Rok 2012

1

list

List Jarosława Gowina informujący o rezygnacji z pełnienia obowiązków rektora Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie w związku z otrzymaniem nominacji na Ministra Sprawiedliwości. Od 1.12.2011 r obowiązki rektora WSE przejął prof. Marek Pałasiński. List zawiera podziękowania za dotychczasową współpracę.

2

program

Program VII Konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej "Drogi porozumienia w aspekcie filozofii księdza Tischnera" 13 - 15.01.2012 r.

zaświadczenie

Zaświadczenie o uczestnictwie w VII Konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej "Drogi porozumienia w aspekcie filozofii księdza Tischnera" 13 - 15.01.2012 r.

3

wycinek prasowy

Beata Zalot: "Chodnickami Jegomościa Tischnera" - relacja prasowa z VII Konferencji dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich w Łopusznej "Drogi porozumienia w aspekcie filozofii księdza Tischnera" 13 - 15.01.2012 r.

Tygodnik Podhalański nr 3 / 2012 19.01.2012 r. s. 20

list

Kopia listu elektronicznego wysłanego 16.01.2012 r przez Wandę Potoczek do Kazimierza Tischnera z podziękowaniami za zorganizowanie konferencji dla nauczycieli.

list

Kopia listu elektronicznego wysłanego 22.01.2012 r przez Grażynę Kluz do Kazimierza Tischnera z podziękowaniami za zorganizowanie konferencji dla nauczycieli.

4

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na Spotkanie Opłatkowe w Łopusznej organizowane przez Związek Podhalan 14.01.2012 r.

5

list

List napisany 07.02.2012 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Jolanty Swiryd dyrektorki XXIII LO im ks. J. Tischnera w Łodzi z podziękowaniem za dotychczasową współpracę.

6

wycinek prasowy

"Narciarstwo alpejskie" - relacja prasowa z Memoriału im. ks. prof. Józefa Tischnera w narciarstwie alpejskim w Czerwiennem na Budzu 29.02.2012 r.

Tygodnik Podhalański nr 10 / 2012 z 08.03.2012 r. s. 44

7

zaproszenie

Zaproszenie na 6. Starosądeckie dni ks. prof. Józefa Tischnera pod honorowym patronatem Jacka Lelka burmistrza Starego Sącza 7-10.03.2012 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

8

list

List napisany 08.03.2012 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do ministra Michała Boni w sprawie objęcia patronatem honorowym IX Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego im. ks. Józefa Tischnera "Mikroprofesor".

9

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody X rocznicy nadania imienia Józefa Tischnera Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks.prof. Józefa Tischnera w Woli 12.03.2012 r.

10

list

List napisany przez Barbarę Bandołę, dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks.prof. Józefa Tischnera w Woli do Kazimierza Tischnera, zapraszający na obchody X rocznicy nadania szkole imienia Józefa Tischnera 12.03.2012 r.

teczka

Teczka firmowa, w której został wysłany list s2012.013

broszura

Broszura informacyjna o Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks.prof. Józefa Tischnera w Woli.

11

wycinek prasowy

(jack):"10 lat z księdzem Tischnerem" - relacja prasowa z obchodów X rocznicy nadania imienia Józefa Tischnera Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks.prof. Józefa Tischnera w Woli 12.03.2012 r.

Gazeta Pszczyńska nr 6 z 20.03.2012 r., s. 7

12

list

List napisany 12.03.2012 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do rektora PWST w Krakowie prof. Ewy Kurtyś, zapraszający na finałowy koncert I Muzycznych Spotkań z księdzem Tischnerem pt. "Jak wyśpiewać mądrość" 28.04.2012 r. w Krakowie.

list

List napisany 12.03.2012 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do rektora WSE im. ks.prof. Józefa Tischnera w Krakowie prof. Marka Pałasińskiego, zapraszający na finałowy koncert I Muzycznych Spotkań z księdzem Tischnerem pt. "Jak wyśpiewać mądrość" 28.04.2012 r. w Krakowie.

13

list

List napisany 13.03.2012 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do doradcy Prezydenta RP Henryka Wujca, zwracający się z prośbą o objęcie patronatem honorowym IX Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego im. ks. Józefa Tischnera "Mikroprofesor".

