Szukaj w kalendarium

1

2019.01.11-13

Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” po raz czternasty zorganizowało w Łopusznej Konferencję dla Nauczycieli i Wychowawców. Spotkanie pod hasłem "Co to znaczy kochać ojczyznę? Rozważania w 100-lecie niepodległości Polski” objęli patronatem honorowym: Pani Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie prof. Anna Siewierska-Chmaj oraz Wójt Gminy Nowy Targ – Jan Smarduch. Piątkowy wieczór wypełniła emisja filmu ,,Godzina szczerości z Księdzem Tischnerem’’ oraz spektaklu ,,Wariacje Tischnerowskie‘’.

2

Cykl sobotnich wykładów rozpoczęła Ludmiła Figiel, wieloletnia nauczycielka I. L.O. im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu , wprowadzając zebranych w meandry patriotyzmu. Następnie uczeń klasy maturalnej tegoż liceum, Arkadiusz Guzik opowiedział o losach związanego z łopuszańskim dworem Jerzego Lgockiego i jego udziale w walce o niepodległość. Kolejny wykładowca, ks. dr Leszek Łysień, uczeń ks. Józefa Tischnera, zastanawiał się jak w perspektywie zbawienia jawią się treści związane z Ojczyzną. Po przerwie, w wykładzie zatytułowanym ,,Patriotyzm— małe Ojczyzny – archeologia ‘’ prof. Jacek Górski, dyrektor muzeum Archeologicznego w Krakowie zwrócił uwagę na patriotyzm użytkowy, a o tym ,,Czym z perspektywy artysty jest wolność ‘’ mówił malarz i krytyk sztuki Tadeusz Boruta. Po wykładach mszę świętą dla uczestników konferencji koncelebrowali sercanie, księża Przemysław Bukowski i Radosław Warenda. W trakcie mszy wysłuchano kazania o mądrym sercu, wygłoszonego przez księdza Józefa Tischnera w 1986 r. na Turbaczu. Oprawę muzyczną eucharystii zapewniła Stanisława Trebunia–Staszel z towarzyszącym jej zespołem. Na koniec dnia grupa uczestników konferencji z Ligoty przedstawiła spektakl o charakterze patriotycznym.

3

W niedzielny poranek Sławomir Osiński, dyrektor szkoły w Szczecinie mówił o patriotyzmie w szkole XXI wieku. Następnie dr Roksana Ulatowska, psycholog z Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, przeprowadziła z uczestnikami konferencji warsztaty edukacyjne. Po niej, Julia Kowalczyk z II Liceum Ogólnokształcącego w Rabce, laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficzno – Oratorskiego „Na ścieżkach życia – tischnerowskie drogowskazy” mówiła o sile raniącego słowa. Konferencję zakończył Wojciech Bonowicz wykładem „Wolność to sposób bycia”.

4

2019.03.15-17

W Łopusznej odbyły się Tischnerowskie Dni Skupienia. To nowa inicjatywa Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”, zastępująca organizowane przez 15 lat Rekolekcje Tischnerowskie w Ludźmierzu. Trzydniowe spotkanie o charakterze rekolekcyjnym odbywało się pod hasłem ,,Słowo które zabija i słowo, które ocala‘’. Do podjęcia tego tematu organizatorów skłoniło zabójstwo prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza oraz wszechobecna w mediach i życiu społecznym mowa nienawiści. Spotkanie rozpoczęło się w łopuszańskim kościółku uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem arcybiskupa Grzegorza Rysia, który wygłosił homilię oraz naukę rekolekcyjną. Po mszy zgromadzeni uczestniczyli w góralskiej drodze krzyżowej przygotowanej przez zespół regionalny „Młodzi Łopuśnianie”. Wieczorem zaś, w Ośrodku ,,Natanael’’, odbyło się spotkanie z niemieckim księdzem Manfredem Deselaersem (laureatem nagrody im. ks. Tischnera w 2005 r.), pracującym w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, prowadzone przez Wojciecha Bonowicza.

