Kalendarium 2004

2004.02.16-21

W Rzymie odbyły się VII Światowe Rekolekcje Podhalańskie zorganizowane przez ks. Władysława Zarębczana, pracownika Kongregacji Ewangelizacji Narodów. W wydarzeniu uczestniczyło 180 osób z 9 krajów, w tym oczywiście grupa z Polski. Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" reprezentowali: jego prezes Kazimierz Tischner oraz Barbara Bandoła, Maria Tuchowska (obie z Woli) i Aleksandra Zimończyk (z Żor). Przed rozpoczęciem autokarowej podróży w ludźmierskim sanktuarium została odprawiona msza święta. Przewodniczył jej ojciec Leon Knabit w otoczeniu 17 innych duchownych. W drodze do Rzymu grupa zatrzymała się w Asyżu. W podziemiach Bazyliki św. Franciszka odprawiono mszę. Następnie zwiedzano klasztor, kościół św. Klary i miasteczko. Wieczorem 16.02 pielgrzymi dotarli do Domu Polskiego Jana Pawła II w Rzymie. Kolejnego dnia poza uczestnictwem w nabożeństwach, które prowadził ks. Władysław Zązel, ks. Tadeusz Juchas i mszy odprawionej przez abp Stanisława Ryłkę, wysłuchano wykładów prof. Stanisława Grygla z Uniwersytetu Laterańskiego "Modlitwy idą i wracają - nie ma nie wysłuchanej" i "Cemu, jak i kie - Podhalańca refleksyjo o modlitwie" Stanisława Hodorowicza. W środę 18.02 uczestnicy rekolekcji trafili na Audiencję Generalną na Placu św. Piotra, zwiedzili Ogrody Watykańskie, wysłuchali wykładu o. Leona Knabita "Modlitwa uświęcenia czasu" i uczestniczyli we mszy św., której przewodniczył abp Szczepan Wesoły. Kolejnego dnia z godnie z programem grupa wyjechała do San Giovanni Rotondo aby zobaczyć miejsca bliskie św. Ojcu Pio. Zwiedzono sanktuarium, pomodlono się przy grobie świętego i odwiedzono grotę św. Michała Archanioła na górze Gargano. W piątek 20.02 miało miejsce spotkanie z Hanną Suchocką ambasadorem RP w Watykanie, ale głównym punktem dnia i całych rekolekcji była prywatna audiencja u Ojca Świętego. Wcześniej zwiedzono Kaplicę Sykstyńską, przy wejściu do której górali witał abp Stanisław Dziwisz. Przy dźwiękach góralskiej muzyki wysłuchano fragmentów "Tryptyku Rzymskiego." W czasie audiencji każdy uczestnik rekolekcji został przedstawiony Papieżowi i otrzymał błogosławieństwo. Udało się także zaimprowizować krótki występ dla Ojca Świętego. W sobotę 21.02 po porannej mszy św. grupa Podhalańczyków opuściła Rzym.

2004.03.12

Po ponad rocznych zmaganiach dyrekcji szkoły i uczniów z poznańskimi radnymi, udało się doprowadzić do nadania Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu imienia księdza. prof. Józefa Tischnera. W dniu uroczystości nadania imienia, przed jej oficjalnym rozpoczęciem, zorganizowano dyskusję panelową na temat "Uniwersalnych wartości nauczania ks. prof. Józefa Tischnera", w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście (m.in. Wojciech Bonowicz i ks. Tomasz Węcławski). Po dyskusji, już w ramach głównej uroczystości, głos zabrała Krystyna Łybacka (Minister Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ryszard Grobelny - Prezydent Poznania. Następnie młodzież szkolna przedstawiła etiudę odnoszącą się do filozofii ks. prof. Józefa Tischnera. Po występie ks. bp Marek Jędraszewski poświęcił sztandar szkoły, który prezydent miasta przekazał młodzieży. Zaproszeni goście odsłonili tablicę pamiątkową upamiętniającą uroczystość. Dyrektorzy Szkół Tischnerowskich i brat Księdza Profesora Kazimierz Tischner w takt góralskiej Muzyki z Łopusznej dokonali symbolicznego przyjęcia dyrektora szkoły Stanisława Kropielnickiego do Rodziny. Na koniec uroczystości w kościele parafialnym pw. św. Marka na osiedlu Czecha bp Jędraszewski odprawił mszę świętą w intencji ks. prof. Józefa Tischnera oraz społeczności ZSO nr 4.

