Rok 2015

1

tekst

"Wspomnienie o moich spotkaniach z Księdzem Profesorem Józefem Tischnerem" - tekst prof. Mieczysława Ronkowskiego, napisany 05.01.2015 r..

płyta CD

Płyta CD-R z plikiem zawierającym tekst s2015.094a-b

2

program

Program X Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej dla Nauczycieli i Wychowawców "Kim jest człowiek" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej w Łopusznej 09-11.01.2015 r.

3

plakat

Plakat (format A4) zapowiadający X Ogólnopolską Konferencję Filozoficzną dla Nauczycieli i Wychowawców "Kim jest człowiek" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej w Łopusznej 09-11.01.2015 r.

broszura

Broszura zapowiadająca X Ogólnopolską Konferencję Filozoficzną dla Nauczycieli i Wychowawców "Kim jest człowiek" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej w Łopusznej 09-11.01.2015 r.

ulotka

Ulotka zapowiadająca X Ogólnopolską Konferencję Filozoficzną dla Nauczycieli i Wychowawców "Kim jest człowiek" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej w Łopusznej 09-11.01.2015 r.

4

wycinek prasowy

Anna Szopińska (asz): "Dojrzewanie mózgu" - krótka relacja z X Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej dla Nauczycieli i Wychowawców "Kim jest człowiek" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej w Łopusznej 09-11.01.2015 r.

Tygodnik Podhalański nr 03/1297 z 15.01.2015 r. s. 25

wycinek prasowy

Maria Żurek: "Kim jest człowiek" - relacja z X Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej dla Nauczycieli i Wychowawców "Kim jest człowiek" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej w Łopusznej 09-11.01.2015 r.

Tygodnik Podhalański nr 04/1298 z 22.01.2015 r. s. 25

wycinek prasowy

Sławomir Osiński: "Po konferencji. Spojrzenie z boku" - refleksja po X Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej dla Nauczycieli i Wychowawców "Kim jest człowiek" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej w Łopusznej 09-11.01.2015 r.

Tygodnik Podhalański nr 04/1298 z 22.01.2015 r. s. 25

5

relacja

"Rozmowa o człowieku" - relacja z X Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej dla Nauczycieli i Wychowawców "Kim jest człowiek" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej w Łopusznej 09-11.01.2015 r. - wydruk ze strony www.tischner.pl

6

list

List napisany 16.01.2015 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Zarządu Powiatu Nowotarskiego z prośbą o dofinansowanie XII Rekolekcji z Tischnerem, które odbędą się w Ludźmierzu 20-22.03.2015 r.

list

List napisany 10.02.2015 r. przez Wicestarostę Nowotarskiego Władysława Tylkę do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera z deklaracją wsparcia finansowego XII Rekolekcji z Tischnerem, które odbędą się w Ludźmierzu 20-22.03.2015 r.

7

list

List napisany 11.02.2015 r. przez Naczelnika Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji Marcina Jagłę do Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" informujący o przyznaniu dotacji na realizację projektu: "Wierzę w Boga" - Rekolekcje z Tischnerem.

umowa

Umowa Nr ISiP.107/2015 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Wierzę w Boga" zawarta 3 marca 2015 r. w Nowym Targu między Gminą Miasto Nowy Targ, a Stowarzyszeniem ""Drogami Tischnera"

8

zaproszenie

Zaproszenie na Zawody w Narciarstwie Alpejskim Szkół Tischnerowskich i Szkół Zaprzyjaźnionych w Czerwiennem Górnem na Budzu 11.02.2015 r.

9

zaproszenie

Zaproszenie wystosowane 20.02.2015 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do udziału w konkursie "Rozwiń myśl" inspirowanym myślą ks. prof. Józefa Tischnera, a będącym częścią projektu Czytam, więc Jestem. Czytamy polskich filozofów - Józef Tischner.

broszura

Broszura informacyjna wydana w związku z konkursem "Rozwiń myśl", będącym częścią projektu Czytam, więc Jestem. Czytamy polskich filozofów - Józef Tischner. Zawiera zadanie konkursowe, regulamin i niewypełniony protokół z przeprowadzonych eliminacji szkolnych.

10

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na spotkanie w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie w związku z ewaluacją zewnętrzną, w dniu 12.03.2015 r.

11

zaproszenie

Zaproszenie na debatę „Wybrałem, aby być ciasnym i tępym filozofem Sarmatów” w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz na wspomnieniowe spotkanie z Kazimierzem Tischnerem i koncert góralskiego zespołu Nasza Rodzinka w kawiarni Niebostan w Łodzi 05.03.2015 r. w 20-lecie nadania ks. prof. Józefowi Tischnerowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

12

list

List napisany 27.10.2014 r. przez dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach Jolantę Satławę do Kazimierza Tischnera z zaproszeniem na finał X edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 12.03.2015 r.

