Kalendarium 2015

2015.01.09-11

W Łopusznej odbyła się X Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna dla Nauczycieli i Wychowawców "Kim jest człowiek" pod honorowym patronem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jej organizatorem były: Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Instytut Obywatelski i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej. W spotkaniu wzięło udział około 100 nauczycieli i wychowawców z całej Polski. Na piątkowy wieczór w Gminnym Ośrodku Kultury zaplanowano góralskie kolędowanie, które poprowadziła Stanisława Trebunia-Staszel wraz z Zespołem im. Ludwika Łojasa z Łopusznej oraz występ „Poeci Tischnera” według scenariusza Łukasza Tischnera, w którym udział wzięli Ewa Kaim, Iwona Konieczkowska i Adam Niedzielin. Obie prezentacje spotkały się z bardzo gorącym przyjęciem.

W sobotę od rana w ośrodku "Natanael" rozpoczęła się seria wykładów. Jako pierwszy głos zabrał Henryk Woźniakowski przedstawiając „Trzy zasady personalizmu”, a kontynuowała Róża Thun. W wystąpieniu „Personalizm w praktyce czyli jak działa Unia Europejska” eurodeputowana wyjaśniła jak powstają europejskie ustawy. Następnie wystąpił Marek Kaczmarzyk, neurobiolog i dydaktyk z Uniwersytetu Śląskiego, który opowiedział zebranym o tym, jaką wiedzę o człowieku zawdzięczamy biologii ewolucyjnej i badaniom mózgu, a także o problemach, z którymi mają do czynienia wychowawcy. W cyklu popołudniowym Adam Workowski mówił o tym „Kim jest człowiek?", a nauczyciel i publicysta Sławomir Osiński swój wykład poświęcił „Człowiekowi w szkole”, a konkretnie – temu, jakie są uwarunkowania pracy nauczyciela i jaką postawę powinien on przyjąć w stosunku do uczniów. Uczestnicy konferencji wzięli następnie udział w mszy świętej, która została odprawiona w łopuszańskim kościółku. Po mszy z koncertem góralskich kolęd i pastorałek wystąpił dziewczęcy zespół „Jastrun”, który towarzyszył też uroczystej kolacji w ośrodku „Natanael”. W czasie wieczornego spotkania prowadzonego przez Stanisławę Trebunię–Staszel i Bartka Koszarka zastanawiano się, kim jest góral.

W niedzielę uczestników konferencji czekały jeszcze dwa wystąpienia. Najpierw Krzysztof Czyżewski, dyrektor Ośrodka „Pogranicze”, w towarzystwie żony Małgorzaty opowiedział o tym, kim jest „człowiek pogranicza” i przed jakimi wyzwaniami staje ktoś, kto chce działać na styku różnych kultur, w miejscu gdzie spotykają się różne grupy etniczne, różne tradycje i pamięć przeszłych konfliktów. Cykl wystąpień zamknął wykład Łukasza Tischnera „Gombrowicz i kościół międzyludzki”

2015.03.05

W Łodzi, w 20-tą rocznicę nadania ks. prof. Józefowi Tischnerowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, odbyły się dwie imprezy upamiętniające to wydarzenie. W sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego miała miejsce prowadzona przez Marię Karolczak debata pt. „Wybrałem, aby być ciasnym i tępym filozofem Sarmatów”, w której udział wzięli filozofowie: prof. Jacek Filek, prof. Witold Glinkowski, prof. Zbigniew Stawrowski i prof. Karol Tarnowski. Wieczorem w klubokawiarni „Niebostan” zorganizowano spotkanie wspomnieniowe. Przypomniano wywiady z ks. Józefem Tischnerem, fragmenty jego książek, można też było wysłuchać wspomnień Kazimierza Tischnera i obejrzeć koncert kapeli góralskiej „Nasza Rodzinka” złożonej z członków rodzin Staszlów, Trebuni-Tutków i Wyrostków. Dzień wcześniej w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się spotkanie z Wojciechem Bonowiczem, poetą i autorem książek poświęconych ks. Tischnerowi.