2004.03.16

W Starym Sączu odbyły się uroczystości z okazji 73 rocznicy urodzin ks. Józefa Tischnera zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza. Uczestniczyli w nich członkowie rodziny księdza, w tym jego brat Kazimierz Tischner, przedstawiciele władz samorządowych: wicewojewoda małopolski, starosta nowosądecki Jan Golonka, prezydent Nowego Sącza Józef Antoni Wiktor i burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń. Przybyli też: uczeń księdza Tischnera - ks. prof. Władysław Zuziak, dziekan Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, delegacja z Łopusznej z góralską kapelą oraz liczne grono starosądeczan. Uroczystości rozpoczęły się w kościele klasztornym ss. Klarysek, gdzie mszę świętą w intencji śp. ks. prof. Józefa Tischnera koncelebrowali ks. prałat Alfred Kurek i ks. prof. Władysław Zuziak. Następnie w budynku przy ulicy Piłsudskiego 9 odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą urodziny Józefa Tischnera, a w Muzeum Regionalnym otwarto wystawę o życiu i twórczości Profesora. Część pamiątek znajdowała się już w archiwum muzeum, ale pozyskano też nowe eksponaty, np. unikatowe wydanie "Etyki Solidarności" udostępnione przez miejscowego kolekcjonera Andrzeja Długosza, czy dokumenty ze zbiorów rodzinnych przekazane przez Kazimierza Tischnera.

2004.03.26-28

W Ludźmierzu odbyły się I Rekolekcje z Tischnerem pod hasłem "Jak Żyć?". Ich organizatorem było Stowarzyszenie "Drogami Tischnera". Rozpoczęły się w piątek 26 marca od wieczornej mszy świętej, w czasie której homilię wygłosił prowadzący rekolekcje ks. Adam Boniecki. Tego dnia uczestniczono jeszcze w drodze krzyżowej i w spotkaniu z rekolekcjonistą w Domu Pielgrzyma. Rozmowy trwały do późnej nocy. W sobotę uczestnicy rekolekcji obejrzeli fragmenty filmu "Tak się tocy moja myśl", do którego widzów wprowadził redaktor Wojciech Bonowicz. W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z gospodarzem ludźmierskiego sanktuarium księdzem Tadeuszem Juchasem, który z wielką swadą opowiadał o swoich kontaktach z księdzem Tischnerem i o tym, jak powstała idea krzewienia jego myśli filozoficznej. Wieczorem odprawiona została msza święta z drugą nauką rekolekcyjną. Dzień zakończył się koncertem pieśni wielkopostnych w wykonaniu Miejskiego Nauczycielskiego Chóru "Gorce" z Nowego Targu. Trzeciego, ostatniego dnia rekolekcji, po niedzielnej mszy świętej pokazano film "Siedem Grzechów Głównych". Po projekcji toczyła się dyskusja prowadzona przez Wojciecha Bonowicza. Ostatnie spotkanie odbyło się po obiedzie. Uczestnicy rekolekcji podzielili się swoimi refleksjami na temat minionych dni. Przed wyjazdem wykonano pamiątkowe zdjęcie uczestników rekolekcji przed Domem Pielgrzyma.

2004 maj

Ukazał się szósty, ostatni numer kwartalnika "Drogami Tischnera". (W roku 2007 wydany został jeszcze biuletyn "Drogami Tischnera", który informował o wydarzeniach zaistniałych w roku 2006.)

2004.06.27

Czwartą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Tischnera Łopuszna uczciła otwarciem Izby Pamięci kapłana i filozofa. Została ona zlokalizowana w stylowym obiekcie dobudowanym do budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Dół dwukondygnacyjnej Tischnerówki zajęły pamiątki po Księdzu Profesorze, zdjęcia, listy, dokumenty, sprzęty domowe. Piętro wypełniły urządzenia audiowizualne pozwalające słyszeć głos, czytać teksty, odtwarzać nagrania. Projektantem Izby Pamięci był nowotarski architekt Jerzy Jędrysko. Aranżację wnętrza na parterze przygotowała Ewa Berbeka - zakopiańska artystka, natomiast na piętrze - Piotr Młodożeniec z Warszawy. Uroczystości związane z otwarciem "Tischnerówki" rozpoczęły się od modlitwy i złożenia kwiatów na grobie księdza Tischnera. W łopuszańskim kościółku odprawiona została uroczysta msza pod przewodnictwem bp Tadeusza Pieronka. "Żeby Bóg był w każdym z nas i dla każdego" - życzył biskup poświęcając "Tischnerówkę" na oczach kilkusetosobowego tłumu gości nie tylko z Podhala. Była rodzina Tischnerów, bohaterowie "Historii filozofii po góralsku", ludzie związani ze Stowarzyszeniem "Drogami Tischnera", delegacje szkół noszących imię Księdza Profesora, duchowieństwo, parlamentarzyści - na czele z niedawno wybranym do Parlamentu Europejskiego posłem Bogdanem Klichem, redaktor Znaku Wojciech Bonowicz - autor poświęconej Tischnerowi monografii. Przyszło też wielu mieszkańców Łopusznej. Po uroczystym otwarciu "Tischnerówki" przedstawiono program artystyczny. Gimnazjaliści z Woli przygotowali przedstawienie "Nadzieja i odpowiedzialność", grupa spiska Podhale z Jurgowa popisała się muzyką i tańcem, a potem przy wspominkowych posiadach sceną zawładnął Zespół im. L. Łojasa z Łopusznej. Gościem specjalnym był Piotr Cyrwus, który odczytał zebranym list z zaświatów.

