Rok 2011

1

wykaz

Zestawienie Szkół Tischnerowskich, stan na 01.01.2011 r.

2

program

Zarys programu wspólnych przedsięwzięć na rok 2011 dla Rodziny Szkół Tischnerowskich.

3

list

List Małgorzaty Jerzmanowskiej, dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 7 i Społecznego Gimnazjum nr 8 w Krakowie napisany 03.01.2011 r. do rodziny Tischnerów z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie szkołom imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Zaplanowano, że uroczystość będzie połączona z obchodami jubileuszu 20-lecia szkoły w dniu 28.03.2011 r.

list

Kopia listu odręcznego Kazimierza Tischnera napisanego 12.01.2011 r. do dyrekcji i uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 7 i Społecznego Gimnazjum nr 8 w Krakowie wyrażający zgodę na nadanie szkołom imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

4

list

List napisany 20.12.2010 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika z prośbą o objęcie honorowym patronatem uroczystości upamiętniających 80-tą rocznicę urodzin ks. prof. Józefa Tischnera w dniach 8-12.03.2011 r w Starym Sączu.

list

List napisany 11.01.2011 r. przez Beatę Kondel Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego do Kazimierza Tischnera, prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera", informujący o objęciu honorowym patronatem uroczystości upamiętniających 80-tą rocznicę urodzin ks. prof. Józefa Tischnera w dniach 8-12.03.2011 r w Starym Sączu.

koperta

Koperta w której wysłano list s2011.004

5

list

List napisany 12.01.2011 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do dyrektorów szkół noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera z podziękowaniem za współpracę w roku 2010 i życzeniami owocnej pracy w roku 2011.

6

program

Program VI Konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 14 - 16.01.2011 r.

program

Program dla uczestników VI Konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 14 - 16.01.2011 r.

7

wycinek prasowy

Anna Szopińska "Twórczo o Tischnerowskich "trzech prowdach" - relacja z VI Konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 14 - 16.01.2011 r.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennik Polskiego 18.01.2011 r. s. B6

wycinek prasowy

Józef Słowik (slow): "W obiektywie "Gazety Podhalańskiej" - zdjęcie i krótka informacja o VI Konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej 14 - 16.01.2011 r.

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej nr 92/674 21.01.2011 r. s. 2

8

list

List napisany 16.02.2011 r. przez dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej Marię Szkarłat do Kazimierza Tischnera z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

9

list

List napisany 21.02.2011 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Wójta Gminy Miedźna Bogdana Taranowskiego z prośbą o dofinansowanie kosztów przejazdu delegacji Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im ks. prof. Józefa Tischnera w Woli do Wałcza na młodzieżowe Dni Tischnerowskie w dniach 13-16.04.2011 r.

list

List napisany 21.02.2011 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Wójta Gminy Czarny Dunajec Józefa Babicza z prośbą o dofinansowanie wyjazdu zespołu regionalnego oraz wychowawców i uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie do Wałcza na młodzieżowe Dni Tischnerowskie w dniach 13-16.04.2011 r.

10

list

List napisany 25.02.2011 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika z podziękowaniem za objęcie honorowym patronatem uroczystości upamiętniających 80-tą rocznicę urodzin ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w dniach 7-12.03.2011 r.

11

list

List napisany 08.02.2011 r. przez Dyrektora Finansowego wydawnictwa Świat Książki Marka Murawskiego do Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" dotyczący raportu sprzedaży tytułu "Tischner - życie w opowieściach" za II półrocze 2010 i przesłania darowizny przeznaczonej na udzielenie pomocy placówkom noszącym imię ks. prof. Józefa Tischnera. Do listu dołączony jest raport sprzedaży.

list

List napisany 01.03.2011 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Alka Łoszewskiego , specjalisty d.s. rozliczeń licencji wydawnictwa Świat Książki potwierdzający otrzymanie darowizny ze sprzedaży tytułu "Tischner - życie w opowieściach" za II półrocze 2010 z zapewnieniem, że będzie ona przeznaczona na udzielenie pomocy placówkom noszącym imię ks. prof. Józefa Tischnera.

