Kalendarium 2009

2009.01.16-18

W Łopusznej odbyła się IV konferencja dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich zorganizowana przez Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" i Instytut Myśli Józefa Tischnera. Konferencja rozpoczęła się w piątek od spotkania z przyjaciółmi i rodziną księdza Tischnera. Zespół teatralny z Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu przygotował spektakl "Lustra", przypominający czasy "komuny", "Solidarności" i współczesną polską rzeczywistość. Wystąpił też Zespół im Ludwika Łojasa z Łopusznej. Było wspólne śpiewanie kolęd i wspominki. Spotkanie prowadziła Stanisława Trebunia-Staszel. W sobotę nauczyciele słuchali wykładów i dyskutowali o Wolności, która była tematem przewodnim konferencji. Dr Zbigniew Stawrowski w wykładzie "Wolność w filozofii Józefa Tischnera" udowadniał, że filozof z Łopusznej był liberałem, nawet uważał, że liberałem jest sam Bóg. Dr Adam Workowski w wykładzie "Wolność i przymus" przestrzegał przed stosowaniem w procesie wychowania przymusu, który zabija w uczniach wolność. Z kolei dr Michał Bardel mówił o "Wychowaniu do norm - wychowaniu do wartości". Po serii wykładów odbyła się dyskusja z udziałem słuchaczy, prelegentów oraz dr Krystyny Ablewicz i dr Dobrosława Kota. Wieczorem w intencji uczestników konferencji odprawiona została miejscowym kościółku msza święta. Sobota zakończyła się uroczysta kolacją. W niedzielę podsumowano konferencję i omówiono wspólne projekty szkół tischnerowskich.

2009.03.11

Na stoku zjazdowym „Na Budzu” w Czerwiennem po raz pierwszy odbyły się zawody narciarskie szkół tischnerowskich w slalomie gigancie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz dorosłych. Organizatorami byli: Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie i Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu. W zawodach udział wzięło 149 zawodników ze szkół tischnerowskich z Krakowa, Rogoźnika, Ratułowa i Zakopanego oraz z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej z Chochołowa. Rywalizowano indywidualnie w kategoriach dziewcząt i chłopców. Zawodnicy w poszczególnych kategoriach za zajęcie miejsc pierwszych otrzymali statuetki, a do 3 miejsca pamiątkowe dyplomy.

2009.03.25

W Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie odbył się I Konkurs Literacki, Recytatorski i Plastyczny imienia patrona tej szkoły. Patronat nad konkursem objął ks. proboszcz Michała Kliś, a wśród gości obecnych na finale była wizytator Monika Karpiel, Kazimierz Tischner oraz dyrektorzy szkół mających za patrona ks. Józefa Tischnera. Laureatami konkursu zostali : Weronika Głuszak, Anna Polak, Bernadetta Kois, Martyna Nowak, Aneta Łacek, Jakub Kois, Barbara Pieróg, Iza Kusper, Agata Jankowiak, Bernadetta Leja i Ewa Pawlikowska.

2009.03.27-29

W Ludźmierzu odbyły się VI Rekolekcje z Księdzem Tischnerem, tym razem pod hasłem "Spowiedź - problemy małe i duże". Nauki rekolekcyjne głosił o. Piotr Jordan Śliwiński - dyrektor Szkoły dla Spowiedników ze zgromadzenia ojców kapucynów w Krakowie, redaktor naczelny pisma naukowego "Studia Laurentiana" oraz współpracownik Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie. W czasie rekolekcji modlono się w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, słuchano wykładów, uczestniczono w spotkaniach prowadzonych przez Wojciecha Bonowicza. Nie zabrakło okazji do poznania podhalańskiej kultury. Stanisława Trebunia-Staszel przedstawiła multimedialną prezentację "Stanął lud na wskroś nasz - o odkrywaniu Tatr i górali dla literatury polskiej". „Góralskie nucicki” zaprezentowali Bartek Koszarek i Paweł Staszel, a Anna Mlekodaj z Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wygłosiła wykład pt. „Przestrzeń góralskiego słowa”. Duże wrażenie wywarło na wszystkich spotkanie z siostrą Anną Bałchan ze zgromadzenia sióstr Maryi Niepokalanej, pracującej na Śląsku z osobami zmuszanymi do prostytucji. Z uczestnikami rekolekcji spotkali się również uczniowie i absolwenci szkoły podstawowej im. ks. Józefa Tischnera w Ratułowie i zespół regionalny Tatry pod kierownictwem Czesławy i Stanisława Sobczyków. Wykonali oni pieśni wielkopostne po góralsku.

