki promująca cykl spotkań "Górale w Warszawie czyli posiady na Ochocie", które odbywały się od 28.11.2009 r. do 17.04.2010 r. w Centrum Artystycznym Radomska 13 w Warszawie.

zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie wspomnieniowe o ks. Józefie Tischnerze "Góralskie chodnicki księdza Józefa Tischnera" 20.02.2010 r. w Centrum Artystycznym Radomska 13 w Warszawie. Było to trzecie z pięciu spotkań w ramach cyklu "Górale w Warszawie czyli posiady na Ochocie".

mapa

Reprint "Panoramy Tatr" Tadeusza Zwolińskiego z 1936 r. Na odwrocie znajduje się mapa przeglądowa.

7

wycinek prasowy

"Trzy pytania do … Kazimierza Tischnera - prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" - krótki wywiad przeprowadzony przez Annę Szopińską.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 10.03.2010 r. s.B2

8

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera wysłane przez Starostę Wadowickiego Teresę Kramarczyk i Jolantę Satławę, dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach na finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 10.03.2010 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

menu

Menu poczęstunku po finale V edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 10.03.2010 r. Na deser szarlotka "tischnerówka".

9

teczka okolicznościowa

Teczka z logo ZS nr 3 w Wadowicach i logo V Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady", którego finał odbył się w Wadowicach 10.03.2010 r.

10

podziękowanie

Podziękowanie dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischner w Wadowicach dla Kazimierza Tischnera za patronat i udział w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 10.03.2010 r.

broszura

12-to stronicowa broszura na temat Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. Skan okładki.

wizytówka

Wizytówka Krzysztofa Kopacza redaktora naczelnego Wiadomości powiatowych - regionalnego miesięcznika społeczno-informacyjnego z Wadowic.

11

plakat

Plakat zapowiadający Starosądeckie Dni Księdza Tischnera w 79 rocznicę urodzin w dniach 10-12.03.2010 r.

zaproszenie

Zaproszenie na Starosądeckie Dni Księdza Tischnera w 79 rocznicę urodzin w dniach 10-12.03.2010 r.

12

zaproszenie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zaprasza Janinę i Kazimierza Tischnerów na obchody rocznicy urodzin Patrona szkoły 12.03.2010 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

13

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na spotkanie poświęcone pamięci pani Weroniki, pana Józefa i ks. prof. Józefa Tischnerów 11.03.2010 r. w Łopusznej. Zaproszenie zawiera program spotkania.

14

podziękowanie

Podziękowanie Kazimierza Tischnera dla Łukasza Kędziory i Łukasza Podlewskiego za "tischnerowską" odwagę przekraczania rozmaitych barier i granic 12.10.2010 r.

nieznane okoliczności
15

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na obchody Dnia Patrona Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie 18.03.2010 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

zaproszenie

Kopia zaproszenia dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na obchody Dnia Patrona Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie 18.03.2010 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

16

regulamin

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu literackiego zorganizowanego przez Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie przeznaczonego dla uczniów i szkół noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera oraz szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Czarny Dunajec mający na celu popularyzowanie myśli ks. prof. Józefa Tischnera, zachęcanie do podejmowania własnej twórczości oraz rozbudzanie wyobraźni i wrazliwości. Rozdanie nagród nastąpiło 18.03.2010 r.

regulamin

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu plastycznego zorganizowanego przez Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie przeznaczonego dla uczniów i szkół noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera oraz szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Czarny Dunajec mający na celu popularyzowanie myśli ks. prof. Józefa Tischnera, zachęcanie do podejmowania własnej twórczości oraz rozbudzanie wyobraźni i wrazliwości. Rozdanie nagród nastąpiło 18.03.2010 r.

regulamin

Regulamin Konkursu recytatorskiego "Szept modlitwy w nasyj dziedzinie" zorganizowanego przez Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie. Rozdanie nagród nastąpiło 18.03.2010 r.

17

wycinek prasowy

Wacław Sajdak"Slalom gigant szkół tischnerowskich" - informacja o zawodach narciarskich Szkół Tischnerowskich rozegranych 09.03.2010 r "Na Budzu" w Czerewiennem.

