Kalendarium 2001

2001.01.17

W Łopusznej odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli szkół, które starają się o przyjęcie imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Przyjechali nauczyciele i uczniowie z Tarnowa, Krakowa i Trzemeśni, w sumie około 140 osób. Spotkanie rozpoczęło się od mszy św. w parafialnym kościółku. Następnie uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Księdza Profesora. Po posiłku, w sali GOK-u odbyło się spotkanie z bohaterami "Historii filozofii po góralsku": Wandą Szado-Kudasikową (Ksantypą), jej mężem Andrzejem Kudasikiem (Sokratesem), Wojciechem Gąsienicą-Byrcynem (Anaksagorasem), Janem Antołem (Gorgiaszem) oraz autorem portretów Księdza - Marianem Gromadą. W krótkim programie artystycznym wystąpili Mali Łopuśnianie, a uczniowie szkoły z Trzemeśni przedstawili program oparty na "Historii filozofii po góralsku."

2001.03.10

W Tarnowie-Gumniskach odbyła się uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 oraz Zespołowi Szkół Społecznych - Społecznemu Liceum Ogólnokształcącemu i Społecznemu Gimnazjum w Tarnowie. To pierwsze szkoły, które wybrały księdza Tischnera na swego patrona. Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. Archanioła Gabriela mszą św. odprawioną przez ks. Bolesława Klausa. Następnie w hali widowiskowo-sportowej w Gumniskach rozpoczęła się część oficjalna prowadzona przez dr. Stanisława Wróbla i prezesa Zarządu TTO - Bogusława Leszczyńskiego. Akty nadania szkołom imienia oraz akty nadania sztandarów wręczył dyrektorom szkół - Ewie Madejskiej (SSP nr 1) i Urszuli Kozioł (ZSS) - dyrektor delegatury małopolskiego kuratorium oświaty Wojciech Magdoń. Uczniowie szkół złożyli uroczyste ślubowanie i odśpiewali hymn szkoły, do którego słowa napisał dr Stanisław Wróbel. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów: prezentacja sylwetki Patrona, inscenizacja opowiadań powstałych na kanwie tekstów Księdza oraz brawurowo wykonana wiązanka tańców żywieckich. W uroczystościach brała udział rodzina księdza Tischnera (Kazimierz i Barbara) oraz Muzyka z Łopusznej. W czasie rozmów z uczniami i nauczycielami pojawił się pomysł organizacji spotkań szkół noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera. Można uznać, że był to początek Rodziny Szkół Tischnerowskich.

2001.03.12

W Krakowie, w Szkole Podstawowej nr 153 odbyła się uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera i wręczenia sztandaru. Uczestniczyli w niej członkowie Komitetu Honorowego: ks. Franciszek Kardynał Macharski - Abp Metropolita Krakowski, ks. bp prof. Tadeusz Pieronek - rektor PAT, prof. Franciszek Ziejka - rektor UJ w Krakowie, prof. Jacek Popiel - rektor PWST w Krakowie, prof. Marian Tischner - brat Patrona, Wojciech Hausner - poseł na Sejm RP, Jerzy Meysztowicz - Wicewojewoda Małopolski, Jerzy Lackowski - Małopolski Kurator Oświaty, Stanisław Handzlik - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Teresa Starmach - Wiceprezydent Miasta Krakowa, rodzina księdza Tischnera (brat Kazimierz z żoną Janiną) oraz wielu innych gości. Data uroczystości została wybrana nieprzypadkowo. 12 marca przypada 70-ta rocznica urodzin księdza profesora. Zebrani wysłuchali okolicznościowych wystąpień, a przede wszystkim odczytanego przez szkolnego katechetę ks. Mariusza Suska, specjalnego przesłania papieża Jana Pawła II połączonego z błogosławieństwem dla całej społeczności szkolnej. Po odczytaniu uchwały Rady Miasta o nadaniu szkole imienia, nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru przez ks. kanonika Jana Franczaka dyrektorowi szkoły Janowi Hrynczukowi. Uroczystego poświęcenia sztandaru, który został ufundowany przez wiernych parafii św. Jana Kantego, dokonał ks. kardynał Franciszek Macharski. W części artystycznej uczniowie klas IV-VI przedstawili program słowno-muzyczny. Wystąpiła też góralska kapela z Łopusznej. Po uroczystościach szkolnych, których mottem były słowa księdza Tischnera "Kto wierzy, nigdy nie jest samotny", przemaszerowano do kościoła św. Jana Kantego, gdzie ks. bp Kazimierz Nycz odprawił mszę świętą i wygłosił homilię. Eucharystię uświetnił występ chóru akademickiego Organum. Tego samego dnia w szkole została otwarta Izba Pamięci tzw. Tischnerówka, w której wyeksponowano pamiątki związane z osobą Księdza Profesora.

