Kalendarium 2002

2002.03.14

Po długich staraniach Publicznemu Gimnazjum w Trzemeśni nadano imię ks. prof. Józefa Tischnera. Niemal dwa lata trwały przygotowania, które zaowocowały m.in. wydaną przez szkołę publikacją zatytułowaną „Śladami księdza Tischnera”, utrwalającą drogę, jaką przemierzali uczniowie i nauczyciele, by jak najpełniej poznać osobę i dzieło patrona. Wśród zaproszonych gości na uroczystości znaleźli się: najbliżsi członkowie rodziny patrona - bracia Kazimierz i Marian, bratankowie Łukasz i Wojciech, grono przyjaciół i bohaterów "Historii filozofii po góralsku", przedstawiciele władz Myślenic i krakowskiego kuratorium oraz delegacje szkół tischnerowskich. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Klemensa koncelebrowana przez księdza infułata Jerzego Bryłę. Towarzyszyli mu m. in.: ks. prof. Adam Kubiś - były rektor PAT w Krakowie oraz pochodzący z Trzemeśni kierownik Katedry Psychologii Religii PAT ks. prof. Józef Makselon. W czasie mszy poświęcono sztandar szkoły, który następnie, już na dziedzińcu szkolnym, uroczyście przekazano młodzieży. Odsłonięto także pamiątkową tablicę ze słowami księdza Tischnera: "Wychowują jedynie ci, którzy mają nadzieję". Dalsza część uroczystości odbyła się w domu strażaka. Zaprezentowano sylwetkę Patrona, a w programie artystycznym młodzież przedstawiła miniaturę sceniczną na podstawie "Filozofii dramatu" oraz inscenizację fragmentów "Historii filozofii po góralsku" ks. Józefa Tischnera. Autorką programu była orędowniczka przynależności do rodziny szkół tischnerowskich, nauczycielka języka polskiego Grażyna Drożdż. Na zakończenie uroczystości Kazimierz Tischner podarował szkole - pas i tomik poezji góralskiej Andrzeja Kudasika (obecnego wraz z żoną Wandą), dyrektorowi szkoły, Andrzejowi Jaskowi - kapelusz góralski będący symbolem przynależności do Rodziny Szkół Tischnerowskich, a polonistce Grażynie Drożdż - chustę góralską . Góralski ton nadała świętu Muzyka z Łopusznej.

2002.04.13

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli przyjęło imię ks. prof. Józefa Tischnera. Uroczystość nadania szkole imienia rozpoczęła msza święta w kościele pw. Matki Boskiej Piekarskiej , w czasie której proboszcz Albert Rother poświęcił sztandar ufundowany przez rodziców. Na sztandarze znalazły się słowa patrona: "Granicą wolności jest wolność drugiego człowieka". Po mszy uczestnicy uroczystości udali się do szkoły, gdzie poczet Rady Rodziców przekazał sztandar dyrektorowi szkoły Barbarze Bandole, a ta oddała go w ręce gimnazjalistów. Przewodniczący Rady Gminy Alojzy Wojciech wręczył pani dyrektor akt nadania imienia, a wójt Bogdan Taranowski wraz z braćmi księdza profesora - Kazimierzem i Marianem, dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej autorstwa Stanisława Hochuła. Uroczystość wzbogacona była wystawą prac o Patronie, wykonanych przez uczniów oraz programem artystycznym przygotowanym przez teatr szkolny "Blask". Młodzież przedstawiła inscenizowaną historię życia Księdza Profesora i korespondujący z jego filozoficzną spuścizną żartobliwy spektakl pt. " Jak Arystoteles obalił Platona". Szkoła tradycyjnie została obdarowana przez rodzinę Patrona różnymi pamiątkami: płaskorzeźbą bacówki Księdza Profesora, kilkoma zapiskami z jego dziennika, portretem księdza w stroju góralskim, kapeluszem góralskim. W kronice gimnazjum, rodzina i przyjaciele księdza Tischnera napisali: "Uczniom, pedagogom, rodzicom tej wspaniałej szkoły życzymy, aby dokonywali właściwych wyborów wartości i zawsze wiedzieli przed jaką prawdą trzeba uklęknąć, a przed jaką stanąć na baczność. W poczuciu, że razem z Wami uczymy się Tischnera, z serdecznymi pozdrowieniami, podziękowaniami za wspaniałą uroczystość".