Tygodnik Podhalański nr 227

nie ma pewności co do gazety

wycinek prasowy

Monika Kosakowska: "Im dłużej go nie ma, tym jest go coraz więcej" - informacja o II Konkursie Lliterackim , Recytatorskim i Plastycznym zorganizowanym przez Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie 18.03.2010 r.

Tygodnik Podhalański nr 227

nie ma pewności co do gazety
18

zaproszenie

Zaproszenie do Ludźmierza na VII Rekolekcje z Tischnerem pod tytułem "Wierzę w Kościół" 19-21.03.2010 r.

program

Program VII Rekolekcji z Tischnerem pod tytułem "Wierzę w Kościół" w Ludźmierzu19-21.03.2010 r.

19

plakat

Plakat zaproszający do Ludźmierza na VII Rekolekcje z Tischnerem pod tytułem "Wierzę w Kościół" 19-21.03.2010 r.

20

przedruk artykułu

KAI / ad: "Ludźmierz: VII Rekolekcje z Tischnerem" - relacja z pierwszego dnia VII Rekolekcji z Tischnerem w Ludźmierzu 19-21.03.2010 r.

www.deon.pl 20.03.2010 r

nieznany autor

plakat

Plakat zaproszający do Ludźmierza na VII Rekolekcje z Tischnerem pod tytułem "Wierzę w Kościół" 19-21.03.2010 r

21

przedruk artykułu

"Niecodzienne rekolekcje" - relacja z VII Rekolekcji z Tischnerem w Ludźmierzu 19-21.03.2010 r.

nieznany autor
22

wycinek prasowy

Józef Słowik: "Zakończyły się VII Spotkania Rekolekcyjne" - krótka infromacja o VII Rekolekcjach z Tischnerem w Ludźmierzu 19-21.03.2010 r.

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Ludźmierz. Podhalańskie "Baby na manowcach"" - krótka infromacja o VII Rekolekcjach z Tischnerem w Ludźmierzu 19-21.03.2010 r.

Dziennik Polski nr 69 23.03.2010 r.

wycinek prasowy

Anna Szopińska:"Pojednanie zaczyna się w Ludźmierzu" - relacja z VII Rekolekcji z Tischnerem w Ludźmierzu 19-21.03.2010 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 23.03.2010 r. s. B2

23

wycinek prasowy

Paweł Dominik : "Pogodne rekolekcje" - relacja z VII Rekolekcji z Tischnerem w Ludźmierzu 19-21.03.2010 r.

Tygodnik Podhalański nr 12 /1052 25.03.2010 r. s. 19

wycinek prasowy

"Podhalańskie baby na manowcach" - tekst bp Tadeusz Pieronka o prowadzonych przez niego VII Rekolekcjach z Tischnerem w Ludźmierzu 19-21.03.2010 r.

Gazeta Krakowska nr 72, 26.03.2010 r. s.12

wycinek prasowy

Jan Głębiński : "Rekolekcje z Tischnerem" - krótka relacja z VII Rekolekcji z Tischnerem w Ludźmierzu 19-21.03.2010 r.

Gość Krakowski dodatek Gościa Niedzielnego nr 13/840 04.04.2010 r. s II

24

teksty

Ręcznie napisane teksty "Hymnu Solidarności", "Choćbyś Wojtuś" i "Zielona wrona".

nieznane okoliczności
25

program

Program Dnia "Szkoły Tischnerowskie w hołdzie patronowi" w dziesiątą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Tischnera, w Poznaniu 14.04.2010 r.

odwołane ze względu na katastrofę w Smoleńsku.
26

zaproszenie

Starosta Powiatu Wałeckiego oraz Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu zapraszają Janinę i Kazimierza Tischnerów na uroczyste podsumowanie III Ogólnopolskiego Przeglądu Form Artystycznych Młodzieży Tischnerowskiej "Wolność jest w nas", objętego patronatem Premiera RP Donalda Tuska oraz Obchody Święta Patrona Szkoły 15.04.2010 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

program

Program uroczystego podsumowania III Ogólnopolskiego Przeglądu Form Artystycznych Młodzieży Tischnerowskiej "Wolność jest w nas" oraz obchodów Święta Patrona Szkoły II Liceum Ogólnokształcącego ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu 15.04.2010 r.

broszura

Broszura zawierająca prace laureatów III Ogólnopolskiego Przeglądu Form Artystycznych Młodzieży Tischnerowskiej "Wolność jest w nas", który podumowano w Wałczu 15.04.2010 r.

