Kalendarium 2011

2011.01.14-16

W Łopusznej odbyła się VI Konferencja dla nauczycieli Szkół Tischnerowskich - tym razem poświęcona "góralskiej teorii poznania" czyli słynnym trzem prowdom. W piątkowy wieczór uczestnicy konferencji, których z całej Polski przybyło ponad 120, spotkali się z przyjaciółmi i rodziną księdza Tischnera. Spotkanie podczas którego śpiewano kolędy i słuchano muzyki góralskiej im. L. Łojasa z Łopusznej prowadziła Stanisława Trebunia-Staszel. W sobotę od rana słuchano wykładów dominikanina Jana Andrzeja Kłoczowskiego i dr Adama Workowskiego. W godzinach popołudniowych przeprowadzono dyskusję z dotychczasowymi prelegentami oraz z dr Krystyną Ablewicz i dr Zbigniewem Stawrowskim. Wieczorem w łopuszańskim kościółku została odprawiona uroczysta msza święta w intencji uczestników konferencji, a dzień zakończyła uroczysta kolacja. W niedzielę podsumowano konferencję i omówiono plan działania Rodziny Szkół Tischnerowskich na najbliższy rok.

2011.03.17

Zmarła Janina Tischner, żona Kazimierza.

2011.03.28

Odbyła się uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Społecznej Szkole Podstawowej nr 7 i Społecznemu Gimnazjum nr 8 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie. Spotkanie rozpoczęła msza święta w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi. Dalsze uroczystości, połączone z obchodami jubileuszu 20-lecia szkoły miały miejsce w Teatrze Ludowym w Krakowie.

Odbyła się uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera Społecznej Szkole Podstawowej nr 7 i Społecznemu Gimnazjum nr 8 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie, połączona z obchodami 20 lecia SP. Spotkanie rozpoczęła msza święta w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi, którą odprawił ks. prałat Władysław Zązel – Kapelan Związku Podhalan. W trakcie mszy ks. Prałat poświęcił sztandar szkoły. Następnie młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni goście zostali przewiezieni autokarami do budynku Teatru Ludowego, gdzie odbyły się uroczystości związane z nadaniem szkole imienia. Po części oficjalnej, urozmaiconej prawykonaniem hymnu szkoły, odbył się benefis, podczas którego młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum zaprezentowała dorobek placówki obchodzącej jubileusz. Tradycyjne przyjęto również „nowe dziecko” do Rodziny Szkół Tischnerowskich. Kazimierz Tischner i Zdzisław Wojnarowski (dyrektor SP nr 1 w Starym Sączu), w obecności przedstawicieli szkół tischnerowskich, nałożyli góralski kapelusz na głowę klęczącej dyrektor szkoły Małgorzaty Jerzmanowskiej. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 7 i Społeczne Gimnazjum nr 8 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie są 35. placówką edukacyjną w tischnerowskiej rodzinie.

2011.04.01-03

W Ludźmierzu trwały VIII Rekolekcje Tischnerowskie zorganizowane przez Stowarzyszenie "Drogami Tischnera". Tym razem hasłem przewodnim spotkań były słowa "Nie sobie żyjemy, nie sobie umieramy". Rekolekcje prowadził ks. Andrzej Augustyński, misjonarz św. Wincentego a Paulo, uczeń ks. prof. Józefa Tischnera, laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera za działalność wśród młodzieży. Program rekolekcji, jak co roku, był bardzo bogaty. Poza naukami rekolekcyjnymi odbywały się nabożeństwa, spotkania ze spowiednikami i zaproszonymi gośćmi. Pokazano też film "Tak się toczy moja myśl" poświęcony księdzu Tischnerowi. Wśród osób zaproszonych na rekolekcje znaleźli się br. Benedykt Pączka i Diana Bonowicz z Fundacji „Kapucyni i Misje”, którzy opowiadali o pracy polskich misjonarzy w Czadzie i Republice Środkowej Afryki. Fundacja zbiera środki m.in. na budowę studni i szkół. Uczestnicy rekolekcji podjęli decyzję o zbiórce pieniędzy na budowę jednej takiej studni (ok. 10 tys. zł.) i że otrzyma ona imię zmarłej niedawno Janiny Tischnerowej. Pierwsze ofiary na ten cel zebrano spontanicznie do góralskiego kapelusza podczas spotkania wspominkowego poświęconego bratowej ks. Tischnera. Dużym zainteresowaniem cieszyło się niedzielne spotkanie z Barbarą i Piotrem Poźniakami, którzy opowiadali o swojej znajomości z Karolem Wojtyłą i Janem Pawłem II. Bardzo ciekawe wystąpienie przygotowała Ludmiła Figiel, nauczycielka historii z Liceum im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu, która dotarła do interesujących dokumentów dotyczących wizyty Jana Pawła II w tym mieście 8 czerwca 1979 r. Wieczorem 2 kwietnia wspominano szóstą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Po wieczornej mszy świętej w bazylice ludźmierskiej pojawił się zespół „Turnioki” z porywającym koncertem „On naszą pieśnią i mocą”. Towarzyszył mu chór dziewcząt z zespołu „Regle” z Poronina. Następnie z bazyliki do ogrodu różańcowego wyruszyła procesja światła z figurą Matki Boskiej Ludźmierskiej. Modlitwę przy pomniku Jana Pawła II poprowadził kustosz sanktuarium ks. prałat Tadeusz Juchas. Po modlitwie w przejmującej ciszy z głośników rozległo się bicie serca, które umilkło punktualnie o 21.37. Wtedy zabrzmiały góralskie trąbity i dzwonki Haniaczyków. Pod pomnikiem wierni zapalali znicze, śpiewał także zespół regionalny „Regle” z Poronina. W rekolekcjach brało udział przeszło 100 osób z całej Polski oraz drugie tyle z Ludźmierza, Nowego Targu i okolicznych miejscowości.

