Rok 2013

1

list

List dyrektor XXIX LO im. hm Janka Bytnara "Rudego" Jolanty Woźniakowskiej napisany 03.01.2013 r. do Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera w sprawie konfliktu licealistów w Łodzi.

2

list

List napisany przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Przewodniczącego Rady Miasta Łodzi Tomasza Kacprzaka w sprawie możliwości likwidacji XXIII LO im ks. J. Tischnera w Łodzi.

3

list

List Wiceprezydenta Miasta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego napisany 25.01.2013 r. do Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera w sprawie konfliktu licealistów w Łodzi.

4

regulamin

Regulamin X Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Mikroprofesor".

5

broszura (kopia)

Kopia broszury informacyjnej dotyczącej X Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Mikroprofesor". Zawiera m.in. fragment wypowiedzi ks. Tischnera o fenomenie pracy, informacje o organizatorach i Honorowych Członkach Kapituły konkursu.

6

wycinek prasowy

Jan Głąbiński: "Rozmawiać z uczniami" - relacja z konferencji dla nauczycieli w Łopusznej 11-13.01.2013 r.

Tygodnik Podhalański nr 3/1196 z 17.01.2013 r.

7

list

List napisany 25.01.2013 r. przez Starostę Powiatu Nowotarskiego Krzysztofa Fabera do Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera w sprawie wsparcia finansowego 10-tych jubileuszowych rekolekcji z księdzem Tischnerem planowanych w Ludźmierzu w terminie 15-17.03.2013 r.

8

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na Zawody w Narciarstwie Alpejskim Szkół Tischnerowskich i Szkół Zaprzyjaźnionych z Powiatu Nowotarskiego, w Czerwiennem na Budzu 06.02.2013 r.

9

protokół

Porządek i przebieg zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 16.02.2013 r.

10

list

List napisany 18.02.2013 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera", Kazimierza Tischnera do Dyrektora Oddziału Telewizji Polskiej w Krakowie Leszka Dziury w sprawie objęcia patronatem medialnym X rekolekcji z księdzem Tischnerem "Jeden drugiego ciężary noście" planowanych w Ludźmierzu w terminie 15-18.03.2013 r.

opis imprezy

Opis imprezy - załącznik do podania o przyznanie patronatu honorowego X rekolekcjom z księdzem Tischnerem "Jeden drugiego ciężary noście" planowanych w Ludźmierzu w terminie 15-18.03.2013 r.

program

Program X rekolekcji z księdzem Tischnerem "Jeden drugiego ciężary noście" planowanych w Ludźmierzu w terminie 15-18.03.2013 r.

11

list

List napisany 18.02.2013 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy z prośbą o patronat honorowy i wsparcie finansowe organizacji X Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Mikroprofesor".

12

list

Kopia listu napisanego 25.02.2013 r. przez senatora RP Stanisława Hodorowicza do Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy popierający prośbę Kazimierza Tischnera o wsparcie finansowe organizacji X Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Mikroprofesor".

koperta

Koperta w której wysłany został list s2013.013.

13

list

List napisany 26.02.2013 r. przez Elżbietę Maślarz (Zastępcę Dyrektora Kancelarii Zarządu) w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, wyrażający zgodę na objęcie honorowym patronatem Spotkań Muzyczno-Teatralnych "Na Tischnerowską Nutę", które odbędą się w kwietniu 2013 r.

koperta

Koperta w której wysłany został list s2013.015

14

zaproszenie

Zaproszenie na 7.Starosądeckie dni ks. prof. Józefa Tischnera pod honorowym patronatem Jacka Lelka burmistrza Starego Sącza 06-09.03.2013 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

15

list

List napisany 14.03.2013 r. przez Elżbietę Maślarz (Zastępcę Dyrektora Kancelarii Zarządu) w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, wyrażający zgodę na objęcie honorowym patronatem Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Mikroprofesor".

koperta

Koperta w której wysłany został list s2013.018

16

list

List napisany 20.11.2012 r. przez dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach Jolantę Satławę do Kazimierza Tischnera z zaproszeniem na finał VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 14.03.2013 r.

