Kalendarium 2008

2008.01.11-13

W Łopusznej odbyła się III Konferencja Nauczycieli Szkół Tischnerowskich. Tematem przewodnim spotkania był "Dialog w pracy nauczyciela - wychowawcy". Pedagodzy przyjechali z całej Polski - od Szczecina, przez Poznań, Toruń, Wolę, Żory, po Rogoźnik. Pierwszego dnia konferencji jej uczestników odwiedził Józef Rostworowski, Małopolski Kurator Oświaty, uczestnicząc w kolędowym spotkaniu z udziałem bohaterów "Historii filozofii po góralsku", nowotarskich poetów, aktora Józefa Fryźlewicza, zespołu Łopuśnianie, dr Stanisławy Trebuni-Staszel i Pawła Staszla. Dzięki przygotowanym śpiewnikom góralski repertuar kolędowy nie sprawiał trudności. W sobotę wygłoszone zostały trzy wykłady: „U progu dialogu pedagogicznego czyli pomiędzy wczuciem a rozumieniem" dr Krystyny Ablewicz, „Czy szkoła może i powinna być miejscem dialogu?" dr Adama Workowskiego i „Czy dialog sokratejski jest w szkole możliwy?" dr Michała Bardela. Oprócz wykładów uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia Izby Pamięci poświęconej ks. prof. Józefowi Tischnerowi. Przewodnikiem po Tischnerówce była Józefa Kuchta, kierowniczka GOK-u w Łopusznej. Niespodzianką był wyjazd do Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, którego uczniem był Józef Tischner. Uczniowie liceum przedstawili spektakl „Zbroja” oparty na tekstach Stanisława Wyspiańskiego, Agnieszki Osieckiej, Zbigniewa Herberta i Jacka Kaczmarskiego. Scenariusz występu przygotowały nauczycielki Ludmiła Figiel i Teresa Paśko. Dużym przeżyciem było wysłuchanie fragmentów pamiętnika młodego Józia Tischnera przeczytane przez jego brata Kazimierza. Sobotni wieczór zakończyła wieczorna msza w łopuszańskim kościółku. Niedziela służyła podsumowaniu konferencji oraz omówieniu przyszłych przedsięwzięć Rodziny Szkół Tischnerowskich oraz Stowarzyszenia Drogami Tischnera. Każda ze szkół otrzymała płytkę z nagraniem „Hymnu Rodziny Szkół Tischnerowskich” (do słów Marii Tuchowskiej) i "Hymnu Rajdu Tischnerowskiego" (do słów Wandy Szado-Kudasikowej)