27

wycinek prasowy

Jan Głębiński : "20 tys. dzieci Tischnera" - artykuł o Stowarzyszeniu "Drogami Tischnera" i rodzinie Szkół Tischnerowskich.

Gość Krakowski dodatek Gościa Niedzielnego nr 14/841 11.04.2010 r. s IV-V

28

program

Program X Dni Tischnerowskich w Krakowie pod patronatem ks. kard. Stanisława Dziwisza 21-24.04.2010 r.

29

broszura

Broszura reklamowa SIW Znak z publikacjami autorstwa ks. prof. Józefa Tischnera i Wojciecha Bonowicza.

broszura

Broszura informacyjna na temat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. prof. Józefa Tischnera.

30

zaproszenie

Zaproszenie na X Dni Tischnerowskie w Krakowie pod patronatem ks. kard. Stanisława Dziwisza 21-24.04.2010 r.

zaproszenie

Zaproszenie na spektakl "Poeci Tischnera" w ramach X Dni Tischnerowskich w Krakowie 24.04.2010 r.

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystą kolację z okazji jubileuszowej edycji Dni Tischnerowskich w Krakowie 24.04.2010 r.

31

zaproszenie

Zaproszenie na "Majówkę Młodych" w ramach X Dni Tischnerowskich w Krakowie 24.04.2010 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

32

list

List napisany 24.02.2010 r. przez dyrektora Zespołu Szkół nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju w sprawie obchodów V rocznicy nadania szkole imienia księdza Tischnera oraz X rocznicy jego śmierci, w ramach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej w Jastrzębiu Zdroju w dniach 15-16.05.2010 r.

program

Program obchodów V rocznicy nadania szkole imienia księdza Tischnera oraz X rocznicy jego śmierci, w ramach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej, w Jastrzębiu Zdroju w dniach 15-16.05.2010 r.

33

zaproszenie

Zaproszenie na obchody V rocznicy nadania szkole imienia księdza Tischnera oraz X rocznicy jego śmierci, w ramach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej, w Jastrzębiu Zdroju, w dniach 15-16.05.2010 r.

34

gazetka szkolna

"Iskierka" - dwumiesięcznik Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju nr 5/6 2010 r. W numerze wspomnienie księdza Tischnera i informacja o obchodach Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.

broszura

Broszura "Wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych "Jesteśmy tacy sami" wydana przez Zespół Szkół nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju.

broszura

Broszura informacyjna dotycząca Zespołu Szkół nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju.

35

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość poświęcenia sztandaru ZPO - Gimnazjum nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Mszanie Górnej i otwarcia "Miasteczka komunikacyjnego" 21.05.2010 r.

36

zaproszenie

Zmory, zjawy i upiory z Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zakopanem zapraszają Janinę i Kazimierza Tischnerów na makabryczno-humorystyczny spektakl pt. "Trup w każdej szafie" oparty na tekstach większych i mniejszych wieszczów 25.05.2010 r. w świetlicy szkolnej.

37

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystość otwarcia sali gimnastycznej oraz obiektu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w dniu 25.05.2010 r. przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopusznej.

38

list

Kopia listu elektronicznego przesłanego przez Jolantę Goździk i Adama M. Cieślę z Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera "Miłość nas rozumie" do Kazimierza Tischnera w związku z III Spotkaniem Hospicjum w Łopusznej 28-30.05.2010 r.

list

Brudnopis listu przesłanego przez Kazimierza Tischnera do Prezesa Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera "Miłość nas rozumie" w związku z III Spotkaniem Hospicjum w Łopusznej 28-30.05.2010 r.

39

zaproszenie

Zaproszenie na III spotkanie podopiecznych, ich rodzin, pracowników oraz wolontariuszy Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 28-30.05.2010 r.

program

Program III spotkania podopiecznych, ich rodzin, pracowników oraz wolontariuszy Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera w w 10 rocznicę śmierci Patrona w Łopusznej 28-30.05.2010 r.

40

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka pod hasłem "W domu dziecięcej nadziei" w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie 01.06.2009 r + program uroczystości.