12

list

List napisany 01.03.2011 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Starosty Powiatu Nowotarskiego Krzysztofa Fabera z podziękowaniem za wsparcie finansowe organizacji wystawy pod tytułem "PamiętaMy dotrzymaMY" powstałej w ramach obchodów 10-tej rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera.

list

List napisany 01.03.2011 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z podziękowaniem za wsparcie finansowe organizacji wystawy pod tytułem "PamiętaMy dotrzymaMY" powstałej w ramach obchodów 10-tej rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera.

13

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na obchody 80. rocznicy urodzin Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, 12.03.2011 r. w ramach Starosądeckich Dni Księdza Józefa Tischnera. Do zaproszenia dołączony jest program uroczystości.

14

program

Program 5. Starosądeckich Dni Księdza Józefa Tischnera w dniach 7-12.03.2011 r w 80 rocznicę urodzin.

15

program

Program spektaklu "Góralskie chodnicki ks. Tischnera" wystawionego 12.03.2011 r. w kinie Sokół w Starym Sączu w ramach 5. Starosądeckich Dni Księdza Józefa Tischnera w 80 rocznicę urodzin.

16

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera wysłane przez Starostę Wadowickiego Jacka Jończyka i Jolantę Satławę, dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach na finał VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 10.03.2011 r.

17

gazetka szkolna

Echo Gimnazjalisty nr 1/10/11. Gazetka szkolna uczniów Publicznego Gimnazjum w Trzemeśni. W gazetce informacja o obchodach Święta Patrona Szkoły i wspomnienie zmarłej Janiny Tischner.

18

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnera na obchody Święta Patrona Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie 18.03.2011 r. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

19

list

List odręczny napisany przez Marię Derek do Rodziny Tischnerów z informacją o organizacji 24.03.2011 r. w Łopusznej spotkania poświęconego ks. prof. Józefowi Tischnerowi i jego rodzicom.

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnerów na spotkanie poświęcone pamięci pani Weroniki, pana Józefa i ks. prof. Józefa Tischnerów 24.03.2011 r w Łopusznej. Zaproszenie zawiera program spotkania.

20

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Społecznej Szkoły Podstawowej nr 7 i Społecznemu Gimnazjum nr 8 w Krakowie połączonemu z obchodami jubileuszu 20-lecia szkoły w dniu 28.03.2011 r. W zaproszeniu znajduje się program uroczystości.

koperta

Koperta w której 22.02.2011 r. wysłano zaproszenie s2011.028a-b

21

zaproszenie

Zaproszenie na VIII Rekolekcje z księdzem Tischnerem w Ludźmierzu 1-3.04.2011 r.

plakat

Plakat informujący o VIII Rekolekcjach z księdzem Tischnerem w Ludźmierzu 1-3.04.2011 r.

22

wycinek prasowy

Anna Szopińska "Pierwsze Rekolekcje bez pani Janiny" - wspomnienie Janiny Tischner, żony Kazimierza przez Marię Tuchowską i Wandę Szado-Kudasikową.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennik Polskiego 02.04.2011 r. s. B6

wycinek prasowy

Józef Słowik: "Rekolekcje zakończone" - zdjęcie i krótka informacja o VIII Rekolekcjach z księdzem Tischnerem w Ludźmierzu 1-3.04.2011 r.

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej

23

wycinek prasowy

Józef Figura: "Dla dobra Polski Ludowej" - artykuł o papieskiej wizycie w Nowym Targu w roku 1979 na podstawie dokumentów odnalezionych przez Ludmiłę Figiel, nauczycielkę historii liceum Goszczyńskiego.