2001.03.19

Nieopodal auli Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Józefowi Tischnerowi, który był absolwentem tej szkoły. W uroczystościach wzięli udział krewni, przyjaciele Księdza Profesora, władze miasta, radni, nauczyciele i uczniowie Liceum. Tablicę, na której widnieją słowa "Człowiek dla człowieka może być częścią nieba" ufundowali nowotarscy radni i nauczyciele LO. Wykonał ją artysta plastyk Piotr Chodorowicz, poświęcił w czasie uroczystości ks. prałat Mieczysław Łukaszczyk, a kazanie w czasie odprawionej z tej okazji mszy św. wygłosił ksiądz Mieczysław Zoń, szkolny kolega księdza Tischnera. Aula szkoły, którą Ksiądz Profesor darzył wielkim sentymentem nosić będzie od tego dnia Jego imię.

2001.05.20

W Nowym Targu obchodzono 80-lecie działalności Związku Podhalan. Na główne uroczystości przyjechali górale z całego Podhala i zza wielkiej wody, w sumie pół tysiąca gości, a między innymi : Andrzej Gąsienica-Makowski - prezes ZG Związku Podhalan i Stanisław Trojaniak - prezes Związku Podhalan na Amerykę Wschodnią. Mszę świętą rozpoczynającą obchody koncelebrowali w ogrodach kościoła św. Katarzyny ks. Tadeusz Juchas - kustosz bazyliki ludźmierskiej i ks. Władysław Zązel - kapelan Związku Podhalan. Ksiądz Zązel wygłosił także homilię. Po mszy górale z pocztami sztandarowymi i muzykami przeszli na rynek i złożyli kwiaty pod pomnikiem Władysława Orkana, patrona koła i założyciela Związku Podhalan. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury. Kapelani, prezesi i przedstawiciele władz lokalnych otworzyli Izbę Regionalną Nowotarskiego Koła im. ks. prof. Józefa Tischnera. Jej wystrój, wzorowany na tradycyjnej izbie góralskiej, był dziełem mistrza stolarskiego Józefa Babicza. Pamiątkową tablicę ufundowaną przez rodzinę Staszlów, zaprojektowaną przez wiceprezesa oddziału nowotarskiego ZP Tadeusza Jędryskę, a wykonaną przez Andrzeja Niżańskiego, odsłonił Kazimierz Tischner - brat księdza. Artystyczna część spotkania odbyła się w sali widowiskowej. Młodzież szkolna w krótkim przedstawieniu przypomniała historię związku, później byli prezesi związku wspominali minione czasy, a na koniec wystąpili "Mali Śwarni."

2001.05.26

W szczawnickim Rancho W Malinowie odbyło się Spotkanie Tischnerowskich Mędroli (bohaterów książki "Historia filozofii po góralsku" ks. prof. Józefa Tischnera). Gospodarzami spotkania byli: Tadeusz Zachwieja (Empedokles) z żoną Janiną. Przybyli: Ksantypa - Wanda Szado-Kudasikowa z mężem Sokratesem - Andrzejem, Antystenes - Stanisław Szewczyk z Nowego Targu, Georgiasz - Jan Antoł z Bańskiej, Anaksymenes - Józef Staszel z żona Marią z Maruszyny, Anaksagoras - Wojciech Gąsienica-Byrcyn z żoną Bożeną (autorką portretów tischnerowskich filozofów). Wśród gości znaleźli się także: dyrektor Muzeum Pienińskiego Jolanta Jarocka Bieniek, Kazimierz Tischner z żoną Janiną oraz poeci - Wanda Czubernatowa z Mszany Dolnej i Andrzej Dziedzina Wiwer ze Szczawnicy. Zebrani debatowali, wspominali i raczyli się tym co przygotowali gospodarze.