14

list

List napisany 02.11.2011 r. przez dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach Jolantę Satławę do Kazimierza Tischnera z zaproszeniem na finał VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 15.03.2012 r.

15

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera wysłane przez Starostę Wadowickiego Jacka Jończyka i Jolantę Satławę, dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach na finał VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" 15.03.2012 r. w Wadowickim Centrum Kultury.

16

list

List napisany 15.03.2012 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Wiceprezydenta Miasta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego w sprawie zapobieżenia likwidacji XXIII LO im ks. J. Tischnera w Łodzi.

list

List napisany 21.03.2012 r. przez Wiceprezydenta Miasta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera", Kazimierza Tischnera w sprawie możliwości likwidacji XXIII LO im ks. J. Tischnera w Łodzi.

17

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody Święta Patrona w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie 19.03.2012 r.

18

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na spotkanie z filozofią Księdza Profesora Józefa Tischnera "Wszyscy czytają Tischnera" w auli I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie 23.03.2012 r.

19

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na spotkanie poświęcone pamięci zmarłym z rodziny Tischnerów 24.03.2012 r w Łopusznej. Zaproszenie zawiera program spotkania. Drugie zaproszenie dla Wojciecha Bonowicza.

20

list

List napisany 30.03.2012 r. przez doradcę Prezydenta RP Henryka Wujca do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera wyrażający zgodę na objęcie patronatem honorowym IX Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego im. ks. Józefa Tischnera "Mikroprofesor", którego finał odbędzie się 19-20.05.2012 r w Łopusznej.

teczka

Teczka w której został wysłany list s2012.027

21

zaproszenie

Zaproszenie do Ludźmierza na IX Rekolekcje z księdzem Tischnerem pod tytułem "Religia źródło ludzkiej nadziei" 30.03-01.04.2012 r. Zaproszenie zawiera program rekolekcji.

broszura

Broszura informacyjna wydana w związku z IX Rekolekcjami z księdzem Tischnerem w Ludźmierzu pod tytułem "Religia źródło ludzkiej nadziei" 30.03-01.04.2012 r. Zawiera sylwetki osób występujących w czasie rekolekcji.

22

plakat

Plakat zapraszający do Ludźmierza na IX Rekolekcje z księdzem Tischnerem pod tytułem "Religia źródło ludzkiej nadziei" 30.03-01.04.2012 r.

23

list

List napisany 03.04.2012 r. przez rektora WSE im. ks.prof. Józefa Tischnera w Krakowie prof. Marka Pałasińskiego do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera", Kazimierza Tischnera usprawiedliwiający nieobecność na finałowym koncercie I Muzycznych Spotkań z księdzem Tischnerem pt. "Jak wyśpiewać mądrość" 28.04.2012 r. w Krakowie.

24

wycinek prasowy

Beata Zalot: "Podarowali im wodę" - informacja o wybudowaniu studni im śp. Janiny Tischnerowej w Czadzie.

Tygodnik Podhalański nr 16/1157 19.04.2012 r. s.25

25

zaproszenie

Zaproszenie na 12. Dni Tischnerowskie w Krakowie 25-28.04.2012 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

26

plakat

Plakat informujący o 12. Dniach Tischnerowskich w Krakowie 25-28.04.2012 r. Plakat zawiera program spotkania.

zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie przy lampce wina w Sali Wystawowej Auditorium Maximum UJ po zakończeniu Jaskini Filozofów 27.04.2012 r. w ramach 12. Dni Tischnerowskie w Krakowie

27

plakat

Plakat informujący o finałowym koncercie I Muzycznych Spotkań z księdzem Tischnerem pt. "Jak wyśpiewać mądrość?" 28.04.2012 r. w Krakowie w ramach 12. Dni Tischnerowskich.

28

broszura

Broszura zawierająca program finałowego koncertu I Muzycznych Spotkań z księdzem Tischnerem pt. "Jak wyśpiewać mądrość?" 28.04.2012 r. w Krakowie w ramach 12. Dni Tischnerowskich.

zaproszenie

Zaproszenie na finałowy koncert I Muzycznych Spotkań z księdzem Tischnerem pt. "Jak wyśpiewać mądrość?" 28.04.2012 r. w Krakowie w ramach 12. Dni Tischnerowskich.