Tygodnik Podhalański nr 14/1106 7.04.2011 r.

wycinek prasowy

Józef Figura: "Gdy serce cichnie" - zdjęcie i krótka relacja z nocnego spotkania "Co nam zostało po pontyfikacie Jana Pawła II" 02.04.2011 r. w ramach VIII Rekolekcji z księdzem Tischnerem w Ludźmierzu.

24

wycinek prasowy

Anna Szopińska "Studnia "Jasia", czyli jak śmierć zmienić w wodę przetrwania" - relacja z VIII Rekolekcji z księdzem Tischnerem w Ludźmierzu 1-3.04.2011 r., wspomnienie Janiny Tischner i pomysł budowy studni "Jasia" w afrykańskim Czadzie.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennik Polskiego 23.04.2011 r. s. B9

wycinek prasowy

Zdjęcie i krótka informacja o VIII Rekolekcjach z księdzem Tischnerem w Ludźmierzu 1-3.04.2011 r.

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej

25

zaproszenie

Zaproszenie dla Janiny i Kazimierza Tischnera na obchody jubileuszu XX-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu 15.04.2011 r. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

26

prasa

"Tischner, wolność i nadzieja" - dodatek Tygodnika Powszechnego nr 18 z dnia 01.05.2011 r. wydany w związku z 11. Dniami Tischnerowskimi w Krakowie 27-30.04.2011 r.

27

prasa

"Polska Tischnera" - dodatek Gazety Wyborczej z dnia 23.04.2011 r. wydany w związku z 11. Dniami Tischnerowskimi w Krakowie 27-30.04.2011 r.

28

wycinek prasowy

Magdalena Jadach , PAP: "Już Dni Tischnera" - zapowiedź 11. Dni Tischnerowskich w Krakowie 27-30.04.2011 r.

nieznana data i gazeta

wycinek prasowy

Urszula Wolak: "Dni Tischnerowskie będą o patriotyzmie" - zapowiedź 11. Dni Tischnerowskich w Krakowie 27-30.04.2011 r.

nieznana data i gazeta
29

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Limanowej 27.04.2011 r. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

30

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystość z okazji 10 rocznicy nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie 29.04.2011 r. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

31

list

List napisany 03.05.2011 r. przez przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Starego Sącza Andrzeja Długosza informujący o powołaniu do życia "Muzeum księdza Józefa Tischnera w Starym Sączu". W liścia autor zwraca się także z prośbą o wsparcie finansowe powstającego muzeum poprzez nabycie cegiełek.

32

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody Dnia Patrona Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ligocie 05.05.2011 r. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

33

plakat

Plakat (w formacie A3) informujący o programie artystycznym "Małe Ojczyzny księdza Tischnera" przedstawionym w Sali Kolumnowej Sejmu RP 11.05.2011 r.

34

scenariusz

Scenariusz autorstwa Stanisławy Trebuni-Staszel, widowiska poświęconego śp. ks. Józefowi Tischnerowi "Był , jest i pozostanie dla nas darem". Planowane miejsce i termin prezentacji Warszawa 12.05.2011 r.

inny termin i tytuł widowiska

wykaz

Wykaz uczestników przedstawienia "Małe Ojczyzny księdza Tischnera" przedstawionego w Sali Kolumnowej Sejmu RP 11.05.2011 r.

35

wycinek prasowy

Jan Głąbiński: "Kiedy w człowieku buduje się człowiek" - relacja ze spotkania w Sali Kolumnowej Sejmu RP 11.05.2011 r. w czasie którego przedstawiono program "Małe Ojczyzny księdza Tischnera".

Tygodnik Podhalański nr 20/1111 19.05.2011 r.

wycinek prasowy

Jan Głąbiński (jg): "Tischnerowskie przesłanie" - relacja ze spotkania w Sali Kolumnowej Sejmu RP 11.05.2011 r. w czasie którego przedstawiono program "Małe Ojczyzny księdza Tischnera".

Gość Krakowski dodatek Gościa Niedzielnego nr 20/899 22.05.2011 r.