2001.05.31- 06.02

W Krakowie po raz pierwszy odbyły się Dni Tischnerowskie. Organizatorami imprezy byli: Wydawnictwo Znak, Uniwersytet Jagielloński, Papieska Akademia Teologiczna i Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. Tygodnik Powszechny objął patronat prasowy nad wydarzeniem. Głównym punktem programu była dwudniowa konferencja naukowa zatytułowana „Pytając o człowieka – myśl filozoficzna Józefa Tischnera", będąca próbą oceny filozoficznego dorobku Tischnera. W konferencji uczestniczyli między innymi: prof. Chantal Delsol z paryskiego Uniwersytetu Marne La Valle, prof. Władysław Stróżewski - profesor UJ, prezes Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, przyjaciel ks. Tischnera i podobnie jak on uczeń Ingardena, prof. Ryszard Panasiuk z Uniwersytetu Łódzkiego, znawca filozofii romantyzmu niemieckiego, prof. Adam Węgrzecki - kierownik Katedry Filozofii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski, bp Tadeusz Pieronek z Papieskiej Akademii Teologicznej, prof. Karol Tarnowski z Papieskiej Akademii Teologicznej, prof. Barbara Skarga, prof. Maurizo Malaguti z Uniwersytetu w Bolonii - zajmujący się myślą filozoficzną Dantego oraz ks. prof. Benhard Casper - specjalista od filozofii dialogu. Sesję wieńczył wykład „Wieczność i czas. O wiecznym powrocie tego samego”, wygłoszony przez prof. Krzysztofa Michalskiego z Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu w wypełnionej do ostatnich miejsc Auli im. Tischnera Collegium Witkowskiego (tej samej, w której jeszcze kilka lat ksiądz Tischner wykładał). Wykład, będący analizą filozofii Nietzschego, rozpoczął serię corocznych spotkań „Colloquia Tischneriana”. W drugim dniu spotkania pokazany został spektakl "Pan z wami...” poświęcony pamięci ks. prof. Józefa Tischnera. Utkany z fragmentów artykułów publicystycznych, urywków z listów, cytatów z książek Wielebnego (jak go nazywano), zrodził się przede wszystkim z potrzeby serca artystów w nim grających. Był wyrazem wdzięczności i pamięci. Wdzięczności za możliwość osobistego kontaktu, rozmowy i przekazane myśli. Pamięci, która długo przechowuje żywe klisze obrazów i nie chce się z nimi rozstać. W spektaklu uczestniczyli znakomici aktorzy krakowscy (m.in. Anna Polony, Dorota Segda, Jerzy Goliński, Mikołaj Grabowski, Jerzy Trela) i młodzież teatralna. Reżyserowała go prof. Ewa Kurtyś - prodziekan Wydziału Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. W Bibliotece Jagiellońskiej pokazano wystawę "Tischner", będącą ważnym uzupełnieniem biografii autorstwa Wojciecha Bonowicza, który był jej scenarzystą. W ciągu pierwszego miesiąca obejrzało ją ponad 3 tys. osób. Od jesieni eksponaty ruszą w podróż po Polsce. Ostatnim punktem programu Dni Tischnerowskich było spotkanie w ogrodach ZNAKu, podczas którego wręczono nagrody im. ks. Józefa Tischnera. Kapituła w składzie: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), Jarosław Gowin, Leszek Kołakowski, Krzysztof Michalski, Łukasz Tischner, Henryk Woźniakowski i abp Józef Życiński, przyznała ją w trzech kategoriach. Za pisarstwo religijne lub filozoficzne, stanowiące kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”, uhonorowano Stefana Swieżawskiego, za publicystykę lub eseistykę na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności” – Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a za inicjatywy duszpasterskie i społeczne, współtworzące „polski kształt dialogu” Kościoła i świata – ks. Herberta Hlubka. Dni Tischnerowskie obserwowała młodzież ze szkół tischnerowskich.

2001.08.15

W czasie odpustowej mszy świętej w Ludźmierzu odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona ks. prof. Józefowi Tischnerowi, twórcy "Etyki Solidarności". Fundatorem tablicy był Zarząd Regionu Małopolska NSZZ Solidarność Delegatura w Nowym Targu

2001.10.10

I Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu i Gimnazjum w Siedlcach nadano imię ks. prof. Józefa Tischnera. O wyborze patrona decydowała młodzież w demokratycznych wyborach. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w sanktuarium św. Józefa pod przewodnictwem ks. bpa Jana Mazura. Homilię wygłosił bp Henryk Tomasik. Podczas eucharystii poświęcono sztandar szkoły, na którym widniały się trzy słowa: Miłość - Mądrość - Dobroć. Dyrektorzy szkoły: Anna Adamczyk-Habib i Janina Jankowska przekazały sztandar młodzieży. Wśród przybyłych gości znaleźli się: prof. Marian Tischner z żoną Barbarą, ks. Adam Boniecki - redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego i przyjaciel księdza Tischnera, poseł Zbigniew Janas, prezydent Siedlec dr Mirosław Szymanowicz oraz przedstawiciele kuratorium oświaty, siedleckich szkół i wielu innych. Uroczystość uświetnił występ Chóru Miasta Siedlce pod dyrekcją chórmistrza Mariusza Orzelowskiego oraz program artystyczny zatytułowany "Jo-Tischner", a zakończyła ją debata "Zło można zwyciężyć tylko dobrem." Nowa szkoła tischnerowska otrzymała od brata patrona liczne pamiątki.

