Kalendarium 2006

2006.01.13-15

W Łopusznej, w ośrodku Natanael odbyła się I konferencja dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich poświęcona etyce pracy nauczyciela. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" oraz Instytut Myśli Józefa Tischnera. Uczestniczyło w niej ponad pięćdziesięciu nauczycieli z jedenastu szkół tischnerowskich, ze szkół przygotowujących się do nadania imienia księdza Tischnera, a także nauczyciele szkół zaprzyjaźnionych. Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali informacji o działalności Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" i Instytutu Myśli Józefa Tischnera przedstawionych przez Kazimierza Tischnera i Dobrosława Kota. 14 stycznia od rana uczestnicy słuchali wykładów: dr Krystyny Ablewicz: "Tischnera myślenie o wychowaniu człowieka; rozważań kilka z problematyki urzeczywistnienia wartości", Dobrosława Kota: "Wychowanie a prawda" oraz dr Michała Bardela: "Jak mówić o filozofii w szkole". Każdemu z wykładów towarzyszyła dyskusja. Popołudnie przeznaczone było na zwiedzanie "Tischnerówki" i poznanie zgromadzonych w niej zbiorów. O ekspozycji opowiadali Łukasz i Kazimierz Tischnerowie oraz Stanisława Szewczyk, której rodzina przez wiele lat przyjaźniła się z Księdzem Profesorem. Dla wielu nauczycieli było to pierwsze spotkanie z osobami z najbliższego środowiska księdza Tischnera. Dzień zakończyła uroczysta kolacja przy dźwiękach góralskiej muzyki. W niedzielne przedpołudnie nauczyciele spotkali się z Katarzyną Wojtkowską, współautorką podręcznika dla szkół ponadgimnazjalnych, pt.: "Problemy współczesności a chrześcijanie. Wybrane zagadnienia etyczne i społeczne do dyskusji dla młodzieży." Autorka zaprezentowała podręcznik omawiając jego przydatność na różnych przedmiotach. Następnie przedstawiciele poszczególnych szkół prezentowali propozycje imprez szkolnych propagujących postać i nauczanie Księdza Profesora. Był to czas dzielenia się doświadczeniami, a także informacjami o kolejnych spotkaniach Rodziny Szkół Tischnerowskich. Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale w konferencji. Mogli też ocenić jej wartość wypełniając arkusz ewaluacyjny. (Relacja na podstawie sprawozdania Marii Tuchowskiej).

2006.03.17-19

W Ludźmierzu pod hasłem „Spotkanie w drodze” odbyły się III Rekolekcje z Tischnerem zorganizowane przez Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” i ludźmierskie Sanktuarium Matki Boskiej. Stacjonarnie uczestniczyło w nich ponad 70 osób, głównie nauczycieli ze szkół tischnerowskich, ale wydarzenie ściągnęło też wielu mieszkańców Ludźmierza i okolicznych miejscowości. Rekolekcjonistą był dominikanin z Poznania, ojciec Paweł Kozacki. W programie rekolekcji przewidziano także spotkania z wieloma innymi osobami. Ks. Marcin Borowicz - nowotarżanin, prowadził Drogę Krzyżową. Dr Stanisława Trebunia-Staszel przy góralskiej śpiewce rozprawiała o kulturze, folklorze i wychowaniu na Podhalu. Ks. Marcin Godawa zaprezentował swoją twórczość poetycką m.in. pisane gwarą wiersze z tomiku "Śrybny snopek zyta". Janina Ochojska - opowiadała o działalności Polskiej Akcji Humanitarnej i jej początkach. Redaktor Wojciech Bonowicz przygotował dla uczestników rekolekcji archiwalny materiał filmowy i przywiózł najnowszą pozycję wydawnictwa „Znak” – "Donos na Wojtyłę", autorstwa Marka Lassoty. Przypomniał także tekst ks. prof. Józefa Tischnera wygłoszony w 1983 r. podczas organizowanego przez wiedeński Instytut Nauk o Człowieku zjazdu elity intelektualnej świata w letniej rezydencji papieża - Castel Gandolfo na temat polskiej religijności z norwidowskim mottem:"Nadzieja jest z prawdy". Swoje spotkanie z Janem Pawłem II wspominał kustosz sanktuarium, ksiądz Tadeusz Juchas, a koncertem "Czas twojego życia" gimnazjaliści z Woli, skupieni w zespole Veritas, przydali piękna rekolekcyjnym dniom.

