Kalendarium 2005

2005.02.18-20

W Ludźmierzu odbyły się II Rekolekcje Tischnerowskie pod hasłem „Maleńkość i jej Mocarz”. Prowadził je ks. dr Grzegorz Ryś – historyk Kościoła, wykładowca na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i publicysta „Tygodnika Powszechnego”. W swoich homiliach mówił między innymi o macierzyńskim charakterze Kościoła i o dialektyce siłowania się Jakuba z Bogiem. Organizatorzy, czyli Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej i Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”, zaplanowali oprócz nabożeństw i homilii także spotkania poetyckie, dyskusje, projekcje filmowe, wernisaż wystawy i koncert muzyczny „Bractwa Lutni” z dworu w Wysokiej. Jednym z nabożeństw w czasie rekolekcji była Góralska Droga Krzyżowa. Poprowadził ją ks. Marcin Godawa, kapłan archidiecezji krakowskiej rodem z Podhala, laureat wielu nagród w konkursach poetyckich. W czasie spotkania wspomnieniowego prowadzonego przez Wojciecha Bonowicza, najbliższa rodzina i przyjaciele ks. Józefa Tischnera mówili o najważniejszych chwilach spędzonych u jego boku. Wspominali: Janina Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej i Wanda Czubernatowa – góralka z Raby Wyżnej i koleżanka ks. Tischnera z lat licealnych. Do Ludźmierza przybyli również podhalańscy poeci: Wanda Szado-Kudasikowa i Roman Dzioboń. Artyści wystąpili w wielkopostnym wieczorze poetyckim, podczas którego zaprezentowali fragmenty utworów ks. Tischnera, w tym „Filozofię po góralsku”. W ramach rekolekcji można było wysłuchać także wykładu prof. Haliny Styś o etyce nauczycielskiej. W ostatnim dniu spotkania jego uczestnicy przenieśli się do Łopusznej. Tam pomodlili się nad grobem Księdza Profesora, a następnie spotkali w „Tischnerówce” – Domu Pamięci ks. Józefa Tischnera. Przewodnikiem po tym wyjątkowym miejscu był redaktor Łukasz Tischner, bratanek księdza. Przybliżył on zebranym postać kapłana i pokazał jego osobiste rzeczy m.in.: fragmenty korespondencji z Janem Pawłem II, część rękopisu „Etyki solidarności”, wycinki z pamiętnika „Moje życie, moja przeszłość”. Trzydniowe rekolekcje podsumowała Ludmiła Figiel - nauczycielka nowotarskiego liceum , a ks. Tadeusz Juchas – kustosz ludźmierskiego sanktuarium, zaprosił za rok na następne rekolekcje.

2005.03.11

W Jastrzębiu Zdroju odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół Specjalnych nr 10 imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Gościem specjalnym wydarzenia był Kazimierz Tischner, brat Patrona, który przybył wraz z żoną i kapelą góralską. Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele Na Górce (pw. NMP Matki Kościoła) przez biskupa Gerarda Bernackiego. Po mszy uczestnicy spotkania udali się do szkoły. Janusz Pankiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta, odczytał uchwałę o nadaniu szkole imienia ks. Tischnera. Kazimierz Tischner poprzez nałożenie na głowę dyrektor szkoły Anny Hetman góralskiego kapelusza dokonał symbolicznego przyjęcia placówki w poczet Rodziny Szkół Tischnerowskich. W dniu uroczystości Zespół Szkół tworzyły: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Do szkoły uczęszczało wówczas w sumie 105 młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualna i ruchową.