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera wysłane przez Starostę Wadowickiego Jacka Jończyka i Jolantę Satławę, dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach na finał VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" 14.03.2013 r. w Wadowickim Centrum Kultury.

koperta

Koperta w której wysłano zaproszenie s2013.021a-b.

17

pytania

Pytania za 1 punkt do ustnego etapu finału VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 14.03.2013 r.

pytania

Pytania za 2 punkty do ustnego etapu finału VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 14.03.2013 r.

pytania

Pytania z zakresu "Życiorys ks. Tischnera" do ustnego etapu finału VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 14.03.2013 r.

18

dyplom

Dyplom z logo ZS nr 3 w Wadowicach i logo VIII Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady", którego finał odbył się w Wadowicach 10.03.2010 r.

19

podziękowanie

Podziękowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskeigo, Zarządu Powiatu w Wadowicach i Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach dla Kazimierza Tischnera za propagowanie myśli filozoficznej ks. prof. Józefa Tischnera wśród młodego pokolenia i zaangażowanie w organizację VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 14.03.2013 r.

medal

Papierowy medal przygotowany z okazji VIII Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady", którego finał odbył się w Wadowicach 14.03.2013 r.

obrazek okolicznościowy

Obrazek okolicznościowy z "Widokiem Wadowic na podstawie starej fotografii" autorstwa Jakuba Kanigowskiego przygotowany z okazji VIII Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady", którego finał odbył się w Wadowicach 14.03.2013 r.

20

program

Program X Rekolekcji z księdzem Tischnerem pod tytułem "Jeden drugiego ciężary noście" w Ludźmierzu 15-17.03.2013 r.

21

broszura

Broszura informacyjna wydana w związku z X Rekolekcjami z księdzem Tischnerem pod tytułem "Jeden drugiego ciężary noście" w Ludźmierzu 15-17.03.2013 r. Zawiera program rekolekcji.

plakat

Plakat zapraszający do Ludźmierza na X Rekolekcje z księdzem Tischnerem pod tytułem "Jeden drugiego ciężary noście" 15-17.03.2013 r. Zawiera program rekolekcji.

22

wydruk

"Rekolekcyjne słowo ks. Bp Grzegorza Rysia i spotkanie z Anną Dymną" - wydruk relacji z X Rekolekcji z księdzem Tischnerem pod tytułem "Jeden drugiego ciężary noście" w Ludźmierzu 15-17.03.2013 r. umieszczonej na stronie www.podhaleregion.pl

www.podhaleregion.pl 17.03.2013 r.

nieznany autor
23

relacja

"O wzajemnym dźwiganiu ciężarów w aspekcie budowania nadziei - relacja Jolanty Księżarczyk przy współpracy Marii Żurek z X Rekolekcji z księdzem Tischnerem pod tytułem "Jeden drugiego ciężary noście" w Ludźmierzu 15-17.03.2013 r.

24

lista

Lista osób potwierdzająca odbiór książek autorstwa księdza Tischnera oraz W. Beresia "Krąg Turowicza" w czasie X Rekolekcji z księdzem Tischnerem pod tytułem "Jeden drugiego ciężary noście" w Ludźmierzu 15-17.03.2013 r.

25

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody Święta Patrona Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie 19.03.2013 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody Święta Szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im.ks.prof. Józefa Tischnera w Wałczu 22.03.2013 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

26

list

List Wiceprezydenta Miasta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego napisany 22.03.2013 r. do Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera w sprawie możliwości likwidacji XXIII LO im ks. J. Tischnera w Łodzi.

koperta

Koperta w której dostarczono list s2013.038

27

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na premierę filmu "Jego oczami", która odbędzie się 22.03.2013 r. w Kinie Janosik w Żywcu, 23.03.2013 r. w Kinie Ars w Krakowie oraz 25.03.2013 r. w Kinie Sokół w Starym Sączu.

reklama

Reklama filmu Szymona Wróbla "Jego oczami".