2006.03.24-25

W Wadowicach odbyły się III Dni Rodziny Szkół Tischnerowskich. Zostały zorganizowane przez Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w hołdzie Janowi Pawłowi II w pierwszą rocznicę jego śmierci . W dwudniowym spotkaniu uczestniczyło 138 uczniów i nauczycieli z 13 szkół tischnerowskich oraz brat Patrona, Kazimierz Tischner. Głównym wydarzeniem pierwszego dnia był I Ogólnopolski konkurs "Tischnerowskie Ślady", którego ideą była popularyzacja wśród młodzieży osoby i twórczości księdza Tischnera. W konkursie uczestniczyły zespoły z 22 szkół. Komisja Konkursowa w składzie: przewodniczący – Kazimierz Tischner oraz członkowie: ks. dr Jarosław Jagiełło, Łukasz Putyra i Józef Łasak pierwsze miejsce przyznała VIII Prywatnemu Akademickiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Krakowie. II miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera z Wodzisławia Śląskiego, a III - II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego z Krakowa. Drużyny, które wzięły udział w finale konkursu, otrzymały nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Radę Rodziców przy Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, SIW Znak w Krakowie, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” i Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Pomiędzy dwoma etapami konkursu, pisemnym i ustnym, uczestnicy Dni zwiedzili Dom Papieża, obejrzeli prezentację multimedialną szkoły i dwa filmy związane z ks. Józefem Tischnerem (film z III Wypominków Tischnerowskich w 2005 r. oraz „Tak toczy się moja myśl”). Wieczorem w Bazylice Ofiarowania NMP odprawiona została msza święta, której towarzyszyły rozważania modlitewne. Ich scenariusz "W blasku tajemnic światła, w hołdzie temu, który przyszedł z dalekiego kraju by być Piotrem czyli skałą" - napisała Anna Miłkowska z Poznania. Teksty zawarte w scenariuszu zaczerpnięte zostały w całości z nauczania Jana Pawła II w różnych okresach jego życia. Prezentację słowa tajemnic światła Różańca w wykonaniu uczniów szkół tischnerowskich wraz z modlitwą różańcową i Eucharystią poprzedzało za każdym razem wprowadzenie, pomyślane jako zaproszenie do własnych rozważań. Drugiego dnia spotkania odbył się Marsz Jedności z Janem Pawłem II, podczas którego uczestnicy zwiedzili w miejsca związane z Ojcem Świętym. W południe odprawiona została msza święta. Spotkanie zakończyło się po wspólnym posiłku.