36

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na spotkanie 26.05.2011 r. z okazji Święta Szkoły i Święta Rodziny wysłane przez Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Radziszowie. W zaproszeniu znajduje się program spotkania.

37

zaproszenie

Zaproszenie na IV spotkanie podopiecznych wraz z rodzinami, pracowników i przyjaciół Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 28-29.05.2011 r.

program

Program IV spotkania podopiecznych wraz z rodzinami, pracowników i przyjaciół Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 28-29.05.2011 r.

38

wycinek prasowy

Stanisław Zachwieja: "Z wizytą u ks. Tischnera" - relacja z wizyty prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wraz z żoną w Łopusznej 31.05.2011 r.

Gazeta Podhalańska dodatek Gazety Krakowskiej 03.06.2011 r.

zdjęcia

2 zdjęcia 10 x 15 cm z wizyty prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wraz z żoną w Łopusznej 31.05.2011 r.

39

protokół

Protokół z zebrania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 11.06.2011 r.

lista

Lista obecności na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 11.06.2011 r.

uchwała

Uchwała nr 1/2011 Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" z dnia 11.06.2011 r. dotycząca sposobu rozliczenia finansowego Stowarzyszenia.

40

program

Kalendarz wspólnych przedsięwzięć Rodziny Szkół Tischnerowskich na rok szkolny 2011/2012.

41

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystości poświęcone pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w XI rocznicę Jego śmierci 25-26.06.2011 r. w Łopusznej. W zaproszeniu wydrukowano program uroczystości.

42

list

List drukowany napisany do Kazimierza Tischnera 28.06.2011 r. przez Stanisława Smolenia, nauczyciela XIII LO z Wrocławia.

43

wycinek prasowy

Marian Satała: "Będą nas wozić Tischner i Pióro" - informacja o nadaniu nazw pięciu pociągom, które będą kursować po małopolskich torach. Jeden z pociągów otrzyma imię Tischner.

Gazeta Krakowska 01.07.2011 r.

44

list

List Marii Tuchowskiej - Wiceprezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" napisany 04.07.2011 r. do Kazimierza Tischnera - Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera", dotyczący rezygnacji z pełnionych funkcji

list

List napisany 28.07.2011 r. przez Kazimierza Tischnera - Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" do Marii Tuchowskiej - Wiceprezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera", dotyczący rezygnacji z pełnionych funkcji.

list

List Marii Tuchowskiej, napisany 25.08.2011 r. do Kazimierza Tischnera - Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera", dotyczący rezygnacji z pełnionych funkcji

koperta

Koperta w której wysłano list s2011.130

45

list

List napisany 08.07.2011 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Premiera Donalda Tuska informujący o działalności stowarzyszenia w roku szkolnym 2011/2012.

46

list

List napisany 13.07.2011 r. przez Urszulę Bednarz - Brzozowską z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Kazimierza Tischnera z informacją o objęciu przez premiera Donalda Tuska patronatem honorowym uroczystości związanych z 10. rocznicą działalności Stowarzyszenia "Drogami Tischnera"

teczka

Teczka w której przesłano list s2011.063

koperta

Koperta w której przesłano list s2011.063

47

list

List napisany 14.07.2011 r przez Krzysztofa Fabera - Starostę Nowotarskiego do Prezesów Stowarzyszeń z terenu Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

list

List napisany 25.07.2011 r przez Kazimierza Tischnera - Prezesa "Stowarzyszenia Drogami Tischnera" do Krzysztofa Fabera - Starosty Nowotarskiego w sprawie przyjmowania płatności w gotówce.

potwierdzenie

Potwierdzenie nadania przesyłki poleconej w dniu 14.07.2011 r. przez Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie.

48

list

List drukowany napisany 15.08.2011 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do uczniów i nauczycieli szkół tischnerowskich z informacją o konkursie "Jak wyśpiewać mądrość?" - muzyczne spotkania z ks. Józefem Tischnerem. Koncert laureatów zaplanowano na zakończenie XII Dni Tischnerowskich w Krakowie w roku 2012.