2009.04.23-24

W Krakowie odbyły się 9. Dni Tischnerowskie. Rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą odprawianą w intencji Księdza Profesora w kolegiacie św. Anny. Wieczorem tego samego dnia w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej wręczona została Nagroda Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Tegorocznymi laureatami nagrody zostali s. Barbara Chyrowicz, autorka książki "O sytuacjach bez wyjścia w etyce", publicysta Aleksander Smolar oraz Katarzyna i Krzysztof Liszczowie, współzałożyciele toruńskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” i rodzice zastępczy dzieci dotkniętych syndromem FAS. Uroczystości towarzyszył występ zespołu „In Space”, a ceremonię poprowadziła Jolanta Kogut. W czwartek w PWST odbyło się spotkanie z laureatami nagrody, prowadzone przez Wojciecha Bonowicza. Po południu w tym samym miejscu po raz pierwszy odbyło się głośne czytanie Tischnera. Krzysztof Globisz i Jacek Romanowski przeczytali esej "Ludzie z kryjówek". Lekturze eseju zainspirowanego myślą psychiatry Antoniego Kępińskiego, towarzyszyła prezentacja twórczości osób chorych psychicznie. Wieczorem tego samego dnia Wojciech Bonowicz poprowadził jeszcze wieczór filmowy. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć pierwszą część filmu "Tischner – życie w opowieściach" Artura „Barona” Więcka i Witolda Beresia oraz przygotowane przez prowadzącego niespodzianki. Piątek oddany został niemal w całości tematowi przewodniemu Dni. Przed południem w Auli im. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego UJ odbyła się sesja naukowa "Lęk i nadzieja" zorganizowana przez Papieską Akademię Teologiczną oraz Instytut Myśli Józefa Tischnera. W trakcie sesji wystąpili o. Jan A. Kłoczowski OP, Andrzej Leder, Jacek Prokopski i Karol Tarnowski oraz Jean Delumeau, główny gość imprezy. Prof. Delumeau wygłosił wykład poświęcony chrześcijańskiej nadziei. Nad przebiegiem sesji czuwał Adam Workowski. Po południu tego samego dnia jeszcze dwukrotnie była okazja, aby usłyszeć prof. Delumeau. Najpierw w ramach cyklu „Colloquia Tischneriana” wygłosił wykład poświęcony Tommaso Campanelli, a wieczorem wziął udział w dyskusji o lękach współczesności w ramach „Jaskini filozofów”, w której obok niego zasiedli Joanna Tokarska-Bakir, ks. Adam Boniecki i Krzysztof Michalski. Rozmowę o tym, co dziś budzi nasze obawy, poprowadził Dobrosław Kot. Sobota tradycyjnie została młodzieży: Instytut Myśli Józefa Tischnera, Stowarzyszenie "Drogami Tischnera", a także Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera zorganizowały Warsztaty Filozoficzne Młodych, podczas których omawiano tekst eseju "Ludzie z kryjówek". Warsztaty poprowadzili filozofowie: Michał Bardel, Dobrosław Kot i Adam Workowski. Uczestnicy majówki mogli obejrzeć jeszcze występ muzyczny uczniów i absolwentów z Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera z Trzemeśni oraz Zespołu Muzyki Celtyckiej TOPAZ pod kierownictwem Marty Dębosz–Warchoł z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera z Krakowa. Dla uczniów szkół podstawowych zorganizowano tego dnia "Rajd śladami Tischnera po Krakowie". 9. Dni Tischnerowskie zakończyły się specjalnym pokazem drugiej i trzeciej części filmu "Tischner – życie w opowieściach", po którym można było spotkać się z jego autorami.

2009.08.21-24

Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" po raz trzeci zorganizowało wakacyjną wycieczkę dla swoich członków. Tym razem celem były Bieszczady. Trasa podróży, która rozpoczęła się w Łopusznej prowadziła przez Stary Sącz, Łącko, Grybów, Gorlice do Dukli. W Dukli grupa zwiedziła Muzeum Historyczne i miasteczko, a następnie w Komańczy, klasztor ss. Nazaretanek, w którym internowany był prymas Stefan Wyszyński. Z Komańczy uczestnicy wycieczki pojechali do Zatwarnicy na kwaterunek w ośrodku wypoczynkowym BARR. Po drodze wysłuchali opowieści Bożeny i Krystiana Tomanków o kulturze łemkowskiej. Pomimo zmęczenia towarzystwo spotkało się jeszcze na wieczornych biesiadach. Drugiego dnia wycieczki, po śniadaniu, grupa podróżowała kolejką wąskotorową z Majdanu do Balnicy i z powrotem, a następnie zwiedzała cerkwie w Łopience (z kopią cudownej ikony MB Pięknej Miłości) i w Górzance. Wieczorem uczestniczyła we mszy św. w Zatwarnicy. Kolację przygotowano przy ognisku: były kiełbaski, bigos, chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem i domowe ciasto z jagodami. Trzeciego dnia wycieczka wyruszyła do Soliny, by zwiedzić zaporę. W drodze powrotnej obejrzano bojkowską cerkiew w Smolniku i kościół w Polańczyku. Wieczorem na turystów czekała obiadokolacja i wieczorne spotkanie przy muzyce. Śpiewali wszyscy, ale prym wiedli: Marysia Tuchowska, Leszek Papież i Józek Dyrda. W poniedziałek po śniadaniu wyruszono w drogę powrotną do domu, ale odwiedzono jeszcze kilka interesujących miejsc. Zatrzymano się w Jabłonkach i Baligrodzie, które kojarzą się z generałem Świerczewskim. W Lesku zwiedzono byłą bożnicę żydowską, w której obecnie mieści się galeria, a w Sanoku, w Muzeum Historycznym zapoznano się z bogatą kolekcją ikon i ekspozycją poświęconą Zdzisławowi Beksińskiemu. Ostatnim miejsce zwiedzanym po drodze było Muzeum Budownictwa Ludowego w Białej Górze, największy skansen w Polsce. Wycieczkę przygotowali i jej przewodniczyli: Barbara i Bogumił Bandołowie.