2001.10.13-14

W Gorcach odbył się I Rajd szlakami księdza Józefa Tischnera. Była to inicjatywa brata księdza - Kazimierza i jego syna Wojciecha. W organizacji pomogło Polskie Towarzystwo Tatrzańskie z Nowego Targu. W rajdzie uczestniczyło blisko 150 osób. Większość stanowili uczniowie ze szkół, które przyjęły imię księdza profesora Józefa Tischnera lub przygotowują się do tego wydarzenia. Była więc młodzież z Tarnowa, Krakowa, Siedlec, Trzemeśni, Rogoźnika, Woli i Nowego Targu. Poza rodziną księdza Tischnera obecni byli także nauczyciele i przyjaciele Księdza Profesora: Wanda Szado-Kudasik z mężem Andrzejem, były dyrektor TPN Wojciech Gąsienica-Byrcyn, były dyrektor GPN Andrzej Gruszczyk, prof. Stanisław Hodorowicz - rektor PPWSZ, prezes PTT Krzysztof Kabat i nowotarski nadleśniczy Roman Latoń. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy nad grobem księdza Tischnera na cmentarzu w Łopusznej. Modlitwę prowadził proboszcz Jerzy Raźny. Następnie uczestnicy rajdu zwiedzili kościółek parafialny i w końcu ruszyli w kierunku Turbacza. Przewodnikami byli: Wojciech Tischner i Andrzej Chowaniec. Osoby starsze wywiezione zostały do góry samochodem terenowym, a młodzież wędrowała pod szczyt niebieskim szlakiem. Podobną trasą na Turbacz często chodził Ksiądz Profesor. Dzieci i młodzież zbierając śmieci ze szlaku uczestniczyli w akcji sprzątania Gorców. Po około czterech godzinach marszu przez Polanę Rusnakową z Kaplicą Papieską, grupa doszła pod schronisko na Turbaczu. Po krótkim odpoczynku Kazimierz Tischner wraz ze Stanisławem Hodorowiczem i Krzysztofem Kabatem odsłonili pamiątkową tablicę poświęconą księdzu Tischnerowi, którą ufundowała kierowniczka schroniska. Napis obok wizerunku filozofa głosi: "Granicą wolności jest wolność drugiego człowieka". Uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe zdjęcie tablicy z okolicznościową pieczątką rajdową. Po odsłonięciu tablicy ks. Andrzej Fyda z Lipnicy Wielkiej odprawił mszę przy ołtarzu polowym pod schroniskiem. W homilii mówił głównie o wolności. Po mszy i ciepłym posiłku każda ze szkół przedstawiła krótki program artystyczny. Księdza Profesora wspominali jego przyjaciele i bohaterowie książki "Historia filozofii po góralsku". Jej fragmenty zostały przedstawione przez młodzież z Trzemeśni, wzbudzając powszechny entuzjazm. Odśpiewany został hymn rajdu, do którego słowa ułożyła Wanda Szado-Kudasikowa prowadząca wieczorne spotkanie. Nie zabrakło oczywiście góralskiej nuty w wykonaniu kapeli ludowej Muzyka z Łopusznej, która jako pierwsza przyjęła imię księdza Józefa Tischnera. W niedzielę o 5:00 rano w jadalni schroniska spotkali się przy kawie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 153 z Krakowa Jan Hrynczuk i Kazimierz Tischner. W blasku wschodzącego słońca, przy opadającej mgle i wynurzających się szczytach Tatr z ust Jana Hrynczuka padły znamienne słowa: "Od tej chwili jesteś całą gębą ojcem rodziny szkół „tischnerowskich”. Stanisława Szewczyk upamiętniła to wydarzenie wierszem: Księże profesorze ! Kielo radości w nos ze my się naśli w Twojej rodzinie rodzinie wielkiej, nosącej Twe imię ojcem rodziny obrołeś Kazimierza on Twymi drogami wse chodzić zamierza i syćkie dzieciska zabiory ze sobom coby jak najwięcej przebywać z Tobą. Nieco później, po śniadaniu, uczestnicy rajdu złożyli podpisy na tablicy pamiątkowej, pożegnali się z organizatorami i zeszli w różnych kierunkach w doliny. Jedni zdobyli po drodze szczyt Turbacza, inni obejrzeli bacówkę księdza Tischnera. Szli tak, aby było bliżej do domu. Wszyscy obiecali powrót za rok.