28

wycinek prasowy wydruk

Dagmara Romanowska: "Jego Oczami" - recenzja filmu Szymona Wróbla "Jego oczami".

Stopklatka.pl 21.03.2013 r.

wycinek prasowy wydruk

Beata Buc: "Popatrz na Tischnera. Swoimi oczami" - tekst o filmie Szymona Wróbla "Jego oczami".

Dziennik Polski 28.03.2013 r.

wycinek prasowy wydruk

Adrianna Adamek-Świechowska: "Jego oczami. Śladami ks. Józefa Tischnera" - recenzja filmu Szymona Wróbla "Jego oczami".

Wiadomości24.pl 30.03.2013 r.

29

zaproszenie

Zaproszenie na 13. Dni Tischnerowskie w Krakowie 24-27.04.2013 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

30

prasa

"13. Dni Tischnerowskie" - dodatek Gazety Wyborczej z dnia 20.04.2013 r. wydany w związku z 13. Dniami Tischnerowskimi w Krakowie 24-27.04.2013 r.

31

prasa

"Przewodnik Kulturalny. O nadziei" - dodatek do "Niezbędnika Inteligenta. O mózgu" z dnia 17.04.2013 r. wydany w związku z 13. Dniami Tischnerowskimi w Krakowie 24-27.04.2013 r.

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystą kolację w Sali Seminaryjnej Auditorium Maximum UJ z okazji XIII Dni Tischnerowskich w Krakowie 25.04.2013 r.

32

broszura

Broszura wydana z okazji Spotkań Muzyczno-Teatralnych "Na Tischnerowską Nutę", w ramach 13. Dni Tischnerowskich w Krakowie 27.04.2013 r.

33

relacja

Relacja z 13. Dni Tischnerowskie w Krakowie 24-27.04.2017 r. - przedruk ze strony www.tischner.pl

34

list

List okolicznościowy napisany 26.04.2013 r. przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera", Kazimierza Tischnera w podziękowaniu za zaproszenie na Spotkania Muzyczno-Teatralne "Na Tischnerowską Nutę", w ramach 13. Dni Tischnerowskich w Krakowie 27.04.2013 r.

list

List p.o. Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Magdaleny Nagięć do Kazimierza Tischnera w podziękowaniu za udział w pokazie filmowym oraz spotkaniu, które otworzyło wystawę "Losem człowieka jest dać się pokonać nadziei" obejmującą zbiory biblioteczne i archiwalne związane z postacią ks.prof. Józefa Tischnera.

35

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody Święta Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks.prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu 14.05.2013 r. W zaproszeniu program spotkania.

36

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na spotkanie w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej Skrodne w związku z ewaluacją zewnętrzną w dniu 28.05.2013 r.

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody Święta Szkoły Publicznego Gimnazjum im.ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy 29.05.2013 r.

37

broszura

Okładka broszury informacyjnej dotyczącej X Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Mikroprofesor".

wycinek prasowy

Monika Para: "Mistrzowie informatyki" - relacja z finału X Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Mikroprofesor".

Tygodnik Podhalański nr 23/1215 z 06.06.2013 r.

38

bilety

Bilety pamiątkowe z wyjazdu Kazimierza Tischnera do Stambułu 15-17.06.2013 r. zorganizowanego w związku z promocją filmu Szymona Wróbla "Jego oczami." Na ostatniej stronie naniesione odręczne uwagi Kazimierza Tischnera.

39

podziękowanie

Laurka wykonana przez uczniów Gimnazjum nr 3 im. ks.Jana Twardowskiego w Klikuszowej. Na pierwszej stronie rysunek przedstawiający gimnazjum autorstwa Łukasza Bryniarskiego z kl. III D, na drugiej podziękowanie i data 21.06.2013 r.

