Kalendarium 2016

2016.01.08-10

W Łopusznej odbyła się XI Ogólnopolska Otwarta Konferencja dla Nauczycieli i Wychowawców "Nauczyciel i wychowawca wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych". Spotkanie otworzył Jan Smarduch, wójt Gminy Nowy Targ, który objął konferencję honorowym patronatem. W piątkowy wieczór uczestnicy konferencji obejrzeli film obrazujący efekty końcowe ubiegłorocznego projektu „Czytam, więc jestem” i uczestniczyli w tradycyjnym kolędowaniu prowadzonym przez Stanisławę Trebunię – Staszel z udziałem zespołu Młodzi Łopuśnianie. W sobotę od rana trwał cykl wykładów związanych z tematem konferencji. Wykładowcy – dr Katarzyna Barani, dr Adam Workowski, prof. Jacek Pyżalski oraz prof. Arkadiusz Stempin mówili o funkcjonowaniu dzieci i młodzieży we współczesnym świecie i możliwości wykorzystania przez nauczycieli i wychowawców faktu równoległego egzystowania uczniów w realnej i wirtualnej rzeczywistości. W dyskusji poruszono między innymi temat przemocy rówieśniczej w internecie. Drugi dzień konferencji zakończył się mszą świętą w kościele św. Trójcy oraz polsko – słowackim koncertem kolęd w wykonaniu zespołu Młodzi Łopuśnianie oraz zespołu z Zavaźnej Poruby. W niedzielne przedpołudnie wysłuchano wykładu prof. Piotra Kłodkowskiego, rektora Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie na temat dialogu w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie oraz Soni Baraniovej ze Słowacji - o możliwości modyfikacji zachowań ucznia w świetle teorii Mirona Zeliny. Na zakończenie konferencji sędzia Ewa Krukowska mówiła o roli mediacji w bezprzemocowym rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych i rówieśniczych.

2016.03.09-16

W Gdańsku odbyły się Dni Tischnerowskie organizowane przez Europejskie Centrum Solidarności i Instytut Kaszubski. Gośćmi spotkania byli m.in. Krzysztof Czyżewski, abp Tadeusz Gocłowski oraz Kazimierz Tischner. 13 marca w kościele św. Jana, abp Tadeusz Gocłowski przewodniczył mszy św. w intencji dziękczynno-błagalnej: za życie ks. Józefa Tischnera i o więcej Tischnerów na te trudne czasy. Dobre myśli z twórczości ks. Józefa Tischnera przywołał aktor Ryszard Ronczewski. 16 marca w Audytorium ECS odbył się wieczór wspomnień „Tischnerowskie inspiracje” – z udziałem Kazimierza Tischnera, Wojciecha Bonowicza, Józefa Borzyszkowskiego, abp. Tadeusza Gocłowskiego i Mieczysława Ronkowskiego. Spotkanie prowadził Cezary Obracht-Prondzyński. Wieczór otworzył film „Góral w sutannie” (2001) autorstwa Adama Kinaszewskiego, dokumentalisty z Gdańska. Po projekcji filmu dyskutowano o znaczeniu postaci ks. Józefa Tischnera dla polskiej religijności, kultury oraz jego roli w dobie społecznych i politycznych transformacji Polski.

2016.03.09-30

W Kielcach odbyły się Dni Tischnerowskie pod hasłem: „Tischner i cała reszta.” Organizatorem Dni było Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. W ramach programu odbyły się trzy spotkania w siedzibie Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu: 9 marca z Wojciechem Bonowiczem - autorem książek związanych z ks. Tischnerem, 17 marca z ks. Adamem Bonieckim - redaktorem-seniorem „Tygodnika Powszechnego”, a 30 marca z Kazimierzem Tischnerem, bratem księdza profesora. Ponadto w Wielki Poniedziałek (21 marca), w ramach „Re-kolekcji Tischnerowskich”, teksty nieznanych kazań ks. Tischnera przypomnieli kieleccy aktorzy, a w Wielką Środę (23 marca) można było obejrzeć wybrane odcinki telewizyjnego cyklu rozmów „Tischner czyta katechizm”. I Kieleckim Dniom Tischnerowskim towarzyszyły dwie wystawy: „Odwaga myślenia”, prezentowana przy Ławeczce Karskiego, a użyczona przez Instytut Myśli Józefa Tischnera, oraz „Drogami Tischnera”, eksponowana w Instytucie Kultury Spotkani i Dialogu, a zawierająca m.in. osobiste książkowe dedykacje ks. Tischnera.