2005.03.19

Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie przyjęło imię ks. prof. Józefa Tischnera. Spośród trzech kandydatur osób związanych z Chrzanowem: Józefa Tischnera, Mieczysława Mazarakiego i Zdzisława Krawczyńskiego, zaproponowanych przez dyrektorkę szkoły Marię Dobrzyńską, społeczność szkolna na patrona wybrała Księdza Profesora. Ks. J. Tischner w latach pięćdziesiątych pracował w Chrzanowie jako wikariusz i katecheta. Uroczystość nadania imienia i sztandaru Gimnazjum nr 1 w Chrzanowie, rozpoczęła msza święta w kościele pw. MB Różańcowej celebrowana przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. Następnie w sali teatralnej MOKSiR-u po długich powitaniach odczytano stosowną uchwałę o ustanowieniu patrona szkoły i przekazano pani dyrektor, a potem uczniom, sztandar ufundowany przez radę rodziców. Tradycyjnie poprzez symboliczny gest nałożenie kapelusza góralskiego na głowę dyrektor Marii Dobrzyńskiej, przyjęto Gimnazjum do Rodziny Szkół Tischnerowskich. Po brawurowo przedstawionym przez młodzież widowisku pt. „Niebo do wynajęcia”, w budynku szkoły ks. Wojciech Bryja odsłonił i poświęcił tablicę pamiątkową wykonaną według projektu Adama Pociechy z Balina. Wśród gości przybyłych na uroczystości byli: rodzina księdza Tischnera, parlamentarzyści, przedstawiciele władz lokalnych i szkół noszących imię Józefa Tischnera. Chrzanowska szkoła jest dwudziestą w Rodzinie Szkół Tischnerowskich.

2005.05.14

W Starym Sączu odbyła się uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Szkole Podstawowej nr 1. Józef Tischner urodził się w Starym Sączu i przebywał w nim wielokrotnie. Kilkaset metrów od szkoły znajduje się rodzinny dom Tischnerów. Uroczystości będące hołdem złożonym przez starosądeczan wielkiemu rodakowi rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Elżbiety. Przy ołtarzu stanęło 11 koncelebrantów pod przewodnictwem ks. bpa Władysława Bobowskiego. W obecności pocztów sztandarowych szkół tischnerowskich ksiądz biskup dokonał poświęcenia nowego sztandaru szkoły. Tuż po mszy poświęcony został jeszcze nowy szkolny autobus, który nazwano Smykiem. Po mszy spod kościoła ruszył do szkoły barwny korowód dzieci, młodzieży, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości, który prowadziła orkiestra miejska pod batutą Stanisława Dąbrowskiego. Pierwszym chorążym nowego sztandaru był Marian Kuczaj. Przed budynkiem szkolnym burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń (inicjator nadanie szkole imienia Tischnera) przekazał sztandar dyrektorowi szkoły Zdzisławowi Wojnarowskiemu, po czym uczniowie złożyli ślubowanie. Następnie w szkolnym holu dokonano poświęcenia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci Patrona, autorstwa prof. Andrzeja Zwolaka, prodziekana wydziału rzeźby na krakowskiej ASP. Tablica została ufundowana przez Radę Rodziców, uczniów i nauczycieli. Część oficjalną programu zakończył występ artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły. Po nim można było jeszcze zapoznać się z dorobkiem szkoły. Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in. bracia księdza Tischnera, Kazimierz i Marian wraz z rodzinami, kuzyn Stanisław, władze oświatowe i samorządowe.