2008.03.07-09

W Ludźmierzu odbyły się V rekolekcje z Tischnerem, tym razem pod hasłem "Bóg z którym można rozmawiać". Nauki rekolekcyjne głosił znany dominikański filozof, ojciec prof. Andrzej Kłoczowski z Krakowa. Przy rozpoczęciu rekolekcji śpiewał chór "Magnificat" z Ludźmierza pod dyrekcją Adama Rajskiego. Dużym przeżyciem pierwszego wieczoru stała się ekumeniczna Droga Krzyżowa pod hasłem "Pojednanie chrześcijan", którą prowadzili ks. Łukasz Wieczorkowski z parafii rzymskokatolickiej w Brzeszczach i ks. Piotr Pawliszcze z parafii greckokatolickiej w Krakowie. Piątek zakończył się spotkaniem z rekolekcjonistą w Domu Pielgrzyma. W sobotę od rana rozmawiano o miłosierdziu i o tym, jak nieść pomoc innym. Do tematu wprowadził słuchaczy Wojciech Bonowicz, a swoimi doświadczeniami dzielili się: Beata Wąsowicz - z Zespołu Placówek Oświatowych przy Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Radziszowie, ks. Paweł Potoczny - proboszcz Parafii Łopuszna, od 24 lat związany ze Wspólnotami Wiary Światła, dr Jolanta Goździk i Adam Cieśla - z Hospicjum dla Dzieci im ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Elżbieta Banasik i Wanda Potoczek - nauczycielki z Chrzanowa, zajmujące się wolontariatem oraz Janina Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej. W godzinach popołudniowych śladami góralskiej mody wędrowała w Domu Pielgrzyma Stanisława Trebunia-Staszel, z pomocą ludowych zespołów: Spisz - grupa z Jurgowa, Orawa - grupa z Lipnicy Wielkiej i Skalne Podhale, grupa z Białego Dunajca. Po sobotniej mszy i nauce rekolekcyjnej , wieczorny czas wypełnił w bazylice program wokalno-muzyczny pod tytułem "Zaśpiew o miłości" w wykonaniu Anny Chowaniec-Rybki i Franciszka Bachledy-Księdzulorza z zespołem. Po koncercie dyskutowano po raz kolejny z rekolekcjonistą. W niedzielę, po mszy św. i ostatniej nauce rekolekcyjnej, w Domu Pielgrzyma Wojciech Bonowicz poprowadził spotkanie z o. prof. Andrzejem Kłoczowskim na temat "Czy z Bogiem można rozmawiać? ". Ludźmierskie sanktuarium gościło około 100 uczestników rekolekcji zakwaterowanych w Domu Pielgrzyma, pozostali dochodzili i dojeżdżali z całego niemal Podhala. Jak zawsze na mszach i naukach było sporo nowotarżan, a kto z nich mógł, zostawał jeszcze na nocnych rozmowach.

2008.03.12

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wałczu zorganizowało I Przegląd Form Artystycznych Młodzieży Szkół Tischnerowskich. Przegląd był realizowany w czterech dziedzinach sztuki: poezji, malarstwa, muzyki i fotografii od 21.12.2007 r. do 12.03.2008 r.

2008.04.03

Szkoła Podstawowa w Ratułowie przyjęła imię ks. prof. Józefa Tischnera. Uroczystość rozpoczęła się w kaplicy koncelebrowaną mszą św. pod przewodnictwem ks. bp. Józefa Guzdka. Dalsza część odbyła się w szkole w obecności kuratora małopolskiego Józefa Rostworowskiego i pracowników delegatury kuratorium w Nowym Targu oraz władz gminnych i licznych gości, w tym rodziny Patrona i przedstawicieli szkół tischnerowskich. Po wręczeniu dyrektor Iwonie Kossakowskiej aktu nadania szkole imienia i przejęciu przez uczniów sztandaru ufundowanego przez rodaków z Ameryki i rodziców dzieci, nastąpiło uroczyste przyjęcie szkoły w Ratułowie do Rodziny Szkół Tischnerowskich poprzez symboliczny akt nałożenia góralskiego kapelusza na głowę pani dyrektor. Potem były prezenty i gratulacje. Brat ks. J. Tischnera - Kazimierz Tischner podarował szkole nagrania, kopie dokumentów dotyczących patrona, w tym świadectwo licealne i nominację profesorską. Na koniec oficjalnej części zespół "Tatry" z Ratułowa wystąpił ze świetnym spektaklem autorstwa Wandy Czubernatowej, opowiadającym o małym Józku Tischnerze. Przedstawienie było okazją do przypomnienia dawnych zabaw, a także popisów tanecznych i śpiewaczych małych ratułowian. Największą furorę na scenie zrobił najmłodszy z tancerzy – pierwszoklasista Sebastian Żegleń, który z dumą stwierdził, że choć nie uczy się tak dobrze, jak ks. Tischner, za to tańczy lepiej, niż patron w dzieciństwie.

