Rok 2019

1

zawiadomienie

Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" zawiadamia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Zawiadomienie napisano 02.01.2019 r.

2

program

Program XIV Konferencji dla nauczycieli i wychowawców pt. "Co to znaczy kochać Ojczyznę " w Łopusznej 11-13.01.2019 r.

3

plakat

Plakat (format A3) zapowiadający XIV Konferencję dla nauczycieli i wychowawców pt. "Co to znaczy kochać Ojczyznę " w Łopusznej 11-13.01.2019 r.

4

śpiewnik

Śpiewnik wykorzystany podczas "Wieczoru dla Niepodległej" w ramach XIV Konferencji dla nauczycieli i wychowawców pt. "Co to znaczy kochać Ojczyznę " w Łopusznej 12.01.2019 r.

5

wykaz

Wykaz osób, które dokonały wpłat za udział w XIV Konferencji dla nauczycieli i wychowawców pt. "Co to znaczy kochać Ojczyznę " w Łopusznej 11-13.01.2019 r.

zestawienie

Zestawienie kosztów pobytu uczestników XIV Konferencji dla nauczycieli i wychowawców pt. "Co to znaczy kochać Ojczyznę " w Łopusznej 11-13.01.2019 r.

6

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na Koncert w ramach współpracy Polsko-Słowacko-Ukraińskiej "Muzyka nas łączy" 07.02.2019 r. w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

7

plakat

Plakat (format A3) zapowiadający spotkanie "Małe Ojczyzny ks. prof. Józefa Tischnera" we wspomnieniach brata Kazimierza w GOK w Jeleśni 05.03.2019 r.

8

zaproszenie

Zaproszenie na 13. Dni Księdza Tischnera w Starym Sączu 13-16.03.2019 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

9

zaproszenie

Zaproszenie na Uroczystości upamiętniające śp. ks. Kapelana Związku Podhalan Józefa Tischnera w Starym Sączu 13-16.03.2019 r. Zaproszenie zawiera program spotkania oraz wykaz partnerów obchodów i patronów medialnych.

10

zaproszenie

Zaproszenie na I Tischnerowskie Dni Skupienia "Słowo które zabija i słowo, które ocala" w Łopusznej 15-17.03.2019 r.

11

prasa

Grzegorz, Strzelce Opolskie: "Sprawozdanie z Tischnerowskich Dni Skupienia w Łopusznej 15-18 marca 2019".

Benediktus nr 95 (141) kwiecień 2019 s. 33-35

12

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na oficjalne otwarcie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rabce Zdroju 19.03.2019 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na Święto Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie 19.03.2019 r. Zaproszenie zawiera program spotkania.

13

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na Koncert dla Niepodległej 26.03.2019 r. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

14

program

Program 19. Dni Tischnerowskich w Krakowie 27-30.03.2019 r.

zaproszenie

Zaproszenie na Galę wręczenia Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w ramach 19 Dni Tischnerowskich w Krakowie 30.03.2019 r.

zaproszenie

Zaproszenie na kolację z udziałem laureatów Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w ramach 19 Dni Tischnerowskich w Krakowie 30.03.2019 r.

15

broszura

Broszura zapraszającą na 19. Dni Tischnerowskie w Krakowie 27-30.03.2019 r. Zawiera m. in. program spotkania, dwa teksty ks. Józefa Tischnera "Jak przerwać spiralkę nienawiści?" i "Darowane pięć minut", opisuje sylwetkę Marka Krawczyka głównego gościa Dni.

16

broszura

Broszura poświęcona Nagrodzie Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera i Strefie Tischnera - w ramach 19. Dni Tischnerowskie w Krakowie 27-30.03.2019 r.

17

plakat

Plakat (format A3) zapowiadający spotkanie autorskie z Kazimierzem Tischnerem, bratem ks. Józefa Tischnera w czytelni Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku 03.04.2019 r.

18

plakat

Plakat zapowiadający spotkanie autorskie z Kazimierzem Tischnerem "Mój brat - ks. Józef Tischner", w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Giżycku 04.04.2019 r.

podziękowanie

Podziękowanie dyrektora MBP w Giżycku Danuty Treszczyńskiej dla Kazimierza Tischnera za spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Giżycku 04.04.2019 r.

19

plakat

Plakat zapowiadający spotkanie autorskie z Kazimierzem Tischnerem "Drogami ks. Józefa Tischnera", w Sali 25 Ełckiego Centrum Kultury 05.04.2019 r.

zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie autorskie z Kazimierzem Tischnerem, w Sali 25 Ełckiego Centrum Kultury 05.04.2019 r.

20

zaproszenie

Zaproszenie na uroczyste obchody XXX-lecia zespołu "Młodzi Łopuśnianie" 28.04.2019 r. w Łopusznej. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

21

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na Uroczystość Święta Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. J. Tischnera w Szczawnicy 31.05.2019 r. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na Święto Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej w Mszanie Górnej 31.05.2019 r. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

22

zaproszenie

Zaproszenie na wernisaż wystawy "Dziedzictwo świata - fotografia" zdjęcia Jacka Balcewicza 31.05.2019 r. w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie.