41

listy

Kopia korespondencji elektronicznej pomiędzy Kazimierzem Tischnerem, a prof. Michałem Hellerem w sprawie spotkania w ramach obchodów 10 rocznicy śmierci księdza Tischnera. Korespondencja obejmuje 4 listy pisane pomiędzy 29.11 a 06.12.2009 r.

listy

Brudnopis listu wysłanego przez Kazimierza Tischnera do prof. Michała Hellera w sprawie spotkania w ramach obchodów 10 rocznicy śmierci księdza Tischnera.

listy

Brudnopis listu wysłanego przez Kazimierza Tischnera do prof. Michała Hellera w sprawie spotkania w Łopusznej i Nowym Targu 8.06.2010 r. w ramach obchodów 10 rocznicy śmierci księdza Tischnera.

nieznana data
42

wycinek prasowy

Anna Szopińska : "Przyjechałem odwiedzić Józka..." - relacja o spotkaniu z prof. Michałem Hellerem w Nowym Targu 08.06.2010 r .

Dziennik Podhalański dodatek Dziennika Polskiego 12.06.2010 r.

informacja

Informacja z Wikipedii o prof. Michale Hellerze. Ostatnia aktualizacja 22.09.2009 r.

43

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na spotkanie w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach w związku z ewaluacją zewnętrzną prowadzoną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w dniu 14.06.2010 r.

formularz

Formularz wywiadu grupowego z partnerami i samorządem - w związku z ewaluacją zewnętrzną prowadzoną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach w dniu 14.06.2010 r.

44

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na uroczystość 10 rocznicy śmierci Patrona Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach 18.06.2010 r.

45

gazetka szkolna

"Nasza Tischnerówka" - wydanie specjalne magazynu szkolnego Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach - w całości poświęcone Patronowi, czerwiec 2010 r.

46

plakat

Plakat A4 informujący o Festiwalu Tischnerowskim "Chcę Wam dodać ducha!" organizowanym w Warszawie, Krakowie i Łopusznej w dniach 24-28.06.2010 r.

program

Program Festiwalu Tischnerowskiego "Chcę Wam dodać ducha!" organizowanego w Warszawie, Krakowie i Łopusznej w dniach 24 -28.06.2010 r. oraz program Wypominków Tischnerowskich w Łopusznej 5-6.11.2010 r.

47

program

Program uroczystości upamiętniajacych 10-tą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Tischnera "Wdzięczni Tischnerowi " w dniach 25-28.06.2010 r. (Kraków, Łopuszna, Podhale).

48

zaproszenie

Zaproszenie na operę góralską "Naski Świat" autorstwa Franciszka Łojasa Kośli w wykonaniu Zespołu Regionalnego "Regle" im. Jana Jędrola z Poronina, w PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie 18.06.2010 r.

broszura

Broszura wydana z okazji wystawienia opery góralskiej "Naski Świat" w Poroninie w dniu 21.07.2009 r. W broszurze znajduje się mi.in. program opery.

49

relacja

Krótka relacja z uroczystości upamiętniajacych 10-tą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Tischnera "Wdzięczni Tischnerowi " w dniach 25-28.06.2010 r. opublikowana na stronie internetowej Związku Podhalan (www.zwiazek-podhalan.w.interia.pl)

50

zaproszenie

Zaproszenie na wystawę "Pamiętamy-Dochowamy" w 10-tą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Tischnera w ujęciu myśli filozofa, prac dziecięcych szkół patronackich oraz artsycznych poszukiwań młodzieży. Wystawa miała swój wernisaż 24.04.2010 r. podczas "Majówki Młodych" w ramach X Dni Tischnerowskich w Krakowie.

51

broszura

Broszura reklamująca wystawę "Pamiętamy-Dochowamy" w 10-tą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Tischnera w ujęciu myśli filozofa, prac dziecięcych szkół patronackich oraz artystycznych poszukiwań młodzieży.Wystawa miała swój wernisaż 24.04.2010 r. podczas "Majówki Młodych" w ramach X Dni Tischnerowskich w Krakowie.

52

protokół

Protokół nr 3/2010 z zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" 11.08.2010 r.

lista

Lista obecności na zebraniu członków Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" 11.08.2010 r.