2008.04.12

W Mszanie Górnej Gimnazjum nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera obchodziło Święto Szkoły. Na uroczystość przybyło wielu gości, m.in. brat patrona szkoły - Kazimierz Tischner z żoną, wójt gminy Mszana Dolna - Tadeusz Patalita, pełnomocnik wójta - Barbara Dziwisz, przewodnicząca Rady Gminy - Stefania Wojciaczyk, radny Powiatu Limanowskiego - Michał Mysza oraz radni Gminy Mszana Dolna. Kuratorium reprezentował wizytator Marek Twaróg. Wśród gości obecne były także delegacje szkół tischnerowskich. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. prowadzoną przez ks. Jerzego Raźnego - proboszcza parafii Mszana Dolna (w przeszłości proboszcza w Łopusznej), który w homilii opowiedział o swojej znajomości z ks. Józefem Tischnerem, o jego posłudze kapłańskiej, zamiłowaniu do gór i ich tradycji. Nawiązał także do jego choroby i śmierci. Po Eucharystii odbyła się ceremonia przyjęcia gimnazjum do Rodziny Szkół Tischnerowskich. Dyrektor szkoły Jarosław Mazur, klęcząc, przyjął symboliczny góralski kapelusz. Przedstawiciele szkół tischnerowskich złożyli życzenia i hojne dary. Ważnym punktem imprezy był występ uczniów i absolwentów z zespołu "Dolina Mszanki" pod kierownictwem Elżbiety Wojsław. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne, którym wtórowała góralska kapela. Przypomnieli także życie i twórczość ks. Józefa Tischnera. Imię ks. prof. Józefa Tischnera zostało nadane szkole 8 września 2001 roku.

2008.04.18

W Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu rozdano nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym Mikroprofesor 2008. To już piąta edycja konkursu, który przyciąga uwagę wielu uczniów szkół gimnazjalnych i średnich w kraju i za granicą. W każdej edycji zmaganiom uczestników przyświeca inna idea, związana z wybraną sferą ludzkiej działalności. W roku 2008 była to filozofia, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości ks. prof. Józefa Tischnera. Przewodniczący Kapituły Konkursu Piotr Kak liczył na pogodzenie informatyki z góralską etyką. Udało się. W V. edycji konkursu uczestniczyło 800 uczniów, a laureatami zostali: w kategorii szkół średnich - Artur Malinowski z Gdańska, w kategorii gimnazjów - Jarosław Stachurka z Mysłowic.

2008.04.28

Zespół Szkół w Rabce-Zdroju przyjął imię ks. prof. Józefa Tischnera. Była to długo oczekiwana ceremonia, która zgromadziła gości i całą społeczność szkoły w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju. Wśród szacownego grona zaproszonych znaleźli się: Kazimierz Tischner - brat ks. J. Tischnera, starosta nowotarski, przewodniczący rady powiatu, posłowie, przedstawiciel kuratorium, rektor PPWSZ, dyrektorzy rabczańskich szkół, a także przedstawiciele Rodziny Szkół Tischnerowskich z pocztami sztandarowymi. Mszę św. celebrował ks. bp Józef Guzdek, który w homilii nawiązał do postaci ks. Józefa Tischnera, podkreślając Jego umiejętność rozmawiania z każdym człowiekiem. Podczas mszy poświęcony został sztandar szkoły. Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku Zespołu Szkół. Nastąpiło oficjalne nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera, przekazanie sztandaru, odsłonięcie portretu Patrona oraz przyjęcie Zespołu Szkół w poczet Rodziny Szkół Tischnerowskich. W wygłoszonych okolicznościowych przemówieniach gratulowano całej społeczności uczniowskiej wyboru Patrona, wspaniałego filozofa, nauczyciela, człowieka gór i przyjaciela górali.

