Rok 2017

1

zaproszenie

Zaproszenie na XII Ogólnopolską Otwartą Konferencję pt. "Dylematy wolności i odpowiedzialności" w Łopusznej 13-15.01.2017 r.

program

Program XII Ogólnopolskiej Otwartej Konferencji pt. "Dylematy wolności i odpowiedzialności" w Łopusznej 13-15.01.2017 r.

2

protokół

Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 15.01.2017 r. (zawiera ręczne dopiski K. Tischnera)

lista

Lista obecności na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 15.01.2017 r.

3

list

List napisany 16.01.2017 r. przez Barbarę Bandołę - sekretarza Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" do Dyrekcji i Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. J. Tischnera w Krakowie, w związku z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.

4

wycinek prasowy

Józef Figura: "Tischner, wolność i pogrzebane gimnazja" - krótka relacja z XII Ogólnopolskiej Otwartej Konferencji w Łopusznej 13-15.01.2017 r.

Tygodnik Podhalański nr 3 / 1400 19.01.2017 r. s.10

5

pocztówka

Karta pocztowa wysłana 18.02.2017 r. przez Agnieszkę i Jacka Skrobka, Henryka i Andrzeja Wróbla z pozdrowieniami i podziękowaniami za spotkanie w Piotrkowie Trybunalskim dla Kazimierza Tischnera i Szymona J. Wróbla.

nieznane okoliczności
6

zaproszenie

Zaproszenie na 11. Dni Księdza Tischnera w Starym Sączu 08-11.03.2017 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

7

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystą akademię z okazji Święta Patrona Zespołu Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach 10.03.2017 r.

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody Święta Szkoły w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Tischnera w Woli 16.03.2017 r.

8

plakat

Plakat (w formacie A3) zapraszający na XIV Rekolekcje z ks. Tischnerem "Wolność chrześcijanina" w Ludźmierzu 17-19.03.2017 r.

program

Program (w formacie A5) XIV Rekolekcji z ks. Tischnerem "Wolność chrześcijanina" w Ludźmierzu 17-19.03.2017 r.

9

broszura

Broszura informacyjna (w formacie A4) dotycząca XIV Rekolekcji z ks. Tischnerem "Wolność chrześcijanina" w Ludźmierzu 17-19.03.2017 r.

10

wycinek prasowy

Józef Figura: "Kościół bez ręki, a Kościół bez głowy" - relacja z XIV Rekolekcji z ks. Tischnerem "Wolność chrześcijanina" w Ludźmierzu 17-19.03.2017 r.

Tygodnik Podhalański nr 12/1409 z 23.03.2017 r.

11

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody Święta Szkoły Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie 22.03.2017 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

podziękowanie

Podziękowanie dla Kazimierza Tischnera za wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym, Literackim i Recytatorskim im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie 22.03.2017 r.

12

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na jubileusz 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie w 15-tą rocznicę nadania szkole imienia 30.03.2017 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

broszura

Broszura informacyjna o Szkole Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie wydana w związku 35-leciem istnienia (skan okładki).

13

list

List napisany 06.04.2017 r. przez dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach Jolantę Satławę do Kazimierza Tischnera z prośbą o pozytywne zaopiniowanie propozycji zmiany nazwy szkoły. Od 01.09.2017 r placówka otrzyma status Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach.

list

List napisany 12.04.2017 r. przez Kazimierza Tischnera do dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach Jolanty Satławy w sprawie zmiany nazwy szkoły.

14

zaproszenie

Zaproszenie na Dni Tischnerowskie w Gdańsku 9-10.04.2017 r. Zaproszenie zawiera program imprezy.

15

podziękowanie

Podziękowanie Jolanty Satławy, dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach dla Kazimierza Tischnera za zaproszenie na XVII Dni Tischnerowskie i pomoc w przeprowadzeniu 11 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficznego "Tischnerowskie Ślady"

nieznana data
16

broszura

Broszura zapraszającą na 17. Dni Tischnerowskie w Krakowie 20-22.04.2017 r. Zawiera m. in. program spotkania, sylwetki laureatów Nagrody Znaku i Hestii im. Ks. J. Tischnera.

program

Program 17. Dni Tischnerowskich w Krakowie 20-22.04.2017 r.

17

zaproszenie

Zaproszenie na przedstawienie dyplomowe studentów IV roku Wydziału Aktorskiego specjalności wokalno-aktorskiej "Do dna" w ramach XVII Dni Tischnerowskich w Krakowie 20.04.2017 r., na Scenie im. St. Wyspiańskiego PWST.

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystą Galę wręczenia Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w ramach XVII Dni Tischnerowskich w Krakowie 22.04.2017 r.

zaproszenie

Zaproszenie na warsztaty filozoficzne młodych pt. "Co nam dał Tischner?" w ramach XVII Dni Tischnerowskich w Krakowie 22.04.2017 r.

