Rok 2014

1

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na spotkanie w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli w związku z ewaluacją zewnętrzną, w dniu 09.01.2014 r.

2

program

Szczegółowy program i harmonogram IX Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców "Odwaga myślenia i nauczania" w Łopusznej 10-12.01.2014 r. oraz regulamin i warunki uczestnictwa.

karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia na IX Ogólnopolską Konferencję dla Nauczycieli i Wychowawców "Odwaga myślenia i nauczania" w Łopusznej 10-12.01.2014 r.

3

plakat

Plakat (format A3) reklamujący IX Ogólnopolską Konferencję dla Nauczycieli i Wychowawców "Odwaga myślenia i nauczania" w Łopusznej 10-12.01.2014 r.

4

zaproszenie

Zaproszenie na IX Ogólnopolską Konferencję dla Nauczycieli i Wychowawców "Odwaga myślenia i nauczania" w Łopusznej 10-12.01.2014 r. Zawiera program konferencji.

5

list

List odręczny napisany 16.01.2014 r. przez Posła na Sejm RP Sławomira Piechotę do Kazimierza Tischnera z podziękowaniem za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w IX Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców "Odwaga myślenia i nauczania" w Łopusznej 10-12.01.2014 r.

kartka świąteczna

Karta pocztowa z życzeniami na Boże Narodzenie 2013

6

wycinek prasowy

Monika Para: "Odwaga myślenia" - relacja z IX Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców "Odwaga myślenia i nauczania" w Łopusznej 10-12.01.2014 r.

Tygodnik Podhalański nr 03/1246 z 16.01.2014 r.

7

list

List napisany 22.01.2014 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Senatora RP prof. Stanisława Hodorowicza z prośbą o objęcie patronatem honorowymi XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Mikroprofesor".

list

List napisany 04.02.2014 r. przez senatora RP Stanisława Hodorowicza do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera", Kazimierza Tischnera wyrażający zgodę na objęcie patronatem honorowymi XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Mikroprofesor".

list

List napisany 06.02.2014 r. przez rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Iwon Grys do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera", Kazimierza Tischnera wyrażający zgodę na objęcie patronatem honorowymi XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego "Mikroprofesor".

8

protokół

Porządek i przebieg zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Woli 25.01.2014 r.

lista

Lista obecności na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Woli 25.01.2014 r.

sprawozdanie

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" za rok 2013. (rękopis z dnia 09.01.2014 r.)

9

zaproszenie

Zaproszenie na Zawody w Narciarstwie Alpejskim Szkół Tischnerowskich i Szkół Zaprzyjaźnionych w Czerwiennem na Budzu 19.02.2014 r.

10

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody Dnia Patrona Zespołu Szkół nr 3 im. ks.prof. Józefa Tischnera w Bochni 05.03.2014 r.

11

list

List napisany 07.10.2013 r. przez dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach Jolantę Satławę do Kazimierza Tischnera z zaproszeniem na finał IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 13.03.2014 r.

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera wysłane przez Starostę Wadowickiego Jacka Jończyka i Jolantę Satławę, dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach na finał IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" 13.03.2014 r. w Wadowickim Centrum Kultury. Zaproszenie zawiera program konkursu.

12

pytania

Pytania za 1 punkt do ustnego etapu finału IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 13.03.2014 r.

pytania

Pytania za 2 punkty do ustnego etapu finału IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 13.03.2014 r.

13

podziękowanie

Podziękowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego, Zarządu Powiatu w Wadowicach i Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach dla Kazimierza Tischnera za przybliżanie młodemu pokoleniu wciąż żywej myśli ks. prof. Józefa Tischnera oraz wsparcie i zaangażowanie w organizację IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 13.03.2014 r.

14

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na Uroczystości Jubileuszowe Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks.prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie 15.03.2014 r.

15

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody Święta Patrona Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie 19.03.2014 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

16

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody Święta Patrona Szkoły Zespołu Placówek Oświatowych Gimnazjum nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Mszanie Górnej oraz podsumowanie VIII Międzyszkolnego Konkursu "Patronowi naszych Szkół" 21.03.2014 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

zaproszenie

Zaproszenie na obchody Dnia Patrona w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Dobczycach 21.03.2014 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

17

wycinek prasowy

K. Janiszewska: "Pytania do Kazimierza Tischnera, brata ks. Józefa Tischnera" - krótki wywiad.

Gazeta Krakowska nr 70 z 25.03.2014 r.