29

scenariusz

Scenariusz finałowego koncertu I Muzycznych Spotkań z księdzem Tischnerem pt. "Jak wyśpiewać mądrość?" 28.04.2012 r. w ramach 12. Dni Tischnerowskie w Krakowie.

wykaz

Wykaz wykonawców finałowego koncertu I Muzycznych Spotkań z księdzem Tischnerem pt. "Jak wyśpiewać mądrość?" 28.04.2012 r. w ramach 12. Dni Tischnerowskie w Krakowie.

30

płyta DVD

Płyta DVD z występami konkursowymi, spektaklem pt. "Woda żywa", koncertem Hanki Rybki z Zespołem i rozdaniem nagród podczas koncertu finałowego I Muzycznych Spotkań z księdzem Tischnerem pt. "Jak wyśpiewać mądrość?" 28.04.2012 r. w Krakowie w ramach 12. Dni Tischnerowskich.

płyta jest uszkodzona / do wymiany

okładka

Okolicznościowa okładka zawierająca płytę DVD s2012.042. Na stronie 2 relacja z przebiegu koncertu (ze strony www.tischner.pl)

31

relacja

Relacja z 12. Dni Tischnerowskie w Krakowie 25-28.04.2012 r. - przedruk ze strony www.tischner.pl

32

zaproszenie

Zaproszenie na otwarcie "Muzeum księdza Józefa Tischnera w Starym Sączu" 28.04.2012 r.

33

list

List napisany 03.04.2012 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Z-cy Dyrektora ds. Marketingu Zamku Królewskiego w Warszawie Ziemowita Koźmińskiego z prośbą o zgodę na bezpłatne zwiedzania zamku przez wycieczkę uczniów szkół podhalańskich w dniu 09.05.2012 r.

program

Program wycieczki do Warszawy organizowanej przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopusznej w dniach 07-09.05.2012 r.

34

bilety

Bilety pamiątkowe z wycieczki do Warszawy organizowanej przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopusznej w dniach 07-09.05.2012 r.

35

informacja

Materiały informacyjne dotyczące Powstania Warszawskiego otrzymane w czasie wycieczki do Warszawy organizowanej przez Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopusznej w dniach 07-09.05.2012 r.

36

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na Święto Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks.prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu" 15.05.2012 r.

37

zaproszenie

Zaproszenie na finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego im. ks. Józefa Tischnera "Mikroprofesor" w Łopusznej 19.05.2012 r.

38

broszura

Broszura informacyjna dotycząca IX Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego im. ks. Józefa Tischnera "Mikroprofesor". Zawiera m.in. założenia konkursowe i regulamin.

39

wycinek prasowy

Beata Zalot (bz): "Mikroprofesor" - informacja zapowiadająca finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego im. ks. Józefa Tischnera "Mikroprofesor" w Łopusznej 19.05.2012 r.

Tygodnik Podhalański nr 20/1161 z 17.04.2012 r.

wycinek prasowy

Piotr Kak: "Mikroprofesor i Wujec" - krótka relacja z finału IX Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego im. ks. Józefa Tischnera "Mikroprofesor" w Łopusznej 19.05.2012 r.

Tygodnik Podhalański nr 22/1163 z 31.05.2012 r.

40

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na Święto Patronów Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej 24.05.2012 r.

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na Uroczystość 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Ligocie 25.05.2012 r. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

41

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczyste obchody Dnia Dziecka połączone z Jubileuszem 75-lecia rehabilitacji dziecięcej w Małopolsce i 10-tej rocznicy nadania Zespołowi Placówek Oświatowych w Radziszowie imienia ks.prof. Józefa Tischnera w dniu 01.06.2012 r.

zaproszenie

Zaproszenie na otwarcie Trasy edukacyjno-zdrowotnej w kompleksie leśnym Bronaczowa w Radziszowie w ramach obchodów Dnia Dziecka 01.06.2012 r.

42

podziękowanie

Podziękowanie pracowników biblioteki Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Dobczycach za przekazanie książek autorstwa ks. Tischnera. Napisane 06.06.2012 r.