2008.05.07-10

W Krakowie odbyły się 8. Dni Tischnerowskie. Otworzyła je msza św. w intencji śp. ks. prof. J. Tischnera celebrowana w Kolegiacie św. Anny przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza. O 19.00 w Auditorium Maximum UJ odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera oraz Stypendium im. ks. J. Tischnera przyznanego przez Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu. W tym roku nagrody otrzymali: ks. Robert Woźniak - za książkę "Przyszłość, teologia, społeczeństwo", Krystyna Kurczab-Redlich - za książkę "Głową o mur Kremla" i s. Anna Bałchan - za pracę w Stowarzyszeniu im. Maryi Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom, które chcą porzucić prostytucję. Uroczystości towarzyszyła kapela z Łopusznej pod kierownictwem Stanisławy Szewczykowej. Spotkanie z laureatami nagrody poprowadzone przez red. Wojciecha Bonowicza odbyło się w czwartek w Auli im. Józefa Tischnera Collegium Witkowskiego UJ. Także w czwartek na Scenie im. Stanisława Wyspiańskiego PWST wystawiono spektakl Teatru Studio z Warszawy „Filozofia po góralsku” wg Józefa Tischnera, w reżyserii i wykonaniu Ireny Jun i Wiesława Komasy. W piątek 9 maja w Auli Collegium Novum UJ prof. Jose Casanova, socjolog religii z amerykańskiego Uniwersytetu w Georgetown, wygłosił wykład z cyklu "Colloquia Tischneriana" zatytułowany "Sekularyzacja i katolicyzm". Tego samego dnia wieczorem w Auditorium Maximum w "Jaskini Filozofów" o drogach dialogu dyskutowali oprócz Jose Casanovy, dominikanin o. Jan Andrzej Kłoczowski, Michał Paweł Markowski i Jerzy Stuhr. Spotkanie prowadził Dobrosław Kot. 8. Dni Tischnerowskie zakończyły się w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera Majówką Filozoficzną Młodych po hasłem „Myślenie w dialogu”. Organizatorem majówki były: Instytut Myśli Józefa Tischnera, Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" i WSE im. ks. Józefa Tischnera.

2008.08.23-25

Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" po raz drugi zorganizowało wakacyjną wycieczkę dla swoich członków. Tym razem celem podróży był Śląsk Cieszyński. Grupa prowadzona przez Barbarę Bandołę zwiedziła Cieszyn ( wzgórze zamkowe z rotundą św. Mikołaja i Wieżą Piastowską, Muzeum Drukarstwa, Kościół pw. św. Marii Magdaleny, Studnię Trzech Braci, Rynek, Park Pokoju, cieszyńską Wenecję), czeski Sztramberk (Rynek z kościołem pw. św. Jana Nepomucena i Browarem Miejskim, Štramberská Trúba, Wzgórze Kotouč z Jaskinią Šipka) oraz Pszczynę ( rynek i park zamkowy).

2008.09.18-19

Po raz ósmy odbył się Rajd Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół podstawowych. Jego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Trasa wędrówki prowadziła z Rytra na Przehybę , a potem przez Gołkowice do Starego Sącza.

2008.09.26-27

Odbył się VIII Rajd Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rajd zorganizował Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. Wędrówka rozpoczęła się w Kocierzu i prowadziła czerwonym szlakiem przez Łamaną Skałę na Leskowiec. Po posiłku i odpoczynku w schronisku PTTK na Leskowcu uczestnicy rajdu pomodlili się przy kaplicy na pobliskim Groniu Jana Pawła II i zeszli niebieskim szlakiem do Ponikwi. Po zejściu z gór przejechali do Wadowic i zostali zakwaterowani w DW Podhalanin. Po kolacji, na zakończenie dnia odbyło się jeszcze wspólne spotkanie. W sobotę, po śniadaniu młodzież przeszła do Bazyliki NMP, gdzie uczestniczyła w mszy świętej. Osoby nieznające Wadowic, miały po mszy możliwość zwiedzenia miasta.