18

zaproszenie

Zaproszenie na 8.Starosądeckie dni ks. prof. Józefa Tischnera pod honorowym patronatem Jacka Lelka burmistrza Starego Sącza 24-27.04.2014 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

19

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość nadania imienia ks.prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu 26.03.2014 r.

program

Program uroczystości nadania imienia ks.prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu 26.03.2014 r.

koperta

Koperta w której dotarło zaproszenie i program uroczystości nadania im. ks.prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu 26.03.2014 r.

20

wykaz

Wykaz Szkół Tischnerowskich uczestniczących w uroczystości nadania imienia ks.prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu 26.03.2014 r.

wykaz

Wykaz Szkół Tischnerowskich które wysłały listy gratulacyjne Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu z okazji uroczystości nadania imienia ks.prof. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu 26.03.2014 r.

21

podziękowanie

Podziękowanie dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu Małgorzaty Konstanty dla Kazimierza Tischnera za pomoc i wsparcie w czasie przygotowań uroczystości nadania szkole im. ks.prof. Józefa Tischnera 26.03.2014 r. oraz obecność na uroczystości.

22

broszura

Broszura informacyjna wydana w związku z XI Rekolekcjami z ks. prof. Józefem Tischnerem pod tytułem "W świecie ludzkiej nadziei" w Ludźmierzu 11-13.04.2014 r. Zawiera program rekolekcji.

plakat

Plakat (w formacie A3) zapraszający na XI Rekolekcje z księdzem Tischnerem pod tytułem "W świecie ludzkiej nadziei" w Ludźmierzu 11-13.04.2014 r. Zawiera program rekolekcji.

23

scenariusz

Scenariusz Drogi Krzyżowej autorstwa Anny Harańczyk z Zespołu Szkół nr 3 im ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, która odbyła się 11.04.2014 r. w ramach XI Rekolekcji z księdzem Tischnerem w Ludźmierzu.

24

wycinek prasowy

Józef Figura: "W życiu nie można grać" - relacja ze spotkania z Jerzym Stuhrem 13.04.2014 r. w ramach XI Rekolekcji z księdzem Tischnerem w Ludźmierzu.

Tygodnik Podhalański nr 16/1259 z 17.04.2014 r.

wycinek prasowy

Jan Głąbiński (jg): "Nadzieja według Stuhra" - relacja ze spotkania z Jerzym Stuhrem 13.04.2014 r. w ramach XI Rekolekcji z księdzem Tischnerem w Ludźmierzu.

Gość Niedzielny nr 16 z 20.04.2014 r.

25

relacja

Relacja Marii Żurek z XI Rekolekcji z księdzem Tischnerem pod tytułem "W świecie ludzkiej nadziei" w Ludźmierzu 11-13.04.2014 r.

zdjęcia

2 zdjęcia ks. prałata Tadeusza Juchasa: 1-sze 10 x 15 cm z rekolekcji w Ludźmierzu, prawdopodobnie 13.04.2014 r.; 2-gie 13 x 18 cm z papieżem Janem Pawłem II 26.02.2003 r .

26

życzenia świąteczne

Życzenia Wielkanocne przesłane 15.04.2014 r przez Posła na Sejm RP Sławomira Piechotę Kazimierzowi Tischnerowi.

koperta

Koperta w której przesłano życzenia s2014.039

27

wycinek prasowy kopia

Maria Papież: "O Stowarzyszeniu "Drogami Tischnera" - informacja Marii Papież o działalności SDT dla Polonii Amerykańskiej

Polonian Echo April 2014

28

zaproszenie

Zaproszenie na 14. Dni Tischnerowskie w Krakowie 23-26.04.2014 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystą galę wręczenia Nagrody Znaku i Hestii im. ks. prof. Józefa Tischnera 23.04.2014 r. na scenie im St. Wyspiańskiego PWST w Krakowie w ramach 14. Dni Tischnerowskie w Krakowie.

29

broszura

Broszura zawierająca program "Odwaga myślenia" Spotkania muzyczno-teatralne z księdzem Tischnerem "Na Tischnerowską nutę" według projektu Ars Quarendi 2012 w ramach 14. Dni Tischnerowskich w Krakowie 26.04.2014 r. Wersja robocza.