2011.04.30

W Krakowie, w ramach 11. Dni Tischnerowskich w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera odbyły się Spotkania Filozoficzne Młodych przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Na scenie auli WSE pojawili się najpierw uczniowie i uczennice II LO im. ks. J. Tischnera w Wałczu, którzy pod opieką swego nauczyciela Sławomira Niewczasa przygotowali spektakl o tym, czym jest życie i kim jest człowiek. Następnie na scenę weszli filozofowie z Instytutu Myśli Józefa Tischnera: o. Jan A. Kłoczowski, Dobrosław Kot i Adam Workowski. Wzięli oni udział w prowadzonej przez Michała Bardela dyskusji na temat eseju ks. Tischnera „Myślenie według wartości”. Przeszło tysiąc osób obejrzało w auli Auditorium Maximum UJ zamykający Dni Tischnerowskie spektakl „Ojczyzna Tischnera”. Z ekranów płynęły do widzów słowa Tischnera, które odebrać można było jako komentarz do naszych obecnych problemów. Aktorzy – Ewa Kaim, Krzysztof Globisz, Sławomir Sośnierz – rozmawiali ze sobą i z publicznością fragmentami „Wesela” Wyspiańskiego, również przenosząc sceny z tego arcydramatu do współczesnej rzeczywistości. Aktorom towarzyszył zespół „Łopuśnianie” w roli chóru komentującego zdarzenia. Reżyserem spektaklu była Ewa Kutryś.

2011.04.27

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Ekonomik w Limanowej przyjął imię ks. prof. Józefa Tischnera. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. Małopolski Kurator Oświaty, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i szkół tischnerowskich, przedsiębiorcy, a przede wszystkim rodzina Patrona. Ceremonia rozpoczęła się mszą św. w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, której przewodniczył ks. biskup Wiesław Lechowicz. On także poświęcił sztandar szkoły. Następnie, już w budynku szkoły, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski odczytał akty nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera szkołom ZSOiZ, a Państwo Tischnerowie – Barbara, Marian i Kazimierz odsłonili pamiątkową tablicę z wizerunkiem Patrona. Pan Kazimierz Tischner, wraz z przedstawicielami szkół tischnerowskich, symbolicznym nałożeniem kapelusza góralskiego na głowę dyrektor Marii Szkarłat, przyjął nową szkołę do Rodziny Szkół Tischnerowskich. W trakcie uroczystości nie zabrakło również akademii przygotowanej przez uczniów. Spotkanie zakończył wspólny obiad i degustacja tortu w kształcie kapelusza góralskiego. ZSOiZ w Limanowej został 36. placówką noszącą imię ks. prof. Józefa Tischnera.

2011.05.11

W Sali Kolumnowej Sejmu RP zagościli górale, którzy zaprezentowali posłom i senatorom program artystyczny „Małe Ojczyzny księdza Tischnera”. Występ oglądali parlamentarzyści z wszystkich opcji politycznych, wśród nich marszałek senatu Bogdan Borusewicz. W programie przygotowanym przez Stanisławę Trebunię – Staszel i Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" wystąpiły zespoły regionalne: Regle z Poronina, Jurgowianie i Orawianie. W roli księdza profesora wystąpił Kazimierz Tischner. Występ zakończył się wspólnym z parlamentarzystami góralskim tańcem. Wcześniej górale zwiedzili siedzibę parlamentu, przysłuchiwali się obradom sejmu i spotkali się z marszałkiem sejmu Grzegorzem Schetyną.