18

program

Program debaty filozoficznej młodych pt. "Co nam dał Tischner?" w ramach XVII Dni Tischnerowskich w Krakowie 22.04.2017 r.

19

partytura

Partytura utworu "Tischnerem uwodzeni" na 2 soprany i zespół kameralny, skomponowanego przez Grzegorza Majkę z okazji XVII Dni Tischnerowskich. Prawykonanie 22.04.2017 r. w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera (skan 4 stron)

pomyłkowo wpisane XVI DT ?
20

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczyste podsumowanie II Gminnego Konkursu "Nasi szkolni patroni - ks. prof. Józef Tischner" 26.04.2017 r. w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie.

21

protokół

Protokół z zebrania Zarządu (i Komisji Rewizyjnej) Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 21.05.2017 r.

informacja

Informacja o wnioskach z posiedzenia Zarządu SDT oraz lista obecności na zebraniu Zarządu oraz komisji rewizyjnej Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 21.05.2017 r.

22

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na integracyjny festyn w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu 27.05.2017 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na obchody Święta Szkoły Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy 31.05.2017 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

23

list

List napisany 08.06.2017 r. przez Sylvie Guillaume Wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącą kapituły Europejskiej Nagrody Obywatelskiej do Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" informujący o przyznaniu SDT Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Do listu dołączony jest wykaz laureatów.

24

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczyste obchody 65-lecia istnienia Szkoły oraz 15-lecia nadania Zespołowi Placówek Oświatowych w Radziszowie imienia ks. prof. Józefa Tischnera 13.06.2017 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

25

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na pożegnanie uczniów klas trzecich oraz zakończenie funkcjonowania Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie 22.06.2017 r.

broszura

Broszura "Ocalić od zapomnienia… Tischnerowskie ślady w Chrzanowie."

26

scenariusz

"Radość najpiękniejszych lat..." - scenariusz zakończenia roku szkolnego klas III - 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Chrzanowie 22.06.2017 r.

27

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Tischnera w Woli oraz pożegnanie Pani dyrektor Barbary Bandoły 23.06.2017 r.

28

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystości poświęcone pamięci ks. prof. J. Tischnera w XVII rocznicę Jego śmierci 25.06.2017 r. w Łopusznej. Zaproszenie zawiera program spotkania.

29

program

Program wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" na Dolny Śląsk 24-30.07.2017 r.

informacja

Informacje praktyczne dla uczestników wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" na Dolny Śląsk 24-30.07.2017 r.

lista

Lista uczestników wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" na Dolny Śląsk 24-30.07.2017 r.

list

Kopia korespondencji elektronicznej pomiędzy Piotrem Fajferem a Kazimierzem Tischnerem dotyczącej organizacji transportu z Łopusznej do Srebrnej Góry w czasie wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" na Dolny Śląsk 24-30.07.2017 r.

wizytówka

Wizytówka Jerzego Organiściaka - prezesa koła przewodników sudeckich i terenowych PTTK w Ząbkowicach Śląskich, który był przewodnikiem w czasie wycieczki Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" na Dolny Śląsk 24-30.07.2017 r.

30

list

List napisany 25.08.2017 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Wójta Gminy Nowy Targ Jana Smarducha z prośbą o pomoc finansową przy organizacji "góralsko-kaszubskich" Rekolekcji Tischnerowskich w Ludźmierzu w roku 2018.

list

List napisany 28.08.2017 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Wójta Gminy Nowy Targ Jana Smarducha z prośbą o pomoc finansową przy organizacji "góralsko-kaszubskich" Rekolekcji Tischnerowskich w Ludźmierzu w roku 2018. Poprawiona wersja listu s2017.043

potwierdzenie

Potwierdzenie nadania listu s2017.044

list

List napisany 12.09.2017 r. przez Z-cę Wójta Gminy Nowy Targ Marcina Kolasę do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera w sprawie wsparcia finansowego organizacji "góralsko-kaszubskich" Rekolekcji Tischnerowskich w Ludźmierzu w roku 2018.

31

list

List napisany 28.08.2017 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Dyrektora Wydawnictwa ZNAK Danuty Skóry z prośbą o wsparcie finansowe stowarzyszenia w związku z projektami planowanymi na rok 2018.

list

List napisany 28.08.2017 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Dyrektora Wydawnictwa ZNAK Danuty Skóry z prośbą o wsparcie finansowe stowarzyszenia w związku z projektami planowanymi na rok 2018. Poprawiona wersja listu s2017.047.

potwierdzenie

Potwierdzenie nadania listu s2017.048.