43

list

List napisany 08.06.2012 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego informujący o objęciu przez Stowarzyszenie patronatem IX Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego im. ks. Józefa Tischnera "Mikroprofesor". Autor listu wyraża uznanie dla nauczycieli zaangażowanych w organizację konkursu.

44

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość 10-lecia nadania Zespołowi Szkół nr 2 w Żorach imienia ks.prof. Józefa Tischnera w dniu 15.06.2012 r.

45

zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie "Przekraczać próg nadziei" w Łopusznej 28.07.2012 r. zorganizowane przez Koło Osób bez Krtani im. Józefa Tischnera.

wycinek prasowy

Monika Para: "Dobry Bóg zsyła anioły" - relacja ze spotkania "Przekraczać próg nadziei" w Łopusznej 28.07.2012 r. zorganizowanego przez Koło Osób bez Krtani im. Józefa Tischnera.

Tygodnik Podhalański nr 31/1173 z 02.08.2012 r.

46

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera placowi przy kościele parafialnym św. Marcina bpa w Jawiszowicach 05.08.2012 r. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

47

akwarela

Kopia akwareli autorstwa M. Papli przedstawiającej kościół parafialny św. Marcina bpa w Jawiszowicach. Na odwrocie życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych w 2009 r

rysunek

Kopia rysunku przedstawiającego kościół parafialny św. Marcina bpa w Jawiszowicach.

nieznany autor

kopia obrazu

Kopia obrazu Petera Michała Bohuna "Serce Jezusa" z bocznego ołtarza w kościele parafialnym św. Marcina bpa w Jawiszowicach. Na odwrocie Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

48

broszura

Broszura przedstawiająca kościół parafialny św. Marcina bpa w Jawiszowicach

49

list

List napisany 08.08.2012 r. przez prezesa Fundacji Kapucyni i Misje br. Benedykta Pączka OFMCap do Kazimierza Tischnera informujący o wybudowaniu w Czadzie studni im. śp. Janiny Tischnerowej

wycinek prasowy kopia

"W Czadzie powstała studnia im. Janiny Tischnerowej" - informacja prasowa o zakończeniu budowy studni

nieznany autor i tytuł gazety
50

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość otwarcia Szkoły muzycznej I stopnia w Domosławicach oraz inaugurację roku szkolnego 2012/2013 w Gminie Czchów. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

51

wykaz

Wykaz Szkół Tischnerowskich stan na 01.09.2012 r.

52

program

Program przedsięwzięć dla Szkół Tischnerowskich i zaprzyjaźnionych na rok szkolny 2012 / 2013.

53

list

List napisany 09.09.2012 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Targ Wiesława Parzygnata z prośbą o wsparcie finansowe 10-tych jubileuszowych rekolekcji z księdzem Tischnerem, planowanych w Ludźmierzu w terminie 15-17.03.2013 r.

54

list

List napisany 09.09.2012 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Wójta Gminy Nowy Targ Jana Smarducha z prośbą o wsparcie finansowe 10-tych jubileuszowych rekolekcji z księdzem Tischnerem, planowanych w Ludźmierzu w terminie 15-17.03.2013 r.

list

List napisany 26.09.2012 r. przez z-cę Gminy Nowy Targ Marcina Kolasę do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera deklarujący wsparcie finansowe 10-tych jubileuszowych rekolekcji z księdzem Tischnerem, planowanych w Ludźmierzu w terminie 15-17.03.2013 r.

55

list

List napisany 09.09.2012 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Starosty Powiatu Nowotarskiego Krzysztofa Fabera z prośbą o wsparcie finansowe 10-tych jubileuszowych rekolekcji z księdzem Tischnerem, planowanych w Ludźmierzu w terminie 15-17.03.2013 r.

list

List napisany 08.10.2012 r. przez Starostę Powiatu Nowotarskiego Krzysztofa Fabera do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera w sprawie wsparcia finansowego 10-tych jubileuszowych rekolekcji z księdzem Tischnerem, planowanych w Ludźmierzu w terminie 15-17.03.2013 r.

list

List napisany 18.10.2012 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Starosty Powiatu Nowotarskiego Krzysztofa Fabera z prośbą o wsparcie finansowe 10-tych jubileuszowych rekolekcji z księdzem Tischnerem, planowanych w Ludźmierzu w terminie 15-17.03.2013 r.