2006.05.13

W ramach 6. Dni Tischnerowskich w Krakowie, w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera odbyła się majówka z udziałem jej studentów oraz młodzieży ze szkół tischnerowskich. Na spotkanie przybyły 22 delegacje uczniów i nauczycieli z placówek edukacyjnych noszących imię Księdza Profesora, w sumie około 180 osób. Na tę okazję Jerzy Jamiński, krakowski nauczyciel i kompozytor, skomponował i zaprezentował w pięknym chóralnym wykonaniu hymn szkół tischnerowskich. Prawykonanie hymnu odbyło się w auli WSE podczas spotkania, które rozpoczął rektor uczelni Jarosław Gowin. Po prezentacji hymnu Wojciech Bonowicz, redaktor Znaku przeprowadził rozmowę o fenomenie Rodziny Szkół Tischnerowskich i o ideach filozofii księdza Tischnera obecnych w pracy i życiu kilkudziesięciu już placówek. W dyskusji uczestniczyli: Kazimierz Tischner - brat księdza Józefa i prezes Stowarzyszenia "Drogami Tischnera", Maria Tuchowska - nauczycielka z Gimnazjum w Woli, Jerzy Jamiński - kompozytor oraz Jarosław Gowin - rektor WSE. Potem przyszła kolej na występy uczniów. Uczestnicy majówki zobaczyli świetną inscenizację fragmentów "Historii filozofii po góralsku" w wykonaniu absolwentów Gimnazjum w Trzemeśni w reżyserii Grażyny Drożdż. Aplauz publiczności wzbudził też występ zespołu Skałka ze Szkoły Podstawowej w Rogoźniku. Występującym towarzyszyła Muzyka im. księdza Tischnera z Łopusznej pod kierunkiem Leszka Szewczyka. Występy zakończyły się wspólnym tańcem i kosztowaniem góralskich smakowitości przygotowanych przez łopuszańskie gaździny na dziedzińcu szkoły.

2006.05.31

Publiczne Gimnazjum w Szczawnicy dołączyło jako 25. placówka oświatowa do Rodziny Szkół Tischnerowskich. Uroczystość nadania szkole imienia została zainaugurowana mszą świętą w kościele św. Wojciecha, podczas której poświęcono sztandar szkoły. Oficjalna część z udziałem licznie przybyłych gości odbyła się po mszy, już w budynku szkolnym W holu odsłonięto pamiątkową tablicę wykonaną w drewnie lipowym przez krościeńskiego artystę Wojciecha Polniaka. Tablicę poświęcił ks. bp Władysław Bobowski wraz z ks. proboszczem Franciszkiem Bondkiem. Wśród gości byli między innymi: brat księdza Józefa, Kazimierz Tischner wraz z małżonką, posłanka Anna Paluch, Małopolski Kurator Oświaty Józef Rostworowski, dyrektor Delegatury Kuratorium w Nowym Targu Krystyna Gucwa, wizytator Beata Wyrostek, proboszcz parafii w Szlachtowej i w Jaworkach ks. Józef Włodarczyk, burmistrz Szczawnicy Roman Trojnarski, jego zastępca Józef Mrugała, przewodniczący Rady Miasta Szczawnica Wiesław Król, dyrektor Muzeum Pienińskiego Barbara Węglarz, prezes Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan Marek Ciesielka, prezes Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich Jan Sienkiewicz wraz z sekretarzem stowarzyszenia Henrykiem Węglarzem, komendant placówki Straży Granicznej w Szczawnicy Piotr Jamrozik, rzecznik praw ucznia Lucyna Bojarska, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, delegacje szkół tischnerowskich oraz przedstawiciele innych instytucji i organizacji. Podczas uroczystości nie brakowało wspomnień, góralskiej muzyki, tańców i śpiewu, prezentowanego przez zespół Ewy Zachwiei "Juhasy". Akt nadania Publicznemu Gimnazjum w Szczawnicy imienia księdza profesora Józefa Tischnera na ręce dyrektora szkoły Jana Czai przekazał burmistrz Roman Trojnarski.

2006.06.24-25

W Łopusznej odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów Rodziny Szkół Tischnerowskich. Celem spotkania było zaplanowanie współpracy szkół na następny rok szkolny. Podczas obrad ustalono kalendarz nadchodzących wydarzeń i formy współpracy. Drugiego dnia, w niedzielę, koordynatorzy wzięli udział w obchodach 6. rocznicy śmierci ks. Tischnera.