30

broszura

Skrócona wersja broszury zawierająca program "Odwaga myślenia" Spotkania muzyczno-teatralne z księdzem Tischnerem "Na Tischnerowską nutę" według projektu Ars Quarendi 2012 w ramach 14. Dni Tischnerowskich w Krakowie 26.04.2014 r.

31

plakat

Plakat (w formacie A3) zapraszający na Spotkania muzyczno-teatralne z księdzem Tischnerem "Na Tischnerowską nutę" według projektu Ars Quarendi 2012 w ramach 14. Dni Tischnerowskich w Krakowie 26.04.2014 r.

32

program

Program Spotkań muzyczno-teatralnych z księdzem Tischnerem "Na Tischnerowską nutę" według projektu Ars Quarendi 2012 w ramach 14. Dni Tischnerowskich w Krakowie 26.04.2014 r.

33

biuletyn

Biuletyn informacyjny wydany w związku ze Spotkaniami muzyczno-teatralnymi z księdzem Tischnerem "Na Tischnerowską nutę" według projektu Ars Quarendi 2012 w ramach 14. Dni Tischnerowskich w Krakowie 26.04.2014 r. Zawiera program spotkania.

34

plan

Przydział miejsc na scenie im. St. Wyspiańskiego PWST w Krakowie na Spotkania muzyczno-teatralne z księdzem Tischnerem "Na Tischnerowską nutę" według projektu Ars Quarendi 2012 w ramach 14. Dni Tischnerowskich w Krakowie 26.04.2014 r.

ulotka

Ulotka informująca o Spotkaniach muzyczno-teatralnych z księdzem Tischnerem "Na Tischnerowską nutę" według projektu Ars Quarendi 2012 w ramach 14. Dni Tischnerowskich w Krakowie 26.04.2014 r.

35

Informacja

Informacja o prezentacji grupy artystycznej Iskra z Ożarowa w czasie Spotkań muzyczno-teatralnych z księdzem Tischnerem "Na Tischnerowską nutę" według projektu Ars Quarendi 2012 w ramach 14. Dni Tischnerowskich w Krakowie 26.04.2014 r.

relacja

Relacja z czwartego dnia 14. Dni Tischnerowskich w Krakowie 26.04.2014 r. Na odwrocie ręcznie napisane przez K. Tischnera życzenia dla Piotra Poźniaka.

36

list

List napisany 08.05.2014 r. przez dyrektora Gimnazjum nr 67 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu Halinę Seifert do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera z prośbą o napisanie listu do młodzieży szkolnej, który miałby być odczytany podczas uroczystej akademii w Dniu Patrona 23.05.2014 r.

list

List napisany 26.05.2014 r. przez dyrektora Gimnazjum nr 67 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu Halinę Seifert do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera, w którym autorka dzieli się wrażeniami z obchodów Dnia Patrona 23.05.2014 r.

37

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na Benefis Marii Słomak-Sojki 10.05.2014 r. w sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury. Zaproszenie zawiera program spotkania.

zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie z Wojciechem Bonowiczem i Kazimierzem Tischnerem "Gawędy o księdzu Tischnerze" 15.05.2014 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w ramach Świętokrzyskiego Festiwalu Słowa.

38

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody 10-lecia istnienia Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im.ks. Józefa Tischnera 30-31.05.2014 r. w Łopusznej.

39

program

Program przedsięwzięć dla Szkół Tischnerowskich i zaprzyjaźnionych od czerwca 2014 do maja 2015 r.

40

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody Wojewódzkich Dni Papieskich w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 15.06.2014 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

41

zaproszenie

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie zaprasza Kazimierza Tischnera na jubileusz 110-lecia Szkoły Podstawowej nr 135, 35-lecia Przedszkola nr 136 i 15-lecia Gimnazjum 26 27.06.2014 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

koperta

Koperta w której przesłano zaproszenie s2014.060

42

wycinek prasowy

Dodatek do Tygodnika Powszechnego "Ks.Tischner - jego oczami" pod redakcją Błażeja Strzelczyka. Na 4 stronach teksty Błażeja Strzelczyka, Adama M. Cieśli, Szymona J. Wróbla i Małgorzaty Skowrońskiej.