2011.05.31

Z krótką wizytą na Podhalu przebywał Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z żoną Anną . W auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z prezydencką parą spotkali się samorządowcy, parlamentarzyści i studenci. Prezydent wprost z auli, wraz z towarzyszącymi mu osobami pojechał do Ludźmierza, gdzie wziął udział we mszy św. dziękczynnej za beatyfikację Jana Pawła II. Potem w Ogrodzie Różańcowym pod pomnikiem Jana Pawła II rozmawiał z góralskimi dziećmi. Z Ludźmierza, Anna i Bronisław Komorowscy udali się do Łopusznej, aby złożyć kwiaty na grobie ks. prof. Józefa Tischnera. Tam spotkali się z mieszkańcami rodzinnej wsi filozofa. Rolę przewodnika pełnił Kazimierz Tischner, brat księdza i prezes Stowarzyszenia "Drogami Tischnera".

2011.08.19-21

Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" po raz czwarty zorganizowało dla swoich członków wakacyjną wycieczkę. Tym razem śladów ks. Tischnera szukano w Świętokrzyskim. Pierwszego dnia uczestnicy wycieczki zwiedzili: Jędrzejów (Muzeum Przypkowskich), Chęciny (ruiny zamku) i Jaskinię Raj. Na nocleg wybrano Pensjonat Jodełka w miejscowości Św. Katarzyna. Sobotę wypełniło zwiedzanie Sandomierza. Po drodze do tego niezwykłego miasta odwiedzono klasztor na Św. Krzyżu wraz z kryptą. W ostatnim dniu wycieczki tischnerowska grupa uczestniczyła w Festiwalu "Dymarki Świętokrzyskie" w Nowej Słupi, a także zwiedziła muzeum wsi kieleckiej w Tokarni.

2011.09.16-17

Odbył się kolejny, już XI Rajd Szkół Podstawowych i Specjalnych noszących imię ks. prof. Józefa Tischnera. Jego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 153 z Krakowa. W pierwszym dniu rajdu uczestnicy zwiedzali krakowskie ZOO. Dzieci miały możliwość karmienia i obserwacji pielęgnacji zwierząt oraz rozmowy z lekarzem weterynarzem. Po wizycie w ZOO wszyscy pieszo przeszli na Kopiec Kościuszki, a następnie autokarem udali się na Wawel. Tam, po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia, rozpoczęło się zwiedzanie Starego Miasta melexami. Po obiedzie uczestnicy udali się na spacer "Szlakiem siarczanym" po Swoszowicach i okolicy. Wieczorem po mszy św. i kolacji wszyscy świetnie bawili się na dyskotece integracyjnej. Drugi dzień rajdu to zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce. Na zakończenie dwudniowej eskapady odbyło się podsumowanie rajdu, rozdanie pamiątkowych drobiazgów oraz wręczenie nagród laureatom konkursów.

2011.09.27

W obecności Kazimierza Tischnera, brata jednego z najsławniejszych polskich współczesnych filozofów myślicieli - pochodzącego z Podhala ks. prof. Józefa Tischnera oraz władz samorządowych, aktorów Teatru Witkacego, uczniów szkół tischnerowskich, przy rytmach góralskiej muzyki zespołu Trebunie Tutki, uroczyście nadano imię góralskiego profesora jednemu z nowoczesnych pociągów Acatus II. Poprzedniego dnia po raz pierwszy pociąg "Tischner" odjechał z Zakopanego do Krakowa. Nadanie imienia temu środkowi lokomocji było formą uczczenia wielkiego myśliciela.

2011.09.30-10.01

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu zorganizował XI Rajd Śladami Tischnera dla szkół ponadpodstawowych. W piątkowy ranek młodzież przejechała autokarami z Poznania do Rogalina. Tam zwiedziła pałac, galerię obrazów i piękny park ze słynnymi Dębami Rogalińskimi, a następnie wyruszyła szlakiem turystycznym wśród lasów i pól do Poznania. Po pokonaniu 13 kilometrów cała ekipa dotarła do położonego w środku dużego osiedla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. Każdy zespół uczestniczący w rajdzie zaprezentował swoją szkołę i region, a potem odbyły się posiady rajdowe. Sobota minęła na zwiedzaniu najciekawszych zabytków Poznania. Jedną z atrakcji było wysłuchanie niezwykłego koncertu organowego w bazylice. Rajd zakończyła msza święta i ciekawy spektakl przygotowany przez uczniów z ZSO nr 4.