Szukaj w materiałach archiwalnych

1

wycinek prasowy

Beata Zalot: "Izba pamięci Tischnera" - informacja dotycząca planu utworzenia Izby Pamięci ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej.

Tygodnik Podhalański 11.01.2001 r.

2

zaproszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób po Operacjach Onkologicznych w Zakresie Głowy i Szyi "Pomoc Dla Życia" oraz Katedra i Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu zapraszają na Noworoczny Koncert Kolęd poświęcony pamięci ks.prof. Józefa Tischnera w wykonaniu chóru Poznańskie Słowiki pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, który odbędzie się 12.01.2001 r., w kościele O.O. Dominikanów w Poznaniu.

program

Program koncertu na rzecz Stowarzyszenia "Pomoc Dla Życia", jaki odbył się w klasztorze O.O. Dominikanów 12.01.2001 r.

cegiełka

Cegiełka o wartości 30 PLN na rzecz Stowarzyszenia "Pomoc Dla Życia".

3

wycinek prasowy

Krzysztof Strauchmann: "Kwiaty na grobie patrona. Łopuszna. Rodzina szkół tischnerowskich" - 2 zdjęcia i tekst o spotkaniu młodzieży szkół ubiegających się o nadanie imienia księdza Józefa Tischnera w Łopusznej 17.01.2001r.

Gazeta Podhalańska. Dodatek Gazety Krakowskiej 18.01.2001 r. s. I

wycinek prasowy (kopia)

(JKOM): "Szkoły im. Ks. Tischnera" - informacja prasowa o spotkaniu młodzieży ze szkół ubiegających się o nadanie imienia księdza Józefa Tischnera w Łopusznej 17.01.2001 r.

nieznany autor

Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI 24.01.2001 r.

zdjęcie

Zdjęcie 10 x 15 cm ze spotkania młodzieży ze szkół, które starają się o przyjęcie imienia ks. prof. Józefa Tischnera z bohaterami "Historii filozofii po góralsku" 17.01.2001 r. w Łopusznej

4

list

List napisany 02.02.2001 r. przez Jerzego Kowalewskiego z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia w Użgorodzie do Kazimierza Tischnera.

informacja

Informacja o Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia w Użgorodzie.

5

list

List napisany 02.03.2001 r. przez Jerzego Kowalewskiego z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia w Użgorodzie do Kazimierza Tischnera.

list

List napisany 11.05.2001 r. przez Jerzego Kowalewskiego z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia w Użgorodzie do Kazimierza Tischnera.

6

informacja

Informacja o Zespole Szkół Społecznych w Tarnowie.

zdjęcie

Zdjęcie 9 x 13 i 13 x 18 cm przedstawiające budynek ZS Społecznych w Tarnowie.

7

ulotka

Ulotka informacyjno-reklamowa Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie.

informacja

Informacja o Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie.

zdjęcie

2 zdjęcia 13 x 18 cm przedstawiające budynek Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie.

8

gazetka szkolna

"Z życia szkoły" - 24 strony relacji, scenariuszy, opowiadań, wierszy uczniów Społecznej SP nr 1 w Tarnowie

9

gazetka szkolna

"To Lubię" - dwumiesięcznik 3/03/2001 Społecznej SP nr 1 w Tarnowie - 7 stron poświęconych Tischnerowi.

10

wykaz

Wykaz przygotowań szkół prowadzonych przez TTO, zmierzających do przyjęcia imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

ulotka

Ulotka poświęcona Patronowi, wydana przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 1 i Społeczne Gimnazjum i Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie

11

zaproszenie

Zarząd Tarnowskiego Towarzystwa Oświatowego, Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu Szkół Społecznych w Tarnowie zapraszają Janinę, Kazimierza i Marię Tischnerów na uroczystość nadania szkołom imienia księdza profesora Józefa Tischnera w dniu 10.03.2001 r.

12

wycinek prasowy (kopia)

(CIEP): "Wielki dzień - wielki patron" - relacja z uroczystości nadania imienia szkołom w Tarnowie 10.03.2001 r. + 1 zdjęcie prasowe.

nieznany autor

Galicyjski Tygodnik Informacyjny TEMI 14.03.2001 r.

wycinek prasowy (kopia)

(pach) "Ksiądz Tischner patronem" - relacja z uroczystości nadania imienia szkołom w Tarnowie 10.03.2001 r. + 2 zdjęcia prasowe.

nieznany autor

Gazeta Krakowska 20.03.2001 r.