Informacja o szkole

2005.06.02-05

W Poznaniu trwały Dni Tischnerowskie dla dzieci i młodzieży Szkół Tischnerowskich po hasłem przewodnim: "W drodze ku błogosławieństwom". Organizatorem wydarzenia było Gimnazjum nr 67 w Poznaniu Kiekrzu i Stowarzyszenie "Drogami Tischnera". Scenariusz Dni był wspólnym dziełem dyrektora gimnazjum Haliny Seifert i Anny Miłkowskiej, a patronat nad imprezą objął Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Zaplanowano, że Dni Tischnerowskie w wersji młodzieżowej będą odbywały się co dwa lata w różnych regionach Polski, aby można było poznawać folklor małych ojczyzn. Większość uczestników spotkania przybyło do Poznania już 2 czerwca. 3 czerwca w kościele pw. Michała Archanioła w Poznaniu Kiekrzu odmówiono modlitwę w intencji uczestników Dni Tischnerowskich. Następnie w Gimnazjum nr 67 rozpoczęły się warsztaty twórcze (plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne pt. "Sposób bycia" nawiązujące do tematu przewodniego całego wydarzenia. Po zakończeniu pierwszej części warsztatów, w VI LO w Poznaniu wystąpił Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Zornicka z Lipnicy Wielkiej. Po obiedzie trwały rozważania o miłosierdziu i nadziei ("Droga Mocarza do człowieka wiedzie przez jego maleńkość" ks. Tischner) zakończone modlitwą przy relikwiach św. siostry Faustyny w Kaplicy Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia w Kiekrzu. Po rozważaniach młodzież wróciła do szkoły drogą wokół Małego Jeziora Kierskiego i poprzez Park Krajobrazowy. Tego samego dnia wieczorem odbyła się jeszcze druga część warsztatów twórczych (origami oraz tańca góralskiego), a po kolacji przeprowadzono próbę spektaklu teatralnego przygotowanego przez młodzież szkół tischnerowskich. Ten dzień zakończył się koncertem zespołu Greccio w sali sportowej gimnazjum. Kolejny dzień spotkania rozpoczęła próba generalna spektaklu. Po niej zwiedzono wystawy "Dedykacje Tischnera" oraz 'Drogowskazy". O 11:15 w sali koncertowej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej rozpoczął się otwarty dla publiczności spektakl teatralny, na który złożyły się prezentacje przygotowanych przez szkoły programów artystycznych oraz efektów działań twórczych wypracowanych podczas warsztatów. Po koncercie i obiedzie przyszedł czas na zwiedzanie Poznania - w ramach zadania projektowego "Pokażę ci moje miasto". Przewodnikami zwiedzających byli uczniowie Gimnazjum nr 67. Wieczorem w poznańskiej katedrze ks. bp. Marek Jędraszewski odprawił mszę w intencji ks. prof. Józefa Tischnera. Oprawę liturgiczną mszy przygotowała młodzież gimnazjalna z Woli. Bogaty w wydarzenia dzień zakończyły posiady w Jacht Klubie Wielkopolskim w Kietrzu. Rankiem 5 czerwca, po śniadaniu, uczestnicy Dni Tischnerowskich pożegnali się wzajemnie i ruszyli w drogę powrotną do swych domów. Wyjątkiem było dziesięcioro gości z weekendowej polskiej szkoły w Użgorodzie, którzy spędzili w Wielkopolsce tydzień. Potem byli jeszcze dwa dni w Krakowie i na Podhalu, odwiedzając Tischnerówkę i cmentarz w Łopusznej oraz szkołę w Rogoźniku.

2005.06.23

II Liceum Ogólnokształcącemu w Wodzisławiu Śląskim nadano imię ks. prof. Józefa Tischnera. O wyborze patrona zdecydowali sami uczniowie, którzy w specjalnym referendum znaczącą większością głosów opowiedzieli się za kandydaturą Księdza Profesora. Z Tischnerem przegrali między innymi Marek Kotański, Krzysztof Kieślowski, Juliusz Słowacki i Andrzej Wajda. Z wielkim rozmachem uczniowie, nauczyciele i rodzice II Liceum Ogólnokształcącego przygotowali uroczystości. Na galę zjechało wielu gości, w tym brat Józefa Tischnera — Kazimierz z żoną Janiną. Był także ks. prof. Władysław Zuziak, uczeń i bliski współpracownik ks. Tischnera. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pw. Najświętszej Marii Panny. Po jej zakończeniu uczestnicy przemaszerowali do szkoły, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową i oficjalnie nadano szkole imię księdza profesora Józefa Tischnera a następnie w sposób symboliczny włączono II LO do rodziny Szkół Tischnerowskich. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania można było zwiedzić szkołę, w tym nowo otwartą pracownię multimedialną. Kazimierz Tischner tak jak do innych szkół, przywiózł do Wodzisławia zespół folklorystyczny „Skałka” z Rogoźnika. Góralska muzyka była ozdobą uroczystości. II liceum Ogólnokształcące jest 22. szkołą w Rodzinie Szkół Tischnerowskich.