2016.03.18-20

W Ludźmierzu odbyły się 13. Rekolekcje Tischnerowskie pod hasłem „Miłosierdzie – wszystko jest do uratowania.” Prowadził je o. Jacek Prusak, jezuita, duszpasterz i psychoterapeuta, prorektor Akademii Ignatianum w Krakowie. Trzydniowe spotkanie zainaugurowała msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala. O jej muzyczną oprawę jak zwykle zadbał chór Magnificat pod dyrekcją Adama Rajskiego. Wieczorne rozważania drogi krzyżowej prowadziła młodzież ludźmierska przygotowująca się do bierzmowania. Piątek zakończył się w Domu Pielgrzyma spotkaniem z rekolekcjonistą, prowadzonym przez red. Wojciecha Bonowicza. Sobotę rozpoczęło nabożeństwo pokutne. Następnie odbyły się spotkania: z Marcinem Jakimowiczem, dziennikarzem „Gościa Niedzielnego”, który mówił o obecności Boga w jego życiu, z ks. Jackiem Ponikowskim (laureatem Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera) prowadzącym dom dla niewidomych w Niepołomicach i z Moniką Buczek, psychologiem z Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Tischnera, które organizuje wsparcie dla chorych terminalnie dzieci i ich rodzin. Ostatnim było spotkanie z zespołem regionalnym Hani Trebuni–Wyrostek i rodziną Bułów z Łopusznej oraz z Małgorzatą Karpiel z Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. Wieczorem odprawiona została druga msza z nauką rekolekcyjną, a po niej obejrzano wzruszający koncert dziecięcego zespołu „Majeranki” pod kierunkiem Doroty Majerczyk. Sobotni wieczór zakończyły rozmowy z rekolekcjonistą ks. Prusakiem prowadzone przez red. Bonowicza w Domu Pielgrzyma. W niedzielę trzeciego dnia rekolekcji, po porannej mszy świętej z nauką rekolekcyjną i poświęceniem palm wielkanocnych, uczestnicy rekolekcji spotkali się z Aleksandrą Krasowską-Kwiecień - lekarką związaną z Hospicjum dla Dzieci im ks. J. Tischnera w Krakowie, a następnie z Dianą Bonowicz i br. Jerzym Szteligą z Fundacji Kapucyni i Misje, którzy opowiadali o Afryce - pracy misjonarzy, codziennych problemach, potrzebie edukacji tamtejszych dzieci.

2016.04.23

W Krakowie, w ramach 16 Dni Tischnerowskich, w siedzibie Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie odbyły się "Spotkania filozoficzne młodych - Wolność w sieci". Na spotkanie przybyli przedstawiciele Rodziny Szkół Tischnerowskich oraz liczni goście, wśród nich rodzina ks. prof. Józefa Tischnera. Przed dyskusją na scenie pojawiła się Stanisława Trebunia–Staszel z towarzyszącym jej zespołem "Ślebodne nucicki." W debacie prowadzonej przez prof. Piotra Kłodkowskiego, rektora WSE, udział wzięli: dr Błażej Sajduk, prorektor WSE, dr Joanna Świątkowska, ekspert Instytutu Kościuszki ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz dr Adam Workowski, filozof, adiunkt w UP JP II. Dyskusja gości wywołała żywy odzew wśród zgromadzonej w auli WSE młodzieży. Dyskutanci zauważyli pozytywne strony korzystania z sieci, ale też wyrażali swoje obawy. Debatę zakończył krótki wykład prof. Piotra Sztompki, socjologa, emerytowanego wykładowcy UJ. Miłym akcentem tego dnia było przekazanie przez nauczycieli szkoły z Żor tzw. Pucharu Przechodniego w postaci piętnastokilogramowej księgi dyrektorowi Zespołu Szkół im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach, która w mijającym roku szkolnym została uznana za najbardziej aktywną w Rodzinie.