49

program

Program wakacyjnej wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Góry Świętokrzyskie 19-21.08.2011 r.

bilet

Bilet wstępu do Jaskini Raj zwiedzanej w czasie wakacyjnej wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Góry Świętokrzyskie 19-21.08.2011 r.

bilet

Bilet wstępu do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zwiedzanego w czasie wakacyjnej wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Góry Świętokrzyskie 19-21.08.2011 r.

bilet

Bilet wstępu na Zamek Królewski w Chęcinach zwiedzany w czasie wakacyjnej wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Góry Świętokrzyskie 19-21.08.2011 r.

bilet

Bilet wstępu na Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi w czasie wakacyjnej wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Góry Świętokrzyskie 19-21.08.2011 r.

50

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na XI Rajd Szkół Tischnerowski 16-17.09.2011 r.

51

bilet

Bilet wstępu do Kopalni Soli w Wieliczce zwiedzanej w czasie XI Rajdu Szkół Tischnerowskich 17.09.2011 r.

zdjęcie

Zdjęcie 10 x 15 cm Kazimierza Tischnera w krakowskim zoo wykonane podczas XI Rajdu Szkół Tischnerowskich 16-17.09.2011 r.

zdjęcie

Zdjęcie grupowe 13 x 18 cm wykonane w Kopalni Soli w Wieliczce podczas XI Rajdu Szkół Tischnerowskich 16-17.09.2011 r.

52

zaproszenie

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa zaprasza na uroczystość nadania nazwy pociągowi Acatus II w dniu 27.09.2011 r. na Dworcu Kolejowym w Zakopanem.

koperta

Koperta w której 22.09.2011 r. przesłano zaproszenie s2011.070a-b

list

Kopia listu elektronicznego wysłanego 20.09.2011 r przez Józefę Kęsek, Z-cę Dyrektora w Departamencie Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do Kazimierza Tischnera w sprawie udostępnienia przedziałów pociągu Tischner na potrzeby prowadzenia spotkań przybliżających osobę ks. Józefa Tischnera.

rozkład jazdy

Rozkład jazdy pociągów relacji Kraków Główny - Kraków Port Lotniczy i Kraków Główny - Zakopane. Na odwrocie plan Krakowa.

53

konspekt

Konspekt uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera pociągowi Acatus II 27.09.2011 r. na Dworcu Kolejowym w Zakopanem.

bilet

Bilet pamiątkowy wydrukowany z okazji uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera pociągowi Acatus II 27.09.2011 r. na Dworcu Kolejowym w Zakopanem.

informacja

Informacja o projekcie zakupu taboru kolejowego dla Małopolski.

54

wycinek prasowy

Paweł Pełka (pp): "Tischnerem do Zakopanego" - informacja o uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera pociągowi Acatus II 27.09.2011 r. na Dworcu Kolejowym w Zakopanem.

Tygodnik Podhalański 29.09.2011 r.

wycinek prasowy

Łukasz Razowski (RAL): "Pociąg im.ks.prof. Józefa Tischnera" - informacja o uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera pociągowi Acatus II 27.09.2011 r. na Dworcu Kolejowym w Zakopanem.

Dziennik Podhalański dodatek Dziennik Polskiego 28.09.2011 r. s. B1 i B4

wycinek prasowy

Tomasz Mateusiak, Marian Satała: "Pawie Pióro, Jura I Tischner na torach" - informacja o uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera pociągowi Acatus II 27.09.2011 r. na Dworcu Kolejowym w Zakopanem.

Gazeta Krakowska 29.09.2011 r.

55

informacja

Informacja o XI Rajdzie Śladami Tischnera dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu 30.09-01.10.2011 r.