2015.03.19

W dniu imienin ks. Józefa Tischnera, Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”, Stowarzyszenie SIEMACHA oraz Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera zainaugurowały wspólny projekt „Czytam, więc jestem! Czytamy polskich filozofów – Józef Tischner”. Jego celem było rozbudzenie zainteresowania wśród młodych ludzi twórczością współczesnych polskich filozofów i myślicieli, a w tym roku szczególnie Józefa Tischnera. Projekt realizowany był w trzech etapach. Pierwszy to "Konkurs literacki Rozwiń myśl", w ramach którego zadaniem uczestników było rozwinięcie lub parafraza myśli ks. Tischnera zaczerpniętej z “Filozofii dramatu”: “Przestrzenią człowiekowi najbliższą jest dom. Wszystkie drogi człowieka przez świat mierzą się odległością od domu. Człowiek zapytany, skąd przychodzi – wskazuje na dom. Dom jest gniazdem człowieka.” Laureaci konkursu zostali zaproszeni do Krakowa i wzięli udział w Warsztatach Filozoficznych Młodych realizowanych w ramach programu 15. Dni Tischnerowskich. Drugi etap to Warsztaty literacko-filozoficzne dla uczniów i nauczycieli, które w maju odbyły się w Krakowie i w Łopusznej. Warsztaty prowadzone były przez filozofów i polonistów oraz animatorów stosujących w swojej pracy metody aktywizujące. Trzeci etap projektu był otwarty dla publiczności. Organizatorzy zaprosili na prawdziwe święto literatury Festiwal literacki "Czytam, więc jestem !”, który odbył się w Krakowie w dniach 20-21 czerwca. W programie przewidziano m.in. grę miejską, prezentacje filmowe, spotkania z pisarzami, debaty oksfordzkie, warsztaty filozoficzne dla przedszkolaków, koncerty.

2015.03.20-22

W Ludźmierzu odbyły się XII Rekolekcje z księdzem Tischnerem. Prawie stu uczestników z całej Polski przez trzy dni zastanawiało się nad własną wiarą, bowiem hasło tegorocznych rekolekcji brzmiało+C2571. Rekolekcje rozpoczęły się w piątek mszą świętą i pierwszą konferencją rekolekcyjną poprowadzoną przez ks. bpa Grzegorza Rysia. Dodatkową oprawą wieczornego spotkania były pieśni w wykonaniu chóru Magnificat z Ludźmierza, program poetycko – muzyczny „Pamięci księdza Tadeusza Juchasa”, a także Droga Krzyżowa, do której rozważania w oparciu o teksty ks. Tischnera przygotowali nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera w Chrzanowie. Późnym wieczorem, już w Domu Pielgrzyma, odbyło się spotkanie z ks. Manfredem Deselaers, niemieckim księdzem, od 25 lat mieszkającym w parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu i pracującym w tamtejszym Centrum Dialogu i Modlitwy.

Drugi dzień rekolekcji rozpoczął się od nabożeństwa pokutnego, które w bazylice odprawił o. Jordan Śliwiński, kapucyn z Krakowskiej Szkoły dla Spowiedników. Po nabożeństwie rozpoczęły się wykłady. Zebrani mogli wysłuchać brata Michała Dragana, benedyktyna z Biskupowa oraz dr Joannę Święcicką, prezesa warszawskiego KIKu, którzy opowiedzieli o swojej drodze do wiary. Jeszcze przed południem odbyło się drugie spotkanie z ks. Manfredem. W wykładzie „Wierzę w Boga … po Auschwitz” szukał odpowiedzi na pytanie „Gdzie był Bóg w Auschwitz”? Po krótkim spotkaniu modlitewnym przy grobie księdza Tadeusza Juchasa, Stanisława Trebunia–Staszel oraz Lucyna Mikulińska i Renata Przybyła poprowadziły część folklorystyczną rekolekcji po hasłem „Chłopy na manowcach czyli chłopska godzina szczerości” z udziałem Jana Karpiela–Bułecki, Wojciecha Bonowicza, Kazimierza Tischnera oraz księdza Manfreda Deselaers. Męskim wyznaniom towarzyszyła muzyka góralska i śpiew w wykonaniu zespołu góralskiego z Odrowąża pod kierunkiem pani Krystyny Witek. W jego składzie byli miedzy innymi: Hania Trebunia–Tutka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnym Dunajcu oraz Jan Karpiel–Bułecka, muzyk i architekt. Kolejnym wydarzeniem tego popołudnia był spektakl teatralny. Monodram pt. „Kolega Mela Gibsona” wykonał Jerzy Pal, aktor Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Wieczorem w ludźmierskiej bazylice odprawiona została przez bpa Rysia msza święta z kolejną nauką rekolekcyjną. Wzruszającym momentem było wspomnienie ks. prof. Józefa Tischnera w 15. rocznicę jego śmierci zatytułowane „Jest wśród nas”. Na zakończenie uroczystości w bazylice odbyło się "Misterium Męki Pańskiej” w wykonaniu chóru „Gorce” pod dyr. Joanny Szczerby oraz spektakl Podhalańskiej Grupy Teatralnej „Ciyrpienie miarom Bozyj Miłości” w reżyserii Anny Malaciny-Karpiel. Drugi dzień rekolekcji zakończyła rozmowa z rekolekcjonistą bp Grzegorzem Rysiem poprowadzona przez Wojciecha Bonowicza.