32

zaproszenie

Zaproszenie na koncert Dziękujemy za Wolność w Nowohuckim Centrum Kultury 02.09.2017 r.

wycinek prasowy

Maria Żurek: "Dziękujemy za wolność" - relacja z gali XIV edycji Medalu Dziękujemy za Wolność, którym uhonorowany został pośmiertnie ks. J. Tischner" 02.09.2017 r.

Tygodnik Podhalański nr 36/1433 z 07.09.2017 r.

33

relacja

Wydruk tekstu artykułu s2017.051.

34

wykaz

Wykaz Szkół Tischnerowskich uwzględniający reorganizacją systemu oświaty w 2017 r.

35

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na spektakl "Mędrole" w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie 23.09.2017 r.

informacja

Informacja o spektaklu "Mędrole" w reżyserii Małgorzaty Flegel wystawionego w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie 23.09.2017 r.

36

faktura

Faktura sprzedaży programu Rewizor GT (abonamentu) Stowarzyszeniu "Drogami Tischnera" przez firmę InsERT z Wrocławia. Wystawiona 28.09.2017 r.

37

plan

Plan zdjęć do filmu w reżyserii Annette Dittert z TV Arte 28.09 - 02.10.2017 r.

38

protokół

Ręcznie pisany brudnopis protokołu z zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera", który odbył się 01.10.2017 r. w Łopusznej.

protokół

Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 01.10.2017 r.

lista

Lista obecności na zebraniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Łopusznej 01.10.2017 r.

39

list

Kopia listu elektronicznego napisanego 02.10.2017 r. przez dyrektora Gimnazjum nr 2 w Zakopanem Aleksandrę Łakomik do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera w sprawie dalszego losu pamiątek związanych z Patronem, gromadzonych przez poszczególne szkoły.

list

List napisany 02.10.2017 r. przez prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera do Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach Jolanty Satławy z prośbą o wydelegowanie Anny Harańczyk na uroczystość wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej w Brukseli w dniach 10-12.10.2017 r.

40

list

List napisany 21.09.2017 r. przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Wadowicach Jana Gębalę do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera zapraszający na drugą część XXVIII Sesji Rady Powiatu w Wadowicach 05.10.2017 r.

list

List napisany 27.09.2017 r. przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach Jolantę Satławę do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera zapraszający na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone z Jubileuszem 15-lecia patronowania placówce przez ks. Józefa Tischnera 05.10.2017 r.

41

podziękowanie

Podziękowanie władz samorządowych Powiatu Wadowickiego oraz mieszkańców Ziemi Wadowickiej dla Kazimierza Tischnera za wieloletnią współpracę z Zespołem Szkół nr 3 im ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach.

list

List młodzieży szkolnej CKZiU Nr 1 w Wadowicach do Kazimierza Tischnera dołączony do bluzy zaprojektowanej przez uczniów Technikum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w zawodzie technik organizacji reklamy.

42

podziękowanie

Podziękowanie Dyrekcji i Grona Pedagogicznego oraz Samorządu Uczniowskiego CKZiU Nr 1 w Wadowicach dla Kazimierza Tischnera za 15-to letnią współpracę.

43

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczysty obiad podsumowujący XVII Rajd Szkół Tischnerowski w Łopusznej 06.10.2017 r.

44

program

Program uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej w Brukseli 11-12.10.2017 r.

informacje

Informacje praktyczne dla laureatów, uczestników uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej w Brukseli 11-12.10.2017 r.

45

program

Program pobytu delegacji Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Brukseli w dniach 10-12.10.2017 r. w związku z wręczeniem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej.

46

rezerwacja

Kartka rezerwująca miejsce dla Kazimierza Tischnera podczas ceremonii wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej dla Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" 11.10.2017 r.

broszura

Broszura wydana przez Parlament Europejski dotycząca Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2017 r. (skan 3 stron)

47

mapa

Mapa Brukseli.

mapa

Kopia fragmentu mapy Brukseli i plan metra

karta pokładowa

Karta pokładowa Kazimierza Tischnera (podróż z Krakowa do Brukseli).

bilet

Bilet bagażowy

48

plakat

Plakat (w formacie A4) informujący o Europejskiej Nagrodzie Obywatelskiej 2017 r.

zdjęcia

Dwa zdjęcia 13 x 18 cm z uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 11.10.2017 r.

49

wycinek prasowy

Beata Zalot (bz): "Bruksela docenia Tischnera" - informacja o uhonorowaniu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Europejską Nagrodą Obywatelską.

Tygodnik Podhalański nr 42/1439 z 19.10.2017 r. s.10.

wycinek prasowy

Wojciech Bonowicz: "Ocalony" - tekst o Europejskiej Nagrodzie Obywatelskiej i uroczystości jej wręczenia 11.10.2017 r w Brukseli.