2002.05.18-19

W Łopusznej odbył się zlot nauczycieli ze szkół tischnerowskich. Imię księdza Tischnera przyjęło już sześć placówek oświatowych, kolejne czekają w kolejce. Gości w Łopusznej podejmowała rodzina Księdza Profesora oraz jego przyjaciele. Najpierw pomodlono się nad grobem filozofa, potem zwiedzono kościółek parafialny, a następnie przeniesiono się do GOK-u, gdzie można było obejrzeć wystawę prac plastycznych dzieci i młodzieży inspirowaną życiem i twórczością księdza Tischnera. Wreszcie Kazimierz Tischner zabrał uczestników "Majówki" w góry, aby mogli posmakować bacówkowej ślebody. W czasie spotkania pojawiły się bardziej konkretne plany powołania stowarzyszenia propagującego "myśl tischnerowską" oraz wydawania kwartalnika.

2002.05.29

W Radziszowie, w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia funkcjonowania szkoły w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci, nadano Zespołowi Placówek Oświatowych imię ks. prof. Józefa Tischnera. Pomysłodawcą nadania imienia księdza Tischnera był Krzysztof Gerc, na co dzień psycholog szkolny, który wspólnie z kadrą kierowniczą i zespołem nauczycieli zajął się organizacją całego przedsięwzięcia. W obecności zaproszonych gości: Kazimierza i Mariana Tischnerów z rodzinami, wojewody małopolskiego Jerzego Adamika, Małopolskiego Kuratora Oświaty Jerzego Lackowskiego, dziekana wydziału Filozoficznego PAT ks. prof. Władysława Zuziaka, Krystyny Olejniczak z Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych, burmistrza Skawiny Stanisława Paca, władz powiatowych, rodziców i dzieci, ks. Kardynał Franciszek Macharski celebrował uroczystą mszę świętą. Po mszy przedstawiciel zarządu Powiatu Krakowskiego odczytał i wręczył dyrektor Beacie Wąsowicz akt nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych, a następnie odsłonięto tablicę upamiętniającą wydarzenie. Goście mogli również obejrzeć wystawę ilustrującą pięćdziesięcioletnią historię szkoły szpitalnej. Bracia Księdza Profesora tradycyjnie obdarowali nową placówkę w Rodzinie Szkół Tischnerowskich prezentami. Szczególną radość sprawiło ofiarowanie dzieciom roweru rehabilitacyjnego, przekazanego przez Ryszarda Lasyka ze spółki IB z Nowego Targu. Część artystyczna utrzymana była w radosnym nastroju góralskim. Połączone siły pacjentów sanatoryjnych, licealistów skawińskich i myślenickich oraz studentów krakowskich uczelni zaprezentowały program będący kolażem myśli i utworów Patrona z przyśpiewkami góralskimi.