40

list

List Piotra Hadały napisany 03.07.2013 r. do Kazimierza Tischnera z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie nowo powstałej przychodni zdrowia w Nienadówce (Województwo Podkarpackie) imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

koperta

Koperta w której został wysłany list s2013.050

list

List Kazimierza Tischnera napisany 12.07.2013 r. do Piotr Hadały wyrażający zgodę na nadanie nowo powstałej przychodni zdrowia w Nienadówce (Województwo Podkarpackie) imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

41

program

Program wycieczki Śladami Księdza Tischnera Stowarzyszenia 'Drogami Tischnera" na Mazury, Litwę i Suwalszczyznę w terminie 24-31.07.2013 r.

42

informacje

Materiały informacyjne (mapa, bilety) dotyczące wycieczki Śladami Księdza Tischnera Stowarzyszenia 'Drogami Tischnera" na Mazury, Litwę i Suwalszczyznę w terminie 24-31.07.2013 r.

43

list

List Hani Jacewicz z Olecka napisany 01.08.2013 r. do uczestników wycieczki Śladami Księdza Tischnera na Mazury, Litwę i Suwalszczyznę w terminie 24-31.07.2013 r.

44

protokół

Porządek i przebieg zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 11.08.2013 r. Na ostatniej stronie ręczny dopisek K. Tischnera o wysłaniu oryginału protokołu do Krajowego Rejestru Sądowego w związku ze zamianami w zarządzie SDT.

uchwała

Uchwała nr 1/2013 Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" z dnia 11.08.2013 r. w sprawie zmiany funkcji w zarządzie Stowarzyszenia.

lista

Lista obecności na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 11.08.2013 r.

potwierdzenie

Potwierdzenie nadania przesyłki poleconej (protokołu z zebrania zarżasdu SDT) w dniu 16.08.2013 r. przez Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie.

45

list

List Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu Małgorzaty Konstanty wysłany 11.09.2013 r. do Kazimierza Tischnera z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie nowo powstałemu zespołowi szkół imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

koperta

Koperta w której został wysłany list s2013.070.

46

zaproszenie

Zaproszenie na XIII Rajd Szkół Tischnerowskich dla uczniów szkół podstawowych w dniach 26-27.09.2013 r. organizowany przez Zespół Szkół nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju. Zaproszenie zawiera program rajdu.

47

broszura

Broszura informacyjna dotycząca Zespołu Szkół nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu Zdroju.

bilety

Kartki okolicznościowe i bilety związane z XIII Rajdem Szkół Tischnerowskich dla uczniów szkół podstawowych

48

list

List otwarty napisany 01.10.2013 r. przez Barbarę i Jerzego Stuhrów, zapraszający do budowy pierwszego w Polsce stacjonarnego Centrum Psychoonkologii.

49

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość nadania imienia por. pilota Kazimierza Bursztyna Strzelnicy Sportowej w Dobczycach 4.10.2013 r.

zaproszenie

Zaproszenie do udziału w I turnieju sprawnościowo obronnym dla szkół tischnerowskich "Sprawni jak żołnierze Manewry 2014". Organizatorem turnieju jest Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Dobczycach.

50

list

List napisany 04.10.2013 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Mateusza Szczerbińskiego z SIW Znak z prośbą o wsparcie działalności stowarzyszenia poprzez darowiznę książek (w tym autorstwa ks. prof. Józefa Tischnera). Darowizna ma być wykorzystana na nagrody w konkursach i spotkaniach oraz jako prezenty dla osób szczególnie angażujących się w działalność stowarzyszenia.

list

List napisany 16.10.2013 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Wójta Gminy Nowy Targ z prośbą o dofinansowanie IX Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców "Odwaga myślenia i nauczania" w terminie 10-12.01.2014 r.

51

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks.prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu 17.10.2013 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

broszura

Broszura informacyjna wydana z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks.prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

52

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczyste otwarcie nowego skrzydła budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks.prof. Józefa Tischnera w Limanowej 21.10.2013 r.

mandat

Zawiadomienie o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w Limanowej.