Tygodnik Powszechny nr 26 (3390) z 29.06.2014 r

DVD

Płytka DVD z filmem Szymona J. Wróbla "Jego oczami". (skan okładki)

43

program

Ręcznie pisany program pobytu górali w czasie XVI Zjazdu Kaszubów w Pruszczu Gdańskim 04-06.07.2014 r. + przydział pokoi w czasie pobytu w gościńcu Malinówka w Krzesznej.

wizytówka

Wizytówka firmy transportowej Stanex.

reklama

Reklama Gościńca Malinówka w Krzesznej

44

wycinek prasowy

Łukasz Grzędzicki: "Pruszcz Gdański - miejsce spotkania" - zaproszenie Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na XVI Zjazd Kaszubów w Pruszczu Gdańskim 5.07.2014 r.

Pomerania. Dodatek specjalny z okazji XVI Zjazdu Kaszubów w Pruszczu Gdańskim 05.07.2014 r. s. 1

45

wycinek prasowy

Reklama prasowa (w formacie A3) zapowiadająca XVI Zjazd Kaszubów w Pruszczu Gdańskim 5.07.2014 r.

Pomerania. Dodatek specjalny z okazji XVI Zjazdu Kaszubów w Pruszczu Gdańskim 05.07.2014 r. s. 2

46

wycinek prasowy

D.M.: "Zaśpiewać i zagrać wspólnie" - zapowiedź występu górali w ramach XVI Zjazdu Kaszubów w Pruszczu Gdańskim 5.07.2014 r.

Pomerania. Dodatek specjalny z okazji XVI Zjazdu Kaszubów w Pruszczu Gdańskim 05.07.2014 r. s. 2

47

broszura

Broszura "Małe Ojczyzny księdza Tischnera" wydana przez Stowarzyszenie "Drogami Tischnera"

48

plakat

Plakat zapowiadający III Letni Przegląd Filmowy Plenery Jaworki 2014 20.07.2014 r.

49

program

Program pobytu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" na Sokólszczyźnie w ramach wycieczki na Podlasie 20-28.07.2014 r.

50

materiały informacyjne

Informacja dotycząca ogrodu Silvarium w Poczopku.

materiały informacyjne

Informacja dotycząca parafii prawosławnej pw. śww.Kosmy i Damiana w Telatyczach.

karta pocztowa

Karta pocztowa przedstawiająca cerkiew pw. śww.Kosmy i Damiana w Telatyczach.

51

relacja

Relacja Marii Żurek z wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" na Podlasie 20-28.07.2014 r.

52

list

List napisany 31.07.2014 r przez prof. Marka Pałasińskiego informujący o zmianie na stanowisku rektora Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Obowiązki rektora WSE przejął prof. Piotr Kłodkowski.

53

protokół

Porządek i przebieg zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 07.09.2014 r.

54

list

List napisany 20.03.2014 r przez dyrektora Zespołu Szkół w Rabce Zdroju Irenę Jaworską do Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera. Autorka zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie Technikum Informatycznemu imienia ks. prof. Józefa Tischnera. II LO wchodzące w skład Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju dołączyło do Rodziny Szkół Tischnerowskich w 2008 r.

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Technikum Informatycznemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju 18.09.2014 r. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

55

plakat

Plakat (w formacie A3) reklamujący II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju.

broszura

Broszura informacyjna o II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju.

broszura

Broszura informacyjna o Technikum Informatycznym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju.

56

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na XIV Rajd Tischnerowski Szkół Podstawowych i Specjalnych szlakiem Beskidu Sądeckiego 25-26.09.2014 r. Zaproszenie zawiera program rajdu.

57

list

List napisany 10.10.2014 r. przez Annę Bogusz - Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji MEN do Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera, w odpowiedzi na wniosek o objęcie honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej X Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców "Kim jest człowiek?" Autorka informuje, że wniosek nie uzyskał akceptacji.

koperta

Koperta w której został wysłany list s2014.085

list

List napisany 23.10.2014 r. przez Annę Bogusz - Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji MEN do Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera, w odpowiedzi na wniosek o objęcie honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej X Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców "Kim jest człowiek?" Autorka informuje, że wniosek uzyskał akceptację.

koperta

Koperta w której został wysłany list s2014.087

58

program

Program 3 Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich pod Wysokim Zamkiem we Lwowie 10-19.10.2014 r.

reklama

Reklama pokazu specjalnego filmu "Jego Oczami" w ramach 3 Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich pod Wysokim Zamkiem we Lwowie 15.10.2014 r. Po emisji przewidziane zostało spotkanie z Kazimierzem Tischnerem i Szymonem J. Wróblem, reżyserem filmu.