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystość wręczenia przez Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego Medalu "Za Mądrość obywatelską" Krystynie Jandzie 01.06.2019 r. w Sali Obrad im. St. Wyspiańskiego Urzędu Miasta Krakowa.

zaproszenie

Zaproszenie na debatę "Kobiety przynoszą nam wolność" z udziałem: Krystyny Jandy, Ewy Lipskiej, Marii Anny Potockiej i Igi Dzieciuchowicz 01.06.2019 r. w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.

23

zaproszenie

Zaproszenie na uroczyste otwarcie wystawy malarstwa i rysunku Arkadiusza Walocha pt.: "Jan Paweł II - obecność nieobecności" 07.06.2019 r. w Galerii Sztuki BWA JATKI w Nowym Targu.

24

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na spotkanie Rodzin będących pod opieką Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera 15.06.2019 r. w Łopusznej. Zaproszenie zawiera program spotkania.

list

List Kazimierza Tischnera do Adama M. Cieśli, Prezesa Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera napisany 01.06.2019 r., usprawiedliwiający nieobecność na spotkaniu 15.06.2019 r.

25

list

Kopia listu elektronicznego napisanego 05.06.2019 r. przez Adama M. Cieślę, Prezesa Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera do Kazimierza Tischnera, będącego komentarzem do sugestii S. Cenckiewicza o rzekomej współpracy ks. Tischnera z SB. Na kopii znajdują się ręczne dopiski K. Tischnera.

list

Brudnopis listu Kazimierza Tischnera do Jarosława Gowina w sprawie sugestii S. Cenckiewicza o rzekomej współpracy ks. J. Tischnera z SB.

list nie został wysłany, ale była rozmowa
26

zaproszenie

Zaproszenie na Uroczystości uczczenia pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w 19 rocznicę śmierci w Łopusznej 30.06.2019 r. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

tekst

Słowa ks. Józefa Tischnera wygłoszone 27.03.1987 r. w Ludźmierzu w czasie Zjazdu Związku Podhalan - odczytane w Łopusznej podczas obchodów 19 rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera w 19 rocznicę śmierci w Łopusznej 30.06.2019 r. Na drugiej stronie znajdują się ręczne dopiski K. Tischnera.

27

wycinek prasowy

Beta Zalot: "Łopuszna pamięta" - relacja z obchodów 19 rocznicy śmierci ks. J. Tischnera w Łopusznej 30.06.2019 r.

Tygodnik Podhalański nr 27/1526 z 04.07.2019 r. s.22

wycinek prasowy

Beta Zalot: "Tischner nasz, nie ich" - komentarz do sugestii S. Cenckiewicza o rzekomej współpracy ks. Tischnera z SB.

Tygodnik Podhalański nr 27/1526 z 04.07.2019 r. s.22

wycinek prasowy

Beta Zalot: "Rejna z miasta" - portret Wandy Szado-Kudasik

Tygodnik Podhalański nr 27/1526 z 04.07.2019 r. s.27

wycinek prasowy

"List do Sławomira Cenckiewicza z Wojskowego Biura Historycznego. Nie zgadzamy się na insynuacje." - list odczytany w czasie obchodów 19 rocznicy śmierci ks. J. Tischnera w Łopusznej 30.06.2019 r jako oficjalne stanowisku Związku Podhalan w Polsce.

Tygodnik Podhalański nr 27/1526 z 04.07.2019 r. s.27

28

informacja

Informacja o dwóch koncertach zatytułowanych "Łopuszna Muzyka & Poezja. Kochanowski Bach", które zorganizowano w GOK w Łopusznej. W pierwszym 13.07.2019 r. wystąpiły Anna Polony i Marii Sławek, w drugim 14.08.2019 r.: Olgierd Łukaszewicz i Marcin Zdunik.

plakat

Plakat umieszczony w Tygodniku Podhalańskim (2019/27 s.17) informujący koncertach w Łopusznej 13.07.2019 r. i 14.08.2019 r.

zaproszenie

Zaproszenie na Koncert poetycko-muzyczny Anny Polony i Marii Sławek "Muzyka & Poezja. Bach, Kochanowski" w GOK w Łopusznej 13.07.2019 r.

29

program

Program wycieczki Śladami Tischnera do Austrii zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" 18-25.07.2019 r.

informacja

Informacje praktyczne dotyczące wycieczki Śladami Tischnera do Austrii zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" 18-25.07.2019 r.

przewodnik

Mini przewodnik po miejscach odwiedzanych w ramach wycieczki Śladami Tischnera do Austrii zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" 18-25.07.2019 r.

mapa

Mapa Wiednia (skan fragmentu).

informator

Informator dotyczący Grossglockner Hochalpenstrasse (skan fragmentu).

informator

Informator dotyczący Malta Hochalmstrasse (skan fragmentu).