2004.10.14

W Rajczy odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Janina i Kazimierz Tischnerowie, wójt Gminy Rajcza Adam Iwanek, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan Władysław Motyka, przedstawiciele kuratorium, byli dyrektorzy i nauczyciele tutejszej szkoły. Ponad rok wcześniej 29.08.2003 r. Rada Gminy Rajcza podjęła decyzję o nadaniu szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Od tego momentu szkoła zaczęła gromadzić informacje na temat życia i działalności patrona. Organizowane były konkursy na temat jego życia i twórczości oraz wyjazdy do Łopusznej. Młodzież szkolna odwiedziła grób księdza Tischnera, kościół parafialny oraz Izbę Pamięci. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca celebrowana przez bp Janusza Zimniaka w asyście księdza dziekana Józefa Nędzy, proboszcza Franciszka Warzechy, kapelana Związku Podhalan Władysława Zązla i wikarych. W czasie mszy biskup wygłosił homilię i poświęcił sztandar ufundowany przez Radę Rodziców. Eucharystię uświetnił chór parafialny "Laurentis" oraz szkolny zespół regionalny "Rajcusie". Po powrocie do szkoły nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Annę Stawarz i płaskorzeźby wykonanej i ofiarowanej przez byłą absolwentkę szkoły Kingę Szczepańczyk. W końcu odbyło się ślubowanie i przekazanie sztandaru przez dyrektora szkoły Mariana Satławę uczniom. W dalszej części uroczystości uczniowie zaprezentowali program artystyczny złożony z tekstów Patrona i wspomnień o nim, wzbogacony o brawurowo wykonaną przez zespół "Rajcusie" wiązankę tańców góralskich . Ważnym momentem uroczystości było nałożenie kapelusza góralskiego dyrektorowi szkoły przez Kazimierza Tischnera, co oznaczało przyjęcie do Rodziny Szkół Tischnerowskich. Po części oficjalnej zwiedzono szkołę, a uroczystości zakończyło spotkanie gości, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

2004.10.16-17

Odbył się IV Rajd Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera, w którym wzięło udział blisko 130 osób. Po dotarciu uczestników rajdu do schroniska Na Turbaczu, ksiądz Michał - katecheta z gimnazjum w Trzemeśni - odprawił mszę świętą w intencji ks. prof. J. Tischnera. Po jej zakończeniu utrudzeni wędrowcy zjedli ciepły posiłek. Wieczór już tradycyjnie wypełniły konkursy i występy. Ponieważ tym razem rolę współorganizatora rajdu pełniło Gimnazjum z Trzemeśni, przedstawiciele tej szkoły przedstawili program artystyczny i prowadzili konkursy wiedzy i umiejętności. Wszystkie tematycznie związane z Patronem. Do wspólnej zabawy zaangażowano młodzież i nauczycieli. Były żarty, okrzyki, śpiewy, powszechna radość. Potyczki słowno-taneczno-muzyczne i sprawnościowe wygrało Gimnazjum z Woli, za co otrzymało specjalną nagrodę. W niedzielę, po nabożeństwie i śniadaniu, uczestnicy rajdu ruszyli w drogę do Łopusznej. Mimo iż było chłodno i mglisto, humory wciąż dopisywały. W Łopusznej czekała na wędrowców gorąca strawa, a w formie niespodzianki od Kazimierza Tischnera - miejscowa młodzież z góralską muzyką oraz nagrody i upominki ufundowane przez Gorczański Park Narodowy, Tygodnik Podhalański i firmę Kegel-Błażusiak.

2004.11.07

W Krakowie z inicjatywy Adama M. Cieśli zostało powołane do życia "Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera", mające na celu kompleksową opieką lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną dzieci do lat 18 oraz opieką socjalną i psychologiczną ich rodziny.