59

wycinek prasowy

"Święto polskiego filmu we Lwowie. Jego Oczami" - informacja o projekcji filmu "Jego Oczami" w ramach 3 Przeglądu Najnowszych Filmów Polskich pod Wysokim Zamkiem we Lwowie 15.10.2014 r.

Kurier Galicyjski nr 18 (214) z 30.09-16.10 2014 r.

60

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Skrodne Dolnej 30.10.2014 r. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

61

wycinek prasowy

Beata Zalot: "Wolność to niekoniecznie to samo, co śleboda" - relacja z XI Wypominków Tischnerowskich w Łopusznej 07-09.11.2014 r.

Tygodnik Podhalański nr 46/1289 z 13.11.2014 r.

62

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na VIII Ogólnopolski Konkurs "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" w Łodzi 14.11.2014 r.

63

list

List wysłany 25-26.11.2014 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera", Kazimierza Tischnera do wszystkich Szkół Tischnerowskich. Autor informuje, że w związku ze zbliżającą się 15 rocznicą śmierci ks. prof. Józefa Tischnera planuje uczcić ją w szczególny sposób projektem "Czytam więc jestem. Czytamy polskich filozofów - Józef Tischner, festiwal literacki."

program

Wersja robocza program działań w ramach projektu "Czytam więc jestem. Czytamy polskich filozofów - Józef Tischner, festiwal literacki".

64

list

List napisany 28.11.2014 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Wójta Gminy Nowy Targ Jana Smarducha z prośbą o dofinansowanie X Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców w Łopusznej które odbędą się w terminie 09-11.01.2015 r.

list

List napisany 08.12.2014 r. przez Z-cę Wójta Gminy Nowy Targ Marcina Kolasę do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera z deklaracją wsparcia finansowego X Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców w Łopusznej które odbędą się w terminie 09-11.01.2015 r.

65

zaproszenie

Zaproszenie na promocję książki "Dziennik 1944-1949 Niewielkie pomieszanie klepek Józef Tischner" 27.11.2014 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.

wycinek prasowy

Beata Zalot: "Filozofia zaczyna mi kręcić we łbie" - relacja z promocji książki "Dziennik 1944-1949 Niewielkie pomieszanie klepek Józef Tischner" 27.11.2014 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.

Tygodnik Podhalański nr 46/1289 z 13.11.2014 r.

66

wycinek prasowy

Sławomir Osiński: "Tischner z Baronem w Szczecinie" - recenzja spektaklu Artura Węcka "Barona" "Wariacje Tischnerowskie" w Teatrze Polskim w Szczecinie 29.11.2014 r.

Obserwator Szczeciński nr 10 Grudzień 2014 r.

67

list

List napisany 11.12.2014 r. przez dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopusznej Dorotę Chowaniec do Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera. Autorka zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie Publicznemu Gimnazjum w Łopusznej imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

68

certyfikat

Certyfikat Anielski dla anioła nr 358 uzyskany podczas zimowego festiwalu "Anioł w Miasteczku" w Lanckoronie 13-14.12.3014 r.

69

zaproszenie

Zaproszenie na uroczyste Tradycyjne spotkanie przedświąteczne w gronie Przyjaciół w siedzibie Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie 19.12.2014 r.

70

gazetka szkolna

Skan 4 stron Gazetki Szkolnej Samorządu Uczniowskiego Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność w Radziszowie "Virus" (nr 2/2014/15)

71

zaproszenie

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Nowoczesnego Domu Dziecka w Odporyszowie oraz Wieczór Kolędowy w Starej Zajezdni w Krakowie 21.12.2014 r.

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

program

Program X Wypominków Tischnerowskich w Łopusznej 7-9.11.2014 r.

biuletyn

Biuletyn informacyjny wydany z okazji XI Rekolekcji z ks. prof. Józefem Tischnerem pod tytułem "W świecie ludzkiej nadziei" 11-13.04.2014 r w Ludźmierzu.

zdjęcia

3 zdjęcia z XIV Rajdu Tischnerowskiego Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych do Szczawnicy 03-04.10.2014 r.

zdjęcia

Zdjęcia ze spotkania wspominkowego Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Lanckoronie 11-12.10.2014 r.