2002.06.29

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przenajświętszej Trójcy w Łopusznej, Zarząd Gminy w Nowym Targu, Gminny Ośrodek Kultury, Oddział Związku Podhalan w Łopusznej oraz rodzina Tischnerów zorganizowali w Łopusznej uroczystości upamiętniające drugą rocznicę śmierci ks. prof. J. Tischnera . Nad grobem filozofa zebrali się tłumnie jego przyjaciele. Wspomnieli zmarłego góralskim śpiewem i muzyką, ale też chwilą ciszy i zadumy. Jan Hamerski - prezes Związku Podhalan przypomniał, jaki ostateczny sens miała dla ks. Tischnera ludzka odwaga. Bliscy księdzu za życia poeci: Wanda Szado-Kudasikowa i Roman Dzioboń jeszcze raz przeczytali wiersze napisane po śmierci przyjaciela i przewodnika. Po oddaniu hołdu zmarłemu wszyscy zebrali się przy łopuszańskim kościółku, gdzie odsłonięta została pamiątkowa tablica ufundowana przez rodzinę Waksmundzkich, poświęcona osobie księdza Tischnera. Na drewnianej płycie "wystrugano" cytat z jednego z kazań: "Ciszą wszelkich cisz jest cisza kościółka. Kto chce znaleźć Boga, musi wejść w ciszę". Kolejnym punktem programu uroczystości była dyskusja na temat: "Ks. prof. Józef Tischner - nauczyciel mądrości". Rozmowę poprowadził Jarosław Gowin - redaktor naczelny Wydawnictwa "Znak". Poza prowadzącym uczestniczyli w niej: Zbigniew Stawrowski - uczeń i asystent księdza Tischnera, Stanisław Kłodziński - dyrektor szpitala w Nowym Targu, Jan Antoł i Wojciech Gąsienica-Byrcyn - bohaterowie "Historii filozofii po góralsku", Józef Klamerus - przyjaciel z lat szkolnych, ks. prof. Bafia, rodem z Gliczarowa i Wiktor Wąsowicz - inicjator łopuszańskich spotkań "Wokół myśli Księdza Profesora". Po dyskusji uczestnicy uroczystości wzięli udział we mszy świętej odprawionej przez ks. Władysława Zarębczana, który wygłosił także homilię nawiązującą do księdza Tischnera. Na koniec spotkania artyści Piwnicy św. Norberta z Krakowa przedstawili spektakl słowno-muzyczny "Z nich zaś najpiękniejsza jest miłość", dedykowany księdzu Tischnerowi.

2002.06.30

Szkoła Podstawowa w Rogoźniku przyjęła imię księdza profesora Józefa Tischnera. To dziewiąta placówka w Rodzinie Szkół Tischnerowskich i pierwsza na Podhalu. Rogoźnik ma silne związki z rodziną Tischnerów. Ojciec księdza, także Józef, w latach 1942 - 45 był kierownikiem tutejszej szkoły, a matka była jej nauczycielką. Później w szkole uczyli członkowie rodziny. Ksiądz Tischner wielokrotnie prowadził tu rekolekcje i często odwiedzał rodzinę i znajomych Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył ksiądz kardynał Franciszek Macharski. W czasie mszy poświęcono sztandar szkoły z portretem patrona projektu Jana Mrożka. Na sztandarze znalazły się słowa księdza Tischnera: "Wychowują jedynie ci, którzy mają nadzieję". Po mszy mieszkańcy wsi, uczniowie, nauczyciele, rodzina i przyjaciele księdza profesora, przedstawiciele władz samorządowych i duchowni zebrali się na boisku szkolnym. Wśród gości byli m.in. Jarosław Gowin - redaktor naczelny Wydawnictwa "ZNAK" oraz Wojciech Bonowicz - autor biografii Księdza Profesora. Uroczystości poprowadził dyrektor szkoły Stanisław Chowaniec. Sylwetkę Józefa Tischnera przybliżył ksiądz Mieczysław Zoń, jego przyjaciel i proboszcz rogoźnickiej parafii. Wójt gminy Jan Smarduch przypomniał, jak to dzięki księdzu Tischnerowi wielu okolicznych gospodarzy otrzymało maszyny rolnicze z Austrii, a wielu studentów wyjechało do Wiednia na stypendia. Uczniom i nauczycielom życzenia złożył kurator małopolski Jerzy Lackowski. Na uroczystości do Rogoźnika przyjechali przedstawiciele szkół, których patronem jest ksiądz Tischner i które planują przyjąć jego imię. Wśród nich była dyrektor polskiej szkoły w Użgorodzie. W budynku szkolnym odsłonięta została tablica pamiątkowa, na której wyryto słowa Księdza Profesora: "Człowiek jest takim drzewem, które czuje w sobie dobro i dlatego nie chce złych owoców rodzić". Tablicę wyrzeźbił Marek Zubek z Rogoźnika. Bracia księdza podarowali szkole między innymi oprawione w ramy dokumenty potwierdzające fakt, iż rodzina Tischnerów mieszkała w Rogoźniku, a także dowód osobisty ich ojca. W programie artystycznym dzieci przedstawiły życie i działalność Patrona na podstawie tekstu napisanego przez Wandę Czubernatową z Raby Wyżnej oraz spektakl rozgrywający się u bram raju na podstawie tekstu Joanny Słodyczki pt. "Skarb". Uroczystości zakończyła góralska gościna, w czasie której wystąpili Śwarni z Nowego Targu i Kapela Wojciecha Boguckiego z Podegrodzia.