13

list

Odręczny list napisany 06.04.2001 r. przez Ewę Matejską, dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Tarnowie do rodziny Tischnerów.

koperta

Fragment koperty z nową pieczątką szkoły.

opinie

Opinie uczniów kl. V SSP nr 1 im. ks.prof. J. Tischnera w Tarnowie na temat patrona szkoły.

14

nuty

Nuty i słowa hymnu szkoły - Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. J. Tischnera w Tarnowie napisane przez dr. Stanisława Wróbla - egzemplarz z którego korzystano podczas uroczystości nadania imienia.

tekst

"Hymn naszej szkoły" - słowa hymnu SSP nr 1 im. ks. prof. J. Tischnera w Tarnowie napisane przez dr. Stanisława Wróbla.

nuty

Nuty hymnu Szkoły - SSP nr 1 im. ks. prof. J. Tischnera w Tarnowie.

15

wycinek prasowy (kopia)

(RAF) "Patronem ksiądz Tischner" - krótka informacja o nadaniu imienia ks. prof. Józefa Tischnera szkołom tarnowskim 10.03.2001 r.

nieznany autor

Dziennik Polski 13.03.2001 r

wycinek prasowy (kopia)

(KRM) "Głosiciel prawdy. Sala imienia ks.prof. Józefa Tischnera" - krótka informacja o nadaniu imienia ks. prof. J. Tischnera Sali Amfiteatralnej Collegium Witkowskiego UJ w Krakowie 12.03.2001 r.

Dziennik Polski 13.03.2001 r.

wycinek prasowy (kopia)

Ryszard Kozik i Renata Radłowska: informacja o nadaniu imienia ks. prof. J. Tischnera Sali Amfiteatralnej Collegium Witkowskiego UJ w Krakowie 12.03.2001r.; historia sali i wspomnienie prof. Karola Tarnowskiego.

brak początku artykułu

Gazeta Wyborcza 13.03.2001 r.

wycinek prasowy (kopia)

(Kak): "Pozostawił Myśl" - informacja o nadaniu imienia ks. prof. Józefa Tischnera Sali Amfiteatralnej Collegium Witkowskiego UJ w Krakowie 12.03.2001 r.

nieznany autor

Gazeta Krakowska 13.03.2001 r

16

wycinek prasowy (kopia)

Agnieszka Kruszyńska: "Jeden drugiego ciężary noście…" - artykuł o inicjatywie nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera szkole podstawowej nr 153 w Krakowie.

Gazeta Bronowicka

wycinek prasowy (kopia)

Renata Radłowska: "Najbliżej dzieci ze wszystkich" - informacja o inicjatywie nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera szkole podstawowej nr 153 w Krakowie.

Gazeta Wyborcza w Krakowie.

wycinek prasowy (kopia)

Monika Pisuła, Agnieszka Warzybok, Jadwiga Więcławek: " 70. rocznica urodzin ks. prof. Józefa Tischnera" - artykuł nauczycielek SP nr 153 w Krakowie o przyszłym patronie szkoły.

Tygodnik Salwatorski. Pismo parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie nr 10(325) 11.03.2001 r. s.4-5

17

zaproszenie

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie zaprasza Kazimierza Tischnera na uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera i wręczenia sztandaru w dniu 12.03.2001 r.

program

Skrócony program uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera i wręczenia sztandaru w dniu 12.03.2001 r.

program

Szczegółowy program uroczystości nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera i wręczenia sztandaru w dniu 12.03.2001 r.

18

wycinek prasowy (kopia)

(KRM) "Zobowiązujący patronat. Uroczystość w SP nr 153" - relacja z uroczystości nadania szkole imienia księdza Józefa Tischnera 12.03.2001 r.

nieznany autor

Dziennik Polski

wycinek prasowy (kopia)

Monika Pisuła, Agnieszka Warzybok, Jadwiga Więcławek: " Kto wierzy, nigdy nie jest samotny" - artykuł nauczycielek SP nr 153 w Krakowie o uroczystości nadania szkole imienia księdza Józefa Tischnera 12.03.2001 r.

Wspólnota. Pismo parafii św. Jana Kantego w Krakowie. Nr 4(31) 08.04.2001 r.

wycinek prasowy (kopia)

(kr) " Kto wierzy, nigdy nie jest samotny" - relacja z uroczystości nadania SP nr 153 w Krakowie imienia księdza Józefa Tischnera 12.03.2001 r.

Gazeta Krakowska 13.03.2001 r str. V

wycinek prasowy (kopia)

(gysz):"Na góralską nutę" - relacja z uroczystości nadania SP nr 153 w Krakowie imienia księdza Józefa Tischnera 12.03.2001 r.

19

zdjęcia

5 zdjęć 10 x 15 cm wykonanych 12.03.2001 r. przed uroczystością nadania imienia SP nr 153 w Krakowie i w Izbie Pamięci.