Niedzielną mszę świętą celebrował o. Jacek Prusak, który wygłosił także homilię. Po jej zakończeniu, w Bazylice Matki Bożej Ludźmierskiej wspominano tych, którzy odeszli z grona „tischnerowców”: Andrzeja Chowańca, ks. Kazimierza Krakowczyka, ks. Mieczysława Zonia, ks. Jana Kracika, ks. Tadeusza Juchasa, ks. Pawła Potocznego i Janinę Tischner. Zebrani wysłuchali też szczególnego dialogu, jaki ze swoim zmarłym kuzynem, Andrzejem Chowańcem, nawiązał Kazimierz Tischner. Po mszy, w Domu Pielgrzyma miało miejsce spotkanie z o. Jackiem Prusakiem – jezuitą, teologiem, psychoterapeutą, publicystą „Tygodnika Powszechnego”. Rozmowę o Kościele w dzisiejszym świecie poprowadził Wojciech Bonowicz. Na zakończenie XII Rekolekcji Tischnerowskich młodzież z Łopusznej przedstawiła spektakl „Skarby." Występom towarzyszyła muzyka góralska, śpiew, taniec i poezja.

2015.04.15

Rozstrzygnięto konkurs "Rozwiń myśl" realizowany w ramach projektu "Czytam, więc Jestem. Czytamy polskich filozofów - Józef Tischner." Obradujące w Krakowie jury oceniło prace uczestników zarówno konkursu plastycznego jak i literackiego, typując zwycięzców oraz przyznając wyróżnienia. W konkursie literackim prace oceniali: Wojciech Bonowicz, dr Stanisława Trebunia-Staszel i Wit Szostak, natomiast w konkursie plastycznym: prof. Paweł Taranczewski, dr Stanisława Trebunia-Staszel, Jolanta Kogut i Wojciech Bonowicz.

2015.04.25

W Krakowie, w ramach 15. Dni Tischnerowskich odbyło się „Spotkanie filozoficzne młodych” zorganizowane przez Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” w gmachu PWST. Na deskach Sceny im. Stanisława Wyspiańskiego jako pierwsi wystąpili młodzi artyści ze szkoły w Ratułowie we fragmencie „Filozofii po góralsku”. Następnie uczniowie ze szkoły w Łopusznej zaprezentowali spektakl „Skarby księdza Tischnera”, a grupa teatralna „Zawodowcy z Bachledówki” ze szkoły specjalnej w Czerwiennem zauroczyła widzów przedstawieniem pt. „Hamerykon”. Oprawę muzyczną zapewnili: Kuba Staszel – recital skrzypcowy, zespół Pepe – Band z Rudy Śląskiej, laureat konkursu Mikroprofesor im. ks. prof. J. Tischnera oraz Młodzi Łopuśnianie. Fragmenty książek księdza Józefa Tischnera czytał aktor scen krakowskich, Andrzej Róg.

Jednak głównym punktem programu było wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu literackiego i plastycznego pt. „Rozwiń myśl” pod patronatem prof. Małgorzaty Omilanowskiej, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na uroczystości reprezentował ją podsekretarz stanu Andrzej Wyrobiec. Uczniowie z Rodziny Szkół Tischnerowskich i zaprzyjaźnionych z nimi oraz z placówek Siemacha Spot interpretowali myśl ks. Tischnera zaczerpniętą z książki „Filozofia dramatu.” Widzowie nie tylko oklaskiwali laureatów, ale też mogli obejrzeć na ekranie prezentację multimedialną prac plastycznych oraz przeczytać wybrane fragmenty prac literackich. Wystawa nagrodzonych prac zorganizowana została również w foyer PWST. Towarzyszyła jej ekspozycja prac finalistów konkursu literacko–fotograficznego zorganizowanego w Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. Na uroczystość wręczenia nagród przybyła grupa uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w Zakopanem ze swoim opiekunem, Andrzejem Mrowcą. Przywieźli ze sobą własnoręcznie wykonane z drewna statuetki, którymi obdarowali laureatów pierwszych miejsc. Miłym akcentem było uhonorowanie najaktywniejszej w Rodzinie Szkół Tischnerowskich placówki w roku szkolnym 2014/15. Puchar przechodni w postaci pamiątkowej księgi oraz statuetkę otrzymał Zespół Szkół nr 2 w Żorach, a nagrodę przekazała Beata Wąsowicz, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie. Na zakończenie 15 Dni Tischnerowskich w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Grupa "Ni Pies, Ni Wydra" przedstawiła spektakl teatralny „Kuku na Muniu – wariacje Mickiewiczowskie” w reżyserii Stanisława Świdra.