Tygodnik Powszechny nr 43 z 22.10.2017 r.

50

zaproszenie

Zaproszenie na III Kongres Kultury Regionów NOWORODAK, czyli transmisyjna płodność dziedzictwa 17-20.10.2017 r. w Nowym Sączu. Zaproszenie zawiera program spotkania.

51

list

Kopia listu napisanego 31.10.2017 r. przez Kazimierza Tischnera, prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" do koordynatorów szkół tischnerowskich z prośbą o podanie informacji dotyczącej ilości członków SDT w poszczególnych szkołach.

52

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na galę jubileuszu 25-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu 06.11.2017 r.

program

Program gali jubileuszu 25-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu 06.11.2017 r.

53

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na XI Ogólnopolski Konkurs "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" w Łodzi 17.11.2017 r.

list

List napisany przez licealistę Macieja Sztrajbera do Kazimierza Tischnera zawierający podziękowanie za książkę i spotkanie.

54

list

List napisany 30.11.2017 r. przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach Jolantę Satławę do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera z gratulacjami za uhonorowanie Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Europejską Nagrodą Obywatelską.

list

List napisany przez nauczycieli stowarzyszonych w Towarzystwie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich z Oświęcimia do prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierza Tischnera z gratulacjami za uhonorowanie Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Europejską Nagrodą Obywatelską.

55

podziękowanie

Podziękowanie Mariana Jeleśniańskiego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rajczy za zaproszenie na Uroczystą Galę związaną z przyznaniem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Stowarzyszeniu "Drogami Tischnera" w Krakowie 02.12.2017 r.

56

zaproszenie

Zaproszenie na Uroczystą Galę związaną z przyznaniem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Stowarzyszeniu "Drogami Tischnera" w Krakowie 02.12.2017 r.

zaproszenie

Zaproszenie na dyskusję "Czym się w życiu kierować" w ramach Uroczystej Gali związanej z przyznaniem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Stowarzyszeniu "Drogami Tischnera" w Krakowie 02.12.2017 r.

informacja

Rozkład miejsc na scenie im. St. Wyspiańskiego w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie podczas Uroczystej Gali związanej z przyznaniem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Stowarzyszeniu "Drogami Tischnera" 02.12.2017 r.

57

pismo

Pismo wysłane 12.12.2017 r. przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego do Kazimierza Tischnera w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości w dniu 02.12.2017 r.

zdjęcie

Kopia zdjęcia z fotoradaru dołączona do pisma s2017.093a-b.

informacja

Informacje dotyczące mandatu dołączone do pisma s2017.093a-b.

mandat

Mandat karny dla Kazimierza Tischnera w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości w dniu 02.12.2017 r.

koperta

Koperta w której przesłano dokumenty s2017.093 - 096.

58

relacja

Relacja Marii Żurek z Uroczystej Gali związanej z przyznaniem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Stowarzyszeniu "Drogami Tischnera" 02.12.2017 r. w Krakowie.

59

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość wręczenia medalu Europejskiej Nagrody Obywatelskiej Ewie Dados i koncert mikołajkowy w Lublinie 08.12.2017 r.

60

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na Biesiadę Literacką "Urodziny u Poety" Adam Mickiewicz - Józef Tischner "Dwa światy - jedna Ojczyzna" w Chrzanowie 15.12.2017 r.

61

zaproszenie

Zaproszenie na "Wigilię w Zakopanem" w Teatrze im. Stanisława Ignacego Witkiewicza 15-16.12.2017 r.

zaproszenie

Zaproszenie do zwiedzenia Galerii Władysława Hasiora w Zakopanem.

62

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystość poświęcenia budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPSK oraz poświęcenie sztandaru i nadanie imienia Jana Pawła II dla przedszkola SPSK w Czerwiennem 18.12.2017 r.

koperta

Koperta w której przesłano zaproszenie s2017.103a-b.

63

wykaz

Wykaz Szkół Tischnerowskich po reorganizacji systemu oświaty w 2017 r. (stan na 20.11.2017 r.)

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

zdjęcia

Zdjęcia wykonane podczas finału II Gminnego Konkursu "Nasi szkolni patroni - ks. prof. Józef Tischner" 26.04.2017 r. w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie

program

Program spotkania wspominkowego Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Chrzanowie 28-29.10.2017 r.

zdjęcia

28 zdjęć z obchodów Święta Szkoły w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Tischnera w Woli 16.03.2017 r.

zdjęcia

4 zdjęcia z uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Tischnera w Woli i pożegnania dyrektor szkoły Barbary Bandoły 23.06.2017 r. + zdjęcie grona pedagogicznego

zdjęcia

Zdjęcia ze spotkania wspominkowego Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Chrzanowie 28-29.10.2017 r.