2005.07.09-10

W Łopusznej obchodzono piątą rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera. Na spotkanie przyjechali przyjaciele z Krakowa, Warszawy, Nowego Sącza, całego Podhala i Pienin, bohaterowie "Historii Filozofii po góralsku". Obecne były władze lokalne, wśród nich Jan Hamerski - Starosta Nowotarski, radni powiatowi - Jan Antoł i Bogusław Waksmundzki. Przybyli projektanci i autorzy aranżacji wnętrza "Tischnerówki", austriacki konsul, a przede wszystkim rodzina Tischnerów. Spotkanie rozpoczęła modlitwa przy grobie filozofa. Po niej w miejscowym kościółku ks. kardynał Franciszek Macharski w asyście księży z Krakowa, Łopusznej, Nowego Targu i Ludźmierza celebrował mszę za Zmarłego. Po mszy otwarto i poświęcono multimedialną część "Tischnerówki" - miejsce do słuchania, patrzenia i myślenia. Jednym z głównych elementów aranżacji stał się umieszczony między dwiema kolumnami, potężnych rozmiarów obraz Mariana Gromady z Ostrowska "Byli chłopcy, byli..." - z góralską muzyką odchodzącą w ciemność. To obraz do którego ksiądz Tischner miał wyjątkowy sentyment. Piętro wypełniły też inne obrazy Mariana Gromady, a także zdjęcia - w tym doskonała fotografia Wojciecha Druszcza w dużym powiększeniu. Zaplanowano, że odwiedzający salę będą mogli obejrzeć fragment emitowanego "na okrągło" biograficznego filmu Ignacego Szczepańskiego "Tak się toczy moja myśl..." o idei filozofii Tischnera z ukochanym "Krywaniem" (tu granym przez muzykę Leszka Szewczyka) w tle. Do oglądania filmów przystosowano jednak przede wszystkim salę widowiskową GOK-u z dużym ekranem. Poza filmami zgromadzono ponad 300 godzin nagrań do odsłuchania. Przygotowanie tego materiału to zasługa i praca Romany Bobrowskiej z Radia Kraków i Ewy Hołubowicz z Informacyjnej Agencji Radiowej w Warszawie. Do salki na piętrze przeniesiona zostanie biblioteka z pozycjami autorstwa kapłana oraz książkami, które lubił najbardziej. W sali znalazły się także dwa stanowiska komputerowe ułatwiające dostęp do zgromadzonych zasobów. Po oficjalnej ceremonii otwarcia multimedialnej części Izby Pamięci zaprezentował się Zespół im. Ludwika Łojasa z Łopusznej ze scenami z "Filozofii po góralsku". Znakomitą narracją popisał się Kazimierz Tischner, brat Zmarłego. Odbyły się projekcje filmów. Szczególne zainteresowanie wzbudził ostatni, symboliczny obrazu "Rozważań o Męce Pańskiej" z udziałem księdza Tischnera. Nie zabrakło kuchni regionalnej. Nazajutrz, w niedzielę, Wojciech Bonowicz, redaktor SIW Znak i autor bestselerowej biografii Tischnera, kontynuował wspomnienia o zmarłym. Przedstawiono film "Księga Tatr Najnowsza". Po projekcji gospodarz spotkania przeprowadził rozmowę z reżyserem filmu Ignacym Szczepańskim. Pierwszą część Izby Pamięci, na parterze, otwarto rok wcześniej. W ciągu roku odwiedziło ją ponad pięć tysięcy osób.

