Kalendarium 2000

2000.06.28

W Krakowie, po ciężkiej chorobie, zmarł ksiądz profesor Józef Tischner.

2000.07.02

Pogrzeb księdza profesora Józefa Tischnera w Łopusznej.

2000.09.11

Stowarzyszenie Wspólnota Myślenice zorganizowało w Galerii Sztuki Współczesnej w Myślenicach (Rynek 27) wernisaż wystawy poświęconej ks. J. Tischnerowi, podczas którego Księdza Profesora wspominali: poetka ludowa Wanda Czubernatowa i ks. bp Kazimierz Nycz. W spotkaniu, na zaproszenie prezesa Wspólnoty Jerzego Fedirko, uczestniczyli także: Kazimierz Tischner z córką Marią, Łukasz Tischner - syna Mariana i red. Wojciech Bonowicz. Na wystawie obok pamiątek po księdzu Tischnerze pokazano trzy jego portrety autorstwa Mariana Gromady.

2000.09.15

W ratuszu miejskim w Nowym Targu otworzono wystawę z okazji 20-lecia NSZZ Solidarność. W trakcie uroczystości przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność Wojciech Grzeszek nadał pośmiertnie księdzu Józefowi Tischnerowi medal Zasłużonego dla NSZZ Solidarność Regionu Małopolska. Medal odebrał Kazimierz Tischner, brat Księdza. W czasie wystawy promowano książkę Katarzyny Wyrobek, Karoliny Komorowskiej i Jacka Legierskiego "Zielona Wrona".

2000.11.04

Wydawnictwo ZNAK i parafia w Łopusznej zorganizowały spotkanie poświęcone księdzu Józefowi Tischnerowi. W Dworku Tetmajerów odbyła się konferencja prasowa podczas której przedstawiciele uczelni, redakcji, wydawnictw, firm i instytucji zapowiedzieli podjęcie działań na rzecz upamiętnienia księdza Józefa Tischnera. Bp Kazimierz Nycz mówił o planach odwoływania się do Tischnera w formowaniu młodych księży. Rektor PAT bp Pieronek, rektor PWST Jacek Popiel i profesor Władysław Stróżewski zapowiedzieli doroczne Colloquia Tischneriana czyli cykle wykładów najwybitniejszych humanistów nawiązujących do tematyki podejmowanej przez Tischnera. Wydział filozoficzny PAT zadeklarował zorganizowanie w maju 2001 trzydniowej sesji naukowej z udziałem: Barbary Skargi, Leszka Kołakowskiego, Krzysztofa Michalskiego, Paula Ricoeura, Charlesa Taylora, Nikolasa Lobkowicza i Ernsta Wolfganga Bockenforde. PWST poinformowała o majowej premierze spektaklu opartego na tekstach Tischnera, z udziałem profesorów i studentów uczelni. Prezes ZNAKu Henryk Woźniakowski zapowiedział wydanie kolejnej książki Tischnera "Miłość nas rozumie", wiosną wznowienie publikowanej jedynie na emigracji i w podziemiu książki "Polski kształt dialogu", a jesienią "Wieści ze Słuchanicy". Dotychczas ZNAK wydał 15 książek księdza Tischnera o łącznym nakładzie 370 tys. egzemplarzy. Henryk Woźniakowski i ksiądz Adam Boniecki poinformowali o ustanowieniu przez ZNAK dorocznej Nagrody im. Tischnera, fundowanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Hestia, dla którego ksiądz Tischner prowadził warsztaty o etyce w biznesie. Prezes elektrowni w Niedzicy, Władysław Krakowski, mówił o ufundowaniu stypendium im. Tischnera dla młodzieży podhalańskiej. Wojciech Bonowicz, redaktor Tygodnika Powszechnego, współodpowiedzialny za stworzone przy ZNAKu archiwum księdza Tischnera, zapowiedział wydanie jego biografii. Po konferencji, proboszcz ks. Jerzy Raźny zaprosił wszystkich uczestników do kościoła św. Trójcy, gdzie odprawiono mszę w intencji księdza Tischnera. Koncelebrowało ją kilkunastu kapłanów m. in. biskupi Nycz i Pieronek, ks. Adam Boniecki, kustosz Ludźmierza i kapelan Związku Podhalan Tadeusz Juchas, proboszcz z Nowego Targu ks. Marian Łukaszczyk, proboszcz z Rogoźnika i szkolny kolega ks. Mieczysław Zoń. Liturgii towarzyszyła muzyka góralska zespołu Łopuśnianie. Homilię poświęconą księdzu profesorowi wygłosił bp Pieronek. Po zakończeniu mszy w kościele zainicjowano dyskusję na temat: "U korzeni religijności ks. Tischnera" . Prowadzili ją Dorota Zańko i Jarosław Gowin, autorzy książki-rozmowy z ks. Tischnerem "Przekonać Pana Boga". Wśród zaproszonych do dyskusji gości byli m. in. Janina Ochojska - Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej i redaktor Jacek Żakowski. Najważniejsi w rozmowie okazali się licznie przybyli z Podhala przyjaciele Księdza Profesora : Wanda Czubernatowa, Wanda Szado-Kudasikowa, Stanisława Szewczyk, Maria Szewczyk, Józef Staszel i Jan Antoł. Dyskusja przerodziła się w jedno wielkie wspominanie. Wszyscy mówili o potrzebnie kolejnych spotkań poświęconych osobie księdza profesora Józefa Tischnera. W wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele szkół z Tarnowa (Ewa Matejska i Urszula Kozioł) i z Trzemeśni (Grażyna Drożdż), ubiegających się o nadanie imienia księdza prof. Józefa Tischnera. Nawiązały się pierwsze przyjaźnie. Ksiądz Adam Boniecki tak mówił o spotkaniu: "My nie jesteśmy po to, by stwarzać ks. Tischnera, ale żeby go coraz lepiej pokazywać - człowieka i spuściznę."

2000.12.14

W Publicznym Gimnazjum w Trzemeśni, starającym się o nadanie imienia księdza Józefa Tischnera, odbyła się uroczystość "Księdzu Tischnerowi - młodzież". Przedstawiciele szkoły jeszcze we wrześniu zwiedzili poświęconą ks. Tischnerowi wystawę w Myślenicach, a 4 listopada uczestniczyli w spotkaniu w Łopusznej. Zapis lirycznych przeżyć młodzieży uczestniczącej w tamtym spotkaniu, zatytułowany "Wiersze dla księdza Tischnera" został wydany w grudniu nakładem gimnazjum. Podczas grudniowego spotkania uczniowie szkoły wystawili "Filozofię po góralsku", przygotowaną przez polonistkę Grażynę Drożdż. Grała "Muzyka z Łopusznej". Wśród zaproszonych gości znaleźli się bp Kazimierz Nycz, rodzina księdza Tischnera (Barbara, Marian i Kazimierz) oraz delegacja szkół z Tarnowa, których patronem ksiądz Tischner wkrótce ma zostać. Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1, Ewa Matejska, mówiła w kuluarach o istnieniu Tarnowskiego Towarzystwa Oświatowego i proponowała, by na jego wzór powołać stowarzyszenie lub podobną orgaznizację, skupiającą ludzi, dla których myśl ks. Tischnera jest szczególnie bliska.