2015.06.12

Publiczne Gimnazjum w Łopusznej przyjęło imię ks. prof. Józefa Tischnera. Uroczystość rozpoczęła się na cmentarzu od modlitwy i złożenia kwiatów na grobach śp. księdza profesora Józefa Tischnera, pani Janiny Tischner i księdza Pawła Potocznego. Następnie cała społeczność szkolna udała się na mszę świętą do kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Łopusznej. W świątyni zgromadzili się honorowi goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, ich rodzice i mieszkańcy. Nie zabrakło pocztów sztandarowych ze szkół wchodzących w skład Rodziny Tischnerowskiej oraz z terenu gminy Nowy Targ. Mszę celebrował ksiądz Jerzy Raźny w asyście księdza proboszcza Kazimierza Foltyna oraz księży zaprzyjaźnionych z gimnazjum. Po zakończonej mszy wszyscy uczestnicy przemaszerowali z kościoła do szkoły na dalszą część ceremonii. Po powitaniach, przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ - Wiesław Parzygnat odczytał uchwałę o nadaniu imienia ks. prof. Józefa Tischnera Publicznemu Gimnazjum w Łopusznej. Następnie były gratulacje i życzenia m.in. od przedstawicieli kuratorium, Koła nr 61 Związku Podhalan w Chicago noszącego imię ks. prof. J. Tischnera, lokalnych instytucji kulturalnych oraz rodziny Patrona. Marian i Kazimierz Tischnerowie wyrazili przekonanie, iż brat byłby bardzo szczęśliwy, że został „Józkiem Szkolnym” na stałe. Potem ofiarowali na ręce dyrektor szkoły Doroty Chowaniec, rzeźbę Chrystusa, którą Ksiądz Profesor otrzymał w stanie wojennym od „Solidarności”. W dalszej części odbyło się przekazanie sztandaru ufundowanego przez rodziców i ślubowanie uczniów. Tradycyjnie Kazimierz Tischner, w asyście przedstawicieli szkół noszących imię ks. prof. J. Tischnera, dokonał symbolicznego włączenia gimnazjum do Rodziny Szkół Tischnerowskich. Na zakończenie zgromadzeni obejrzeli spektakl teatralny pt. „Skarby księdza Tischnera”. W przedstawieniu w roli księdza Tischnera wystąpił absolwent szkoły w Łopusznej Paweł Waras. Ze szkoły zaproszeni goście udali się do remizy OSP na obiad przygotowany przez rodziców. Była to okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów, czas wspomnień i wymiany doświadczeń.

O godz. 14 przybyli na uroczystość nauczyciele spotkali się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury na spotkaniu w ramach projektu „Czytam, więc jestem. Czytamy polskich filozofów – Józef Tischner” organizowanego przez Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” wraz ze Stowarzyszeniem „Siemacha” oraz Krakowskim Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera. W programie finału znalazły się między innymi: warsztaty regionalne "Od Tetmajera do Tischnera" - prowadzone przez dr Stanisławę Trebunię–Staszel, spotkanie z dr hab. Witoldem Bobińskim i dr Łukaszem Tischnerem "Przywrócić radość czytania", debata oxfordzka z udziałem młodzieży "Proces myślenia wiąże się z ryzykiem" - prowadzona przez ks. Andrzeja Augustyńskiego i dr Adama Workowskiego i prezentacja filmów dokumentalnych związanych z osobą ks. Tischnera, połączona z dyskusją – prowadzoną przez Wojciecha Bonowicza.