2009.10.01-02

Już po raz dziewiąty ok. 120 uczniów szkół podstawowych i specjalnych noszących imię ks. Józefa Tischnera wyruszyło na górskie szlaki śladami swego patrona. Wędrowali w dwóch oddzielnych grupach z powodu dużej liczby uczestników. Jedna grupa wyruszyła z Nowego Targu, druga - z Łopusznej, a wszyscy spotkali się w schronisku na Turbaczu, gdzie czekała już ciepła strawa. Po odpoczynku rozstrzygnięto konkurs plastyczny na plakat "10 lat z patronem", a także konkursy wiedzy o Gorcach i Patronie oraz konkurs tańca, w którym zmagali się także nauczyciele. Zabawa trwała do późnego wieczora. W drugim dniu imprezy, po mszy świętej odprawionej w schronisku, uczestnicy rajdu zeszli przez Kiczorę do Łopusznej zbierając kwiaty i trawy do wieńca, który później złożyli na grobie patrona. Podsumowanie rajdu oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursów odbyło się w ośrodku Natanael w Łopusznej. Mottem IX Rajdu Szkół Tischnerowskich - jednej z form działalności Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" - były słowa ks. prof. Józefa Tischnera "Wolność nie włazi w człowieka po przeczytaniu książek. Wolność przychodzi po spotkaniu drugiego wolnego człowieka". Organizatorem rajdu był Zespół Szkół ks. prof. Józefa Tischnera w Ligocie.

2009.10.09-10

IX Rajd Szlakami ks. prof. Józefa Tischnera dla szkół ponadpodstawowych zorganizowało Publiczne Gimnazjum w Cięcinie. Uczestniczyło w nim ok. 160 osób z 18 gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera, którzy przybyli do Cięciny z całej Polski. Po powitaniu przez dyrektora gimnazjum i lokalnych włodarzy, młodzież wyruszyła spod OW Azalia w Węgierskiej Górce na Przegibę - Butorzonkę. Tam przy kaplicy MB Częstochowskiej odprawiono mszę św., którą koncelebrowali: ks. prałat Stanisław Bogacz, proboszcz parafii Kamesznica i kapelan Związku Podhalan – ks. Władysław Zązel oraz ks. Robert Niedziela – katecheta w Gimnazjum w Cięcinie. Po mszy i pamiątkowym zdjęciu przyszedł czas na dalszy etap wędrówki, częściowo Szlakiem Papieskim – przez Magurę, Matlakówkę na Ficońkę, a stamtąd w dół do Leśniczówki, skąd młodzież została przewieziona do OW Azalia oraz Szarotka w Węgierskiej Górce. Wieczorem nadeszła pora na stały punkt programu wszystkich dotychczasowych rajdów, tzw. posiady, a więc spotkanie uczestników w celu wzajemnego poznania się, zaprezentowania szkół i regionów w atmosferze wesołej zabawy. Gośćmi spotkania byli: Wójt Gminy Węgierska Górka - Piotr Tyrlik, Ireneusz Ficoń - przewodnik rajdowy, Tadeusz Gołuch – prezes Koła PTTK w Węgierskiej Górce, przewodnik beskidzki, rzeźbiarz i poeta oraz dyrektor Gimnazjum w Cięcinie -Tomasz Juraszek. W prezentacji szkół najwyżej zostało ocenione II LO z Wodzisławia Śląskiego. Drugiego dnia po śniadaniu przyszedł czas na pożegnanie i powrót do domu. Każda grupa otrzymała pamiątkowe zdjęcia wszystkich uczestników rajdu, wykonane przy kaplicy na Butorzonce.