5

Sobotni wykład ks. Manfreda „Mówić o innym zamiast z nim” był kontynuacją piątkowej rozmowy, ale pojawiły się też nowe tematy. Zebrani usłyszeli o pielgrzymce pojednania do Rosji i obejrzeli film, który powstał w jej trakcie. Kolejnym wykładowcą był ks. Mirosław Tosza (laureat nagrody im. ks. Tischnera w 2017 r.) ze Wspólnoty Betlejem działającej w Jaworznie, który opowiedział o funkcjonowaniu Wspólnoty oraz o pielgrzymce swoich podopiecznych do Lisieux. Przedstawił też sylwetkę bezdomnego Włodka, niedawno zmarłego mieszkańca Betlejem, który wkrótce zostanie upamiętniony w Jaworznie pomnikiem. Następnie ks. Józef Krawiec (laureat nagrody im. ks. Tischnera w 2016 r.), kapelan więzienny ze Strzelec Opolskich opowiedział o założonym przez siebie Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej ,,Barka’’. Przywiózł też ze sobą dwóch podopiecznych, Marcina i Grzegorza, którzy przedstawili wstrząsające historie swojego życia. W części popołudniowej spotkania Bronisław Stoch, psycholog kliniczny i sądowy (prywatnie tata Kamila Stocha) mówił o wartości czasu. Następnie s. prof. Barbara Chyrowicz (laureatka nagrody im. ks. Tischnera w 2009 r.), filozof, bioetyk, wykładowca na KUL-u, omówiła ,,Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychikę”. Wieczorem, sercanin ks. Przemysław Bukowski odprawił mszę świętą, wyjaśniając wcześniej istotę "Confessiones" św. Augustyna. Sobotę zakończyła rozmowa z s. Barbarą prowadzona przez Wojciecha Bonowicza.

6

Niedziela rozpoczęła się od spotkania z Szymonem J. Wróblem, reżyserem filmu "Jego Oczami" o ks. Tischnerze, a także autorem książki „Ojciec czyli o Pieronku” i filmu pod tym samym tytułem. Rozmowa, bogato ilustrowana materiałem multimedialnym dotyczyła przede wszystkim zmarłego kilka miesięcy wcześniej bpa Tadeusza Pieronka. Po tym spotkaniu zwiedzono Tischnerówkę, po której oprowadzała kierowniczka GOK-u Józefa Kuchta i wspólnie z ks. proboszczem Kazimierzem Foltynem pomodlono się na parafialnym cmentarzu przy grobach śp. Janiny Tischner w ósmą rocznicę śmierci i ks. Józefa Tischnera. Tischnerowskie Dni Skupienia zakończyły się uroczystą mszą świętą, po której wysłuchano koncertu pieśni wielkopostnych w wykonaniu zespołu Młodzi Łopuśnianie poprowadzonego przez Stanisławę Trebunię – Staszel.

7

2019.04.11-12

W Opolu po raz pierwszy odbyły się Dni Tischnerowskie. W czasie dwudniowego spotkania, które zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna, połączono wydarzenia artystyczne z naukowymi i popularnonaukowymi. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem spotkania z ks. prof. Michałem Hellerem. Wybitny filozof, teolog, fizyk zajmujący się relacją między wiarą a nauką, laureat nagrody Templetona wygłosił wykład „Jak usprawiedliwić historię Wszechświata?”. Po wykładzie odbyła się prowadzona przez Wojciecha Bonowicza dyskusja o tym „Czy nasz świat jest najlepszym z możliwych”, w której poza ks. Hellerem uczestniczyli: ks. dr hab. Tadeusz Pabjan i prof. Jan Krasicki. Drugiego dnia Wojciech Bonowicz, wspólnie z opolskimi licealistami, czytał fragmenty esejów ks. Tischnera („Jak przerwać spiralę nienawiści” oraz „Przestrzeń jako projekt wolności”) i zastanawiał się nad ich przesłaniem. Zwieńczeniem Dni Tischnerowskich był koncert „Poeci Tischnera”, w czasie którego przedstawiono ulubione wiersze patrona imprezy: od Tetmajera, Rilkego, Leśmiana, przez Gałczyńskiego i Poświatowską, aż po góralskie poetki – Hankę Nowobielską i Wandę Czubernatową. Wiersze recytowały krakowskie aktorki – Iwonę Konieczkowską i Beatę Paluch, a akompaniował im Tadeusz Leśniak.

8

2019.05.06

Na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, w jednym z dwóch zaproponowanych tematów maturzyści mieli zmierzyć się z fragmentem „Filozofii dramatu” ks. prof. Józefa Tischnera. Zadanie brzmiało: „Określ, jaki problem podejmuje Józef Tischner w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.”

9

2019.06.03

W przeddzień 30. rocznicy wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 r., Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego działającego w ramach Ministerstwa Obrony Narodowej - Sławomir Cenckiewicz w twitterowym wpisie poinformował, że w archiwach znajdujących się w zasobach IPN jest informacja o zarejestrowaniu ks. Tischnera jako kontaktu operacyjnego, a następnie konsultanta SB. Mimo iż chodzi o pojedynczy zapisek i brak innych materiałów na ten temat, Cenckiewicz skomentował tę informację w sposób, który niedwuznacznie sugeruje, iż taka współpraca miała miejsce. Wpis ten spotkał się z oburzeniem i natychmiastową reakcją rodziny księdza i całego środowiska, któremu ksiądz Tischner był i jest bliski.