2015.06.20-21

W Krakowie odbył się uroczysty finał akcji „Czytam, więc jestem. Czytamy polskich filozofów. Józef Tischner”. W sobotę w siedzibie Siemacha Spot przez kilka godzin trwały zabawy filozoficzne dla dzieci i młodzieży, m.in. sztafeta „Wędrówki w krainę myślenia”, otwarte warsztaty filozoficzne „Pofilozofuj-my!”, hyde park filozoficzny „Tylko krótko proszę!” oraz kiermasz wymiany książek. Zajęcia prowadzili: Jolanta Kogut, Sylwia Gach, Wojciech Bonowicz i Adam Workowski. W niedzielę, w kawiarni De Revolutionibus, Jolanta Kogut i Sylwia Gach poprowadziły warsztaty wyobraźni dla dzieci i rodziców „Pobaw się myśleniem!”. Następnie w tym samym miejscu odbyło się prowadzone przez dr Adama Workowskiego spotkanie z pisarzami Wojciechem Bonowiczem i Witem Szostakiem „Uwaga! Czytanie wiąże się z ryzykiem!”. O godz. 18.00 w kościele śś. Apostołów Piotra i Pawła odprawiona została msza święta z okazji 15. rocznicy śmierci ks. Józefa Tischnera. Homilię wygłosił ks. Andrzej Augustyński, a oprawę muzyczną zapewniły młodzieżowe zespoły regionalne oraz Hanka Rybka z Zespołem. Po mszy odbył się koncert „Wyśpiewać mądrość”, inspirowany twórczością ks. prof. Józefa Tischnera. Wystąpili: Hanka Rybka z Zespołem i Piotr Baron (saksofon). Teksty ks. Tischnera czytali: Anna Dymna, Stanisława Trebunia-Staszel, Kazimierz Tischner. Koncert prowadzili: Jolanta Kogut i Wojciech Bonowicz.

Konferencja prasowa zamykająca pierwszą edycję projektu „Czytam, więc jestem. Czytamy polskich filozofów. Józef Tischner” odbyła się 25 czerwca w siedzibie Stowarzyszenie Siemacha w Krakowie.

2015.07.05-08

Dziesięcioosobowa grupa przedstawicieli Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" przebywała z wizyta studyjną w Strasburgu na zaproszenie posłanki do Parlamentu Europejskiego Róży Thun. Propozycja wyjazdu pojawiła się w styczniu, podczas konferencji w Łopusznej, w której to europosłanka uczestniczyła. Organizacyjnie do podróży przygotowywała grupę Anna Szybist, asystentka z krakowskiego biura poselskiego Róży Thun, a w drodze do Strasburga towarzyszył Piotr Stolecki, dyrektor biura poselskiego pani Róży Thun w Krakowie. Koszty podróży, noclegów, posiłków oraz wydatki związane ze zwiedzaniem w trakcie pobytu pokrywał organizator wyjazdu – biuro poselskie Róży Thun. Po przybyciu do Mutzig i zakwaterowaniu grupa udała się do Strasburga, aby zwiedzić miasto. We wtorek 7 lipca, tuż po śniadaniu, wyruszono busem w kierunku Colmar. W drodze zwiedzono miasteczka Obernai i Mittelbergheim, zamek Haut-Koenigsbourg i winnicę w Ingersheim. Następnie, już w towarzystwie pani poseł Róży Thun zwiedzono Colmar, a w nim katedrę św. Marcina oraz Muzeum Unterlinden. Spotkanie zakończyła wspólna kolacja. Ostatni dzień pobytu wypełniła przede wszystkim wizyta w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Odwiedzający zostali wprowadzeni w tajniki funkcjonowania PE i przez chwilę z galerii sali obrad przyglądali się debacie w sprawie kryzysu w Grecji. Wystarczyło jeszcze czasu na rozmowę z Różą Thun o jej pracy w PE, lunch w kantynie parlamentu i krótką sesję zdjęciową. Następnie grupa udała się do pobliskiego budynku Rady Europy. Tam odbyło się spotkanie się z Wojciechem Sawickim, sekretarzem generalnym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Po pożegnaniu z Różą Thun dokończono zwiedzanie miasta z przewodnikiem księdzem Tomaszem i wyruszono w drogę do Polski.