2008.10.24

Zespół Szkół nr 26 w Toruniu składający się ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, Gimnazjum specjalnego nr 26 i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 26, uroczyście przyjął imię ks. prof. Józefa Tischnera. Uroczystość rozpoczęła msza św. w Katedrze św. św. Janów pod przewodnictwem ks. bp Józefa Szamockiego. W czasie mszy poświęcono tablicę pamiątkową. W dalszej części uroczystości, która odbyła się w Centrum Kultury w Dworze Artusa, wiceprezydent Torunia Zbigniew Fiderewicz wręczył dyrektorowi zespołu Małgorzacie Bieleckiej-Skop akt nadania imienia. W części artystycznej zaprezentowano przedstawienia: "Wędrowanie, Panu granie", "Kosmos" i "Życie nie jest czarno-białe". Następnie Kazimierz Tischner, brat patrona, dokonał symbolicznego przyjęcia placówki do Rodziny Szkół Tischnerowskich. Na koniec spotkania wystąpił zespół Tatry ze szkoły w Ratułowie. W czasie uroczystości przedstawiono osiągnięcia Zespołu Szkół nr 26.

2008.12.01-04

Klub Myśli Psychologicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza i Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku zorganizowały V Dni Tischnerowskie pod patronatem Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku. Spotkanie które odbywało się pod hasłem "W horyzoncie wartości, czyli od Chopina do Tischnera" zainaugurował prof. Kazimierz Gierżod z Towarzystwa im. F Chopina wykładem "Serca wielkich Polaków." Po wykładzie wysłuchano koncertu Chóru Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku pod dyr. Moniki Berć i otwarto wystawę "...a talentem świata obywatel", poświęconą F. Chopinowi i J. Tischnerowi. Jeszcze tego samego dnia można było obejrzeć dwa zestawy filmów - jeden z udziałem ks. Tischnera ("Sumienie", "Rozmowy na koniec wieku: O wcieleniu" i "Ulica Sezamkowa"), drugi poświęcony F. Chopinowi oraz film Artura Więcka "Barona" "Anioł w Krakowie" . Wieczór zakończył koncert Rinko Kobayashiego w Filharmonii Białostockiej. We wtorek, drugiego dnia wydarzenia, wysłuchano wykładów rektora WSAPwB prof. Jerzego Kopani i prof. Adama Węgrzeckiego z UJ i AE w Krakowie, a następnie koncertu "Chopin jakiego nie znamy". Ważnym punktem programu było spotkanie z Kazimierzem Tischnerem, bratem ks. Józefa. We środę, pod hasłem przewodnim "Obywatele świata", odbyły się spotkania z dr. Jackiem Breczką z UMwB oraz dr Marią Rydzewską z UwB oraz debata "Między mieć a być: Myślenie według Wartości." Dzień zakończył koncert "Chopin jakiego zna świat." Ostatniego dniach obejrzano przedstawienie "Jaskinia Filozofów" grupy teatralnej Na skraju, a także koncerty i spotkania młodzieżowych zespołów muzycznych z Białegostoku oraz wysłuchano wykładu ks. dr Marka Czecha z AWSDwB. V Dni Tischnerowskie w Białymstoku zakończyły się 4 grudnia.

2008.12.18

Zakopiańskie Gimnazjum nr 2 otrzymało imię ks. prof. Józefa Tischnera. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele Św. Krzyża sprawowana przez ks. kard. Franciszka Macharskiego w trakcie której poświęcono sztandar szkoły. Po mszy nastąpiło oficjalne otwarcie nowej części szkoły z salą gimnastyczną, szatnią i salami lekcyjnymi. Najważniejszym akcentem uroczystości było jednak nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Stosowną uchwałę Rady Miasta odczytał jej przewodniczący Wawrzyniec Bystrzycki, a akt nadania - burmistrz Janusz Majcher. W trakcie spotkania zaprezentowano hymn szkoły "Wiedzieć gdzie iść" napisany przez Aleksandrę Łakomik i Jerzego Chruścińskiego. W sali obecni byli bracia ks. Tischnera - Marian i Kazimierz, zaproszeni goście oraz przedstawiciele Szkół Tischnerowskich z całej Polski. Uroczystość uświetnił występ artystyczny młodzieży szkolnej.