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera wysłane przez Starostę Wadowickiego Bartosza Kalińskiego i Jolantę Satławę, dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach na finał X edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" 12.03.2015 r. w Wadowickim Centrum Kultury. Zaproszenie zawiera program konkursu.

13

pytania

Pytania z życiorysu ks. Tischnera do ustnego etapu finału X edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 12.03.2015 r.

pytania

Pytania z dziedziny filozofii za 2 punkty do ustnego etapu finału X edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 12.03.2015 r.

14

podziękowanie

Podziękowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego, Starosty Powiatu w Wadowicach Bartosza Kalińskiego i Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach dla Kazimierza Tischnera za przybliżanie młodemu pokoleniu myśli ks. prof. Józefa Tischnera oraz wsparcie i zaangażowanie w organizację X edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Tischnerowskie Ślady" w Wadowicach 12.03.2015 r.

15

regulamin

Regulamin VI Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" 14.03.2015 r. w Łopusznej.

opis

Opis działalności Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" - przygotowany w związku z VI Walnym Zgromadzeniem Delegatów SDT, 14.03.2015 r. w Łopusznej.

sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" za rok 2014 - przygotowane w związku z VI Walnym Zgromadzeniem Delegatów SDT, 14.03.2015 r. w Łopusznej.

16

zaproszenie

Zaproszenie na 9.Starosądeckie dni ks. prof. Józefa Tischnera pod honorowym patronatem Marka Pławiaka Starosty Nowosądeckiego 15-18.03.2015 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

17

list

List napisany 09.02.2015 r. przez Z-cę dyrektora Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu Beatę Szlachetkę do Kazimierza Tischnera zapraszający na uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie imienia szkole w roku 2015. Uroczystość odbyła się 16.03.2015 r. w ramach 9.Starosądeckich dni ks. prof. Józefa Tischnera.

18

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody Święta Patrona Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie 19.03.2015 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

wycinek prasowy

Kazimierz Tischner: "Wybierzmy drogę pojednania" - list do redakcji.

Tygodnik Podhalański nr 12/1306 z 19.03.2015 r. s. 2

19

program

Program XII Rekolekcji z ks. Tischnerem "Wierzę w Boga" w Ludźmierzu 20-22.03.2015 r.

program

Pierwszy zarys programu XII Rekolekcji z ks. Tischnerem "Wierzę w Boga" w Ludźmierzu 20-22.03.2015 r. Prowadzącym miał być kard. K. Nycz.

20

plakat

Plakat zawierający program XII Rekolekcji z ks. Tischnerem "Wierzę w Boga" w Ludźmierzu 20-22.03.2015 r.

broszura

Broszura informacyjna wydana w związku z XII Rekolekcjami z ks. Tischnerem "Wierzę w Boga" w Ludźmierzu 20-22.03.2015 r.

21

wycinek prasowy

Program XII Rekolekcji z ks. Tischnerem "Wierzę w Boga" w Ludźmierzu 20-22.03.2015 r.

nieznana gazeta

wycinek prasowy

Beata Zalot (bz): "Rekolekcje z ks. Tischnerem" - zapowiedź XII Rekolekcji z ks. Tischnerem "Wierzę w Boga" w Ludźmierzu 20-22.03.2015 r.

Tygodnik Podhalański

nieznana data wydania

wycinek prasowy

Monika Para: "Chłopska godzina szczerości" - relacja z XII Rekolekcji z ks. Tischnerem "Wierzę w Boga" w Ludźmierzu 20-22.03.2015 r.

Tygodnik Podhalański

nieznana data wydania
22

relacja

"Ruszaj w drogę i ...podaj dalej" - relacja z XII Rekolekcji z ks. Tischnerem "Wierzę w Boga" w Ludźmierzu 20-22.03.2015 r. - wydruk ze strony SDT

23

list

List odręczny napisany 22.03.2015 r. przez Janinę Furczoń z Leśnicy do Kazimierza Tischnera nawiązujący do rekolekcji tischnerowskich.

24

list

List napisany 22.03.2015 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do wszystkich Szkół Tischnerowskich po walnym zgromadzeniu delegatów SDT.

list

List napisany 27.03.2015 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do wszystkich Szkół Tischnerowskich po walnym zgromadzeniu delegatów SDT. - druga wersja listu s2015.035

25

list

List napisany 07.04.2015 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Wydawnictwa Znak z prośbą o wsparcie działalności stowarzyszenia poprzez darowiznę książek. Darowizna ma być wykorzystana na nagrody w konkursach, zawodach i spotkaniach związanych z postacią ks. Tischnera oraz w projekcie "Czytam, więc Jestem. Czytamy polskich filozofów - Józef Tischner".