2015.07.24-31

Odbyła się wakacyjna wycieczka Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" pod hasłem: "Śląsk. Etos pracy i piękno przyrody". Dla dwudziestu czterech jej uczestników była bardzo dobrą okazją, aby poznać różnorodność Śląskiej Ziemi. Bazą wypadową był Hotel Pustelnik w Wiśle Małej nad Jeziorem Goczałkowickim. W ciągu kilku dni zwiedzono między innymi: Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, Bazylikę NMP w Piekarach Śląskich, Nikiszowiec (muzeum, kościół pw. św. Anny, Galeria szyb Wilson), Muzeum Śląskie w Katowicach, Planetarium w Chorzowie, dwie zapory wodne na Sole, elektrownię szczytowo-pompową Porąbka-Żar, Jawiszowice (pierwsza parafia ks. Tischnera), Pszczynę (Starostwo, Muzeum Prasy, zagroda żubrów), Ogrody Kapiasa w Goczałkowicach, Browar Książęcy w Tychach, Promnice, Ustroń (Równica, Czantoria), Wisłę (skocznia im. A. Małysza, Kubalonka, Zameczek Prezydencki), Istebną (Kościół św. Krzyża, Chata Kawuloka, kościół pw. Dobrego Pasterza, cmentarz), Wolę (kościół pw. MB Piekarskiej, Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera, basen, kręgielnia), drewniane kościółki w Grzawie, Ćwiklicach, Miedźnej i Górze oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Szczególną atrakcją był zjazd na dół KWK Bolesław Śmiały, gdzie uczestnicy wycieczki zobaczyli jak fedruje się węgiel na ścianie oraz wyjazd na mierzący 110 m wysokości skip nieczynnej już KWK Czeczott w Woli. Znalazł się czas na piesze wędrówki w górach (Żar - Przełęcz Kocierska i rejon Czantorii), żeglowanie po Jeziorze Goczałkowickim, rozegranie zawodów w kręglach. W wielu z wymienionych miejsc spotykano wyjątkowych ludzi. Warto zapamiętać: Zygmunta Klimta - proboszcza z Nikiszowca, Pawła Sadzę - Starostę Pszczyńskiego, Aleksandra Spyrę - kustosza Muzeum Prasy, Bernarda Buglę - dyrektora KWK Bolesław Śmiały, Bogusława Golarza - proboszcza z Istebnej, Halinę Hombek - przewodniczkę po Zameczku Prezydenckim, Zbigniewa Wałacha - muzyka i regionalistę z Istebnej, Bogdana Taranowskiego - wójta Gminy Miedźna, ks. Martina Deselaersa i wielu innych tutaj nie wymienionych, którzy pomogli w organizacji pobytu. Wieczory uprzyjemniały w Hotelu Pustelnik spotkania przybliżające śląską kulturę. Nieformalne zakończenie wycieczki odbyło się w ogrodzie Eli Opitek w Gilowicach, na tradycyjnych prażonych. Wycieczkę przygotowała grupa członków SDT mieszkająca na Śląsku.

2015.10.08-09

Odbył się XV Rajd Szkół Tischnerowskich. Jego organizatorem było Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zakopanem. W rajdzie wzięło udział 13 szkół z Rodziny Tischnerowskiej z całej Polski. W czwartkowy poranek uczestnicy rajdu zostali przywitani przez dyrektora szkoły Bogdana Wojnarowskiego. Po podziale na trzy grupy i przydzieleniu przewodników tatrzańskich, którymi byli pracownicy szkoły: Anna Tylka-Suleja, Bogdan Wojnarowski, Tomasz Szybka, młodzież wyruszyła na tatrzańskie szlaki. Obierając trzy różne trasy wszyscy dotarli do wspólnego celu, którym był Czarny Staw Gąsienicowy i schronisko „Murowaniec”. Drogę powrotną do Zakopanego pokonano wspólnie. Zmoknięci i zmęczeni, ale w pozytywnych nastrojach uczestnicy dotarli do budynku Gimnazjum nr 2. Po posiłku, w sali gimnastycznej odbyła się dalsza część spotkania. Dr Tomasz Skrzydłowski, pracownik naukowy TPN, wygłosił wykład o biologii Tatr. Później rozpoczęły się zabawy i konkursy, które trwały do wieczora. W drugim dniu rajdu jego uczestnicy przy deszczowej pogodzie odwiedzili Gubałówkę, Muzeum Tatrzańskie oraz dolne Krupówki. W końcu nastąpiło podsumowanie rajdu. Spotkaniu towarzyszyła muzyka góralska i prezentacja filmów promujących sporty ekstremalne. Każdy z uczestników rajdu otrzymał przy pożegnaniu drobną pamiątkę.