20

broszura

Broszura informacyjno-reklamowa dotycząca Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie.

21

zaproszenie

Anna Brzoza i Wiesław Pietruszak zapraszają Kazimierza Tischnera na otwarcie wystawy fotograficznej "Ksiądz Józef Tischner - człowiek - filozof - kapłan" 16.03.2001 r. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku.

list

Odręczny list napisany 8.03.2001 r. przez Wiesława Pietruszaka do Kazimierza Tischnera.

22

wycinek prasowy

Renata Ochwet (ROCH): "Nauczył mnie tańczyć" - zdjęcie i relacja z otwarcia wystawy fotograficznej "Ksiądz Józef Tischner - człowiek - filozof - kapłan" w Drezdenku 16.03.2001 r.

Gazeta Wyborcza 19.03.2001 r.

wycinek prasowy

Zbigniew Borek: "Mój brat był siewcą. Wystawa w drezdeneckim kościele" - relacja z otwarcia wystawy fotograficznej "Ksiądz Józef Tischner - człowiek - filozof - kapłan" w Drezdenku 16.03.2001 r.

Gazeta Lubuska 19.03.2001 r.

zdjęcie

Zdjęcie 10 x 15 cm z otwarcia wystawy fotograficznej "Ksiądz Józef Tischner - człowiek - filozof - kapłan" w Drezdenku 16.03.2001 r.

23

zdjęcie

4 zdjęcia 10 x 15 cm z otwarcia wystawy fotograficznej "Ksiądz Józef Tischner - człowiek - filozof - kapłan" w Drezdenku 16.03.2001 r.

24

wycinek prasowy

Anna Szopińska: "Strzegł prawdy i mądrości. Tischnerowska Izba" - 2 zdjęcia i relacja z obchodów 80-lecia Związku Podhalan i otwarcia Izby im. ks. prof. Józefa Tischnera w Nowym Targu 20.05.2001 r.

Dziennik Polski 22.05.2001 r.

wycinek prasowy

Józef Figura: "By nie być bojącym" - 3 zdjęcia i relacja z obchodów 80-lecia Związku Podhalan i otwarcia Izby im. ks. prof. Józefa Tischnera w Nowym Targu 20.05.2001 r.

Tygodnik Podhalański

wycinek prasowy

Jan Antoł: "Tischner czyli jak to było po kolei" - informacja prasowa o opublikowaniu biografii ks. Józefa Tischnera napisanej przez Wojciecha Bonowicza i promocji książki 19.05.2001 r. w czasie Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

Tygodnik Podhalański nr 21/594 27.05.2001 r. s 6

25

zaproszenie

Tadeusz Zachwieja Empedokles zaprasza na ranczo w Malinowie (Szczawnicy) na spotkanie bohaterów książki "Historia filozofii po góralsku" ks. prof. Józefa Tischnera dnia 26.05.2001 r.

wycinek prasowy

Aneta Derkacz: "Spotkanie mędroli" - informacja o spotkaniu Tischnerowskich Mędroli w Szczawnicy 26.05.2001 r.

Tygodnik Podhalański 03.06.2001 r.

wycinek prasowy

Stanisław Hendel: "Szczawnickie spotkanie z bohaterami książki "Historia filozofii po góralsku" ks. prof. Józefa Tischnera" - 3 zdjęcia i relacja .

Z Doliny Grajcarka nr 106, lipiec 2001 r. s.12

26

zdjęcia

6 zdjęć 9 x 13 cm ze spotkania Tischnerowskich Mędroli w Szczawnicy 26.05.2001 r.

27

zdjęcia

5 zdjęć 9 x 13 cm ze spotkania Tischnerowskich Mędroli w Szczawnicy 26.05.2001 r.

28

zaproszenie

Zarząd Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu i Zarząd Miasta Nowego Targu zapraszają na promocję "Almanachu Nowotarskiego nr 5 za lata 2000/2001" w dniu 5.06.2001 r. w Ratuszu Miejskim w Nowym Targu.

zaproszenie

Szkoły tarnowskie (SP nr 1 i ZSS im ks. prof. Józefa Tischnera) oraz Wydawnictwo ZNAK zapraszają na spotkanie z Wojciechem Bonowiczem, autorem biografii ks. prof. Józefa Tischnera 11.06.2001 r. w Sali Lustrzanej w Tarnowie.