10

Bracia księdza Tischnera – Marian i Kazimierz 31 lipca napisali do Sławomira Cenckiewicza list protestacyjny. W związku z brakiem odpowiedzi list został upubliczniony 29 sierpnia.

11

2019.06.30

W Łopusznej odbyły się uroczystości z okazji 19. rocznicy śmierci ks. Józefa Tischnera, 100-lecia Związku Podhalan w Polsce i 45. rocznicy powstania lokalnego koła Związku Podhalan. Rozpoczęły się na cmentarzu przy grobie ks. Tischnera. Odmówiona została modlitwa, złożono kwiaty i zapalono znicze, zagrała góralska muzyka. Następnie poczty sztandarowe i uczestnicy spotkania przemaszerowali do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona msza św. w intencji śp. Księdza Profesora. Koncelebrowali ją: ks. Władysław Zązel – kapelan ZG Związku Podhalan oraz ks. Kazimierz Foltyn – kapelan oddziału ZP w Łopusznej. Po mszy, w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej odbyło się okolicznościowe spotkanie. Głos zabierali Józefa Kuchta - dyrektor GOKu, Jan Smarduch - wójt Gminy Nowy Trag, Mateusz Buła - prezes ZP Oddział Łopuszna i Kazimierz Tischner - brat księdza Józefa. Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, Andrzej Skupień odczytał oficjalne stanowisko Związku Podhalan w sprawie ostatnich informacji odnośnie rzekomej współpracy ks. Józefa Tischnera ze Służbami Bezpieczeństwa w czasach komunistycznych. W części artystycznej wystąpili: Zespół Regionalny „Góralsko Brać” z Łopusznej, Zespół Regionalny „Zielony Jawor” z Krempach i Zespół CorNatura.

12

2019.07.18-25

Stowarzyszenie "Drogami Tischnera" wyruszyło śladami Tischnera do Austrii. Wycieczka podzielona była na trzy etapy: słowacki, alpejski i wiedeński. Pierwszego dnia grupa dotarła do Bratysławy i zwiedziła najważniejsze miejsca stolicy Słowacji. Drugiego dnia Tischnerowcy dotarli do Millstatt, po drodze odwiedzając Lauffen i Hallstatt. W obydwu miejscowościach proboszczem jest ks. Ryszard Czuryło, który wpierw ugościł grupę w Lauffen, a następnie oprowadził po Hallstatt - uroczym miasteczku w Alpach Salzburskich, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W Millstatt grupą zaopiekował się miejscowy proboszcz ks. Sławomir Czulak. Po zakwaterowaniu w zabytkowych zabudowaniach poklasztornych zwiedzono miejscowość. Sobota rozpoczęła się od przygotowanego własnymi siłami śniadania na trawie. Następnie grupa wyruszyła na wycieczkę objazdową przez Grossglockner Hochalpenstraße. Poznano tylko część dość długiej trasy, ale starczyło czasu na spacer do „Franz-Josefs-Hohe” i w kierunku lodowca Pasterze u podnóża Grossgklocknera - najwyższej austriackiej góry. Wieczór wypełniło grillowanie w poklasztornym ogrodzie. W niedzielne przedpołudnie grupa zaliczyła kolejną górską trasę panoramiczną - Malta Hochalmstraße, wiodącą do najwyższej zapory wodnej w Austrii. Przed zmianą pogody udało się wejść na koronę zapory i platformę widokową. W drodze powrotnej zatrzymano się w Gmünd, aby obejrzeć kościół przedzielony drogą. Po przyjeździe do bazy, ks. Przemysław Bukowski, który współorganizował pobyt grupy w Millstatt, odprawił mszę św. w kaplicy parafialnej. Pogodne popołudnie wykorzystano na bliższe poznanie okolicznych atrakcji, a dzień zakończyła uroczysta kolacja. W poniedziałek po wczesnym śniadaniu w ogrodzie i pożegnaniu z proboszczem, grupa przejechała do Wiednia. Trzydniowy pobyt w stolicy Austrii pomógł zorganizować Nikola Książek, pracownik Instytutu Nauk o Człowieku, ściśle związanego z ks. Józefem Tischnerem. Po zakwaterowaniu w hotelu Jugendgastehaus Wien Brigittenau i chwili odpoczynku grupa wyruszyła do Instytutu (IWM). Tam odbyło się spotkanie z Ludgerem Hagedornem, kierownikiem archiwum, który opowiedział o działalności instytutu i przedstawił archiwalne dokumenty, zdjęcia i nagrania związane z osobą ks. Tischnera. W spotkaniu wzięła udział Katarzyna Wiśniewska- Rosik, sekretarz ambasady polskiej w Wiedniu. Dwa kolejne dni minęły na zwiedzaniu miasta i jego okolicy. Pierwszego dnia przewodnikiem była Magdalena Stępień, drugiego ponownie Nikola Książek. Zwiedzono najważniejsze miejsca stolicy, między innymi: Belweder, Hofburg, katedrę św. Szczepana, obecną siedzibę zakonu krzyżackiego i pałac Schonbrunn. Znalazł się czas na indywidualne zwiedzanie, przejazd Ringiem wiedeńskim i wieczorny rejs po Dunaju. Miłą niespodzianką była wizyta w opactwie Klosterneuburg i spotkanie z ks. Albertem Mączką - mistrzem nowicjatu i dyrektorem duchownym. Dzięki życzliwości ks. Mączki zwiedzono opactwo i winotekę. W drodze powrotnej do Wiednia, zatrzymano się na Kahlenbergu, wzgórzu z którego król Jan III Sobieski dowodził bitwą z Turkami. Wieczór wypełniła pożegnalna kolacja na Grinzingu. Ostatni dzień wycieczki, to sprawny powrót do Łopusznej.