56

list

List napisany przez bp Marka Jędraszewskiego 30.09.2011 r do Marka Kordusa, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks.prof. Józefa Tischnera w Poznaniu w odpowiedzi na prośbę o przewodniczenie okolicznościowej mszy świętej w czasie XI Rajdu Śladami Tischnera dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu 30.09-01.10.2011 r.

bilet

Bilet wstępu do Muzeum Narodowego w Poznaniu zwiedzanego w czasie XI Rajdu Śladami Tischnera dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu 30.09-01.10.2011 r.

57

podziękowanie

Podziękowanie Dyrekcji, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks.prof. Józefa Tischnera w Poznaniu w dla Kazimierza Tischnera za udział w XI Rajdzie Śladami Tischnera dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu 30.09-01.10.2011 r.

przepisy

Przepisy kuchni wielkopolskiej zebrane przez Gimnazjum nr 67 im.ks.prof. Józefa Tischnera w Poznaniu i przekazane na pamiątkę uczestnikom XI Rajdu Śladami Tischnera dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Poznaniu 30.09-01.10.2011 r.

58

list

Kopia listu elektronicznego wysłanego 01.10.2011 r. przez Monikę Adamczyk do Kazimierza Tischnera w sprawie warsztatów filozoficznych

oświadczenie

Oświadczenie wystawione 15.06.2009 r. przez parafię pw. Św. Filipa Neri w Bytowie dotyczące prowadzonych przez Monikę Adamczyk, studentkę PAT w Krakowie warsztatów dla młodzieży w tutejszej parafii.

zaświadczenie

Zaświadczenie wystawione 28.02.2011 r. przez Katarzynę Gajewską - komendanta Środowiskowego Hufca Pracy 11-20 w Bytowie o udziale Moniki Adamczyk w programie Wolontariat w OHP.

59

wycinek prasowy (kopia)

Józef Figura: "Studnia z kapelusza" - artykuł o studni w Czadzie upamiętniającej Janinę Tischner.

Tygodnik Podhalański nr 38/1129 z 22.09.2011 r.

60

list

List napisany przez Dianę Bonowicz, dyrektor Fundacji Kapucyni i Misje do księdza proboszcza Pawła Potocznego z podziękowaniem za zorganizowanie zbiórki na budowę w Czadzie studni im śp. Janiny Tischner.

przelew (kopia)

Kopia przelewu z dnia 24.10.2011 r. kwoty 2275,31 zł na konto Fundacji Kapucyni i Misje w Krakowie zebranej w Łopusznej, przeznaczonej na budowę w Czadzie studni im śp. Janiny Tischner.

61

zaproszenie

Zaproszenie ( format A5) na Międzynarodowy Kongres Filozoficzny "Dobro i Prawda. Wokół Myśli Józefa Tischnera." w Krakowie 24-27.10.2011 r

podana inna data

zaproszenie

Zaproszenie ( format A4) na Międzynarodowy Kongres Filozoficzny "Dobro i Prawda. Wokół Myśli Józefa Tischnera." w Krakowie 25-27.10.2011 r

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na Międzynarodowy Kongres Filozoficzny "Dobro i Prawda. Wokół Myśli Józefa Tischnera." w Krakowie 25-27.10.2011 r.

62

program

Program Międzynarodowego Kongresu Filozoficznego "Dobro i Prawda. Wokół Myśli Józefa Tischnera." w Krakowie 25-27.10.2011 r.

63

plakat

Plakat zapowiadający Międzynarodowy Kongres Filozoficzny "Dobro i Prawda. Wokół Myśli Józefa Tischnera." w Krakowie 25-27.10.2011 r. Zawiera pełny program kongresu.

64

wycinek prasowy

Beata Zalot: "Humor , a śmierć" - relacja z Międzynarodowego Kongresu Filozoficznego "Dobro i Prawda. Wokół Myśli Józefa Tischnera." w Krakowie 25-27.10.2011 r.