29

wycinek prasowy

MK: "Ciągle jest, choć go nie ma" - 2 zdjęcia i relacja z obchodów pierwszej rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera w Łopusznej 28.06.2001 r. oraz wiersz Marii Langer.

nieznany autor

Nasze Strony 8.07.2001 r. s.10

zdjęcie

Zdjęcie 10 x 15 cm, wykonane podczas obchodów pierwszej rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera, na cmentarzu w Łopusznej 28.06.2001 r.

wycinek prasowy

Maria Słomak - Sojka: "Zatrzymane w kadrze pamięci" - relacja z pobytu autorki w Nowym Targu i Łopusznej w pierwszą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Tischnera 28.06.2001 r. , w tym 3 zdjęcia i wiersz autorki "Drugi Człowiek."

Wiadomości Parafjalne. Pismo parafii wszystkich świętych w Pszczynie. nr 7 (74) 7.10.2001 r. s.11

30

zaproszenie

Zaproszenie dla Kazimierza Tischnera wraz z żoną na IV Podhalańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi ku pamięci ks. prof. Józefa Tischnera 3-5.08.2001 r. w Łopusznej. Zaproszenie zawiera program zawodów.

list

List dołączony do zaproszenia na zawody w powożeniu, napisany 16.07.2001 r. przez Stanisława Bułę z komitetu organizacyjnego zawodów.

31

zaproszenie

Zarząd Regionu Małopolska NSZZ Solidarność Delegatura w Nowym Targu zaprasza Janinę i Kazimierza Tischnerów na uroczystą mszę świętą odpustową w dniu 15.08.2001 r. w Ludźmierzu, w czasie której odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa poświęcona ks. prof. Józefowi Tischnerowi, twórcy "Etyki Solidarności". Zaproszenie podpisał Bronisław Gibadło, przewodniczący delegatury.

32

wycinek prasowy (kopia)

Tadeusz Skutnik (tas):"Tischner" - zdjęcie i tekst o otwarciu 19.09.2001 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku wystawy poświęconej ks. prof. Józefowi Tischnerowi.

Dziennik Bałtycki nr 214 13.09.2001 r.

wycinek prasowy (kopia)

Tadeusz Skutnik (tas):"Wystawa poświęcona Tischnerowi" - zdjęcie i krótka informacja o otwarciu 19.09.2001 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku wystawy poświęconej ks. prof. Józefowi Tischnerowi.

Dziennik Bałtycki nr 215 14.09.2001 r.

wycinek prasowy (kopia)

Anna Urbańczyk (URR):"Ksiądz filozof w bibliotece" - zdjęcie i tekst o otwarciu 19.09.2001 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku wystawy poświęconej ks. prof. Józefowi Tischnerowi.

Gazeta Morska. Lokalny dodatek Gazety Wyborczej 19.09.2001 r.

wycinek prasowy (kopia)

K.K.:"Pamięci ks. Józefa Tischnera. W Małej Galerii WBP" - tekst o wystawie poświęconej ks. prof. Józefowi Tischnerowi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku IX-X 2001 r.

nieznany autor

Głos Wybrzeża 20.09.2001 r.

wycinek prasowy (kopia)

DP:"Tischnerowska wystawa" - tekst o wystawie poświęconej ks. prof. Józefowi Tischnerowi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku IX-X 2001 r.

nieznany autor

Gwiazda Morza 20/2001

wycinek prasowy (kopia)

Tadeusz Skutnik:"Wystawa Tischner" - dwa zdjęcia i artykuł o wystawie poświęconej ks. prof. Józefowi Tischnerowi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku IX-X 2001 r.

Dziennik Bałtycki 20.09.2001 r.

wycinek prasowy (kopia)

Anna Urbańczyk (URR):"Pamiątki po Tischnerze" - zdjęcie i artykuł o wystawie poświęconej ks. prof. Józefowi Tischnerowi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku IX-X 2001 r.

Gazeta Wyborcza nr 234 06.10.2001 r. s.6

wycinek prasowy (kopia)

Teresa Pietras.:"Co za tym Tischnerem?" - 3 zdjęcia i tekst o biografii "Tischner" autorstwa Wojciecha Bonowicza.

Głos Wybrzeża nr 198 11.10.2001 r. s.12

33

list

List napisany 05.10.2001 r. do Kazimierza i Mariana Tischnerów przez dyrektora Gimnazjum nr 2 w Woli - Barbarę Bandołę, przewodniczącą samorządu szkolnego - Agnieszkę Gwóźdź i przewodniczącą rady rodziców - Irenę Frąckiewicz. List zawiera prośbę o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

list

List napisany przez Kazimierza Tischnera w imieniu własnym i brata Mariana do uczniów, pedagogów i rodziców Gimnazjum nr 2 w Woli, w którym wyraża zgodę na nadanie szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera.