53

list

Kopia listu napisanego 23.09.2013 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie objęcia patronatem honorowym IX Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców "Odwaga myślenia i nauczania" w Łopusznej 10-12.01.2014 r.

wniosek

Wniosek o udzielenie honorowego patronatu honorowym IX Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców "Odwaga myślenia i nauczania" w Łopusznej 10-12.01.2014 r. Wniosek dołączony do listu s2013.086.

regulamin

Regulamin IX Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców "Odwaga myślenia i nauczania" w Łopusznej 10-12.01.2014 r. Regulamin dołączony do listu s2013.086.

harmonogram

Szczegółowy program i harmonogram IX Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców "Odwaga myślenia i nauczania" w Łopusznej 10-12.01.2014 r. Harmonogram dołączony do listu s2013.086.

potwierdzenie

Potwierdzenie nadania listu do MEN s2013.086.

54

list

List napisany 10.10.2013 r. przez Sławomira Lewandowskiego - Zastępcę Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji MEN do Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera, w odpowiedzi na wniosek o objęcie honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej IX Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców "Odwaga myślenia i nauczania." Autor informuje, że wniosek nie uzyskał akceptacji.

koperta

Koperta w której został wysłany list s2013.091.

list

List napisany 28.10.2013 r. przez Sławomira Lewandowskiego - Zastępcę Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji MEN do Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera, w odpowiedzi na wniosek o objęcie honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej IX Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców "Odwaga myślenia i nauczania." Autor informuje, że Pani Minister Krystyna Szumilas przychyliła się do prośby.

55

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość zakończenia 9 roku działalności Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im.ks. Józefa Tischnera 16.11.2013 r. w Krakowie.

56

zaproszenie

Wydawnictwo WAM zaprasza na Wieczór wspomnień o księdzu Józefie Tischnerze 6.11.2013 r. w Auli Wielkiej Akademii Ignatianum w Krakowie.

57

broszura

Broszura wydana w związku z VII Ogólnopolskim Konkursem "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" w Łodzi 15.11.2013 r. Na broszurze dopiski (Kazimierza Tischnera ?).

podziękowanie

Podziękowanie nauczycieli i uczniów XXIII LO w Łodzi dla Kazimierza Tischnera za zaangażowanie w działania, które nie pozwoliły na liwkidację szkoły.

58

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość dziesięciolecia nadania imienia Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 2 w Krakowie 06.12.2013 r.

program

Program obchodów uroczystości dziesięciolecia nadania imienia Józefa Tischnera Zespołowi Szkół nr 2 w Krakowie 06.12.2013 r.

59

zaproszenie

Zaproszenie na uroczyste odsłonięcie pierwszego obiektu "Tischner - krajobraz myśli" 07.12.2013 r przy budynku Tischnerówki w Łopusznej.

60

list

List napisany 08.12.2013 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Waldemara Kuczyńskiego z podziękowaniem za przekazanie trzech egzemplarzy księgi "Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989 - 1999"

list

List napisany 19.12.2013 r. przez Marcina Kolasę - Z-cę Wójta Gminy Nowy Targ do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera z deklaracją dofinansowania IX Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców "Odwaga myślenia i nauczania" w terminie 10-12.01.2014 r.

61

list

List odręczny napisany 24.12.2013 r. przez Metropolitę Łódzkiego abp Marka Jędraszewskeigo do Kazimierza Tischnera z podziękowaniem za spotkanie w Łodzi.

obrazek

Obrazek dołączony przez abp Jędraszewskiego do listu s2013.103.

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

relacja

Relacja Marii Żurek z wycieczki SDT na Suwalszczyznę 24-31.07.2013 r

program

Program konferencji filozoficznej dla nauczycieli „Wychowanie w horyzoncie wolności i dobra” w Łopusznej 11-13.01.2013 r.

biuletyn

Biuletyn informacyjny wydany z okazji X Rekolekcji z ks. prof. Józefem Tischnerem pod tytułem "W świecie ludzkiej nadziei" 11-13.04.2014 r w Ludźmierzu.

zdjęcia

Zdjęcia ze spotkania wspominkowego Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Pszczynie 05.10.2013 r.