2005.09.23-24

W Pieninach Odbył się V Jubileuszowy Rajd Szkół Podstawowych Śladami ks. prof. Józefa Tischnera. Zainteresowanie organizowanym co roku rajdem było tak duże, że trzeba było urządzić osobny rajd uczniom szkół podstawowych i osobny gimnazjalistom i licealistom. Głównym organizatorem rajdu dla uczniów młodszych była Szkoła Podstawowa w Rogoźniku. Uczestniczyła w nim ponad setka uczniów wraz z nauczycielami szkół, którym patronuje filozof z Łopusznej. Przed wyruszeniem na szlak ks. Józef Włodarzczyk opowiedział dzieciom o greckokatolickich cerkwiach w Szlachtowej i Jaworkach. Po modlitwie o pogodę i siły oraz w intencji Patrona, młodzi turyści wyruszyli w trasę, która wiodła ze Szlachtowej przez Jaworki, Białą Wodę i Wysoką do schroniska na Durbaszce. Po drodze uczniowie poznali zwyczaje pasterskie, zatrzymując się przy jednej z bacówek. Już wieczorem, przy schronisku, w blasku płomieni pienińskiej watry wspominano sylwetkę księdza Tischnera. Po noclegu, drugiego dnia rajdu, jego uczestniczy przeszli przez Trzy Skałki i Szafranówkę do Szczawnicy. W tamtejszym gimnazjum, które przygotowuje się do przyjęcia księdza Tischnera za patrona, nastąpiła krótka prezentacja szkół biorących udział w imprezie oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca Juhasy. Na pamiątkę spotkania każda delegacja szkolna otrzymała oprawione zdjęcie.

2005.10.14

LO w Łodzi przyjęło imię ks. prof. Józefa Tischnera

2005.10.15-16

Odbył się V Jubileuszowy Rajd Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera. Ze względu na duże zainteresowanie zorganizowano dwie osobne imprezy - we wrześniu uczniowie szkół podstawowych wędrowali po Pieninach, w październiku uczniowie szkół ponadpodstawowych zjawili się tradycyjnie na Turbaczu. Przygotowaniem rajdu dla młodzieży zajęło się tym razem Gimnazjum nr 2 z Woli. Ponad 120 uczestników rajdu wyruszyło na szlak z Kowańca pod przewodnictwem Wojciecha Tischnera i Andrzeja Chowańca. Po drodze, jak co roku, zbierali śmieci zostawione przez mniej świadomych turystów i rozwiązywali zadania konkursowe. Po zakwaterowaniu w Schronisku na Turbaczu, w sali jadalnej ks. Łukasz Wieczorkowski z Woli odprawił mszę. Po niej zjedzono kolację, a później rozpoczęły się oczekiwane przez wszystkich posiady. Odśpiewano hymn Rajdu Szkół Tischnerowskich, podsumowano wyniku konkursu ze szlaku, przeprowadzono kolejny konkurs wiedzy o Patronie i przedstawiono przygotowane wcześniej prezentacje nawiązujące do myśli przewodniej rajdu "Wszystkie drogi człowieka przez świat mierzą się odległością od domu". Młodzież zaprezentowała miejsce swojego pochodzenia, znane im tradycje, które wyróżniają ich miasto lub gminę. W poszczególnych konkurencjach najlepsza okazała się szkoła z Chrzanowa. Podczas wieczornego spotkania uhonorowani zostali państwo Janina i Kazimierz Tischnerowie, których zaangażowanie w organizację rajdu, jak co roku, było ogromne. Pani Janina otrzymała śląską chustę, zaś Kazimierz woreczek retopalu (ekologicznego węgla) i buławę z drewnianą rękojeścią zwieńczoną rzeźbionym w piaskowcu popiersiem górala, którą wykonał Grzegorz Matusik. Wspólne śpiewy trwały do późnego wieczora. Drugiego dnia po śniadaniu, przy złej pogodzie, uczestnicy rajdu wyruszyli w drogę do Łopusznej. Po zejściu wszyscy spotkali się w Ośrodku Wczasowym "Natanael" witani przez Muzykę Leszka Szewczyka. Zainteresowani mogli zwiedzić "Tischnerówkę", niedawno rozbudowaną Izbę Pamięci poświęconą księdzu Tischnerowi. Całe wydarzenie zakończyło się na cmentarzu przy wspólnej modlitwie nad grobem Patrona.