Tygodnik Podhalański nr 44/1135 03.11.2011 r. s. 8

65

list

List napisany 26.10.2011 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Premiera Donalda Tuska z prośbą o ufundowanie nagród dla uczestników finałowego etapu konkursu "Jak wyśpiewać mądrość? - muzyczne spotkanie z ks. Józefem Tischnerem" 28.04.2012 r. List zawiera także gratulacje w związku z wygranymi wyborami parlamentarnymi.

list

List napisany 03.11.2011 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Dyrektora Instytutu Obywatelskiego Jarosława Makowskiego z prośbą o dofinansowanie "Nauczycielskich spotkań z Tischnerem pt.: Drogi porozumienia w aspekcie filozofii spotkania Księdza Tischnera".

66

list

List napisany 04.11.2011 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Dyrektora Społecznego Instytutu Wydawniczego "Znak" w Krakowie Danuty Skóry z prośbą o dofinansowanie działalności stowarzyszenia w roku 2012. Na odwrocie notatki Kazimierza Tischnera.

list

List napisany 04.11.2011 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do uczestników I Muzycznego Spotkania z ks. Tischnerem "Jak wyśpiewać mądrość? (28.04.2012 r.)

67

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na "Zoduski Muzykonckie w Łącku" 06.11.2011 r.

68

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na V Ogólnopolski Konkurs "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" 18.11.2011 r. w Łodzi.

biuletyn

Biuletyn wydany w związku z V Ogólnopolskim Konkursem "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" organizowanym 18.11.2011 r. w Łodzi. W nim: relacja z przebiegu piątej edycji konkursu, Hymn Rodziny Szkół Tischnerowskich, prezentacja szkół uczestniczących w konkursie i antologia wystąpień uczestników konkursu

informacja

Informacja o szkołach biorących udział w konkursie "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" 18.11.2011 r. w Łodzi.

69

list

List drukowany napisany 20.11.2011 r. do Kazimierza Tischnera przez Stanisława Smolenia, nauczyciela z XIII LO z Wrocławia. Autor pisze o włączeniu się XIII LO we Wrocławiu w akcję zbierania funduszy na wykonanie w Czadzie studni im. Janiny Tischner.

70

zdjęcia

5 zdjęć 10 x 15 cm dołączonych do listu s2011.111, dokumentujących przeprowadzenie przez uczniów zbiórki na budowe studni im. Janiny Tischnerowej w Czadzie

71

plakat

Plakat zapowiadający wystawienie 04.12.2011 r. na scenie 200 Teatru Powszechnego w Warszawie sztuki Artura Barona Więcka "Gdzie radość, tam cnota. Wariacje Tischnerowskie".(zdjęcie plakatu)

72

plakat

Plakat zapowiadający wystawienie w Teatrze Powszechnym w Warszawie sztuki Artura Barona Więcka "Gdzie radość, tam cnota. Wariacje Tischnerowskie".(zdjęcie plakatu)

broszura

Broszura wydana w związku z premierą Wariacji Tischnerowskich w Teatrze Powszechnym w Warszawie.

73

list

List napisany 08.12.2011 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do ministra Michała Boni z prośbą o objęcie patronatem honorowym IX Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego im. ks. prof. Józefa Tischnera "Mikroprofesor".

potwierdzenie

Potwierdzenie nadania listu s2011.119

74

wycinek prasowy

41 część wykładów ks. prof. Józefa Tischnera z cyklu "Wybrane problemy z filozofii człowieka" - z cyklu "Książka na weekend"

Monitor 23.12.2011 r.

75

wykaz

Zestawienie Szkół Tischnerowskich, stan na 01.01.2011 r. Do zestawienia dopisano ręcznie dwie szkoły przyjęte do "Rodziny" w roku 2011.

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

ulotka

Ulotka informacyjna o budowie studni im. Śp. Janiny Tischnerowej w Czadzie

zdjęcia

64 zdjęcia z VIII Rekolekcji z księdzem Tischnerem w Ludźmierzu 1-3.04.2011 r.

zdjęcia

54 zdjęcia z wakacyjnej wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Góry Świętokrzyskie 19-21.08.2011 r.