34

zaproszenie

Dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice i młodzież zapraszają Kazimierza Tischnera na uroczystość nadania imienia ks. prof. Józefa Tischnera I Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu w Siedlcach oraz poświęcenia sztandaru szkoły w dniu 10.10.2001 r.

koperta

Koperta w której 28.07.2001 r.wysłano zaproszenie s2001.081a-b.

list

List napisany 03.10.2001 r. przez Kazimierza Tischnera do I PLO w Siedlcach, dotyczący nieobecności autora na uroczystościach nadania imienia.

35

wycinek prasowy (kopia)

Mariola Zaczyńska: "Wybrała go młodzież" - relacja z uroczystości nadania I Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu i Gimnazjum w Siedlcach imienia ks. Józefa Tischnera 10.10.2001 r.

Tygodnik Siedlecki nr 44 4.11.2001 r.

wycinek prasowy (kopia)

p:"I Prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach imienia księdza profesora Józefa Tischnera" - zdjęcie i relacja z uroczystości nadania I Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu i Gimnazjum w Siedlcach imienia księdza profesora Józefa Tischnera 10.10.2001 r.

nieznany autor

Kurier Siedlecki nr 42 (498) 17.10.2001 r.

36

pismo

Informacja o I Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach.

zdjęcia

3 zdjęcia 10 x 15 cm z życia szkoły.

37

wycinek prasowy (kopia)

NN:"Uczniowska debata Nigdy nie przebaczaj" - relacja prasowa z debaty uczniowskiej jaka odbyła się 6.12.1995 r. w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W debacie brali udział uczniowie I PLO w Siedlicach.

nieznany autor

1995

wycinek prasowy (kopia)

Urszula Welik: "Szkoła bez dzwonków" - artykuł o I PLO w Siedlicach.

Kurier Siedlecki 10.1997r.

relacja

Informacja o udziale uczniów I PLO w Siedlcach w VII Ogólnopolskim Konkursie Debat Szkolnych w Języku Angielskim, który odbył się w Ustroniu 1-4.06.2001 r.

38

wycinek prasowy (kopia)

Mariola Zaczyńska: "Zło miłością zwyciężać..." - zdjęcie i zapowiedź debaty uczniowskiej jaka odbyła się w szkole 09.11.2001 r.

dopisana data publikacji 11 XI nierealna

Tygodnik Siedlecki 11.2001 r

wycinek prasowy (kopia)

Barbara Paszkiewicz:"Złoty środek na ZŁO" - zdjęcie i relacja z debaty uczniowskiej jaka odbyła się w szkole 09.11.2001 r.

Kurier Siedlecki 11.2001 r

wycinek prasowy (kopia)

Mariola Zaczyńska: "Pokonać nieśmiałość" - tekst o prezentacji dorobku naukowego uczniów I PLO w Siedlcach.

Tygodnik Siedlecki 2001

39

strona tytułowa

Zdjęcie pamiątkowej tablicy znajdującej się w schronisku na Turbaczu; opis trasy I Rajdu Szlakami ks. Tischnera 13-14.10.2001 r. i cytat ks. prof. Józefa Tischnera.

wycinek prasowy

(Z.C.):"Szlakami ks. Tischnera" - zdjęcie i krótka informacja o I Rajdzie Szlakami ks. Tischnera 13-14.10.2001 r.

nieznany autor

Kurier Małopolski nr 22 26.10.2001 r

zdjęcie

Zdjęcie 10 x 15 cm wykonane w czasie I Rajdu Szlakami ks. Tischnera 13-14.10.2001 r.

zdjęcia

2 zdjęcia pamiątkowej tablicy znajdującej się w schronisku na Turbaczu oraz pieczątka rajdowa.

koperta

Koperta okolicznościowa z pieczątką schroniska na Turbaczu.

40

pismo

Pismo przewodnie organizatora I Rajdu Szlakami ks. Tischnera 13-14.10.2001 r.

tekst

Słowa hymnu I Rajdu Szlakami ks. Tischnera 13-14.10.2001 r. autorstwa Wandy Szado-Kudasikowej.

41

wycinek prasowy

(rap):" Od przyrody się zaczyna. Łopuszna. Szlakami ks. Tischnera" - 2 zdjęcia i relacja z I Rajdu Szlakami ks. Tischnera 13-14.10.2001 r.

nieznany autor

Gazeta Podhalańska 15.10.2001 r.

wycinek prasowy

(AnKa):"Z Łopusznej na Turbacz" - 2 zdjęcia i relacja z I Rajdu Szlakami ks. Tischnera 13-14.10.2001 r.

nieznany autor

Gazeta Krakowska 17.10.2001 r.

Strony