2002 lipiec początek miesiąca

W rodzinnym domu Tischnerów w Starym Sączu przy ulicy Mickiewicza 32 spotkali się: Anna Karoń-Ostrowska z mężem ( z Warszawy ), Ewa Matejska (z Tarnowa), Grażyna Drożdż (z Trzemeśni), Lucyna Mikulińska (z Brzeska) Renata i Krzysztof Przybyłowie (z Rogoźnika ) oraz Janina i Kazimierz Tischnerowie ( z Nowego Targu). Spotkanie zwołano w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie: Co dalej robimy ? Zapada decyzja o założeniu i rejestracji stowarzyszenia oraz druku kwartalnika. Z wielu propozycji wybrano nazwę Stowarzyszenie ,,Drogami Tischnera’’. Ideą przewodnią miało stać się upowszechnianie myśli Księdza Profesora i sprawowanie roli opiekuńczej nad Rodziną Szkół Tischnerowskich, a podstawowym zadaniem wspieranie wspólnych inicjatyw podejmowanych przez Rodzinę Szkół i ludzi związanych z myślą ks. prof. Józefa Tischnera. Termin zebrania założycielskiego ustalono na 20 lipca 2002 r. w Starym Sączu, w rodzinnym domu Tischnerów.

2002.07.20

W Starym Sączu w domu na ulicy Mickiewicza 32 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia ,,Drogami Tischnera", w którym udział wzięło 18 osób: Janina, Kazimierz, Maria i Wojciech Tischner, Renata i Krzysztof Przybyła, Maria i Leszek Papież, Ewa Matejska, Grażyna Drożdż, Urszula Kozioł, Lucyna Mikulińska, Jacek Partyński, Stanisław Chowaniec, Stanisława Szewczyk, Krystyna Tylka, Andrzej Chowaniec, Józef Michalik. W protokole z zebrania zapisano między innymi: "Po otwarciu przez pana Kazimierza Tischnera zebrania, w wyniku dyskusji postanowiono powołać do życia stowarzyszenie, którego celem miałaby być współpraca szkół noszących imię księdza profesora Józefa Tischnera oraz propagowanie jego myśli. W dalszym ciągu zebrania przystąpiono do opracowania statutu Stowarzyszenia oraz wyboru jego nazwy (Uchwała nr 1 założycieli Stowarzyszenia ) oraz wybrania spośród założycieli Stowarzyszenia, jego zarządu (Uchwała nr 2 założycieli Stowarzyszenia) i komisji rewizyjnej (Uchwała nr 3 założycieli Stowarzyszenia ) (…) Jednogłośnie uchwalono nazwę Stowarzyszenia w brzmieniu ,,Drogami Tischnera" oraz statut tego Stowarzyszenia (…) Jednogłośnie powołano zarząd Stowarzyszenia ,,Drogami Tischnera ‘’ w składzie : Kazimierz Tischner - prezes, Krystyna Tylka - vice prezes, Stanisława Szewczyk - vice prezes, Renata Przybyła - Skarbnik, Krzysztof Przybyła - sekretarz, Maria Papież – członek zarządu, Leszek Papież — członek zarządu. (…) Jednogłośnie powołano Komisję Rewizyjną (…) w składzie: Ewa Matejska - przewodnicząca, Józef Michalik - zastępca przewodniczącej, Lucyna Mikulińska - sekretarz. Ustalono, że tymczasową siedzibą Stowarzyszenia będzie lokal użytkowy stanowiący własność Renaty i Krzysztofa Przybyłów znajdujący się w Rogożniku.

