Informacja o Archiwum Stowarzyszenia "Drogami Tischnera"

Archiwum  obejmuje lata 2000 - 2019 i funkcjonuje w dwóch formach: papierowej i elektronicznej. W obydwu formach dostępne jest do obejrzenia w Domu Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej.
W wersji papierowej w archiwum znajdują się materiały dotyczące działalności SDT (zaproszenia, listy, broszury, relacje prasowe, itp.), umieszczone w koszulkach foliowych. Koszulki te ponumerowane są w lewym dolnym rogu.    
Każdy rok działalności SDT zebrany jest w osobnym segregatorze. Roczniki 2002 i 2003 zajmują po 2 segregatory. W segregatorach znajduje się spis ich zawartości. Wszystkie materiały znajdujące się w archiwum zostały zeskanowane  i można je obejrzeć w formie elektronicznej. Symbol skanu umieszczony jest w spisie zawartości.segregatora.
Archiwum nie jest rozdziałem zamkniętym. Możliwe jest uzupełnianie materiałów archiwalnych w przyszłości. Aby utrzymać porządek, materiały uzupełniające  należy umieszczać w osobnym  segregatorze zatytułowanym  "Uzupełnienia". Okresowo materiały te będą skanowane, wprowadzane do ewidencji elektronicznej i umieszczane w odpowiednim segregatorze.

W wersji elektronicznej archiwum dostępne jest pod adresem http://tischner.2nt.eu/.
Zawiera:
- wykaz wszystkich materiałów archiwalnych, z możliwością obejrzenia ich skanów,
- wybrane kalendarium wydarzeń związanych z działalnością SDT, Rodziny Szkół Tischnerowskich  oraz szeroko pojętego ruchu tischnerowskiego; pod opisem wydarzenia znajdują się odnośniki do wybranych materiałów z nim związanych,
- zestawienie wydarzeń cyklicznych,
- aktualny wykaz Szkół Tischnerowskich,
- wyszukiwarki pozwalające odnaleźć konkretne materiały lub wydarzenia,

W formie elektronicznej  zostało także opracowane szczegółowe kalendarium oraz wykaz Szkół Tischnerowskich uwzględniający zachodzące zmiany. Ze względu na rozbudowaną formę wykazy te nie zostały umieszczone na stronie www, są jednak dostępne (w plikach .xlsx) u administratora strony.