2016.07.07-15

Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" zorganizowało wakacyjną wycieczkę po Kaszubach. Wyjazd przygotował prof. Mieczysław Ronkowski (członek Instytutu Kaszubskiego) przy wsparciu Kazimierza Tischnera. Bazą wypadową był pensjonat "Krystian" w Chmielnie, położonym nad jeziorami – Białym i Kłodne. W czasie pobytu, poza Chmielnem, grupa zwiedziła: Szymbark (Centrum Edukacji i Promocji Regionu), Złotą Górkę, Wieżycę (KUL, wieża widokowa), Sikorzyno (Dworek Wybickich), Wdzydze Kiszewskie (wieża widokowa i skansen), Gdańsk (Góra Gradowa, starówka z ratuszem i Bazyliką Mariacką, ECS, ławeczka Guntera Grassa, katedra w Oliwie), Gdynię (Muzeum Emigracji), Sopot, Hel, Wejherowo (pałac Przebendowskich – Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej), Kartuzy (kolegiata), Bytów (kościół, cerkiew św. Jerzego, zamek), Płotowo (cmentarz, Muzeum Szkoły Polskiej, zagroda Styp - Rekowskich), Bukową Górę (cmentarz leśników niemieckich), Ugoszcz (kościółek) i Będomino (Muzeum Hymnu Narodowego). Odbyło się kilka interesujących spotkań. Między innymi u prof. Józefa Borzyszkowskiego w Łączyńskiej Hucie, gdzie koło jego checzy (w której bywał ks. J. Tischner) ks. Marian Miotk odprawił mszę św. po kaszubsku. Ciekawe było także zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności (gdzie także pamięta się o ks. Tischnerze) w towarzystwie dr Jacka Kołtana, spotkanie w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym z Łukaszem Grzędzickim i Suliną Borowską, całodzienne zwiedzanie Bytowa i jego okolic z prof. Cezarym Obrachtem-Prondzyńskim, zwiedzanie Pałacu Przebendowskich z przewodnikiem Romanem Drzeżdżonem i dyr. Tomaszem Fopke. Odwiedzono Zespół Szkolno–Przedszkolny „Mała Szkoła” i Gimnazjum w Szopie prowadzone przez Przemysława Łagosza i Sabinę Lejk. Po Gdańsku grupę oprowadzał prezes tamtejszego oddziału PTTK Stanisław Sikora. Poznano proboszcza katedry oliwskiej ks. kanonika Waldemara Waluka, proboszcza cerkwi w Bytowie ks. Romana Malinowskiego, w-ce dyrektora skansenu we Wdzydzach Tadeusza Sadkowskiego i Stanisława Klimowicza, który pokazał okolice Chmielna. Grupa wzięła udział w inscenizacji wesela kaszubskiego, wysłuchała koncertów w katedrze oliwskiej i kościele w Chmielnie. Starczyło jeszcze czasu na krótki rejs bałtycki, pływanie w morzu i kaszubskich jeziorach, zdobycie Wieżycy i sympatyczne spotkania na Wichrowym Wzgórzu czy w Checzy u Kaszebe nad Jeziorem Białym.

2016.09.29-30

Pod patronatem Starosty Limanowskiego Jana Puchały odbył się XVI Rajd Szkół Tischnerowskich dla starszej młodzieży. Jego głównym organizatorem był Zespół Szkół Ogólnokształcących im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej. Rajd rozpoczął się w Zalesiu i wiódł szlakami Beskidu Wyspowego na Mogielicę. Bazą noclegową był ośrodek rekolekcyjny pod Śnieżnicą. Po zakwaterowaniu i obiedzie do wieczora trwała zabawa, konkursy i spotkanie z himalaistą Walentym Fiutem. A po kolacji zorganizowano dyskotekę. W niedzielę po śniadaniu uczestnicy rajdu wzięli udział w mszy św. celebrowanej przez ks. Tomasza Szewczyka. Następnie zeszli na Przełęcz Gruszowiec i przejechali do Limanowej. Tam w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nastąpiło podsumowanie i zakończenie rajdu.

2016 jesień

W związku z zapowiadaną likwidacją gimnazjów pojawiły się wątpliwości co do dalszego losu pamiątek związanych z patronami poszczególnych szkół. Szkół noszących imię ks. Józefa Tischnera jest w Polsce blisko 40. Kiedy powstawały jako nowe placówki, wybierając patrona gromadziły pamiątki związane z jego osobą. Wiele z tych pamiątek zostało ofiarowanych szkołom przez rodzinę wybitnego filozofa. Szkoły zamówiły też sztandary z wizerunkiem ks. Tischnera, a niektóre wmurowały tablice ku jego czci, stworzyły izby pamięci lub poświęcone mu ekspozycje. W podobnej sytuacji jak szkoły imienia ks. Tischnera znalazły się liczne placówki noszące imiona znanych postaci. Wiele gimnazjów przyjęło za patrona Jana Pawła II, Zbigniewa Herberta, Jacka Kuronia, Witolda Pileckiego, ks. Jerzego Popiełuszko czy ks. Jana Twardowskiego. Przez kilkanaście lat wokół patronów zbudowano całą tradycję, na którą składały się spotkania, święta szkoły czy – tak jak w przypadku szkół imienia ks. Tischnera – konkursy i rajdy turystyczne dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. W trosce o szacunek dla patronów szkół, Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" Kazimierz Tischner napisał serię listów do polityków i urzędników, prosząc o pomoc i zajęcie stanowiska w tej sprawie.