2006.08.13

Z okazji 25. rocznicy odprawienia pierwszej Mszy Ludzi Gór, na Polanie Rusnakowej pod Turbaczem spotkały się tłumy górali i turystów. Tradycję tę zainicjował ks. Tischner, po raz pierwszy odprawiając w tym miejscu nabożeństwo dla grupy górali z Łopusznej latem 1981 roku. Rok później msza miała już charakter uroczysty, współorganizowały ją Oddziały Związku Podhalan z Łopusznej i Nowego Targu. Nabożeństwo co roku gromadziło tłumy wiernych, bywały lata, że na polanie zbierało się nawet 10 tysięcy pielgrzymów. Msze Ludzi Gór – a więc górali, ale też tych, którzy po górach chodzą – odprawiano przy specjalnie w tym celu ustawionym ołtarzu polowym najpierw w pierwszą, a od 1992 roku w drugą niedzielę sierpnia, zawsze o godz. 11. Koncelebrowali ją przybyli kapłani, m.in. kapelani Związku Podhalan, a kazanie wygłaszał ks. Tischner. Zachowane kazania zostały wydane przez "Znak" w książce „Słowo o ślebodzie”. Jubileuszową mszę świętą prowadzili kapelani Związku Podhalan, w tym ks. Tadeusz Juchas - kustosz Sanktuarium Matki Boskiej w Ludźmierzu i ks. Władysław Zązel. Podczas nabożeństwa wielokrotnie wspominano postać ks. Józefa. Słowa filozofa przypomniał jego brat Kazimierz, a fragmenty archiwalnych kazań na Turbaczu odczytał Alojzy Lichosyt, prezes nowotarskiego oddziału Związku Podhalan. Każde wezwanie modlitwy wiernych było również poprzedzone rozważaniem ks. Józefa Tischnera. Po mszy ks. Władysław Zązel odsłonił i poświęcił tablicę pamiątkową przypominającą spotkania z ks. Tischnerem, wykonaną przez Grzegorza Matusika, a zaprojektowaną przez Kazimierza Tischnera i Marię Tuchowską. Tablica została umiejscowiona w Kaplicy Papieskiej . (Informacje na podstawie www.tischner.pl)

2006.09.29

II Liceum Ogólnokształcące w Wałczu jubileusz piętnastolecia istnienia placówki uczciło nadaniem szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Uroczystości rozpoczął apel na boisku szkolnym. Po nim, w kościele pw. św. Antoniego ks. bp Kazimierz Nycz odprawił mszę świętą. Po mszy, uczestnicy spotkania przenieśli się do sali widowiskowej kina "Tęcza" na oficjalną część uroczystości. W związku z jubileuszem placówki i zjazdem jej absolwentów, w szkole odbyły się spotkania klasowe.

Zaproszenie na uroczystość

2006.09.29-30

W Gorcach odbył się VI Rajd Śladami ks. prof. Józefa Tischnera dla uczniów szkół podstawowych. Tym razem organizatorem była Szkoła Podstawowa z Ochotnicy Dolnej-Skrodne. Trasa rajdu wiodła z Krościenka przez Lubań do Ochotnicy Dolnej. W dwudniowym rajdzie wzięli udział uczniowie i nauczyciele z siedmiu szkół. Wszyscy spotkali się w Krościenku i po oficjalnym przywitaniu m.in. przez Kazimierza i Janinę Tischnerów wyruszyli na Lubań. Niestety, gęsta mgła uniemożliwiła podziwianie widoków. Uczestnicy rajdu musieli więc uwierzyć na słowo przewodnikom, że gdzieś tam w dole jest Jezioro Czorsztyńskie z panoramą Pienin i Tatr w tle. Wieczorem wszystkie grupy dotarły do pensjonatu Ochotnicy Dolnej. Tam każda z nich prezentowała swoją szkołę i to, co się wydarzyło w jej życiu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Starosądeczanie opowiedzieli m. in. o przebudowie Rynku i o odnowionym parku. Ich występ podobał się rówieśnikom. Przerywany był salwami śmiechu. Organizatorzy przygotowali też konkursy, a Kazimierz Tischner nagrody. Niedzielny poranek rozpoczął się mszą św. w kościele parafialnym. Potem jeszcze zwiedzanie wystawy "Szlakiem historii lotnictwa", budynku Szkoły Podstawowej im. ks. prof. J. Tischnera, słodki poczęstunek i nastał czas powrotu. Trudno było się rozstać w niedzielny poranek. Pociechę dla uczestników stanowiło to, że planowali spotkać się znów za rok. Tym razem w Beskidzie Żywieckim, gdzie gospodarzem rajdu będzie Szkoła Podstawowa w Rajczy.