30

relacja

Relacje autorstwa Wandy Potoczek i Marii Żurek z wycieczki Śladami Tischnera do Austrii zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" 18-25.07.2019 r.

wycinek prasowy

Maria Żurek "Śladami Tischnera" - relacja z wizyty Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu 22.07.2019 r.

Tygodnik Podhalański nr 34/1533 z 22.08.2019 r. s.13

31

plakat

Plakat (format A2) zapowiadający koncert "Tischner Mocna Nuta" w Bacówce w Parku Gródek w Jaworznie 25.08.2019 r.

wycinek prasowy

Grażyna Dębała: "Koncert w Bacówce" - relacja z koncertu "Tischner Mocna Nuta" w Bacówce w Parku Gródek w Jaworznie 25.08.2019 r.

Puls Jaworzna nr 17/2019 z 29.08.2019 r.

32

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystość przekazania Sztandarów Szkół - wygaszonych gimnazjów do Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej 14.09.2019 r.

program

Program uroczystości przekazania Sztandarów Szkół - wygaszonych gimnazjów do Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej 14.09.2019 r. Na ostatniej stronie znajdują się ręczne dopiski Kazimierza Tischnera.

wycinek prasowy

Krystyna Waniczek: "Sztandary wróciły do Łopusznej" - relacja z uroczystości przekazania Sztandarów Szkół - wygaszonych gimnazjów do Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej 14.09.2019 r.

Tygodnik Podhalański nr 38/1537 z 19.09.2019 r. s.13

33

plakat

Kopia plakatu (format A4) zapowiadającego Chojnickie Dni Tischnerowskie 09-15.10.2019 r.

program

Program konferencji "Polskie spotkania myśli chrześcijańskiej i lewicowej: Józef Tischner i Leszek Kołakowski" która odbyła się 09.10.2019 r. w ramach Chojnickich Dni Tischnerowskich.

plakat

Kopia plakatu (format A4) zapowiadającego koncert "Tischner Mocna Nuta" który odbył się 10.10.2019 r. w ramach Chojnickich Dni Tischnerowskich.

tekst

Tekst odczytany na otwarciu konferencji "Polskie spotkania myśli chrześcijańskiej i lewicowej: Józef Tischner i Leszek Kołakowski", która odbyła się 09.10.2019 r. w ramach Chojnickich Dni Tischnerowskich.

34

wycinek prasowy

Maria Eichler: "IV Chojnickie Dni Tischnerowskie" - relacja z wydarzenia.

Chojniczanin.pl miesięcznik społeczno-historyczny nr 11/2019 (87) listopad 2019 r.

35

zaproszenie

Zaproszenie na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14.10.2019 r. w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.

zaproszenie

Zaproszenie na V Kongres Kultury Regionów SACRUM-PROFANUM. Oś istnienia 15-18.10.2018 r. w Nowym Sączu. Zaproszenie zawiera program spotkania.

36

list

List napisany 18.09.2019 r. przez Annę Harasiuk dyrektorkę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sidzinie do Kazimierza i Mariana Tischnerów z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

list

List napisany 23.09.2019 r. przez Kazimierza Tischnera do dyrektora, uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sidzinie do wyrażający zgodę na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

37

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Szkole Podstawowej w Sidzinie 25.10.2019 r. Zaproszenie zawiera program uroczystości.

list

Kopia listu elektronicznego napisanego 23.10.2019 r. przez Kazimierza Tischnera do Anny Harasiuk, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sidzinie usprawiedliwiający nieobecność autora na uroczystości nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

38

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera na XIII Ogólnopolski Konkurs "Na ścieżkach życia - Tischnerowskie drogowskazy" w Łodzi 15.11.2019 r.

39

zaproszenie

Zaproszenie na Uroczystości Jubileuszowe 25-lecia Koła nr 61 Łopuszna im. Ks. prof. Józefa Tischnera przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce 16.11.2019 r. w Chicago.

40

zaproszenie

Zaproszenie na Jubileus 5-lecio działalności Zespołu Regionalnego "Góralsko Brać" 30.11.2019 r. w GOK w Łopusznej.

41

opis

"Jak rodziło się Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" oraz Rodzina Szkół Tischnerowskich" - tekst Ewy Matejskiej we współpracy z Grażyną Drożdż i Jerzym Fedirko. Pierwsza wersja.

opis

"Mój dom, nasz dom - jak rodziło się Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" oraz Rodzina Szkół Tischnerowskich" - tekst Ewy Matejskiej we współpracy z Grażyną Drożdż i Jerzym Fedirko. Wersja poprawiona

42

wykaz

Wykaz Szkół Tischnerowskich - stan aktualny na listopad 2019.

Skany materiałów nie znajdujących się w skoroszycie, a dodane do kalendarium.

biuletyn

Biuletyn informacyjny wydany w związku z XIV Konferencją dla nauczycieli i wychowawców pt. "Co to znaczy kochać Ojczyznę " w Łopusznej 11-13.01.2019 r.

zdjęcia

Zdjęcia ze spotkania wspominkowego Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" w Zawoi 26-27.10.2019 r.