2002.09.28

W Trzemeśni, w mieszkaniu Grażyny Drożdż zwołano pierwsze zebranie Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera". W czasie spotkania dyskutowano o statucie Stowarzyszenia, jego logo oraz o planach wydawania kwartalnika. Szczegółowo przeanalizowano zapisy przygotowanego projektu statutu Stowarzyszenia.

2002.10.04

W Nowym Targu zebrała się grupa założycieli Stowarzyszenia "Drogami Tischnera". W trakcie spotkania uchwalony został Statut Stowarzyszenia

2002.10.11

W Zespole Szkół nr 3 w Wadowicach miała miejsce uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 9:00 w Bazylice Ofiarowania NMP, podczas której wzruszające kazanie wygłosił długoletni katecheta szkoły i seminaryjny kolega ks. prof. Józefa Tischnera - ks. prałat Zdzisław Kałwa. Wspominał Go jako człowieka wyrozumiałego wobec innych, nie znoszącego pruderii i zakłamania. Mówił, że młodzież szalała za Nim, gdyż humoru i żartów nigdy na Jego katechezach nie brakowało. Po uroczystej mszy świętej jej uczestnicy udali się do budynku Zespołu Szkół nr 3. W sali gimnastycznej zgromadziło się wielu dostojnych gości, wśród nich: brata Patrona - Marian Tischner, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele innych szkół. Brat Patrona przekazał na ręce pani dyrektor szkoły Jolanty Satławy jedno ze zdjęć ks. prof. Józefa Tischnera z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. W części artystycznej młodzież przedstawiła montaż słowno – muzyczny oparty na maksymach filozoficznych Księdza Profesora, przygotowany pod opieką Agnieszki Rajdy i Małgorzaty Dudy. Salę przyozdobiły wielkie zdjęcia Patrona wypożyczone z wydawnictwa Znak dzięki zabiegom Wiesławy Wallach. Dla gości przygotowano również ekspozycje ukazujące życie i historię szkoły.