26

protokół

Protokół z dnia 15.04.2015 r. z obrad jury Konkursu plastycznego "Rozwiń myśl" dla uczniów szkół podstawowych realizowanego w ramach projektu "Czytam, więc Jestem. Czytamy polskich filozofów - Józef Tischner".

protokół

Protokół z dnia 15.04.2015 r. z obrad jury Konkursu literackiego "Rozwiń myśl" dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu "Czytam, więc Jestem. Czytamy polskich filozofów - Józef Tischner".

27

dyplom

Dyplom uczestnictwa (kopia) w eliminacjach krakowskich Konkursu plastycznego "Rozwiń myśl" dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej realizowanego w ramach projektu "Czytam, więc Jestem. Czytamy polskich filozofów - Józef Tischner" dla Hanny Adamczyk ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Krakowie 25.04.2015 r.

dyplom

Dyplom (kopia) za zajęcie I miejsca w Konkursie literackim "Rozwiń myśl" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Czytam, więc Jestem. Czytamy polskich filozofów - Józef Tischner" dla Hanny Adamczyk ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Krakowie 25.04.2015 r.

28

broszura

Broszura (format A5) zapraszającą na 15. Dni Tischnerowskie w Krakowie 22-25.04.2015 r. Zawiera program spotkania.

broszura

Broszura (format A6) zapraszająca na 15. Dni Tischnerowskie w Krakowie 22-25.04.2015 r. Zawiera program spotkania.

zaproszenie

Zaproszenie na Spotkanie filozoficzne młodych realizowane w ramach 15. Dni Tischnerowskich 25.04.2015 r. w Krakowie

broszura

Broszura zawierająca wiersze Milana Rufusa wraz z tłumaczeniami, wydana w związku ze spotkaniem "Tischner-Rufus. Żywoty równoległe" w Strefie Tischnera w radiu Kraków ramach 15. Dni Tischnerowskich 14.04.2015 r.

29

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczyste wręczenie nagród XII Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego im. ks. prof. Józefa Tischnera Mikroprofesor 24.04.2015 r. w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznego w Oświęcimiu.

podziękowanie

Podziękowanie dla Kazimierza Tischnera za bezinteresowne wsparcie i pomoc uczestnikom XII Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego im. ks. prof. Józefa Tischnera Mikroprofesor 24.04.2015 r. w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznego w Oświęcimiu.

30

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na otwarcie 12.05.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej wystawy prac nadesłanych na gminny konkurs plastyczny pt.: "Ks. prof. J. Tischner w mojej wyobraźni. Jego życie i działalność."

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość Święta Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Starym Sączu 14.05.2015 r.

31

list

List wysłany 26.05.2015 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie zapraszający do wzięcia udziału w spotkaniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych 9.06.2015 r. w Łopusznej w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa - "Czytam, więc Jestem. Czytamy polskich filozofów - Józef Tischner".

32

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na coroczne spotkanie rodzin, pracowników i przyjaciół Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera 30.05.2015 r. w Łopusznej.

33

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość nadania Publicznemu Gimnazjum w Łopusznej imienia ks. prof. Józefa Tischnera 12.06.2015 r.

34

broszura

Okładka wydawnictwa poświęconego Milanowi Rufusowi "Dom Milana Rufusa".

35

broszura

Broszura (format A5) zapraszająca na finał projektu "Czytam więc jestem. Czytamy polskich filozofów - Józef Tischner" w Krakowie 20-21.06.2015 r. Zawiera program spotkania.

36

pismo

Pismo napisane 17.06.2015 r. przez burmistrza Nowego Targu Grzegorza Watychę do organizacji pozarządowych współpracujących z miastem Nowy Targ w sprawie aktualizacji "Mapy aktywności organizacji pozarządowych" działających na terenie miasta Nowy Targ. SDT odpowiedziało na pismo 23.06.2015 r.

37

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na XI Wypominki Tischnerowskie "Nieobecni są najbliżej" 19-21.06.2015 r. w Łopusznej. Zaproszenie zawiera program spotkania.

program

Program roboczy XI Wypominków Tischnerowskich "Nieobecni są najbliżej" 19-21.06.2015 r. w Łopusznej.

38

program

Program wizyty studyjnej przedstawicieli Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Parlamencie Europejskim w Strasburgu 05-08.07.2015 r.

informacje

Podstawowe informacje dotyczące wizyty studyjnej przedstawicieli Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Parlamencie Europejskim w Strasburgu 05-08.07.2015 r.

39

pismo

Pismo napisane 22.05.2015 r. przez Wiceprezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. Andrzeja Tora do Kazimierza Tischnera - Prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" wyrażające zgodę na nieodpłatny zjazd w dniu 28.07.2015 r. do podziemnych wyrobisk górniczych KWK Bolesław Śmiały.

40

program

Program wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" "Śląsk. Etos pracy i piękno przyrody" 24-31.07.2015 r.