56

protokół

Protokół (z dnia 12.09.2012 r.) przekazania przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 30 egzemplarzy wydawnictwa "Kierpce, wianki, obwarzanki czyli wędrówki po Małopolsce" dla Stowarzyszenia "Drogami Tischnera".

57

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na XII Rajd Szkół Tischnerowskich w dniach 21-22.09.2012 r.

program

Program XII Rajdu Szkół Tischnerowskich w dniach 21-22.09.2012 r.

58

podziękowanie

Podziękowanie Wójta Gminy Mszana Dolna Bolesława Żaby i Przewodniczącego Rady Gminy Mszana Dolna Jana Chorągwickiego dla Kazimierza Tischnera i organizatorów za przygotowanie XII Rajdu Szkół Tischnerowskich w dniach 21-22.09.2012 r.

59

zdjęcia

6 zdjęć 10 x 15 cm z XII Rajdu Szkół Tischnerowskich w dniach 21-22.09.2012 r.

pomylona data na jednym ze zdjęć
60

list

Kopia listu elektronicznego napisanego 03.09.2012 r. przez Aleksandrę Kapustę z Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach do Kazimierza Tischnera dotyczący organizacji XII Rajdu Rodziny Szkół Tischnerowskich w dniach 27-28.09.2012 r

61

gazetka szkolna

"Oj tam, oj tam" - nr specjalny miesięcznika młodzieży szkolnej z Domosławic (wrzesień 2012 ) poświęcony XII Rajdowi Rodzinnemu Szkół Tischnerowskich dla szkół podstawowych w dniach 27-28.09.2012 r

62

list

List okolicznościowy napisany 27.09.2012 r. przez burmistrza Czchowa Marka Chudobę do Kazimierza Tischnera i uczestników XII Rajdu Szkół Tischnerowskich.

63

list

List napisany 05.07.2012 r. przez Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Jacka Krupę do Kazimierza Tischnera informujący o zdobyciu Nagrody Województwa Małopolskiego "Ars Quaerendi" w kategorii Mistrz za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Dr Stanisława Trebunia-Staszel została wyróżniona Nagrodą w kategorii Uczeń, a zaplanowany do wspólnej realizacji projekt "Spotkania muzyczno-teatralne "Na Tischnerowską nutę" Ogólnopolski przegląd zespołów muzycznych, teatralnych i folklorystycznych prezentujących twórczość inspirowaną myślą. ks. Józefa Tischnera uzyskał nominację w swej kategorii. W liście zawarte jest zaproszenie na wręczenie nagród "Ars Qauerendi" w dniu 27.09.2012 r. w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. (Wręczenie nagród odbyło się 16.10.2012 r.)

scenariusz

Scenariusz uroczystości wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego "Ars Quaerendi" za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 16.10.2012 r.

64

broszura

Broszura informacyjna zawierająca regulamin przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego "Ars Quaerendi" za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.

informator

Informator o Nagrodzie Województwa Małopolskiego "Ars Quaerendi" za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. Zawiera między innymi sylwetki nagrodzonych osób

65

wycinek prasowy

Beata Zalot (bz): "Drogami Tischnera. Kazimierz Tischner i Stanisława Trebunia-Staszel laureatami nagrody "Ars Quaerendi" - relacja z uroczystości wręczenie nagród "Ars Quaerendi" w dniu 16.10.2012 r. w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Tygodnik Podhalański nr 43/1185 z 25.10.2012 r.

66

relacja

Maria Żurek: "Kazimierz Tischner i Stanisława Trebunia-Staszel laureatami nagrody "Ars Quaerendi" - relacja z uroczystości wręczenie nagród "Ars Quaerendi" w dniu 16.10.2012 r. w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

67

list

List napisany 23.10.2012 r. przez Pawła Kazaneckiego ze Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratyczne do Kazimierza Tischnera, dołączony do przesłanej książki ks. Józefa Tischnera "Myślenie według wartości", przetłumaczonej na język białoruski.