2006.10.06-07

VI Rajd Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbył się w Beskidzie Śląskim. Trasa rajdu prowadziła ze Szczyrku na Skrzyczne i dalej przez Malinowską Skałę do schroniska "Nad Zaporą" w Wiśle Czarne. Tam na wędrowców czekał obiad i wiele popołudniowych atrakcji. Grupa uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera z Żor, który był głównym organizatorem imprezy, przedstawiła opowiastkę o Utopku w gwarze śląskiej. Następnie przeprowadzono konkursy: na piosenkę ogniskową, na plakat o tematyce "Rodzina Szkół Tischnerowskich" i na najmniej potrzebną rzecz w plecaku, którą okazała się murarska paca. Drugiego dnia w kościele pw. Świętego Pawła od Krzyża w Wiśle Nowej Osadzie odprawiona została msza święta. Po powrocie do schroniska ogłoszono wyniki konkursów, wręczono nagrody i wysłuchano koncertu chóru "Voce Segreto " z MOK w Żorach. Kazimierz Tischner podziękował organizatorom za organizację rajdu, w którym uczestniczyło około 200 osób (uczniów i nauczycieli) z 18 szkół noszących imię ks. prof. J. Tischnera.

2006.11.25

Zespół Szkół w Ligocie koło Czechowic-Dziedzic otrzymał imię ks. prof. Józefa Tischnera. Uroczystość nadania imienia rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej, której przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz dziekan Andrzej Raszka. Mszę koncelebrował proboszcz Jan Miłkowski. Ksiądz dziekan przypomniał postać Patrona i wartości, którymi kierował się w życiu. W czasie mszy poświęcono sztandar ufundowany przez Radę Szkoły. W budynku szkoły brat księdza Józefa, Kazimierz Tischner wraz z burmistrzem Czechowic-Dziedzic Janem Bergerem odsłonili pamiątkową tablicę z wizerunkiem Patrona. Po części oficjalnej młodzież szkolna zaprezentowała program słowno-muzyczny pt. "Zaduszki Tischnerowskie". W programie przedstawienia wartości propagowane przez ks. Tischnera, takie jak: dobro, prawda, piękno, wiara, solidarność i wolność były ilustrowane słowami tych, którzy niedawno odeszli: Jana Pawła II, Czesława Miłosza, Jana Twardowskiego, Jacka Kaczmarskiego, Jacka Kuronia i Zbigniewa Herberta. Przesłaniem dla uczniów i nie tylko dla nich, był "drogowskaz ks. Tischnera" „Jeżeli chcesz to możesz, jeżeli nie chcesz to nie musisz”. Symbolicznego przyjęcia Zespołu do Rodziny Szkół Tischnerowskich dokonał Kazimierz Tischner, poprzez nałożenie góralskiego kapelusza na głowę dyrektora szkoły Bożeny Dyrdy. Ceremonii tej towarzyszyły delegacje z wielu szkół tischnerowskich, które przybyły na uroczystość z pocztami sztandarowymi. W trakcie uroczystości szkoła otrzymała piękną tablicę – płaskorzeźbę kościółka w Łopusznej z listem napisanym przez ks. Józefa 10 listopada 1997 r. i podpisanym x. Józef Szkolny Tischner. Do uroczystości nadania imienia uczniowie przygotowali się realizując kolejne projekty: plastyczny, multimedialny, recytatorski, biograficzny, geograficzny i uczestnicząc w Rajdzie Szkół Tischnerowskich na Turbacz