53

list

List odręczny napisany 13.08.2010 r. przez Stanisława Kamińskiego z agencji reklamowej Kami w Warszawie do Kazmierza i Mariana Tischnerów w sprawie publikacji kalendarzyka z myślami ks. prof. Józefa Tischnera.

54

zaproszenie

Zaproszenie na Wspomnienia o ks. Tischnerze oprawione góralską muzyką 13.08.2010 r. w Galerii Pod Gniazdem w Starym Sączu.

program

Program Warsztatów Folklorystycznych "Tradycja ludowa jako żródło inspiracji w działalności folklorystycznej" XLII MFFZG- Zakopane 20.08.2010 r.

zaproszenie

Zaproszenie na IV Gminne Zawody Jeżdzieckie im. ks. prof. Józefa Tischnera i dożynki parafialne w Rogoźniku 22.08.2010 r.

55

list

List napisany przez Kazimierza Tischnera 17.09.2010 r. i wysłany do 31 szkół noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera. W liście autor dziękuje za uczestnictwo i przygotowanie uroczystości upamiętniających 10-tą rocznicę śmierci filozofa.

56

wycinek prasowy

"Śladami Tischnera" - krótka zapowiedź Rajdów Tischnerowskich.

Tygodnik Podhalański nr 38/1078 z 23.09.2010 r.

nieznany autor

wycinek prasowy

Paweł Dominik: "Śladami Tischnera. Młodzi mędrole w Gorcach" - relacja z X Rajdu Śladami księdza Tischnera" szkół podstawowych i specjalnych 23-24.09.2010 r.

Tygodnik Podhalański nr 39/1079 z 30.09.2010 r.

57

śpiewnik

Śpiewnik opublikowany z okazji X Rajdu Szkół Tischnerowskich na Turbacz 23-24.09.2010 r. (skan okładki)

58

zaproszenie

Zaproszenie na obchody 725- lecia Jawiszowic 02.10.2010 r. Do zaproszenia dołączono program uroczystości.

list

List napisany 27.09.2010 r. przez Kazimierza Tischnera do Burmistrza Brzeszcz Teresy Jankowskiej i Sołtysa Jawiszowic Stanisława Sajdaka, dotyczący nieobecności na obchodach 725 lecia Jawiszowic.

59

list

List napisany 20.05.2010 r. przez Barbarę Heksel z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie do Szkół Tischnerowskich w sprawie organizacji X Rajdu Śladami księdza Tischnera" 30.09 - 02.10.2010 r.

regulamin

Regulamin X Rajdu Śladami księdza Tischnera" 30.09-02.10.2010 r. (przygotowany przez ZSZ nr 3 w Krakowie)

60

list

List napisany 02.06.2010 r. przez Wandę Potoczek z Publicznego Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie do Szkół Tischnerowskich w sprawie organizacji X Rajdu Śladami księdza Tischnera" 30.09-02.10.2010 r.

regulamin

Regulamin X Rajdu Śladami księdza Tischnera" 30.09-02.10.2010 r.(przygotowany przez Gimnazjum w Chrzanowie)

61

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na X Jubileuszowy Rajd Tischnerowski 30.09-02.10.2010 r.

wycinek prasowy

Paweł Dominik: "Śladami Tischnera. Młodzi mędrole na szlaku" - relacja z X Rajdu Śladami księdza Tischnera 30.09-02.10.2010 r.

Tygodnik Podhalański nr 40/1080 07.10.2010 r.

62

relacja

Relacja z X Rajdu Śladami księdza Tischnera 30.09-02.10.2010 r. autorstwa Wandy Potoczek z Chrzanowa.

fraszki

Fraszki rajdowe z X Rajdu Śladami księdza Tischnera 30.09-02.10.2010 r.

mapa

Mapa trasy X Rajdu Śladami księdza Tischnera 30.09-02.10.2010 r.

63

zaproszenie

Zaproszenie na V Jaworczańskie Spotkania Mędroli od Tischnera 09.10.2010 r. + program spotkania.

wycinek prasowy

Stanisław Zachwieja: "Wspólnie wspominali Tischnera" - relacja z V Jaworczańskich Spotkań Mędroli od Tischnera 09.10.2010 r.

Gazeta Krakowska nr 239 12.10.2010 r.