68

regulamin

Brudnopis regulaminu Ogólnopolskiego konkursu form muzycznych, teatralnych i folklorystycznych "Na Tischnerowską nutę" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy napisany przez Grażynę Drożdż i przesłany Kazimierzowi Tischnerowi 27.10.2012 r.

regulamin

Brudnopis regulaminu Ogólnopolskiego konkursu form muzycznych, teatralnych i folklorystycznych "Na Tischnerowską nutę" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy napisany przez Kazimierza Tischnera

69

wycinek prasowy

Łukasz Bobek: "Powstaje nowy dokument o księdzu Józefie Tischnerze" - krótka informacja o rozpoczęciu zdjęć do filmu Szymona Wróbla "Jego Oczami".

Gazeta Krakowska 18.10.2012 r.

wycinek prasowy kopia

Łukasz Gardas: "Na Żywiecczyźnie filmowcy kręcą dokument o życiu ks. Tischnera" - informacja o pracy nad filmem Szymona Wróbla "Jego Oczami".

Dziennik Zachodni 05.11.2012 r.

70

wycinek prasowy

Anna Trzop: "Naszymi oczami..." - reportaż o pracy nad filmem Szymona Wróbla "Jego Oczami".

Głos Żywiecki nr 7 listopad 2012 r.

71

informacja

Informacja o filmie Szymona Wróbla "Jego Oczami".

formularz

Formularz (nie wypełniony) wyrażający zgodę na wykorzystanie wizerunku (głosu, wypowiedzi) w związku z udziałem w realizacji filmu Szymona Wróbla "Jego Oczami".

72

program

Program VIII Wypominków Tischnerowskich w Łopusznej 09-11.11.2012 r. i zaproszenie organizatorów.

73

list

List okolicznościowy napisany 12.11.2012 r. przez Kazimierza Tischnera do dyrektorów i nauczycieli szkół noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera z okazji dziesięciu lat istnienia Stowarzyszenia Drogami Tischnera.

74

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na VI Ogólnopolski Konkurs "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" 16.11.2012 r. w Łodzi.

biuletyn

Biuletyn wydany w związku z VI Ogólnopolskim Konkursem "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" organizowanym 16.11.2012 r. w Łodzi. W nim m. in.: zaproszenie, program spotkania, regulamin konkursu, karta zgłoszenia relacja z przebiegu piątej edycji konkursu, Hymn Rodziny Szkół Tischnerowskich, prezentacja szkół uczestniczących w konkursie i antologia wystąpień uczestników konkursu

list

Kopia listu elektronicznego napisanego 03.09.2012 r. przez Ewę Kowalską współorganizatorkę konkursu "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" w Łodzi do Kazimierza Tischnera.

75

list

List napisany 22.11.2012 r. przez Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera wyrażający zgodę na objęcie patronatem honorowym X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Mikroprofesor".

teczka

Teczka w której został wysłany list s2012.112

koperta

Koperta w której został wysłany list s2012.112

76

list

List napisany 27.11.2012 r. przez Dyrektora Instytutu Obywatelskiego Jarosława Makowskiego do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera informujący o dofinansowaniu VI Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców pod hasłem "Wychowanie w horyzoncie wolności i dobra", która odbędzie się w Łopusznej w dniach 11-13.01.2013 r.

77

list

List napisany 04.12.2012 r. przez Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do dyrektorki XXIX LO w Łodzi dotyczący wypowiedzi uczniów liceum w Radiu Łódź na temat młodzieży XXIII LO im. Ks. Józefa Tischnera w Łodzi i reportażu Marcina Markowskiego w Gazecie Wyborczej.

78

zaproszenie

Zaproszenie na uroczyste Spotkanie przedświąteczne z Przyjaciółmi i Sympatykami Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof.. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie 17.12.2012 r.

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

wycinek prasowy

Jolanta Ciosek: "Nauczyciel wolności i nadziei" - tekst z okazji 81. rocznicy urodzin księdza profesora Józefa Tischnera.

Dziennik Polski Kronika Krakowska 10.03.2012 r. s.5

broszura

"Na spotkanie" - broszura wydana z okazji 12 Dni Tischnerowskich w Krakowie 25-28.04.2012 r.

zdjęcia

38 zdjęć z obchodów X rocznicy nadania imienia Józefa Tischnera Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks.prof. Józefa Tischnera w Woli 12.03.2012 r.