41

pismo

Pismo napisane 09.09.2015 r. przez prezesa Stowarzyszenia Wydawców Repropol Macieja Hoffmanna do Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w sprawie opłat reprograficznych. SDT odpowiedziało na pismo 23.09.2015 r.

koperta

Koperta w której przesłano pismo s2015.062.

42

list

List napisany 18.09.2015 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Wójta Gminy Nowy Targ Jana Smarducha z prośbą o objęcie Honorowym Patronatem i dofinansowanie XI Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców w Łopusznej w terminie 08-10.01.2016 r.

list

List napisany 08.12.2014 r. przez Z-cę Wójta Gminy Nowy Targ Marcina Kolasę do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera z deklaracją wsparcia finansowego X Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli i Wychowawców w Łopusznej w terminie 08-10.01.2016 r.

43

zaproszenie

Zaproszenie na I Kongres Kultury Regionów Dziedzictwo - Inspiracje 22-24.09.2015 .r w Nowym Sączu. Zaproszenie zawiera program spotkania.

program

Program I Kongresu Kultury Regionów Dziedzictwo - Inspiracje 22-24.09.2015 r. w Nowym Sączu.

44

prasa

Skan okładki dodatku promocyjnego Gazety Krakowskiej poświęconego I Kongresowi Kultury Regionów Dziedzictwo - Inspiracje 22-24.09.2015 r. w Nowym Sączu.

45

program

Program spotkania powycieczkowego Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Wysowej 02-04.10.2015 r.

lista

Lista uczestników spotkania powycieczkowego Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Wysowej 02-04.10.2015 r.

46

program

Ręcznie pisany kalendarz imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" na rok szkolny 2015/2016.

47

regulamin

Regulamin XV Rajdu Tischnerowskiego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Zakopanem 8-9.10.2015 r. Do regulaminu dołączone jest zgłoszenie udziału w rajdzie.

pomyłkowo podany jest XX rajd
48

pismo

Pismo napisane przez Krystynę Malicką - kierownika administracyjnego Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu w sprawie zgłaszania imprez do "Kalendarza Imprez Nowotarskich 2016". SDT odpowiedziało na pismo 12.10.2015 r.

49

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość jubileuszową 125-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku 17.10.2015 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

podziękowanie

Podziękowanie dla Kazimierza Tischnera w dowód uznania za ojcowską troskę i prowadzenie społeczności Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku.

50

program

Program Konferencji Stowarzyszenia Promentor "Mentoring - metodyka, procesy, korzyści." 19.10.2015 r. w Pałacu Krzysztofory w Krakowie.

51

prezentacja

Prezentacja dotycząca Nagrody Ars Quaerendi - wykorzystana podczas wystąpienia Krzysztofa Markiela, dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Konferencji Stowarzyszenia Promentor "Mentoring - metodyka, procesy, korzyści." 19.10.2015 r. w Pałacu Krzysztofory w Krakowie.

52

broszura

Broszura dotycząca Stowarzyszenia Promentor.

53

program

Program X Dni Tischnerowskich w Białymstoku "Pamięć i Tożsamość" 09-10.11.2015 r.

54

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na X Dni Tischnerowskich w Białymstoku "Pamięć i Tożsamość" 09-10.11.2015 r.

zaproszenie

Zaproszenie na X Dni Tischnerowskich w Białymstoku "Pamięć i Tożsamość" 09-10.11.2015 r.

55

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość z okazji rozpoczęcia działalności Zespołu Szkół nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Toruniu w nowym budynku szkolnym przy ul. Fałata 88/90 17.11.2015 r.

56

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczyste obchody 70-lecia XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi oraz na IX Ogólnopolski Konkurs "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" w Łodzi 20.11.2015 r.

Informacja

Materiały informacyjne dotyczące IX Ogólnopolskiego Konkursu "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" w Łodzi 20.11.2015 r. Zawierają m.in. regulamin konkursu, kartę zgłoszenia i program zjazdu.

57

wycinek prasowy

"Co ksiądz Tischner powiedziałby na te nasze współczesne czasy" - rozmowa Marka Barańskiego z Kazimierzem Tischnerem, Prezesem Stowarzyszenia "Drogami Tischnera"

Gazeta Olsztyńska 18.12.2015 r. s. 6-7

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

zdjęcia

Zdjęcia z XV Rajdu Tischnerowskiego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Zakopanem 8-9.10.2015 r.

biuletyn

Biuletyn informacyjny wydany w związku z XII Rekolekcjami z ks. Tischnerem "Wierzę w Boga" w Ludźmierzu 20-22.03.2015 r.

zdjęcia

4 zdjęcia ze spotkania filozoficznego młodych realizowanego w ramach 15. Dni Tischnerowskich 25.04.2015 r. w Krakowie