64

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na Uroczystą Galę Konkursu Nauczyciel Roku podczas której nadany zostanie tytuł Nauczyciela Roku 2010 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie 13.10.2010 r.

wycinek prasowy

Okładka gazety i sylwetka Marii Tuchowskiej, nauczycielki Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli, nominowanej do tytułu Nauczyciel Roku 2010.

Głos Nauczycielski nr 41 13.10.2010 r.

65

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz koncert z okazji 10-lecia istnienia zespołu Starosądeczanie 14.10.2010 r.

66

gazetka szkolna

"Virus" - gazetka szkolna Samorządu Uczniowskiego Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie, - nr 3/10/11, a w nim interpretacja myśli księdza Tischnera i krótka relacja nauczycieli z kolejnego etapu obchodów 10 rocznicy śmierci patrona szkoły.

67

zaproszenie

Zaproszenie na VII Wypominki Tischnerowskie w ramach II części Festiwalu Tischnerowskiego w 10 rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 5-7.11.2010 r.

wycinek prasowy

Błażej Strzelczyk: "Wypominki Tischnerowskie. Grzysyć nie zabronił, nawracać się kozoł" - relacja z VII Wypominków Tischnerowskich w Łopusznej 5-7.11.2010 r.

niezana gazeta i data publikacji
68

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość oddania do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ochotnicy Dolnej-Skrodne oraz boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w Ochotnicy Dolnej - Centrum 10.11.2010 r. - do zaproszenia dołączony jest program uroczystości.

69

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na IV Ogólnopolski Konkurs "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" 19.11.2010 r. w Łodzi.

biuletyn

Biuletyn wydany w związku z IV Ogólnopolskim Konkursem "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" organizowanym 19.11.2010 r. w Łodzi. W nim: regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa, program zjazdu oraz myśli wyszukane księdza Tischnera.

70

list

List napisany 20.11.2010 r. przez Kazimierza Tischnera do premiera Donalda Tuska. W liście autor dziękuje za objęcie patronatem honorowym uroczystości upamiętniających 10-ta rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Tischnera.

71

list

Kopia listu elektronicznego przesłanego 02.12.2010 r. przez Witolda Beresia do Janiny i Kazimierza Tischnerów. W liście autor zaprasza na uroczyste zamknięcie obchodów 10 rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera. spektaklem "Wariacje Tischnerowskie" w krakowskim Teatrze STU 09.12.2010 r.

zaproszenie

Kopia zaproszenia na uroczyste zamknięcie obchodów 10 rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera. spektaklem "Wariacje Tischnerowskie" w krakowskim Teatrze STU 09.12.2010 r.

bilet

Bilet na spektakl "Wariacje Tischnerowskie" w krakowskim Teatrze STU 09.12.2010 r.

72

protokół

Zaplanowany porządek zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Rybniku 27.11.2010 r. (rękopis)

protokół

Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Rybniku 27.11.2010 r. W protokole znajdują się ręczne dopiski K. Tischnera

lista

Lista obecności na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Rybniku 27.11.2010 r.

73

wykaz

Zestawienie Szkół Tischnerowskich, stan na 10.02.2010 r. Na ostatniej stronie ręcznie dopisany komentarz K. Tischnera.

74

rękopis

Tekst zawierający fragmenty pamiętników Józia Tischnera - wygłoszony przez Kazimierza Tischnera podczas Dni Tischnerowskich w Białymstoku 16.12.2010 r.

rękopis

Odręczne notatki na odwrocie tekstu s2010.120a-h - kalendarium rodzinne sporządzone przez Kazimierza Tischnera.

podziękowanie

Podziękowanie dla Kazimierza Tischnera za udział w Dniach Tischnerowskich w Białymstoku 16-17.12.2010 r.

75

sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" za rok 2010. (rękopis)

76

wykaz

Wykaz Szkół Tischnerowskich stan na 31.12.2010 r.

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

zdjęcia

Zdjęcia z X Rajdu Śladami księdza Tischnera 30.09-02.10.2010 r.

broszura

Broszura wydana w związku z z premierą sztuki "Wariacje Tischnerowskie Kabaret filozoficzny " w reż. Artura Więcka "Barona" w krakowskim Teatrze STU.

premiera 20.04.2009 r.