2002.10.12-13

Odbył się II Rajd Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera. Brało w nim udział około 150 przedstawicieli szkół noszących imię Księdza Profesora (z Trzemeśni, Woli, Radziszowa, Żor, Rogoźnika, Siedlec, Krakowa i Tarnowa) lub przygotowujących się do tego wydarzenia (z Poznania i Użgorodu), a także z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Łopusznej. Mimo niesprzyjającej aury nie zrezygnowali z wyprawy i na miejsce zbiórki w Łopusznej dotarli z różnych stron Polski. Spotkanie rozpoczęło się na cmentarzu od wspólnej modlitwy poprowadzonej przez ks. proboszcza Jerzego Raźnego. Odmówiono przejmującą "Litanię na śmierć ks. Józefa Tischnera" autorstwa Wiktora Schramma, a Wanda Szado-Kudasikowa (poetka, Ksantypa z "Historii filozofii po góralsku") odczytała wiersz poświęcony pamięci Księdza. Młodzież, przy dźwiękach Muzyki z Łopusznej, złożyła na grobie kwiaty i zapaliła znicze. W spotkaniu uczestniczyli również inni bohaterowie "Historii filozofii..." (Renata Przybyła, Wojciech Gąsienica-Byrcyn, Andrzej Kudasik) oraz dobroczyńcy rajdu: Marek Fryźlewicz - burmistrz Nowego Targu, Roman Latoń i Krzysztof Przybyła z Nadleśnictwa Nowy Targ. W końcu uczestnicy podzieleni na dwie grupy wyruszyli w drogę na Turbacz. Jedni wędrowali zielonym szlakiem z Nowego Targu pod przewodnictwem Andrzeja Chowańca (kuzyna ks. Tischnera), drugich szlakiem niebieskim z Łopusznej prowadził Wojtek Tischner (bratanek ks. Tischnera). Przemoczeni, ubłoceni, ale szczęśliwi, wszyscy zjawili się w schronisku na Turbaczu. Podczas mszy świętej odprawionej przez księdza Grzegorza Bielaszkę z Tarnowa, uznanego oficjalnie za II Kapelana Rodziny Szkół Tischnerowskich, pogratulowali sobie osiągnięcia celu. A potem było mnóstwo atrakcji: konkurs wiedzy o Patronie, pokaz sprzętu ratowniczego GOPR i rozumowa na temat bezpiecznej turystyki górskiej przeprowadzona przez Grupę Podhalańską GOPR z Rabki (Janusz Kapłon), występy artystyczne i posiady prowadzone przez Wandę Szado-Kudasikową i Ewę Matejską (dyrektor SSP nr 1 z Tarnowa) oraz pamiątkowe upominki dla uczestników. Dodatkową atrakcją wieczoru była gra i śpiew przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Drugi dzień rajdu to powrót do Łopusznej - z obowiązkowym przystankiem koło bacówki Księdza Profesora i… kolejną niespodzianką. Dzięki Państwu Janinie i Kazimierzowi Tischnerom, w ośrodku wypoczynkowym Naftobudowy na wędrowców czekał pyszny obiad. Niedzielna aura sprzyjała. Uczestnicy zapowiadają powrót za rok.

2002.10.16

Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" zostaje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000134301. W "rubryce 3 - Cel działania organizacji", zapisano: 1) Rozwijanie współpracy pomiędzy placówkami podmiotami i innymi organizacjami noszącymi imię księdza profesora Józefa Tischnera, a także osobami fizycznymi których cele zbliżone są do celów działania stowarzyszenia; 2) Udzielanie pomocy placówkom, podmiotom i innymi organizacjom noszącymi imię księdza profesora Józefa Tischnera, jeżeli powstanie taka konieczność; 3) Upowszechnianie myśli księdza profesora Józefa Tischnera przede wszystkim wśród młodzieży 4) Tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania

2002.12.07

W Nowym Targu powstaje Koło Terenowe Stowarzyszenia "Drogami Tischnera"

2002 grudzień

Ukazał się pierwszy, podwójny numer kwartalnika "Drogami Tischnera" zredagowany przez zespół w składzie: Barbara Bandoła, Grażyna Drożdż, Ewa Matejska, Janina Satława. Na okładce kwartalnika pojawia się logo stowarzyszenia, które zaprojektował Marcin Ozorowski z Nowego Targu, przyjaciel rodziny Tischnerów. Sam tak o nim pisał: "Trudno zapisać myśl w jeden mały znak. Postać niezwykła. Jest zatem On sam. W geście pokory. Pod krzyżem, z którym prowadził dialog. Długo i konsekwentnie. Z którego czerpał siłę i żar. Dzięki któremu zadawał wciąż nowe pytania. Jak przystało na filozofa, samotnie - ale zawsze w trosce o innych. Dla innych. Zatem jest, by otworzyć przed nami bramy ogrodu wiedzy. Miejsca tajemnicy, gdzie dojrzewają rośliny uczuć i mądrości. Tylko tyle i aż tyle".