13

2019.09.14

W Łopusznej odbyła się smutna uroczystość przekazania do Izby Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera sztandarów czterech likwidowanych gimnazjów noszących jego imię. Przedstawiciele gimnazjów z Woli, Chrzanowa, Mszany Górnej i Zakopanego, zlikwidowanych w wyniku reformy oświaty z 2016 r., zgromadzili się ze sztandarami swoich szkół przy grobie Patrona. Po powitaniu przez Kazimierza Tischnera - prezesa Stowarzyszenia "Drogami Tischnera" i ojca Rodziny Szkół Tischnerowskich, odmówieniu modlitwy, złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy, uczestnicy uroczystości przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury. Tam odśpiewano hymn Rodziny Szkół Tischnerowskich i obejrzano występ zespołu „Dolina Mszanki” z Mszany Górnej. Po koncercie nastąpiło uroczyste przekazanie sztandarów przez dyrektorów szkół na ręce Kazimierza Tischnera, który z ogromnym wzruszeniem oddał je pod opiekę Józefy Kuchty - dyrektorki GOK-u . Następnie zaprezentowano każdą ze zlikwidowanych szkół i obejrzano film wspominający ks. prof. Józefa Tischnera oraz dokonania uczniów szkół tischnerowskich.

14

2019.10.25

Szkoła Podstawowa w Sidzinie na Opolszczyźnie przyjęła imię ks. prof. Józefa Tischnera. Uroczystość rozpoczęła się w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła mszą świętą, którą koncelebrowali: ks. Waldemar Musioł – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, wieloletni proboszcz parafii - ks. Michał Wieczorek oraz ks. proboszcz Rafał Prusko. W czasie mszy poświęcono sztandar szkoły, a ks. Musioł wygłosił kazanie, w którym przybliżył postać Patrona. Po mszy, w budynku szkoły nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej, na której utrwalono słowa ks. Tischnera: ,,Wychowują jedynie Ci, którzy mają nadzieję”. Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Pani dyrektor Anna Harasiuk przywitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się między innymi: brat Patrona Marian Tischner wraz z żoną, M. Siek – Opolski Kurator Oświaty, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych organizacji pożytku publicznego oraz nauczyciele i rodzice związani ze szkołą. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Sokołowski odczytał Akt Nadania Imienia Księdza Profesora Józefa Tischnera Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Sidzinie, po czym Poczet Rady Rodziców przekazał sztandar szkoły poprzez ręce dyrektor Harasiuk, Pocztowi Uczniów. Następnie wszyscy zebrani odśpiewali Hymn Rodziny Szkół Tischnerowskich. Po zabraniu głosu przez zaproszonych gości zaprezentowano program artystyczny przygotowany przez nauczycielki Monikę Sadowską i Annę Samborską–Koc oraz uczniów klas IV - VIII. Dzieci w obrazowy sposób przedstawiły sylwetkę Patrona i jego dorobek literacki. Uczniowie klasy VIII recytowali napisane przez siebie wiersze poświęcone Patronowi. Można też było zobaczyć interpretację fragmentów ,,Historii filozofii po góralsku”. Szkoła w Sidzinie jest 40-tą placówką, która obrała ks. Józefa Tischnera za swego patrona. Po zmianach wprowadzonych w szkolnictwie i związanym z tym likwidacją części szkół, w Rodzinie Szkół Tischnerowskich znajduje się obecnie 30 szkół.